Упознајмо Београд-корени града (Калемегдан-Дорћол)

 

  Корелативна ваннаставна активност одржана је у октобру месецу у трајању од пет школских часова. У активности је учествовало око 90 ученика и 9 наставника.

  Рута кретања: Трг републике (окупљање), Улица кнеза Михаила, Споменик предаје кључева града, Споменик захвалности Француској, Споменик Победник, Споменик деспоту Стефану, црква Ружица, капела и извор Свете Петке, Дорћол (угао Риге од Фере и Јевремове) и Барјакли џамија.

  Следећи наставници су имали излагања: Дејан Крунић (културно-историјски споменици Београдске тврђаве), Пеђа Војводић (географске одлике Ушћа), Тамара Спасојевић (становништво Дорћола). У Барјакли џамији примили су нас представници Исламске заједнице Србије и одржали краће излагање о историјату џамије и основним одликама ислама.

  Циљеви ове ваннаставне активности (интеграција и корелација наставних садржаја, усвајање целовитог приступа наставним садржајима, интеграција и социјализација ученика и развијање верске толеранције и културе суживота) су, у потпуности, остварени. Први циљ је остварен кроз излагање наставника. Ученици су на практичним примерима могли да сагледају прожимање наставних садржаја чиме је остварен други циљ. Трећи циљ је остварен кроз присуство различитих група ученика (слабовиди ученици, ученици из зграда у Вишеградској и Делиградској, као и ученици  првог и другог разреда).Четврти циљ је остварен кроз излагање наставника Тамаре Спасојевић и Дејана Крунића.