РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017 / 2018. ГОДИНЕ

ЧЕТВРТАК 14.06.2018.

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Писмени (1)

13.00.

Делиградска

 учионица број 1

Оливера Гемаљевић

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Усмени (1)

13.50.

Делиградска

 учионица број 1

Оливера Гемаљевић

Јелена Јовановић

Тања Веселиновић

БИОЛОГИЈА

1.,2.и 3. разред (5)

12.30.

Делиградска

учионица број 11

Брана Косановић

Наташа Кнежевић Бабић

Тања Веселиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 2. разред (1)

12.30.

Делиградска

учионица број 8а

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Људмила Брајовић Левајац

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

(4)

13.00.

Делиградска

учионица број 2

Александра Милина

Добрила Дедић

Људмила Брајовић Левајац

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ИСХРАНА 2.разред педијатар (1)

Перић Христина

14.00.

Делиградска

Кабинет неге и исхране 4. спрат

Биљана Јовановић

Татјана Томић

Гордана Пешић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ 1. и 2. разред (2+2)

14.15.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Биљана Јовановић

Татјана Томић

Гордана Пешић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ  – ТЕОРИЈА 2. и 3. разред + ВЕЖБЕ 2. разред (1+4)

14.15.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Биљана Јовановић

Татјана Томић

Гордана Пешић

ПЕТАК  15.06.2018.

МАСАЖА 3.разред (4)

КИНЕЗИОЛОГИЈА 3.разред

КИНЕЗИТЕРАПИЈА-ТЕОРИЈА

08.45.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Славица Бошков

Данијела Чобељић

Тања Веселиновић

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ТЕОРИЈА (1)

08.45.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Славица Бошков

Данијела Чобељић

Тања Веселиновић

МАСАЖА 3.разред (4)

КИНЕЗИОЛОГИЈА 3.разред

КИНЕЗИТЕРАПИЈА - ВЕЖБЕ

10.00.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Јелена Вељковић

Снежана Коцев

Даница Деспотовић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

4. разред (8)

10.30.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Славица Бошков

Данијела Чобељић

Тања Веселиновић

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ВЕЖБЕ (1)

12.30.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Љиљана Марковић

Никола Димитров

Ана Срећо

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

4. разред (5)

12.30.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Никола Димитров

Ана Срећо

Љиљана Марковић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА (5)

ПРВА ПОМОЋ 1.разред (1)

13.00.

Делиградска

учионица број 9

Зоран Томић

Јелена Томић

Тања Веселиновић

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ +

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ (7)

13.00.

Делиградска

учионица број 9

Зоран Томић

Јелена Томић

Тања Веселиновић

СОЦИОЛОГИЈА (1)

14.45.

Делиградска

учионица број 1

Зоран Милетић

Јадранка Гарић

Тања Веселиновић

СУБОТА 16.06.2018.

ФАРМАКОЛОГИЈА

(4)

09.00.

Делиградска

учионица број 2

Јасна Пантелић Миљевић

Иљана Ракић

Гордана Јањић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ

РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ

ИСХРАНА 3.разред васпитачи(14)

09.00.

Делиградска

Кабинет неге и исхране

 4. спрат

Вера Павић

Мила Цвијетиновић

Татјана Томић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ 3.разред

Педијатри и васпитачи (10)

09.30.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Ружа Станић

Александра Марјановић

Снежана Стефановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.разред (12)

10.30.

Делиградска

учионица број 2

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Јасна Пантелић Миљевић

ПОНЕДЕЉАК 18.06.2018.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ + АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (5)

12.00.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Ружа Станић

Анита Стојчић

Вера Симић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

4. разред – ВЕЖБЕ (2)

13.45.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Сандра Мрђен

Дубравка Јуруковић

Драгана Арсић

МАТЕМАТИКА 2. разред

писмени (1)

13.50.  учионица број 2

Вишеградска

Ана Јандрлић

 

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

4. разред – ТЕОРИЈА (2)

14.15.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Нада Дмитрић

Славица Бошков

Тања Веселиновић

МАТЕМАТИКА 2. разред

усмени (1)

14.45.

Вишеградска

 учионица број 2

Ана Јандрлић

Милош Марковић

Тања Веселиновић

ФИЗИКА 1. и 2. разред (3)

15.00.

Делиградска

учионица број 9

Мирјана Костић

Горан Симић

Тања Веселиновић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ + АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА (5)

15.00.

Делиградска

учионица број 8а

Добрила Дедић

Славица Бошков

Људмила Брајовић Левајац

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА (4)

16.30.

Делиградска

учионица број 2

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Људмила Брајовић Левајац

УТОРАК  19.06.2018.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 2. и 4. разред (2)

08.45.

Делиградска

 учионица у приземљу

Љиљана Алексић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 2. и 4. разред +

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ (3)

10.25.

Делиградска

 учионица у приземљу

Љиљана Алексић

Ловорка Павловић

Татјана Милошевић

ПАТОЛОГИЈА + МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 3.и 4. разред (16)

12.20.

Делиградска

 учионица број 4

Златко Вежа

Гордана Костић

Славица Бошков

ХЕМИЈА 1.разред (1)

13.50.

Делиградска

 учионица број 1

Славица Љубојевић

Сузана Несторовић

Тања Веселиновић

СРЕДА 20.06.2018.

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 3.и 4. разред (6)

08.00.

Вртић „Радосно детињство“

Биљана Јовановић

Гордана Пешић

Биљана Аранђеловић

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА (3)

10.30.

Делиградска

 учионица број 3

Добрила Дедић

Славица Бошков

Тања Веселиновић

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (3)

11.00.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Вера Симић

Анита Стојчић

Весна Вергаш

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1.и 2. разред (2) ПИСМЕНИ

12.30.

Делиградска

 учионица број 1

Наташа Вујанић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1.и 2. разред (2) УСМЕНИ

13.15.

Делиградска

 учионица број 1

Наташа Вујанић

Ивана Пауновић

Оливера Гемаљевић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

ТЕОРИЈА 3.и 4. разред (6)

14.00.

Делиградска

 учионица број 9

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

ЧЕТВРТАК  21.06.2018.

ПРВА ПОМОЋ 4.разред (3+3)

ТЕОРИЈА И ВЕЖБЕ

10.00.

Делиградска

Кабинет прве помоћи 4.спрат

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

4.разред (3)

12.30.

Делиградска

 учионица број 13

Зоран Милетић

Јадранка Гарић

Тања Веселиновић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА+ ВЕЖБЕ (5+5)

14.00.

Делиградска

учионица број 20

Марија Шпанић

Јелена Станисављевић

Људмила Брајовић Левајац

ПЕТАК  22.06.2018.

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.разред (8)

09.00.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Александра Пантелић

Маја Завишин

Александра Марјановић

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

ФИЛОЗОФИЈА (4)

10.00.

Делиградска

 учионица број 2

Драган Самарџић

Зоран Милетић

Тања Веселиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 4.разред (8)

10.00.

Делиградска

 учионица број 3

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Славица Бошков

ЗА ПОЛАЗНИКЕ КОЈИ НАКОН ЗАВРШЕНОГ РАЗРЕДА ПРИЈАВЉУЈУ НАКНАДНО ИСПИТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА ДОПУНА РАСПОРЕДА СА НОВИМ ТЕРМИНИМА.

Моле се наставници да најмање 2 дана пре почетка испита најаве немогућност присуства истом.

 Наставник за рад са полазницима и помоћник директора                                       Директор школе                                   Јелена Станисављевић                                                                   проф др Нада Трифковић                                                             

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017 / 2018 ГОДИНЕ

 

ПЕТАК 18.05.2018.

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ (10)

08.00.

Делиградска

 Учионица број 11

Зоран Томић

Савица Бошков

Биљана Вујанић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  ТЕОРИЈА+

МАСАЖА ТЕОРИЈА 2.разред (2)

08.00.

Делиградска

 Учионица број 11

Савица Бошков

Зоран Томић

Биљана Вујанић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА- ВЕЖБЕ (1)

10.25.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Драгана Арсић

Милош Милошевић

Љиљана Цвејић

ФИЗИКА 2.разред (2)

10.25.

Делиградска

 Учионица број 4

Мирјана Костић

Горан Симић

Тања Веселиновић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

1.разред (1)

10.25.

Делиградска

 Учионица број 8а

Тамара Спасојевић

Зоран Милетић

Дејан Спасојевић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 2.разред

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ (1+1)   +

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 3.и 4.разред

ТЕОРИЈА(4)+НОВОРОЂЕНЧЕ (1)

10.30.

Вишеградска

Кабинет неге

Весна Вергаш

Даница Бабић

Јелена Миловић

ПРВА ПОМОЋ

1.разред (2)

10.30.

Делиградска

 Кабинет прве помоћи

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

2. разред  ТЕОРИЈА+ВЕЖБЕ (3+3)

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

3. и 4. разред  ТЕОРИЈА (4)

11.00.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Татјана Томић

Ана Срећо

Мила Цвијетиновић

БИОЛОГИЈА

1.и 2. разред (5)

12.30.

Делиградска

 Учионица број 5

Брана Косановић

Момчило Гвоздић

Наташа Даниловић Бабић

МАСАЖА – ВЕЖБЕ 2.разред (1)

13.00.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Сандра Мрђен

Јелена Вељковић

Чедомир Пауновић

СУБОТА 19.05.2018.

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ (5)

09.00.

Делиградска

учионица број 2

Јасна Уљаревић

Гордана Јањић

Иљана Ракић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ

РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ

ИСХРАНА 2. и  3. разред (18)

09.00.

Делиградска

Кабинет неге и исхране

4. спрат

Вера Павић

Мила Цвијетиновић

Татјана Томић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

3. разред васпитачи и педијатри

НОВОРОЂЕНЧЕ (14)

10.00.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Алерксандра Марјановић

Снежана Стефановић

Александра Пантелић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 

2. и 3.разред –

ТЕОРИЈА (18)

10.45.

Делиградска

учионица број 2

Гордана Јањић

Иљана Ракић

Јасна Уљаревић

ПОНЕДЕЉАК  21.05.2018.

ФАРМАКОЛОГИЈА (5)

09.00.

Делиградска

учионица број 22

Јасна Пантелић Миљевић

Славица Бошков

Јелена Томић

ХЕМИЈА 3.разред (1)

10.25.

Делиградска

учионица број 8а

Славица Љубојевић

Наташа Даниловић Бабић

Тања Веселиновић

МАТЕМАТИКА

3.разред (1)

Писмени 14.00.

Усмени 14.45.

Вишеградска Зборница

Ана Јандрлић

Милош Марковић

Тања Веселиновић

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА (1)

 

14.00.

Делиградска

учионица број 1

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

УТОРАК 22.05.2018.

ПАТОЛОГИЈА

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 3.и 4 .разред  (8)

12.30.

Делиградска

учионица број 17

Златко Вежа

Славица Бошков

Гордана Костић

СРЕДА 23.05.2018.

КИНЕЗИОЛОГИЈА

ВЕЖБЕ 2. и 3. разред (6)

10.00.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Јелена Мицић

Јелена Вељковић

Чедомир Пауновић

СОЦИОЛОГИЈА 3.разред

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

(2)

Писмени 10.25.

Делиградска

учионица број 11

Зоран Милетић

Јадранка Гарић

Тања Веселиновић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ 3.разред – ВЕЖБЕ (2)

11.00.

Вишеградска

Кабинет неге

 

Ружа Станић

Анита Стојчић

Јелена Миловић

КИНЕЗИОЛОГИЈА

ТЕОРИЈА 2. и 3. разред (6)

11.30.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

 

Данијела Чобељић

Звездана Милетић

Гордана Костић

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ (2)

13.00.

Делиградска

учионица број 1

Татјана Милошевић

Милена Ковачевић

Љиља Алексић

БИОЛОГИЈА 3.разред (2)

13.50.

Делиградска

учионица број 9

Брана Косановић

Момчило Гвоздић

Наташа Даниловић Бабић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ 3.разред – ТЕОРИЈА (2)

14.00.

Делиградска

учионица број 1

Добрила Дедић

Гордана Јањић

Тања Веселиновић

ЧЕТВРТАК 24.05.2018.

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ВЕЖБЕ

(1)

10.25.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Дубравка Јуруковић

Сандра Мрђен

Милош Милошевић

РУСКИ ЈЕЗИК

4.разред (1)

Писмени 11.30.

Усмени 12.15.

Делиградска учионица

Ана Бошковић

ТатјанаМилошевић

Тања Веселиновић

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ВЕЖБЕ (1)

12.20.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Љиљана Марковић

Ана Срећо

Никола Димитров

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ +СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ТЕОРИЈА (4)

13.00.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Звездана Милетић

Александра Ранђеловић

Славица Бошков

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА (1)

14.00.

Делиградска

учионица број 9

Гордана Кијановић

Јелена Нешковић

Тања Веселиновић

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ (5)

14.15.

Делиградска

учионица број 9

Јелена Нешковић

Гордана Кијановић

Тања Веселиновић

ПЕТАК 25.05.2018.

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

3. и 4. разред – ВЕЖБЕ (18)

08.00.

Вртић „Радосно Детињство“

Ул. Боре Марковића бр.27

 

Гордана Пешић

Биљана Аранђеловић

Биљана Јовановић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (3)

10.00.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Тијана Мркић

Маја Завишин

Милица Ћираковић

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

ФИЛОЗОФИЈА (3)

11.15.

Делиградска

учионица број 6

Драган Самарџић

Зоран Милетић

Јадранка Гарић

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

4.разред – ВЕЖБЕ (3)

11.30.

Вишеградска

Кабинет неге

Вера Симић

Анита Стојчић

Сања Јарић

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

4.разред – ТЕОРИЈА (3)

10.00.

Делиградска

учионица број 1а

Добрила Дедић

Славица Бошков

Тања Веселиновић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА (3)

14.00.

Делиградска

учионица број 8а

Споменка Матић Чучиловић

Славица Бошков

Тања Веселиновић

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

 3. и 4. разред – ТЕОРИЈА (2)

13.20.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Звездана Милетић

Славица Бошков

Нада Дмитрић

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

 3. и 4. разред – ВЕЖБЕ (2)

11.30.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Драгана Арсић

Сандра Мрђен

Дејан Гајовић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

3. и 4. разред – ТЕОРИЈА (18)

11.00.

Делиградска

учионица број 19

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

ПОНЕДЕЉАК 28.05.2018.

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (3)

11.00.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Биљана Јовановић

Гордана Митровић

Валерија Ристовић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА+ ВЕЖБЕ (11+11)

14.00.

Делиградска

учионица број 20

Марија Шпанић

Јелена Станисављевић

Људмила Брајовић Левајац

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА (3)

15.40.

Делиградска

учионица број 9

Иљана Ракић

Јасна Пантелић Миљевић

Славица Радишић

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

(4)

18.30.

Делиградска

учионица број 9

Александра Милина

Славица Бошков

Иљана Ракић

УТОРАК 29.05.2018.

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

4.разред – ВЕЖБЕ (3)

10.30.

Вишеградска

Кабинет неге

Вера Симић

Анита Стојчић

Весна Вергаш

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 4.разред – ТЕОРИЈА (13)

10.30.

Делиградска

учионица број 21

Јасна Уљаревић

Гордана Јањић

Нада Дмитрић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

4.разред – ТЕОРИЈА (3)

11.30.

Делиградска

учионица број 9

Добрила Дедић

Александра Ранђеловић

Тања Веселиновић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 4.разред – ВЕЖБЕ (13)

11.30.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Никола Димитров

Ана Срећо

Љиљана Марковић

     

СРЕДА 30.05.2018.

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

4.разред – ВЕЖБЕ + НЕОНАТОЛОГИЈА (17)

10.00.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Александра Пантелић

Биљана Јовгановић

Маја Завишин

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

4.разред – ТЕОРИЈА (15)

12.25.

Делиградска

учионица број 21

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Тања Веселиновић

ЧЕТВРТАК 31.05.2018.

ПРВА ПОМОЋ 4. разред

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ (9+9)

12.00.

Делиградска

 Кабинет прве помоћи

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

НАПОМЕНА: СВИ ПРАКТИЧНИ ДЕЛОВИ ИСПИТА БИЋЕ ОДРЖАНИ У КАБИНЕТИМА ШКОЛЕ ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ МОРБИЛА НА КЛИНИКАМА

ЗА ПОЛАЗНИКЕ КОЈИ НАКОН ЗАВРШЕНОГ РАЗРЕДА ПРИЈАВЉУЈУ НАКНАДНО ИСПИТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА ДОПУНА РАСПОРЕДА СА НОВИМ ТЕРМИНИМА.