РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018 / 2019 ГОДИНЕ

 

ПОНЕДЕЉАК 15.10.2018.

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

1.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (11)

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

10.00.

Вишеградска

кабинет неге

Даница Бабић

Весна Вергаш

Вера Симић

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (1)

10.00.

Вишеградска

 кабинет неге

Вера Симић

Даница Бабић

Весна Вергаш

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД (2)

10.00.

Вишеградска

 Кабинет неге

Вера Симић

Даница Бабић

Весна Вергаш

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД (2)

10.25.

Вишеградска

 кабинет неге

Добрила Дедић

Александра Милина

Вера Симић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

1.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (1)

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

11.00.

Делиградска

кабинет неге 4.спрат

Никола Димитров

Александра Пантелић

Милица Ћираковић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА1.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (11) 4. и 5. група

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА –ВАСПИТАЧ

11.00.

Делиградска

кабинет неге 4.спрат

Никола Димитров

Александра Пантелић

Милица Ћираковић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА1.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (15) 1б,2. И 3. група

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА –ВАСПИТАЧ

11.00.

Делиградска

кабинет неге 4.спрат

Биљана Аранђеловић

Гордана Пешић

Татјана Томић

КИНЕЗИОЛОГИЈА

2. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (4)

12.30.

Делиградска

физио кабинет у сутерену

Чедомир Пауновић

Јелена Вељковић

Сандра Мрђен

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

1.РАЗРЕД –ВЕЖБЕ (11)

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

13.00.

Вишеградска

 кабинет неге

Весна Вергаш

Даница Бабић

Вера Симић

ИСТОРИЈА 2.РАЗРЕД (2)

13.10.

Делиградска

учионица број 1а

Дејан Крунић

Јелица Ђикановић

Тања Веселиновић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

1.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (1)

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

14.00.

Делиградска

кабинет неге 4.спрат

Валерија Ристовић

Снежана Стефановић

Гордана Митровић

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА1.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА(26)1б,2.,3.,4.и5. група

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА –ВАСПИТАЧ

14.00.

Делиградска

кабинет неге 4.спрат

Валерија Ристовић

Снежана Стефановић

Гордана Митровић

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ (1)

14.00.

Делиградска

учионица број 9

Јелена Томић

Данијела Чобељић

Јасна Пантелић – Миљевић

КИНЕЗИОЛОГИЈА

2. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (4)

14.00.

Делиградска

учионица број 9

Данијела Чобељић

Јасна Пантелић – Миљевић

Јелена Томић

ФАРМАКОЛОГИЈА (5)

14.00.

Делиградска

учионица број 9

Јасна Пантелић – Миљевић

Јелена Томић

Данијела Чобељић

УТОРАК 16.10.2018.

ХЕМИЈА 2.РАЗРЕД (2)

10.30.

Делиградска

учионица број 1

Славица Љубојевић

Сузана Стојановић

Тања Веселиновић

ЛИКОВНА КУЛТУРА (2)

10.30.

Делиградска

учионица у приземљу

Људмила Брајовић Левајац

Јелена Станисављевић

Тања Веселиновић

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА (8)

ФИЛОЗОФИЈА (2)

11.00.

Делиградска

учионица број 3

Драган Самарџић

Зоран Милетић

Сенка Калембер Михајловић

СОЦИОЛОГИЈА (1+2)

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

11.00.

Делиградска

учионица број 3

Зоран Милетић

Сенка Калембер Михајловић

Драган Самарџић

ПРВА ПОМОЋ 1. и  4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (15)

11.00.

Делиградска

кабинет прве помоћи

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

ПАТОЛОГИЈА (6)

13.10.

Делиградска

учионица број 9

Златко Вежа

Славица Бошков

Тања Веселиновић

ПРВА ПОМОЋ  4.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (4)

14.00.

Делиградска

кабинет прве помоћи

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

СРЕДА 17.10.2018.

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ 3.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (1)

10.00.

Делиградска

кабинет за негу 4. спрат

Гордана Пешић

Биљана Јовановић

Татјана Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 2.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (8)

10.15.

Делиградска

кабинет за негу 4. спрат

Гордана Пешић

Биљана Јовановић

Татјана Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ 

2. И 4.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (4)

10.15.

Делиградска

кабинет за негу 4. спрат

Татјана Томић

Гордана Пешић

Биљана Јовановић

ГЕОГРАФИЈА 1.РАЗРЕД (1)

10.30.

Делиградска

кабинет информатике

Вељко Булић

Алекса Јанчић

Тања Веселиновић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 2.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (8)

13.00.

Делиградска

кабинет за негу 4. спрат

Биљана Јовановић

Гордана Пешић

Татјана Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ 

2. И 4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (4)

13.00.

Делиградска

кабинет за негу 4. спрат

Татјана Томић

Гордана Пешић

Биљана Јовановић

БИОЛОГИЈА

1.,2. И 3.РАЗРЕД (8)

13.00.

Делиградска

учионица број 10

Брана Косановић

Момчило Гвоздић

Наташа Бабић Даниловић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

1.,2. И 4.РАЗРЕД (3)

13.50.

Делиградска

учионица број 9

Тамара Спасојевић

Дејан Крунић

Тања Веселиновић

 

ЧЕТВРТАК 18.10.2018.

ВЕРСКА НАСТАВА

1.РАЗРЕД (1)

10.30.

Делиградска

учионица у приземљу

Љиљана Гаџић

Антонио Арас

Тања Веселиновић

ФИЗИКА 1., 2., 3. И 4. РАЗРЕД

(6)

14.00.

Делиградска

учионица број 9

Мирјана Костић

Горан Симић

Тања Веселиновић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

2. И 4. РАЗРЕД (2)

15.30.

Делиградска

учионица у приземљу

Милан Бајин

Марија Радуловић

Марјан Аврамовић

ПЕТАК 19.10.2018.

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

ПИСМЕНИ ДЕО (23)

10.30.

Делиградска

учионица број 17

Оливера Гемаљевић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

УСМЕНИ ДЕО (23)

10.30.

Делиградска

учионица број 17

Оливера Гемаљевић

Јелена Јовановић

Биљана Максимовић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ 3.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (1)

11.15.

Делиградска

учионица број 18

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА (9)

11.30.

Делиградска

учионица број 18

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

ПСИХОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД (3)

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД (7)

14.00.

Делиградска

учионица број 9

Гордана Кијановић

Јелена Нешковић

Тања Веселиновић

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 1.РАЗРЕД (2)

14.00.

Делиградска

учионица број 1

Јелена Станисављевић

Марија Шпанић

Људмила Брајовић Левајац

СУБОТА 20.10.2018.

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА  СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ (1)

08.00.

Делиградска

кабинет неге  4. спрат

Татјана Томић

Маја Завишин

Александра Пантелић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА  СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ (1)

08.00.

Делиградска

Кабинет неге  4. спрат

Татјана Томић

Маја Завишин

Александра Пантелић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

НОВОРОЂЕНЧЕ 3.РАЗРЕД

ВЕЖБЕ И НЕОНАТОЛОГИЈА 4.РАЗРЕД (9)

08.30.

Делиградска

кабинет неге  4. спрат

Татјана Томић

Маја Завишин

Александра Пантелић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

2. и 3.разред – ИСХРАНА (9)

ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ

РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ

08.30.

Делиградска

кабинет исхране 4. спрат

Татјана Томић

Маја Завишин

Александра Пантелић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА  СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА (1)

09.15.

Делиградска

учионица број 2

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Добрила Дедић

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ  - ТЕОРИЈА (1)

09.30.

Делиградска

учионица број 2

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Добрила Дедић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 

2., 3. и 4.разред –

ТЕОРИЈА (13)

09.45.

Делиградска

учионица број 2

Гордана Јањић

Иљана Ракић

Добрила Дедић

 

ПОНЕДЕЉАК  22.10.2018.

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 3.И 4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (4)

11.30.

Делиградска

кабинет за негу 4. спрат

Никола Димитров

Ана Срећо

Љиљана Марковић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ (9)

13.15.

Делиградска

учионица број 5

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

Биљана Вујанић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 3.И 4.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (7)

13.15.

Делиградска

учионица број 5

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

Биљана Вујанић

 

УТОРАК 23.10.2018. 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – ПИСМЕНИ (1)

08.45.

Делиградска

  учионица у приземљу

Љиља Алексић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – ПИСМЕНИ (1)

10.30.

Делиградска

  учионица у приземљу

Љиља Алексић

Ловорка Павловић

Наташа Кнежевић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

3. И 4. РАЗРЕД (7)

 

10.30.

Делиградска

 учионица број 14

Гордана Костић

Златко Вежа

Данијела Чобељић

СРЕДА 24.10.2018.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ 2. и 4.разред (4)

10.45.

Делиградска

 учионица у приземљу

Наташа Вујанић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – УСМЕНИ 2. и 4.разред (4)

 

13.15.

Делиградска

 учионица у приземљу

Наташа Вујанић

Вера Мијановић

Татјана Милошевић

ЧЕТВРТАК 25.10.2018.

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 1.ГРУПА

(20)

09.00.

Делиградска

 учионица број 3

Зоран Томић

Јелена Томић

Славица Бошковић

ПЕТАК 26.10.2018.

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 2.ГРУПА

(15)

09.00.

Делиградска

 учионица број 3

Зоран Томић

Јелена Томић

Биљана Вујанић

         

ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НАКОН ЗАВРШЕНОГ РАЗРЕДА ПРИЈАВЉУЈУ НАКНАДНО ИСПИТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА ДОПУНА РАСПОРЕДА СА НОВИМ ТЕРМИНИМА.

Моле се наставници да најмање 2 дана пре почетка испита најаве немогућност присуства истом.

Наставник за рад са полазницима и помоћник директора                                                                        Директор школе

 Јелена Станисављевић                                                 проф др Нада Трифковић

 


 

 

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

  1. 1.      ГРУПА 25.10.2018. У 09.00.
  2. 2.      ГРУПА 26.10.2018. У 09.00.
 

СТОШИЋ ЈОВАНА

МИЛОВАНОВ СУЗАНА

ЛАКИЋ БОЈАНА

РАДУЛОВИЋ АНА МАРИЈА

НЕШКОВИЋ ИВАНА

БЕЛОШЕВИЋ БРАНИСЛАВА

ТАРАБИЋ ЈЕЛЕНА

МИТРОВИЋ АЊА

НОВЧИЋ АЊА

КОЛАРЕВИЋ ЈАСМИНА

МОМЧИЛОВИЋ ВАЊА

КНЕЖЕВИЋ МАРИЈА

МИТРОВИЋ АЛЕКСАНДРА

МИЛАНКОВИЋ ЈОВАНА

ОСМАНОВИЋ ЕМИР

ИЛИЋ МАРИЈА

ЗОРКИЋ АЛЕКСАНДРА

ПОЛОВИНА БИЉАНА

НЕШИЋ КАТАРИНА

МАКСИМОВИЋ ДАНИЈЕЛА

МАКСИМОВИЋ АНДРИЈАНА

БЛАГОЈЕВИЋ МАРИЈА

ТРАЈКОВИЋ КРИСТИНА

ВИДАКОВИЋ МАРИЈА

РАДОВИЋ ВАЊА

АЛЕКСИЋ САНДРА

ГИГОВСКИ ДИЈАНА

ВАСИЋ ИВАНА

АНТОНИЋ МИРЈАНА

МОМЧИЛОВИЋ СНЕЖАНА

МАКСИМОВИЋ ЈОВАНА

ТЕОМИРОВИЋ ВЕРА

СИМИЋ АЛЕКСАНДАР

 

АРСИЋ МАРИЈА

 

МИЛАДИНОВИЋ МИЛОШ