Према утврђеном распореду часова који је усвојен на седници Наставничког већа 29.8.2013. године, настава се изводи у пет наставних дана седмично. Ученик у току дана може имати највише седам часова теоријске наставе. Седмично ученици могу да имају највише 32 часа.