Европске и националне eTwinningнаграде

Запослени у Медицинској школи „Београд“ су почев од школске 2016/2017. године, активни учесници у бројним пројектима у оквиру  eTwinningзаједнице школа чији је носилац Erasmus. Запослени школе и ученици су носиоци бројних Националних и Европских награда за квалитет пројеката.

Адресе сајтова за дисеминацију резултата eTwinning пројеката:

https://sites.google.com/view/medicalschool-etwinning/etwinning-projekti

https://medicalschooletwin.wixsite.com/mysite 

 

 3 1