РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2018 / 2019 ГОДИНЕ

ЧЕТВРТАК 17.01.2019.

МАТЕМАТИКА 4.РАЗРЕД – ПИСМЕНИ (1)

09.45.

Делиградска

учионица број 3

Ана Јандрлић

МАТЕМАТИКА 4. РАЗРЕД  – УСМЕНИ (1)

10.30.

Делиградска

учионица број 3

Ана Јандрлић

Милош Марковић

Тања Веселиновић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 1. РАЗРЕД  – ПИСМЕНИ (1)

10.30.

Делиградска

учионица број 4

Јелена Јовановић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 1. РАЗРЕД   – УСМЕНИ

(1)

11.15.

Делиградска

учионица број 4

Јелена Јовановић

Оливера Гемаљевић

Тања Веселиновић

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ВЕЖБЕ (1)

13.00.

Клиника ѕа инфективне и тропске болести

11 одељење

Љиљана Марковић

Ана Срећо

Никола Димитров

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 4. РАЗРЕД  – ВЕЖБЕ (3)

13.00.

Клиника ѕа инфективне и тропске болести

11 одељење

Никола Димитров

Љиљана Марковић

Ана Срећо

ФИЗИКА

2.РАЗРЕД (1)

13.15.

Делиградска

учионица број 1

Мирјана Костић

Горан Симић

Тања Веселиновић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

2. РАЗРЕД  (1)

13.50.

Делиградска

учионица број 1

Тамара Спасојевић

Дејан Крунић

Тања Веселиновић

БИОЛОГИЈА

1. РАЗРЕД  (3)

14.00.

Делиградска

учионица број 9

Брана Косановић

Снежана Миленковић

Наташа Бабић Даниловић

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ТЕОРИЈА (1)

14.00.

Делиградска

учионица број 1

Александра Ранђеловић

Јасна Пантелић Миљевић

Јасна Уљаревић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 4. РАЗРЕД  – ТЕОРИЈА (3)

14.15.

Делиградска

учионица број 1

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

Александра Ранђеловић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ (11)

14.15.

Делиградска

учионица број 1

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

Александра Ранђеловић

ПЕТАК 18.01.2019.

ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

1.РАЗРЕД (3) редовни ученици

09.30.

Делиградска

кабинет прве помоћи

Биљана Вујанић

Јелена Томић

Зоран Томић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА (9)

10.00.

Делиградска

учионица број 8

Зоран Томић

Јелена Томић

Биљана Вујанић

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ (3)

10.00.

Делиградска

учионица број 8

Јелена Томић

Зоран Томић

Биљана Вујанић

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (1)

10.00.

Делиградска

учионица број 8

Јелена Томић

Зоран Томић

Биљана Вујанић

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ 3.разред

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА (3)

10.00.

Делиградска

учионица број 8

Зоран Томић

Јелена Томић

Биљана Вујанић

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ

3.РАЗРЕД –ВЕЖБЕ (1)

11.00.

Клиника у Вишеградској

Јелена Миловић

Вера Симић

Весна Вергаш

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (2)

11.30.

Делиградска

Кабинет неге 4.спрат

Татјана Томић

Биљана Јовановић

Мила Цвијетиновић

МАСАЖА 3.РАЗРЕД

КИНЕЗИТЕРАПИЈА 4.РАЗРЕД

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (3)

12.25.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Дубравка Јуруковић

Дејан Гајевић

Сандра Мрђен

МАСАЖА 3. РАЗРЕД

КИНЕЗИТЕРАПИЈА 4. РАЗРЕД

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

4. РАЗРЕД  – ТЕОРИЈА (3)

14.15.

Делиградска

учионица број 9

Славица Бошков

Звездана Милетић

Јасна Пантелић Миљевић

ФАРМАКОЛОГИЈА (5)

14.15.

Делиградска

учионица број 9

Јасна Пантелић Миљевић

Славица Бошков

Звездана Милетић

 

СУБОТА 19.01.2019.

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

НОВОРОЂЕНЧЕ 3.РАЗРЕД

ВЕЖБЕ И НЕОНАТОЛОГИЈА 4.РАЗРЕД (9)

10.00.

Делиградска

кабинет неге  4. спрат

Татјана Томић

Александра Пантелић

Мила Цвијетиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

2. И 3. РАЗРЕД  – ИСХРАНА (11)

10.00.

Делиградска

кабинет исхране 4. спрат

Татјана Томић

Александра Пантелић

Мила Цвијетиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 

2., 3. И 4. РАЗРЕД  –

ТЕОРИЈА (14)

13.00.

Делиградска

учионица број 3

Иљана Ракић

Светлана Матић

Снежана Коцев

ПОНЕДЕЉАК 21.01.2019.

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

 3. РАЗРЕД  - ТЕОРИЈА

10.45.

Делиградска

учионица број 5

Добрила Дедић

Јелена Томић

Тања Веселиновић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

3. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА

10.45.

Делиградска

учионица број 5

Добрила Дедић

Јелена Томић

Тања Веселиновић

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ

(3)

11.30.

Делиградска

учионица број 7

Љиља Алексић

Ловорка Павловић

Тања Веселиновић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ 

1. И 2.  РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (2)

11.30.

Делиградска

кабинет неге 4.спрат

Татјана Томић

Тијана Мркић

Снежана Стефановић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ 

1.,2.,3. и 4.  РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (5)

12.00.

Делиградска

кабинет неге 4.спрат

Татјана Томић

Тијана Мркић

Снежана Стефановић

КИНЕЗИОЛОГИЈА

2. РАЗРЕД  – ВЕЖБЕ (3)

12.20.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Сандра Мрђен

Милош Милошевић

Дејан Гајовић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ВЕЖБЕ (1)

13.50.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Дубравка Јуруковић

Сандра Мрђен

Дејан Гајовић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

3. РАЗРЕД  – ВЕЖБЕ (1)

 

13.50.

Клиника у Вишеградској

Ружа Станић

Вера Симић

Сања Јарић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

3. РАЗРЕД  – ВЕЖБЕ (1)

13.50.

Клиника у Вишеградској

Ружа Станић

Вера Симић

Сања Јарић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

1. И 2.  РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (13)

14.00.

Делиградска

кабинет неге 4.спрат

Гордана Пешић

Биљана Максимовић

Валерија Ристовић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

2. И 3. РАЗРЕД  – ТЕОРИЈА (5)

 

14.00.

Вишеградска

кабинет неге

Даница Бабић

Сања Јарић

Вера Симић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА - ТЕОРИЈА

КИНЕЗИОЛОГИЈА

2. РАЗРЕД  – ТЕОРИЈА (4)

14.15.

Делиградска

учионица број 9

Данијела Чобељић

Звездана Милетић

Славица Бошков

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

2.  РАЗРЕД  –ВЕЖБЕ (5)

 

15.30.

Вишеградска

 кабинет неге

Сања Јарић

Даница Бабић

Вера Симић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

1. И 2.  РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (13)

16.30.

Делиградска

кабинет неге 4.спрат

Гордана Пешић

Биљана Максимовић

Валерија Ристовић

УТОРАК 22.01.2019.

ХЕМИЈА 2.РАЗРЕД (1)

10.30.

Делиградска

учионица број 1

Славица Љубојевић

Сузана Стојановић

Тања Веселиновић

ПРВА ПОМОЋ – ТЕОРИЈА

4. РАЗРЕД  (2)

12.00.

Делиградска

кабинет прве помоћи 4.спрат

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

4. РАЗРЕД  (2)

12.30.

Делиградска

кабинет прве помоћи 4.спрат

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

ПАТОЛОГИЈА (14)

13.10.

Делиградска

учионица број 9

Златко Вежа

Славица Бошков

Тања Веселиновић

СРЕДА 23.01.2019.

ПСИХОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД (6)

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА (6)

13.00.

Делиградска

учионица број 10

Јелена Нешковић

Гордана Кијановић

Тања Веселиновић

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ (5+5)

 

13.00.

Делиградска

учионица број 10

Јелена Нешковић

Гордана Кијановић

Тања Веселиновић

ЧЕТВРТАК 24.01.2019.

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

3. И 4.  РАЗРЕД  – ВЕЖБЕ (5)

08.00.

Вртић „Свети Сава“ Пожешка 28

Биљана Јовановић

Гордана Пешић

Тања Веселиновић

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА

(8)

11.45.

Делиградска

учионица број 8а

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

3. И 4.  РАЗРЕД  – ТЕОРИЈА  (5)

11.45.

Делиградска

учионица број 8а

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

 МЕДИЦИНСКА ЕТИКА (7)

13.10.

Делиградска

учионица број 9

Драган Самарџић

Зоран Милетић

Људмила Брајовић Левајац

ПЕТАК  25.01.2019.

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА (2)

14.00.

Делиградска

учионица број

Валентина Крстић

Јелена Станисављевић

Људмила Брајовић Левајац

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ (2)

14.30.

Делиградска

учионица број

Јелена Станисављевић

Валентина Крстић

Људмила Брајовић Левајац

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

2.,3., И 4.РАЗРЕД (9)

15.00.

Делиградска

учионица број

Гордана Костић

Златко Вежа

Звездана Милетић

 

 

 

 

 

 

 


 

-------                                      

 

ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НАКОН ЗАВРШЕНОГ РАЗРЕДА ПРИЈАВЉУЈУ НАКНАДНО ИСПИТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА ДОПУНА РАСПОРЕДА СА НОВИМ ТЕРМИНИМА.

Моле се наставници да најмање 2 дана пре почетка испита најаве немогућност присуства истом.

Наставник за рад са полазницима и помоћник директора                                                                        Директор школе

 Јелена Станисављевић                                                              проф др Нада Трифковић