Медицинска школа „Београд“ деценијама успешно сарађује са ПУ „Чика Јова Змај“ у Београду, која представља једну од наставних база за ученике III и IV разреда образовног профила медицинска сестра-васпитач. Током година заједничке сарадње, забележили смо много активности реализованих у складу са Планом рада ПУ „Чика Јова Змај“ и Наставним планом предметa Васпитање и нега деце  од којих смо део презентовали на Јесењим сртучним сусретима медицинских сестара предшколских установа Србије у Новом Саду који је одржан од 14. до 17. новембара 2013. године. Игре и активности су организоване да пруже могућност детету да се активно бави и манипулише пажљиво одабраним структуираним и неструктуираним игровним материјалом. Подстицајна радна средина, слобода у игри и довољан број одраслих омогућили су деци да постављају питања, комуницирају, чују одговоре вршњака и одраслих и на тај начин проналазе нове начине за игру. Трудили смо се да односи буду партнерски, а активности занимљиве и подстицајне за све области развоја детета раног узраста. Ученице наше школе су стицале знања у реалној средини уз огромну стручну помоћ тима сестара и стручног тима и свих запослених ПУ „Чика Јова Змај“. Проналазили смо нове начине за рад, учење и унапређивање васпитно-образовног рада и неге детета раног узраста. Почетак је био тежак, али довољан број одраслих, решавање проблема у правом тренутку, допринео је да присуствујемо различитим активностима у васпитним групама, да се укључимо у рад са родитељима и радујемо резултатима заједничког рада. Медицинска школа „Београд“, која је ушла  у други век постојања, на Стручним сусретима је од почетка са радовима који представљају примере добре праксе. На овај начин позивамо друге школе из Србије које школују исти образовни профил да нам се придруже у размени искустава.

 Аутори активности приказаних на Јесењим сртучним сусретима медицинских сестара предшколских установа Србије у Новом Саду  реализоване су кроз сарадњу:

- ученица III и IV разреда Медицинске школе „Београд“ – образовни профил медицинска сестра – васпитач

- наставница Зорице Елчић и Валентине Миловић

- тима сестара ПУ „Чика Јова Змај“ Београд, јаслице „Љиљан“ и „Дизниленд“ и

стручног сарадника Мине Грујин