• 1899. године је отворена прва бабичка школа у Београду, под називом "Српска краљевска школа за бабице."
  • 1920.године отворена је "Школа за нудиље друштва Црвеног крста у Београду."
  • 1938. године, професор др Матија Амброжић вођен идејом да, поред неге и превентиве, таква школа треба да буде расадник здравствене културе и упориште борбе против застарелих васпитних метода, оснива редовну школу. Желео је праву стручну школу, јер је веровао да прво треба саградити „клинику од људи“, па тек онда од гранита и бетона.
  • 1958.године школа добија назив "Школа за дечје неговатељице са практичном обуком."

  • 1964. године промењен је назив школе у "Школа за медицинске сестре за здравствену заштиту деце.“

  • 1972. године интегришу се „Школа за медицинске сестре за здравствену заштиту деце“ и "Медицинска школа за бабице."

  • Крајем 1974.године "Школа за медицинске сестре и техничаре" закључује споразум о сарадњи са "Школом за зубне техничаре." Од школске 1974/75. године основано је усмерење- физиотерапеутски техничар.

  • 1980.године школа постаје Образовно васпитни центар здравствене струке „Београд“ у којем су, осим садашњих образовних профила, школовани и будући зубни техничари и стоматолошке сестре-техничари.

  • 1995.године од тада, па до данашњих дана, школа постоји и ради под називом Медицинска школа „Београд“.