РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017 / 2018 ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК  20.08.2018.

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

3.и 4. разред ВЕЖБЕ (10)

08.00.

Вртић „Радосно детињство“

Биљана Јовановић

Гордана Пешић

Биљана Аранђеловић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА (3)

09.00.

Делиградска учионица број 3

Зоран Томић

Јелена Томић

Тања Веселиновић

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ (3)

09.00.

Делиградска учионица број 3

Јелена Томић

Зоран Томић

Тања Веселиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ

РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ (2)

09.00.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Вера Павић

Мила Цвијетиновић

Татјана Томић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

ИСХРАНА 2. разред ПЕДИЈАТРИ +3. разред ВАСПИТАЧИ (9)

09.00.

Делиградска

Кабинет исхране

Вера Павић

Татјана Томић

Мила Цвијетиновић

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА

(4)

10.00.

Делиградска учионица број 9

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

НОВОРОЂЕНЧЕ   ПЕДИЈАТРИ + ВАСПИТАЧИ (8)

10.00.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Снежана Стефановић

Тијана Мркић

Александра Марјановић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

3.и 4. разред ТЕОРИЈА  (10)

11.00.

Делиградска учионица број 9

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

(2)

11.00.

Делиградска учионица број 11

Александра Милина

Иљана Ракић

Гордана Јањић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

ТЕОРИЈА-2. разред ПЕДИЈАТРИ +3. разред ВАСПИТАЧИ (9)

11.00.

Делиградска учионица број 11

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Александра Милина

МАСАЖА 2.разред  ВЕЖБЕ (2)

КИНЕЗИТЕРАПИЈА 4.разред – ВЕЖБЕ (3)

10.00.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Сандра Мрђен

Јелена Вељковић

Чедомир Пауновић

 

МАСАЖА 2.разред  ТЕОРИЈА (2)

КИНЕЗИТЕРАПИЈА 4.разред – ТЕОРИЈА (3)

 

11.00.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Славица Бошков

Александра Ранђеловић

Јелена Томић

УТОРАК 21.08.2018.

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (3)

09.00.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Биљана Јовановић

Никола Димитров

Ана Срећо

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ

4. разред – ВЕЖБЕ (15)

09.00.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Никола Димитров

Ана Срећо

Биљана Јовановић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ВЕЖБЕ (1)

09.45.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Дубравка Јуруковић

Драгана Глишић

Јелена Вељковић

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА +

СОЦИОЛОГИЈА

(2)

10.00.

Делиградска

Учионица број 2

Драган Самарџић

Зоран Милетић

Јадранка Гарић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ТЕОРИЈА (1)

10.30.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Звездана Милетић

Славица Бошков

Тања Веселиновић

БИОЛОГИЈА

1., 2. и 3. разред (5)

11.00.

Делиградска

Учионица број 1

Брана Косановић

Снежана Миленковић

Тања Веселиновић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ (11)

11.00.

Делиградска

Учионица број 7

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

Иљана Ракић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ

4. разред – ТЕОРИЈА (20)

11.00.

Делиградска

Учионица број 7

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

Иљана Ракић

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА (3)

11.00.

Делиградска

Учионица број 7

Иљана Ракић

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

СРЕДА 22.08.2018.

ХЕМИЈА

2. и 3. разред (2)

10.00.

Делиградска

Учионица број 7

Славица Љубојевић

Сузана Стојановић

Тања Веселиновић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ 3.разред – ВЕЖБЕ (3)

10.00.

Вишеградска

кабинет неге

Анита Стојчић

Вера Симић

Драгана Мраковић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ  4.разред – ВЕЖБЕ (3)

10.00.

Вишеградска

кабинет неге

Анита Стојчић

Вера Симић

Драгана Мраковић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

ВЕЖБЕ  1.и 2. разред (2)

10.00.

Вишеградска

кабинет неге

Вера Симић

Драгана Мраковић

Анита Стојчић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ 4.разред (1)

10.00.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Татјана Томић

Гордана Пешић

Биљана Аранђеловић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 2.разред – ТЕОРИЈА (2)

10.15.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Гордана Пешић

Биљана Аранђеловић

Татјана Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 2.разред – ВЕЖБЕ (2)

10.45.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Гордана Пешић

Биљана Аранђеловић

Татјана Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

ТЕОРИЈА  1., 2. и 4.разред (3)

11.30.

Вишеградска

кабинет неге

Вера Симић

Драгана Мраковић

Анита Стојчић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ 4.раз. + АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ 3.разред – ТЕОРИЈА (3)

11.30.

Делиградска

Учионица број 1

Добрила Дедић

Иљана Ракић

Јасна Пантелић Миљевић

ФАРМАКОЛОГИЈА (6)

11.30.

Делиградска

Учионица број 1

Јасна Пантелић Миљевић

Добрила Дедић

Иљана Ракић

ЧЕТВРТАК 23.08.2018.

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ

09.00.

Делиградска

Учионица 8а

 Тања Милошевић

Љиља Гавриловић

Тања Веселиновић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ  (2)

09.30.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Тијана Мркић

Татјана Томић

Маја Завишин

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК (1)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1)

Писмени 10.00.

Делиградска

Кабинет информатике

Јелена Јовановић

Наташа Вујанић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК (1)

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (1)

Усмени 10.45.

Делиградска

Кабинет информатике

Јелена Јовановић

Оливера Гемаљевић

Наташа Вујанић

ПАТОЛОГИЈА (8)

11.00.

Делиградска

Учионица број 5

Златко Вежа

Славица Бошков

Гордана Костић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

3. и 4. разред (14)

11.00.

Делиградска

Учионица број 2

Златко Вежа

Гордана Костић

Славица Бошков

ПЕТАК 24.08.2018.

ПСИХОЛОГИЈА +

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА

(6)

09.00.

Делиградска

Учионица број 3

Гордана Кијановић

Јелена Нешковић

Тања Веселиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ + НЕОНАТОЛОГИЈА

4. разред (19)

09.00.

Делиградска

Кабинет неге 4. спрат

Александра Пантелић

Биљана Јовановић

Маја Завишин

КИНЕЗИОЛОГИЈА

2. и 3. разред – ВЕЖБЕ (3)

09.00.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Чедомир Пауновић

Ана Смиљанић

Драгана Арсић

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 4.разред – ВЕЖБЕ (2)

09.00.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Драгана Арсић

Чедомир Пауновић

Ана Смиљанић

 

ИСТОРИЈА 2. разред

10.00.

Делиградска

Учионица бр 2

Дејан Крунић

Јелица Ђикановић

Славица Љубојевић

КИНЕЗИОЛОГИЈА

2. и 3. разред – ТЕОРИЈА (3)

10.30.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Данијела Чобељић

Славица Бошков

Звездана Милетић

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 4.разред – ТЕОРИЈА (2)

10.30.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Славица Бошков

Звездана Милетић

Данијела Чобељић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 4. разред (18)

11.00.

Делиградска

Учионица број 3

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Биљана Вујанић

ПОНЕДЕЉАК 27.08.2018.

ФИЛОЗОФИЈА

(5)

10.00.

Делиградска

Учионица број 3

Драган Самарџић

Зоран Милетић

Тања Веселиновић

ПРВА ПОМОЋ

1. и 4. разред – ВЕЖБЕ (5)

10.00.

Делиградска

Кабинет прве помоћи

Оливера Стојичић

Биљана Вујанић

Драган Латиновић

ПРВА ПОМОЋ

1. и 4. разред – ТЕОРИЈА (4)

12.00.

Делиградска

Кабинет прве помоћи

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

УТОРАК 28.08.2018.

УСТАВ  И ПРАВА ГРАЂАНА

(4)

09.00.

Делиградска

Учионица број 3

Зоран Милетић

Јадранка Гарић

Људмила Брајовић Левајац

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА (4)

10.30.

Делиградска

Учионица број 3

Марија Шпанић

Јелена Станисављевић

Људмила Брајовић Левајац

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ (4)

12.00.

Делиградска

Учионица број 3

Јелена Станисављевић

Марија Шпанић

Људмила Брајовић Левајац

 

 Наставник за рад са полазницима и помоћник директора                                  Директор школе

 Јелена Станисављевић                                                           проф др Нада Трифковић                                                                    

 

___________________________________           ___________________________________