Правилник о јавним набавкама Медицинске школе "Београд" - преузми

         План јавних набавки за 2016. годину  - преузми                 Измена плана - преузми

         План јавних набавки за 2017. годину  - преузми                 Измена  плана - преузми

         План јавних набавки за 2018. годину - преузми

 

 

9. Услуга извођења матурске вечери ученика школе 2018

    - обавештење о закљученом уговору - преузми

     - одлука о додели уговора - преузми

        - позив за подношење понуда   - преузми

       - конкурсна документација - преузми

 

8. Набавка електричне енергије за 2018. годину

  - обавештење о закљученом уговору - преузми

    - позив за подношење понуда - преузми

    - конкурсна документација  - преузми

    - питање - преузми

    - модел измењеног уговора - преузми

   -  одлука о додели уговора - преузми

7. Обезбеђење школе

     - позив за подношење понуда - преузми

     - конкурсна документација - преузми

   - одговор на постављено питање - преузми

    - одлука о додели уговора - преузми

  - обавештење о закљученом уговору -преузми

6.  Осигурање ученика школе

   - позив за подношење понуда - преузми

   - конкурсна документација - преузми

  - одлука о додели уговора - преузми

  - обавештење о закљученом уговору - преузми

5.  Услуга шивења ђачких униформи

     - позив за подношење понуда  - преузми

     - конкурсна документација  - преузми

     - одговори на питања  - преузми

    - одлука о додели уговора - преузми

    - обавештење о закљученом уговору - преузми

    - изјава о једностраном раскиду уговора - преузми

4.  Услуга извођења матурске вечери ученика школа

     - позив за подношење понуда - преузми

     - конкурсна документација - преузми

     - одлука о додели уговора - преузми

    - обавештење о закљученом уговору - преузми

    - обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  - преузми

3.  Набавка средстава за одржавање хигијене  за 2017.

    - позив за подношење понуда  - преузми

    - конкурсна документација - преизми

   - одлука о додели уговора - преузми

   - обавештење о закљученом уговору - преузми

 2. Услуга фотокопирања и коричења

      - позив за подношење понуда - преузми

      - конкурсна документација  - преузми

     - одлука о додели уговора - преузми

      - обавештење о закљученом уговору - преузми

 

 1. Набавка канцеларијског материјала за 2017. годину

        - позив за подношење понуда   -  преузми

        - конкурсна документација  - преузми 

       - одлука о додели уговора - преузми

        - обавештење о закљученом уговору - преузми

 

 *******************************************************************************

1. Набавка средстава за одржавање хигијене за 2016. годину

        - обавештење о закљученом уговору - преузми

 2. Набавка канцеларијског материјала , канцеларијски материјал од хартије и други артикли  за 2016. годину

        - обавештење о закљученом уговору - преузми

3.Услуга фотокопирања и коричења за 2016. годину

      - обавештење о закљученом уговор - преузми

4. Услуга организовања матурске вечери за 2016. годину

     - обавештење о закљученом уговору - преузми

5.  Набавка електроматеријала за 2016. годину

    -  обавештење о закљученом уговору - преузми

 6.  Услуга одржавања видео надзора, рачунара и рачунарске опреме, телефонске централе и осталих техничких уређаја за 2016. годину

    - обавештење о закљученом уговору - преузми

7. Услуга шивења ђачких униформи за 2016. годину

обавештење о закљученом уговору- преузми

8. Радови текуће одржавање зграде школе за 2016. годину

обавештење о закљученом уговору - преузми

9. Закуп фискултурне сале за 2016. годину

- обавештење о одлуци о додели уговора - преузми

10.   Набавка електричне енергије за 2017. годину

        - обавештење о закљученом оквирном споразуму  - преузми

        - обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума - преузми