Ове школске, 2013/2014. године у Медицинској школи «Београд» по одобрењу Министарства просвете уписана су 57 одељења.

 

Образовни профили

I

II

III

IV

Гинеколошко-акушерска сестра

1,2

1,2

1,2

1,2

Медицинска сестра - васпитач

3,4,5,6

3,4,5,15

3,4,5,15

3,4,5

Педијатријска сестра

7,8,9

6,7,8

6,7,8

6,7,8

Физиотерапеутски техничар

10,11,15

9,10,11,14

9,10,11,14

9,10,11,14

Физиотерапеутски техничар - оглед

12

12

12

12

Физиотерапеутски техничар – оштећеног вида

13,14

13

13

13