Правилник о јавним набавкама Медицинске школе "Београд" - преузми

         План јавних набавки за 2016. годину  - преузми                 Измена плана - преузми

         План јавних набавки за 2017. годину  - преузми                 Измена  плана - преузми

         План јавних набавки за 2018. годину - преузми                  Измена плана -преузми

                                                                                                измена план 2 - преузми

                                                                                                измена плана 3 - преузми

         План јавних набавки за 2019. годину- преузми

         измена план  - преузми

 

19. Потрошни материјал за опремање ученичких кабинета

   - обавештење о закљученом уговору - преузми

   - одлука о додели уговора - преузми

   - нови рок за подношење понуда - преузми

    - измењена конкурсна документација - преузми

     - одговор на питање 2 - преузми

      - одговор на питање - преузми

      - позив за подношење понуда  - преузми     

      - конкурсна документација - преузми

18. Шивање радних униформи ученика и техничког особља

    - обавештење о закљученом уговору - преузми

     - одлука о додели уговора - преузми

      - позив за подношење понуда  - преузми     

      - конкурсна документација - преузми

17. Молерско фарбарски и зидарско керамичарски радови

  - обавештење о закљученом оквирном споразуму - преузми

   - одлука о додели уговора - преузми

    - одговор на питање - преузми

     - обавештење о продужењу рока за подношење пријаве - преузми

      - одговор на питање - преузми

       - позив за подношење понуда  - преузми

      - конкурсна документација - преузми

16. Екскурзија ученика трећег и четвртог разреда

     - обавештење о закљученом оквирном споразуму - преузми

       - позив за подношење понуда  - преузми

      - конкурсна документација - преузми

15. Излет на Раjац

      - обавештење о закљученом уговору - преузми

      - одлука о додели уговора - преузми

       - позив за подношење понуда  - преузми

      - конкурсна документација - преузми

 14. Набавка средстава за одржавање хигијене за 2019. годину

 - обавештење о закљученом уговору - преузми

       - одлука о додели уговора - преузми

       - позив за подношење понуда  - преузми

      - конкурсна документација - преузми

 13. Набавка канцеларијског материјала за 2019. годину

 - обавештење о закљученом уговору - преузми

       - одлука о додели уговора - преузми

        - позив за подношење понуда   -  преузми

        - конкурсна документација  - преузми

 12. Услуга фотокопирања и коричења за 2019. годину

   - обавештење о закљученом уговору - преузми

   - одлука о додели уговора - преузми

   - конкурсна документација - преузми
   - позив за подношење понуда - преузми

 11. Услуга одржавања видео надзора, рачунара, рачурске опреме и других уређаја

 - обавештење о закљученом уговору - преузми

- одлука о додели уговора - преузми

  - позив за подношење понуде  - преузми

 - конкурсна документација - преузми

- измена конкурсне документације - преузми

- одговори на питања - преузми

10. Услуга извођења матурске вечери ученика школе 2019

     - одлука о додели уговора - преузми

       - позив за подношење понуда   - преузми

       - конкурсна документација - преузми

9. набавка електричне енргије за 2019 годину

- обавештење о закљученом уговору - преузми

- одлука о додели уговора - преузми

- питање и одговор на питање - преузми

- позив за подношење понуде - преузми

- конкурсна документација - преузми

8. Услуга Осигурање ученика школе за шк. 2018/2019 годину

- обавештење о закљученом уговору - преузми

- одлука о додели уговора - преузми

- позив за подношење понуде - преузми

- конкурсна документација - преузми

7. Услуга шивења униформи ученика школе

- обавештење о закљученом уговору - преузми

- одлука о додели уговора - преузми

6. Услуга одржавања видео надзора, рачунара, рачурске опреме и других уређаја

 - обавештење о закљученом уговору - преузми

 - обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - преузми

  - одлука о додели уговора - преузми

  - позив за подношење понуде - преузми

 - конкурсна документација - преузми

 

5. Услуга фотокопирања и коричења за 2018. годину

 - обавештење о закљученом уговору - преузми

  - одлука о додели уговора - преузми

   - одговор на постављано питање - преузми

    - конкурсна документација - преузми

   - позив за подношење понуда - преузми

 

4. Набавка канцеларијског материјала за 2018. годину

     - обавештење о закљученом уговору - преузми

       - одлука о додели уговора - преузми

        - позив за подношење понуда   -  преузми

        - конкурсна документација  - преузми 

 

  3. Набавка средстава за одржавање хигијене за 2018. годину

    - обавештење о закљученом уговору - преузми

     - одлука о додели уговора - преузми

      - продужење рока за подношење пријаве - преузми

      - измена у конкурсној документацији - преузми

      - одговор на постављено питање - преузми

      - позив за подношење понуда  - преузми

      - конкурсна документација - преузми

2. Услуга извођења матурске вечери ученика школе 2018

    - обавештење о закљученом уговору - преузми

     - одлука о додели уговора - преузми

        - позив за подношење понуда   - преузми

       - конкурсна документација - преузми

 

1. Набавка електричне енергије за 2018. годину

  - обавештење о закљученом уговору - преузми

    - позив за подношење понуда - преузми

    - конкурсна документација  - преузми

    - питање - преузми

    - модел измењеног уговора - преузми

   -  одлука о додели уговора - преузми

 

______________________________

 

 

7. Обезбеђење школе

      - обавештење о закљученом уговору -преузми

6.  Осигурање ученика школе

     - обавештење о закљученом уговору - преузми

5.  Услуга шивења ђачких униформи

     - обавештење о закљученом уговору - преузми

 4.  Услуга извођења матурске вечери ученика школа

     - обавештење о закљученом уговору - преузми

 3.  Набавка средстава за одржавање хигијене  за 2017.

    - обавештење о закљученом уговору - преузми

 2. Услуга фотокопирања и коричења

      - позив за подношење понуда - преузми

      - конкурсна документација  - преузми

     - одлука о додели уговора - преузми

      - обавештење о закљученом уговору - преузми

 

 1. Набавка канцеларијског материјала за 2017. годину

        - обавештење о закљученом уговору - преузми

 

 *******************************************************************************

1. Набавка средстава за одржавање хигијене за 2016. годину

        - обавештење о закљученом уговору - преузми

 2. Набавка канцеларијског материјала , канцеларијски материјал од хартије и други артикли  за 2016. годину

        - обавештење о закљученом уговору - преузми

3.Услуга фотокопирања и коричења за 2016. годину

      - обавештење о закљученом уговор - преузми

4. Услуга организовања матурске вечери за 2016. годину

     - обавештење о закљученом уговору - преузми

5.  Набавка електроматеријала за 2016. годину

    -  обавештење о закљученом уговору - преузми

 6.  Услуга одржавања видео надзора, рачунара и рачунарске опреме, телефонске централе и осталих техничких уређаја за 2016. годину

    - обавештење о закљученом уговору - преузми

7. Услуга шивења ђачких униформи за 2016. годину

обавештење о закљученом уговору- преузми

8. Радови текуће одржавање зграде школе за 2016. годину

обавештење о закљученом уговору - преузми

9. Закуп фискултурне сале за 2016. годину

- обавештење о одлуци о додели уговора - преузми

10.   Набавка електричне енергије за 2017. годину

        - обавештење о закљученом оквирном споразуму  - преузми

        - обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума - преузми