Према утврђеном распореду часова који је усвојен на седници Наставничког већа 31.8.2016. године, настава се изводи у пет наставних дана седмично. Ученик у току дана може имати највише седам часова теоријске наставе.