НАСТАВНИЦИ РЕАЛИЗАТОРИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. години

 

1.Стручно веће наставника за област предмета Српски језик и књижевности, Књижевност за децу, страни језици и Латински језик

 

Татјана Милошевић 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ

Биљана Максимовић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Љиља Алексић 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Ивана Пауновић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Ана Бошковић 

РУСКИ ЈЕЗИК

Наташа Вујанић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Љиљана Гавриловић 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Оливера Гемаљевић 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Маријана Чулић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Јелена Јовановић

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Слађана Лукић Бундало

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Александра Лучић 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Вера Мијановић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Никша Максимовић 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Ловорка Павловић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Милена Ковачевић

  

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ

Наташа Кнежевић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Нина Савовски   ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

2.Стручно веће наставника за област предмета Филозофија, Историја, Социологија, Грађанско васпитање, Географија, Верска настава и Устав и права грађана

 

 

Булић Вељко

ГЕОГРАФИЈА

Гарић Јадранка

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

Калембер Сенка

СОЦИОЛОГИЈА

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Гутеша Миле

ИСТОРИЈА

Ђикановић Јелица

ИСТОРИЈА

Јаковљевић Снежана

ГЕОГРАФИЈА

Јанчић Алекса

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Војводић Пеђа

ГЕОГРАФИЈА

Крунић Дејан

ИСТОРИЈА

Јовановић Љиљана

ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

 

 

Милетић Зоран

ФИЛОЗОФИЈА; СОЦИОЛОГИЈА

Спасојевић Тамара

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 

 

Самарџић Драган

ФИЛОЗОФИЈА

 

 

3.Стручно веће за област предмета Физичко васпитање, Музичка уметност, Музичко васпитање деце раног узраста и Ликовна култура

 

Андрић Маријана

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Вречер Нико

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Јовановић Предраг

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Крстић Ксенија

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Ташевски Ивана

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Бајин Милан

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Константин Баталовић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Шпанић Марија

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ;

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

Станисављевић Јелена

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 

 

Брајовић Левајац Људмила

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

 

4.Стручно веће наставника за област предмета Математика, Рачунарство и информатика, Биологија, Хемија и Физика

Васиљевић Гордана

МАТЕМАТИКА

Марија Николић 

ФИЗИКА

Дробац Тамара

ФИЗИКА

Косановић Брана

БИОЛОГИЈА

Јандрлић Ана

МАТЕМАТИКА

Станковић Срећко

ХЕМИЈА

Костић Мирјана

ФИЗИКА

Љубојевић Славица

ХЕМИЈА

Миленковић Марија

МАТЕМАТИКА

Миленковић Снежана

БИОЛОГИЈА

 

 

Несторовић Сузана

ХЕМИЈА

 

 

 

 

 

ХЕМИЈА

 

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Царић Милена

ФИЗИКА

 

 

Кардум Нада

МАТЕМАТИКА

Бабић Даниловић Наташа

БИОЛОГИЈА

Гвоздић Момчило

БИОЛОГИЈА

 

 

 

 

5. Стручно веће наставника и стручних сарадника за област предмета Психологија, Дечија психологија, Предшколска педагогија, Васпитање и нега деце

 

Нешковић Јелена

ПСИХОЛОГИЈА

ДЕЧИЈА ПСИХОЛОГИЈА

Вучићевић Јасмина

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА; ВАСПИТАЊЕИ НЕГА ДЕЦЕ

Митровић Сандра

ПЕДАГОГ ШКОЛЕ; ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА

Веселиновић Тања

ТИФЛОЛОГ

Драгишић Шћепановић Бранка

ТИФЛОЛОГ

Ђукић Слађана

ПСИХОЛОГИЈА

Кијановић Гордана

ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ

 

 

 

 6. Стручно веће наставника за област медицинских предмета

Бошков Славица

КИНЕЗИТЕРАПИЈА

Вежа Златко

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

Глишић Рајко

ПРВА ПОМОЋ

Дедић Добрила

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

Дмитрић Нада

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

Јањић Гордана

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

Јовић Планинка 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

Матић Чучиловић Споменка

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ

Милетић Звездана

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Милеуснић Кринка

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ

Милина Александра

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

Радишић Мијаиловић Славица

ПАТОЛОГИЈА

Ракић Иљана

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

Ранђеловић Александра

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ

Стевовић Мирјана

ПАТОЛОГИЈА; ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ

Биљана Вујанић

ПРВА ПОМОЋ

Стојчић Оливера

ПРВА ПОМОЋ

Драгица Смоловић

ФАРМАКОЛОГИЈА

Уљаревић Јасна

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

Чобељић Данијела

КИНЕЗИОЛОГИЈА

Пантелић Миљевић Јасна

ПРВА ПОМОЋ; ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ

 Костић Гордана  МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

 

 

7.Стручно веће наставника здравствене неге гинеколошко-акушерског усмерења

 

Бабић Даница

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

Мраковић Драгана

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

 

 

Симић Вера

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

Фиданчев Снежана

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

Стојичић Анита

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

Миловић Јелена

ЗДРАВСТВЕНА  НЕГА

 

 

8.Стручно веће наставника здравствене неге образовног профила медицинска сестра-васпитач

 

Аранђеловић Биљана

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

 

 

Миловић Валентина

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

Ристовић Валерија

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ

Николић Кубуровић Мира

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

Пантелић Александра

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

Пешић Гордана

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

Саковић Мира

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

 

 

9. Стручно веће наставника педијатријског образовног профила

Грубишић Наташа

ДЕЧИЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ

Јовановић Биљана

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

Колаковић Милена

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

Максимовић Ж. Биљана

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

Митровић Гордана

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

Павић Вера

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

Завишин Маја

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

Мркић Тијана

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ

Потић Јоланда

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

Ристовић Валерија

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

Савововић Александра

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

Смуђа Мирјана

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

Срећо Ана

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

Станић Ружа

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

Стефановић Снежана

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

Томић Татјана

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

Цвијетиновић Мила

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

Шошкић Светлана

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

 

10. Стручно веће наставника  физиотерапеутског образовног профила

Цвејић Љиљана

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

Арсић Драгана

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

Вељковић Јелена

МАСАЖА

Гајовић Дејан

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

Ђокић Михаило

МАСАЖА

Јовановић Зоран

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Јуруковић Дубравка

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Лучић Нина

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Милошевић Милош

МАСАЖА

Мицић Јелена

КИНЕЗИОЛОГИЈА

Мрђен Сандра

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

Смиљанић Ана

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Стојановић Јасмина

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Арсић Љиљана

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

 

ШКОЛСКИ ТИМОВИ

 

Тим за развојни план школе:

 

- Проф. др Нада Трифковић – директор школе, председник

-  Гордана Кијановић

-  Сандра Митровић

-  Бранка Шћепановић Драгишић

-   Гордана Пешић      

-  Иљана Ракић

-  Вера Симић

-  Милош Милошевић

-  Владан Алексић-родитељ     

     

Тим за развој Школског програма:

-  Сандра Митровић

-  Гордана Кијановић

-  Момчило Гвоздић

-  Бранка Шћепановић Драгишић

- Малина Поповић

- Сандра Мрђен

- Иљана Ракић

- Гордана Пешић

- Татјана Томић

- Вера Симић

 

 Тим за реализацију инклузивног програма:

- Гордана Кијановић - председник

- Тања Веселиновић

- Бранка Шћепановић Драгишић

- Сандра Митровић

- Сандра Мрђен

 

Тим за ИОП:

- Бранка Шћепановић Драгишић

- Тања Веселиновић

- Гордана Кијановић

- Сандра Митровић

- Предметни наставник

- Одељењски старешина

 

 Тим за заштиту ученика од злостављања и занемаривања:

- Проф. др Нада Трифковић - председник

-  Момчило Гвоздић - заменик председника

-  Гордана Кијановић - члан

-  Вељко Булић - члан

-  Жарко Вукићевић - члан

-  Јасмина Вучићевић - члан      

-  Миле Гутеша - члан       

-  Гордана Јањић - члан       

-  Бранка Шћепановић Драгишић - члан

- Предраг Јовановић -члан      

-  Мирјана Симеуновић -члан

      

Тим за међународну сарадњу:

- проф. др Нада Трифковић-директор

- Иљана Ракић

- Сандра Мрђен

- Сандра Митровић

- Добрила Дедић

- Јелена Вељковић

- Наташа Грубишић

- Тамара Дробац

- Данијела Чобељић

- Милена Гајић

- Милица Новаковић

- Милена Ковачевић

- Гордана Јањић

- Јелена Станисављевић

 

 Тим за самовредновање рада школе:

- Сандра Митровић - председник

- Момчило Гвоздић

- Јасмина Вучићевић

- Сандра Мрђен

- Бранка Шћепановић Драгишић

- Гордана Кијановић

- Оливера Гемаљевић         

- Малина Поповић

- Тамара Дробац

- Јелена Станисављевић