наставници: Марија Шпанић и Јелена Станисављевић

наставник: Милена Ковачевић

  •    Драмска секција

наставници: Дејан Крунић, Тамара Спасојевић, Татјана Милошевић

наставник: Дејан Крунић

наставници: Дејан Крунић, Јелица Ђикановић

наставник: Слађана Лукић Бундало

наставници: Љиљана Гавриловић, Александра Лучић

наставници: Татјана Милошевић, Јасмина Вучићевић

наставник: Оливера Гемаљевић

наставник: Јелена Јовановић

наставник: Биљана Јовановић

наставници: Славица Љубојевић, Сузана Несторовић

Наставници: Брана Косановић, Наташа Бабић, Снежана Миленковић, Момчило Гвоздић

наставник: Драгица Смоловић

Тим за хуманитарне активности ученика(координатор тима Оливера Гемаљевић)

наставник: Оливера Гемаљевић