КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

 Обавезни облици образовно васпитног рада у овој школској години остварују се:

-          у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;

-          у IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 1. септембра 2014. године, а завршава се у уторак, 30. децембра 2014. године.

Друго полугодиште почиње у уторак, 20. јануара 2015. године.

Друго полугодиште за ученике I,II, и III разреда завршава се у петак, 19 јуна 2015. године, а за ученике IV разреда у петак, 29. маја 2015. године.

У току школске године ученици имају, јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

Јесењи распуст почиње у понедељак, 10. Новембра 2014. Године и завршава се у уторак, 11. Новембра  2014. године.

Зимски распуст почиње у среду 31.децембра 2014. године, а завршава се у понедељак 19. јануара 2015. године.

Пролећни распуст почиње у четвртак, 9. априла 2015. године, а завршава се у среду, 15. априла 2015. године.

Летњи распуст почиње у понедељак, 22. јуна 2015. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2015. године.

 На основу Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.72/09) и Правилника о календару образовно-васпитног  рада средњих школа за школску 2014/2015 Члан 3. Став 2 , 3 и 4, Школа у оквиру 37 односно33 петодневних наставних седмица је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици. Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 34 пута.  Обзиром да је број наставних понедељака  мањи од осталих наставних радних дана,  Школа ће у месецу септембру  организовати уједначавање наставних дана тако што ће један наставни понедељак радити према распореду од среде.На овај начин Школа изједначава број заступљености радних дана у седмици.