Правилник о јавним набавкама Медицинске школе "Београд" - преузми

         План јавних набавки за 2016. годину  - преузми                 Измена плана - преузми

         План јавних набавки за 2017. годину  - преузми                 Измена  плана - преузми

         План јавних набавки за 2018. годину - преузми                  Измена плана -преузми

                                                                                                измена план 2 - преузми

                                                                                                измена плана 3 - преузми

         План јавних набавки за 2019. годину- преузми

 

9. набавка електричне енргије за 2019 годину

- обавештење о закљученом уговору - преузми

- одлука о додели уговора - преузми

- питање и одговор на питање - преузми

- позив за подношење понуде - преузми

- конкурсна документација - преузми

8. Услуга Осигурање ученика школе за шк. 2018/2019 годину

- обавештење о закљученом уговору - преузми

- одлука о додели уговора - преузми

- позив за подношење понуде - преузми

- конкурсна документација - преузми

7. Услуга шивења униформи ученика школе

- обавештење о закљученом уговору - преузми

- одлука о додели уговора - преузми

  - позив за подношење понуде - преузми

  - конкурсна документација  - преузми

 Питање:

Разумели смо да униформа за физиотерапеуте треба да буде од памука-бела блуза ,кратак рукав,руска крагна са везом на џепу и тегет панталоне са унутрашњим џеповима. Да ли остале унифорне беле боје са ревер крагном треба да имају кратак или дуги рукав .

  Одговор школе:

Треба да имају кратак рукав

 

6. Услуга одржавања видео надзора, рачунара, рачурске опреме и других уређаја

 - обавештење о закљученом уговору - преузми

 - обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - преузми

  - одлука о додели уговора - преузми

  - позив за подношење понуде - преузми

 - конкурсна документација - преузми

 

5. Услуга фотокопирања и коричења за 2018. годину

 - обавештење о закљученом уговору - преузми

  - одлука о додели уговора - преузми

   - одговор на постављано питање - преузми

    - конкурсна документација - преузми

   - позив за подношење понуда - преузми

 

4. Набавка канцеларијског материјала за 2018. годину

     - обавештење о закљученом уговору - преузми

       - одлука о додели уговора - преузми

        - позив за подношење понуда   -  преузми

        - конкурсна документација  - преузми 

 

  3. Набавка средстава за одржавање хигијене за 2018. годину

    - обавештење о закљученом уговору - преузми

     - одлука о додели уговора - преузми

      - продужење рока за подношење пријаве - преузми

      - измена у конкурсној документацији - преузми

      - одговор на постављено питање - преузми

      - позив за подношење понуда  - преузми

      - конкурсна документација - преузми

2. Услуга извођења матурске вечери ученика школе 2018

    - обавештење о закљученом уговору - преузми

     - одлука о додели уговора - преузми

        - позив за подношење понуда   - преузми

       - конкурсна документација - преузми

 

1. Набавка електричне енергије за 2018. годину

  - обавештење о закљученом уговору - преузми

    - позив за подношење понуда - преузми

    - конкурсна документација  - преузми

    - питање - преузми

    - модел измењеног уговора - преузми

   -  одлука о додели уговора - преузми

 

______________________________

 

 

7. Обезбеђење школе

      - обавештење о закљученом уговору -преузми

6.  Осигурање ученика школе

     - обавештење о закљученом уговору - преузми

5.  Услуга шивења ђачких униформи

     - обавештење о закљученом уговору - преузми

 4.  Услуга извођења матурске вечери ученика школа

     - обавештење о закљученом уговору - преузми

 3.  Набавка средстава за одржавање хигијене  за 2017.

    - обавештење о закљученом уговору - преузми

 2. Услуга фотокопирања и коричења

      - позив за подношење понуда - преузми

      - конкурсна документација  - преузми

     - одлука о додели уговора - преузми

      - обавештење о закљученом уговору - преузми

 

 1. Набавка канцеларијског материјала за 2017. годину

        - обавештење о закљученом уговору - преузми

 

 *******************************************************************************

1. Набавка средстава за одржавање хигијене за 2016. годину

        - обавештење о закљученом уговору - преузми

 2. Набавка канцеларијског материјала , канцеларијски материјал од хартије и други артикли  за 2016. годину

        - обавештење о закљученом уговору - преузми

3.Услуга фотокопирања и коричења за 2016. годину

      - обавештење о закљученом уговор - преузми

4. Услуга организовања матурске вечери за 2016. годину

     - обавештење о закљученом уговору - преузми

5.  Набавка електроматеријала за 2016. годину

    -  обавештење о закљученом уговору - преузми

 6.  Услуга одржавања видео надзора, рачунара и рачунарске опреме, телефонске централе и осталих техничких уређаја за 2016. годину

    - обавештење о закљученом уговору - преузми

7. Услуга шивења ђачких униформи за 2016. годину

обавештење о закљученом уговору- преузми

8. Радови текуће одржавање зграде школе за 2016. годину

обавештење о закљученом уговору - преузми

9. Закуп фискултурне сале за 2016. годину

- обавештење о одлуци о додели уговора - преузми

10.   Набавка електричне енергије за 2017. годину

        - обавештење о закљученом оквирном споразуму  - преузми

        - обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума - преузми