24.09.2013 и 25.09.2013.

Учешће у пројекту „Нисам насилан – ја сам КУЛтуран“ у организацији Београдског еколошког центра под покровитељством Градске општине Савски венац. Програм пројекта се реализује у сврху смањења насиља и повећања безбедности ученика у школама и ван ње, промовисања лепог, здравог и одговорног понашања младих према себи самима, животињама, друштву и појединцу, као и радној и животној средини, руководећи се геслом "Здрав и безбедан човек – здрава и безбедна животна средина." У пројекту су учествовала одељења II-11 и II-13.