УПРАВА ШКОЛЕ

 

Директор школе:

проф. др Нада Трифковић

 

Помоћници директора:

Предраг Јовановић

Вељко Булић

Бранка Шћепановић Драгишић

Јелена Станисављевић 

 

Секретар школе:

Жарко Вукићевић

 

Секретар за кадровска и ученичка питања:

Снежана Арас

 

Администрација:

Милена Гајић, шеф рачуноводства

Даница Јовановић, финансијски књиговођа

Нада Трифуновић, благајник

 

Координатор за наставу:

Момчило Гвоздић

 

Организатор и реализатор програма:

Горан Симић

 

Стручни садарници:

Гордана Кијановић, психолог школе

Сандра Митровић, педагог школе

Тања Веселиновић, дефектолог-тифлолог

Бранка Шћепановић Драгишић, дефектолог-тифлолог

 

Библиотекари:

Маја Јовановић

Драган Латиновић

 

Руководилац кабинета наставе за слепе и слабовиде ученике:

Иван Костов

 

Служба за рад са ванредним ученицима:

Јелена Станисављевић

Тања Веселиновић