SELFIЕ – Пројекат

(Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies)

Медицинска школа „Београд“ активно учествује у пројекту SELFIЕ самовредновања квалитета рада школе који је израђен на иницијативу Европске комисије, а финансиран у оквиру програма Erasmus. SELFIЕдигитални алат јеразвијен у сарадњи са тимом стручњака из школа, министарстава образовања и научних института из целе Европе, а међу партнерским институцијама су Европскицентри за развој стручног образовања (European Training Foundation, CEDEFOP) и UNESCO Институт за информационе технологије у образовању (UNESCO's Institute for Information Technologies in Education). Учешћем школе у оквиру овог пројекта, школа је постала део широке заједнице школа у Европи која користи SELFIЕ дигитални алат да би унапредила развој дигиталних технологија и њихову употребу у процесу наставе и учења. Дигитални алат SELFIЕ је израђен на основу резултата бројних истраживања и развијен је на основу стратегије Европске комисије о оквиру промоције дигитализације  учења у образовним институцијама (Framework on promoting digital-age learning in educational organisations).

1 1

1 2

1 3

Учешће Медицинске школе „Београд“ у пројекту и употреба SELFIЕдигиталног алата, посебно је верификована од стране Европске комисије и Министарства просвете Шпаније на основу чега школа добија посебне ознаке за квалитет.

Зашто SELFIЕ?

SELFIЕ помаже школи да истражује и разуме потребе и интересовања запослених и ученика о употреби дигиталних технологија у процесу наставе и учења и да предузима све активности на унапређењу квалитета и модернизацији процеса образовања.