Медицинска школа "Београд" данас је међу водећим школама у Србији.

 

Образовни профили су:

1. гинеколошко-акушерска сестра-техничар

2. педијатријска сестра

3. медицинска сестра-васпитач

4. физиотерапеутски техничар

У школи је запослено 189 предметних наставника.

Тим стручних сарадника чине педагог, психолог, тифлолог и сарадник за наставу информатике за особе са оштећењем вида, а укупан број запослених је 203.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У ШКОЛИ

 

Образовни профили

I

II

III

IV

Укупно

 

Гинеколошко-акушерска сестра

 2 одељ.

2 одељ.

2 одељ.

2 одељ.

8 одељ.

Медицинска сестра-васпитач

 3 одељ.

3 одељ.

4 одељ.

4 одељ.

14 одељ.

Педијатријска сестра- техничар

 2 одељ.

2 одељ.

2 одељ.

3 одељ.

9 одељ.

Физиотерапеутски техничар

 4 одељ.

4 одељ.

4 одељ.

3 одељ.

15 одељ.

Физиотерапеутски техничар

оглед

-

-

-

-

-

Физиотерапеутски техничар – оштећеног вида

 2 одељ.

2 одељ.

2 одељ.

2 одељ.

8 одељ.

УКУПНО:

13 одељ.

13 одељ.

14 одељ.

14 одељ.

54 одељ.