Ове школске, 2016/2017. године у Медицинској школи «Београд» по одобрењу Министарства просвете уписана су следећа одељења.

 

Образовни профили

I

II

III

IV

Гинеколошко-акушерска сестра

1,2

1,2

1,2

1,2

Медицинска сестра - васпитач

3,4,5

3,4,5,6

3,4,5,6

3,4,5,6

Педијатријска сестра

6,7

7,8

7,8

7,8

Физиотерапеутски техничар

8,9,10,11

9,10,11,12

9,10,11,12

9,10,11,14,15

Физиотерапеутски техничар - оглед

 

 

 

12

Физиотерапеутски техничар – оштећеног вида

12,13

13,14

13,14

13