РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2017 / 2018 ГОДИНЕ

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК 09.10.2017.

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Писмени (25)

14.00.

Делиградска

 учионица број 17

Јелена Јовановић

Оливера Гемаљевић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Усмени (25)

14.45.

Делиградска

 учионица број 17

Јелена Јовановић

Оливера Гемаљевић

Александра Марјановић

УТОРАК 10.10.2017.

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА - ТЕОРИЈА

1. и 2.разред (5)

10.15.

Вишеградска

Кабинет за негу

Даница Бабић

Весна Вергаш

Јелена Миловић

ЛИКОВНА КУЛТУРА (1)

10.25.

Делиградска

 учионица број 1А

Људмила Брајовић Левајац

Јелена Станисављевић

Тања Веселиновић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 1.разред –

ТЕОРИЈА (25)

11.30.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Биљана Аранђеловић

Гордана Пешић

Александра Марјановић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА - ВЕЖБЕ

1. и 2.разред (5)

10.15.

Вишеградска

Кабинет за негу

Весна Вергаш

Даница Бабић

Јелена Миловић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ 1.разред – ВЕЖБЕ

 (3)

12.30.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Ана Срећо

Татјана Томић

Мила Цвијетиновић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 1.разред + МАСАЖА 2.разред–ТЕОРИЈА(7)

12.30.

Делиградска

 учионица број 7

Славица Бошков

Јелена Томић

Зоран Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ 1., 3. и 4.разред –

ТЕОРИЈА (12)

13.13.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Татјана Томић

Ана Срећо

Мила Цвијетиновић

1.група АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА + ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ (5)

13.30.

Делиградска

 учионица број 5

Александра Ранђеловић

Зоран Томић

Јелена Томић

ХЕМИЈА (1)

14.00.

Делиградска

 учионица број 9

Славица Љубојевић

Наташа Даниловић Бабић

Тања Веселиновић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 4.разред – ВЕЖБЕ (1)

14.00.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Никола Димитров

Валерија Ристовић

Александра Марјановић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 1.разред –

ВЕЖБЕ (25)

14.15.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Валерија Ристовић

Александра Марјановић

Никола Димитров

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 1.разред + МАСАЖА 2.разред–ВЕЖБЕ (7)

15.45.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Драгана Арсић

Сандра Мрђен

Јелена Вељковић

СРЕДА 11.10.2017.

ПРВА ПОМОЋ

1.разред (9)

11.00.

Делиградска

Кабинет прве помоћи

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 2.разред –

ТЕОРИЈА (5)

11.30.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Александра Марјановић Гордана Пешић

Биљана Јовановић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ (6) +

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ +

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ

12.30.

Делиградска

учионица број 1

Јасна Уљаревић

Златко Вежа

Александра Ранђеловић

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 2.разред –

ВЕЖБЕ (5)

13.00.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Александра Марјановић Гордана Пешић

Биљана Јовановић

БИОЛОГИЈА 1.разред (6)

14.00.

Делиградска

учионица број 9

Наташа Даниловић

Брана Косановић

Момчило Гвоздић

ЧЕТВРТАК 12.10.2017.

ПАТОЛОГИЈА  (2)

16.25.

Делиградска

учионица број 9

Зоран Томић

Славица Бошков

Тања Веселиновић

ПСИХОЛОГИЈА (1)

16.25.

Делиградска

учионица број 8а

Гордана Кијановић

Слађана Ђукић

Љиља Алексић

ПЕТАК 13.10.2017.

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

НОВОРОЂЕНЧЕ 3.разред

НЕОНАТОЛОГИЈА 4.разред

ВЕЖБЕ 4.разред (17)

10.30.

Институт за неонатологију

 Краља Милутина број 50

Маја Завишин

Александра Марјановић

Весна Вергаш

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА (7)

11.45.

Делиградска

учионица број 12

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

 

ПРВА ПОМОЋ – 4.разред

ТЕОРИЈА (3)

ВЕЖБЕ (3)

11.45.

Делиградска

Кабинет за прву помоћ 4. спрат

Биљана Вујанић

Зоран Томић

Јелена Томић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 2.ГРУПА (28)

11.45.

Делиградска

учионица број 3

Зоран Томић

Јелена Томић

Биљана Вујанић

СУБОТА 14.10.2017.

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

2. и 3.разред –

ИСХРАНА (10)

ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ

РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ

08.30.

Делиградска

Кабинет исхране 4. спрат

Вера Павић

Татјана Томић

Мила Цвијетиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 

2., 3. и 4.разред –

ТЕОРИЈА (18)

11.00.

Делиградска

учионица број 2

Гордана Јањић

Иљана Ракић

Јасна Уљаревић

ПОНЕДЕЉАК 16.10.2017.

СРПСКИ  ЈЕЗИК

2. и 4. разред (2)

ПИСМЕНИ

10.30.

Делиградска

учионица у приземљу

Љиља Алексић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (2)

10.30.

Клиника у Вишеградској

Весна Вергаш

Драгана Мраковић

Снежана Фиданчев

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (1)

10.30.

Клиника у Вишеградској

Весна Вергаш

Драгана Мраковић

Снежана Фиданчев

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ  – 3.разред -ВЕЖБЕ (1)

10.30.

Клиника у Вишеградској

Драгана Мраковић

Снежана Фиданчев

Весна Вергаш

СРПСКИ  ЈЕЗИК

2. и 4. разред (2) УСМЕНИ

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ (6)

12.00.

Делиградска

 учионица број 8А

Љиља Алексић

Љиљана Гавриловић

Татјана Милошевић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ  – 3.разред -ТЕОРИЈА (3)

12.30.

Делиградска

 учионица број 5

Добрила Дедић

Славица Радишић

Тања Веселиновић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА (1)

13.15.

Делиградска

 учионица број 8

Споменка Матић Чучиловић

Златко Вежа

Јасна Уљаревић

УТОРАК 17.10.2017. 

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – 3. и 4. разред – ВЕЖБЕ (4)

08.00.

Вртић „Радосно детињство“ Пожешка

Гордана Пешић

Биљана Аранђеловић

Биљана Јовановић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

1. и 4.разред (2)

10.25.

Делиградска

 учионица број 1а

Тамара Спасојевић

Дејан Крунић

Тања Веселиновић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – 3. и 4. разред – ТЕОРИЈА (4)

 

12.30.

Делиградска

 учионица број 9

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Александра Марјановић

ВЕРСКА НАСТАВА

1. и 4.разред (3)

14.00.

Делиградска

 учионица број 9

Љиљана Гаџић

Маријана Пуношевац

Дејан Крунић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

2. и 4.разред (2)

 

14.15.

Делиградска

 учионица број 8А

Милан Бајин

Ксенија Крстић

Тања Веселиновић

 

СРЕДА 18.10.2017.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ 2. и 4.разред (2)

08.45.

Делиградска

 учионица у приземљу

Наташа Вујанић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – УСМЕНИ 2. и 4.разред (2)

 

10.25.

Делиградска

 учионица у приземљу

Наташа Вујанић

Јелена Јовановић

Биљана Максимовић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

(8)

11.30.

Делиградска

 учионица број 14

Гордана Костић

Златко Вежа

Александра Ранђеловић

 

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА

3. разред (11)

12.30.

Делиградска

 учионица број 2

Јелена Нешковић

Гордана Кијановић

Александра Марјановић

ЧЕТВРТАК 19.10.2017.

РУСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ

(1)

11.35.

Делиградска

 учионица у приземљу

Ана Бошковић

ФИЗИКА

4.разред (1)

14.00.

Делиградска

 учионица број 8А

Мирјана Костић

Горан Симић

Тања Веселиновић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА (3)

14.00.

Делиградска

учионица број 20

Марија Шпанић

Јелена Станисављевић

Тања Веселиновић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ (3)

15.00.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Јелена Станисављевић

Марија Шпанић

Тања Веселиновић

РУСКИ ЈЕЗИК – УСМЕНИ

(1)

15.40.

Делиградска

 учионица у приземљу

Ана Бошковић

Наташа Вујанић

Јелена Јовановић

ПЕТАК 20.10.2017.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

 4. разред (2)

12.00

Делиградска

учионица број 7

Зоран Милетић

Јадранка Гарић

Тања Веселиновић

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НАКОН ЗАВРШЕНОГ РАЗРЕДА ПРИЈАВЉУЈУ НАКНАДНО ИСПИТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА ДОПУНА РАСПОРЕДА СА НОВИМ ТЕРМИНИМА.

Моле се наставници да најмање 2 дана пре почетка испита најаве немогућност присуства истом.

 Наставник за рад са полазницима и помоћник директора                                  Директор школе                                                                   Јелена Станисављевић                                                                                   проф др Нада Трифковић     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НАКОН ЗАВРШЕНОГ РАЗРЕДА ПРИЈАВЉУЈУ НАКНАДНО ИСПИТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА ДОПУНА РАСПОРЕДА СА НОВИМ ТЕРМИНИМА.

 

 

Помоћник директора                                                               Директор школе                                                                                        Јелена   Станисављевић                                                           проф др Нада Трифковић