Према плану и условима уписа које је дало Министарство просвете и спорта упис ученика је извршен у јунском уписном року.

Бројно стање ученика на почетку школске 2013/2014. године

Образовни профили

I раз.

II раз.

III раз.

IV раз.

укупно

Гинеколошко-акушерска сестра

67

63

67

69

254

Медицинска сестра-васпитач

105

      125

129

108

436

Педијатријска сестра- техничар

95

98

95

104

409

Физиотерапеутски техничар

123

122

120

127

477

Физиотерапеутски техничар - оглед

20

21

20

20

81

Физиотерапеутски техничар – оштећеног вида

12

9

6

6

33

УКУПНО:

430

437

430

433

1730