УЏБЕНИЦИ  I РАЗРЕД

Српски језик и књижевност

Љ. Николић,  Б. Милић :Читанка са књижевнотеоријским појмовима за I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006. год.

Енглески језик

Michael Harris: David Mower, Anna Sikorzynska\ Opportunities,

Pre Intermediate Students Book

R. Bertolino: Engleski jezik za medicinsku školu, I, II, III i IV razred

Француски језик

К.Јовановић: Француски језик за I, II, III, IV разред медицинске школе

Руски језик

С.Вукадиновић: Руски језик за I, II, III, IV разред медицинске школе

Немачки језик

С.Узелац: Немачки језик за II разред средње школе

Историја

Д.Кочић: Историја за I разред средњих стручних и  уметничких школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006. год.

Географија

М.Грчић: Географија за I и II разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006. год.

Ликовна култура

В.Галовић, Б.Гостовић: Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.год.

Математика

Р.Деспотовић, Р.Тошић, Б.Шешеља: Математика за I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007. год.

Рачунарство и информатика

Н.Клем: Рачунарство и информатика за I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006. год.

Музичка уметност

С.Маринковић: Музичка култура за стручне школе

Хемија

Татјана Недељковић: Општа хемија за I разред средње школе, Нови Логос, Београд

М. Ракочевић, Р.Хорват: Општа хемија за I разред средње школе

Биологија

Д. Балаш, Д. Панић и остали: Биологија I за први разред медицинске и ветеринарске школе Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2005.год

Физика

М.Павлов, Ј. Јанчић, Б. Радивојевић: Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2006.год

Латински језик

Оливера Гемаљевић: Латински језик за I разред средње медицинске, ветеринарске и пољопривредне школе, ЗУОВ, Београд

Анатомија и физиологија

Анђелковић, А.Стајковац, А.Илић: Анатомија и физиологија за I разред медицинске и зуботехничку школу, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.год.

Здравствена нега

А.Баљозовић, С.Костић, Н. Баљозовић: Здравствена нега I за први разред  медицинске школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006. год.

Здравствена нега деце раног узраста

А. и Н. Бадозовић и други:Здравствена неге деце за I и II разред медицинске школе

Грађанско васпитање

В. Дејановић, М.Пешић, С.Кијевчанин:Грађанско васпитање за I разред средње школе

Здравствена нега и рехабилитација

П. Зетовић, Р.Михајловић-Зетовић: Основи неге рехабилитације са практикумом

Прва помоћ

З.Вежа, Д.Павловић: Прва помоћ за медицинске школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006. год.

Верска настава

Игњатије Мидић: Православни катихизис за I и II разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006. год.

 

 

УЏБЕНИЦИ  II РАЗРЕД

 

Српски језик и књижевност

Љиљана Николић и Босиљка Милић: Читанка са књижевнотеоријским појмовима за II разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006. год.

Енглески језик

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska\ Opportunities,

Pre Intermediate Students Book

Radmila Bertolino: Engleski jezik za I, II, III, IV razred medicinske škole

Францускијезик

Б.Аксентијевић, Д.Павковић: Француски језик за II разред средње школе Б.Вељовић, К.Јовановић: Француски језик за I, II, III, IV разред медицинске школе

Руски језик

А.Терзић,М.Мешански: Руски језик за II разред средње школе

С.Вукадиновић: Руски језик за I,II,III, IV разред медицинске школе

Немачки језик

С.Узелац: Немачки језик за II разред средње школе

Ликовна култура

В.Галовић, Б.Гостовић: Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004. год.

Историја

Н. Гаћеша, Д. Живковић, Љ. Радовић: Историја за II разред средњих четворогодишњих стручних школа

Математика

Г. Војводић, Р.Деспотовић, В.Петровић, Р.Тошић, Б.Шешеља: Математика за други разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Физика

Б.Радивојевић, Ј.Јањић, М. Павлов: Физика са збирком задатака и приручником за вежбе за II разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003. год.

Хемија

Розалија Хорват: Неорганска хемија за II разред средње школе

Биологија

М.Крунић, И.Савић, Б. Ћурчућ: Биологија за II медицинских школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999. год.

Хигијена са здравственим васпитањем

М.Никоић и група аутора : Хигијена са здравственим васпитањем за I или II разред медицинске, прехрамбене и школе за личне услуге, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006.год.

Микробиологија са епидемиологијом

Ш.Радуловић: Микробиологија са епидемиологијом за II разред медицинске школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2004.год.

Патологија

Др Р.Борота: Патологија за II разред медицинске школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005. год.

Фармакологија

В.Варагић и М.Милошевић: Фармакологија за II разред медицинске школе,  Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006.год.

Здравствена нега деце

М.Јелић, Љ.Вићовац: Здравствена нега деце 1

Здравствена нега деце раног узраста

А. и Н. Бадозовић и други:Здравствена неге деце за I и II разред медицинске школе

Педијатрија са негом

С.Костић: Педијатрија са негом за II разред средње медицинске школе педијатријског смера

Верска настава

Др И.Мидић: Православни катихизис за средњу школу, I, II разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006. год.

Грађанско васпитање

Н.Вучковић-Шаховић, В.Дејановић, М.Пешић: Приручник за грађанско васпитање

Психологија

Н.Рот,С.Радоњић: Психологија

Н. Хавелка: Психологија за медицинску школу

Основе масаже

З.Милетић, С.Зорић: Основи масаже за II разред медицинске школе

 

             

УЏБЕНИЦИ III РАЗРЕД

 

Српски језик и књижевност

Љ. Николић, Б.Милић: Читанка са књижевнотеоријским појмовима за III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006. 

Енглески језик

Мицхаел Харрис: Давид Моwер, Анна Сикорзyнска\ Оппортунитиес,

Пре Интермедиате Студентс Боок

Р. Бертолино: Енглески језик за медицинску школу, I,II,III и IV разред

Социологија

М. Митровић, С.Петровић:Социологија за III разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006. год.

Биологија

И.Савић, Д.Маринковић, М.Анђелковић: Генетика- Биологија III за трећи разред медицинских школа

Физика

М.Павков, Ј. Јанчић, Б. Радивојевић: Физика за III разред средње школе са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003. год.

Хемија

Стојиљковић: Хемија за III разред гимназије, медицинске, ветеринарске и школе за негу лепоте, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005. год.

Акушерство и гинекологија са негом

Д.Младеновић, З. Богдановић, А. Михаиловић: Акушерство са негом за III разред медицинске школе

Инфектологија са негом

Д. Диклић, Б. Антонијевић: Инфективне болести са негом за III и IV разред медицинске школе

Верска настава

И. Мидић: Православни катихизис за III и IV разред

Физикална терапија

Ј.Симеуновић, П.Зековић: Физикална терапија за III разред  медицинске школе

Кинезиологија

Д. Трајковић, Б.Милутиновић, Д.Улић, З.Божић-Крстић: Кинезиологија за III разред медицинске школе

Биологија

Г. Маринковић, М. Анђелковић, А. Савић, В. Диклић: Биологија III за трећи разред медицинске и ветеринарске школе

Основи клиничке медицине

Ристић, Крстић, Симић, Суђић:Основе клиничке медицине за III разред медицинске школе

Грађанско васпитање

Д. Попадић, И.Вујачић, Д.Петровић: Водич за наставника*Грађанско васпитање* за III разред средње школе

Педијатрија са негом

С. Костић: Педијатрија са негом за ученике средње медицинске школе, бр. 1, 2, 3

Васпитање и нега деце

Група аутора: Корак по корак 1,Креативни центар, 2006.

И.Ивић: Васпитање деце раног узраста, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Књижевност за децу

Д.Огњеновић: Птице у лету

Дечја психологија

В.Смиљанић: Дечја психологија за педагошку академију

Акушерство са негом

Гинекологија и акушерство са негом

Младеновић, Богдановић, Михаиловић: Акушерство са негом, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

 

УЏБЕНИЦИ IV РАЗРЕД

 

Српски језик и књижевност

Љ.Николић, Б.Милић: Читанка са књижевнотеоријским појмовима за IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006. год.

Ж.Станојевић, Љ.Поповић: Граматика српског језика од I до IV разреда средње школе.

Филозофија

О.Вучић: Филозофија за IV разред медицинских школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Физика

Б.Радивојевић: Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за IV разред средње школе

Здравствена нега деце

Б.Путниковић, М.Терзић, С.Мазич: Здравствена нега деце за IV разред, Ургентна стања.

Васпитање и нега деце

Група аутора: Корак по корак 1,Креативни центар, 2006.

И.Ивић: Васпитање деце раног узраста, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Музичко васпитање деце раног узраста

Група аутора: Музичко васпитање деце раног узраста

Акушерство са негом

Младеновић, Богдановић:Акушерство са негом 2

Гинекологија са негом

Младеновић, Богдановић, Михаиловић: Гинекологија са негом за IV разред медицинске школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2003. год.

Интерна медицина

 Ј.Тодоровић: Интерне болести са негом за 3. и 4. разред медицинске школе

Медицинска биохемија

В.Ђурђић: Медицинска биохемија за IV разред медицинске и ветеринарске школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003. год.

Устав и права грађана

Р.Ризовић: Устав и права грађана Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Педијатрија са негом

С.Костић: Педијатрија за IV разред медицинске школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2003. год.

Дечија хирургија

Г.Јањић: Дечја хирургија са негом, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, Дечја неуропсихијатрија са негом

Ј.Букелић: Дечја неуропсихијатрија са негом за IV разред медицинске школе

Верска настава

И.Игњатије: Православни катихизис за III и IV разред средњих школа

Физикална терапија

Ј.Симеуновић, П.Зековић: Физикална терапија II за IV разред медицинске школе

Кинезитерапија

Д.Вуловић: Кинезиперапија за IV разред медицинске школе.