РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018 / 2019 ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК 19.08.2019.

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ

3.РАЗРЕД –ВЕЖБЕ

(1)

09.00.

Делиградска

Кабинет неге

Јелена Миловић

Анита Стојчић

Вера Симић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

2.И 3.РАЗРЕД –ВЕЖБЕ

(5) МСТ +ГАС

09.15.

Делиградска

Кабинет неге

Јелена Миловић

Анита Стојчић

Вера Симић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 2. РАЗРЕД  –ВЕЖБЕ   (1) МСВ

09.15.

Делиградска

Кабинет неге

Гордана Пешић

Тијана Мркић

Татјана Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 2. РАЗРЕД  –ТЕОРИЈА   (1)

09.30.

Делиградска

Кабинет неге

Гордана Пешић

Тијана Мркић

Татјана Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

 3. И 4.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (2)

 

09.30.

Делиградска

Кабинет неге

Гордана Пешић

Тијана Мркић

Татјана Томић

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ

3.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА

(1)

09.45.

Делиградска

учионица број 1

Светлана Матић

Зоран Томић

Јелена Томић

 

ВЕРСКА НАСТАВА

2. И 4. РАЗРЕД

10.00.

Делиградска

учионица број 3

Љиљана Гаџић

Љиљана Јовановић

Антонио Арас

БИОЛОГИЈА 2. РАЗРЕД (3)

 

10.00.

Делиградска

учионица број 1

Брана Косановић

Наташа Даниловић Бабић

Снешана Миленковић

ПСИХОЛОГИЈА

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА

(6)

10.00.

Делиградска

учионица број 2

Јелена Нешковић

Гордана Кијановић

Тања Веселиновић

ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА ПСТ (1)

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА – ТЕОРИЈА (2)

10.00.

Делиградска

учионица број 2

Јелена Нешковић

Гордана Кијановић

Тања Веселиновић

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ (2)

 

10.00.

Делиградска

учионица број 2

Јелена Нешковић

Гордана Кијановић

Тања Веселиновић

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – ПИСМЕНИ (1)

10.00.Делиградска

учионица број 6

Ловорка Павловић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

2.И 3.РАЗРЕД –ТЕОРИЈА

(7) МСТ +ГАС

10.45.

Делиградска

Кабинет неге

Јелена Миловић

Анита Стојчић

Вера Симић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ

(2) МСТ

11.15.

Делиградска

Кабинет неге

Сања Јарић

Весна Вергаш

Јелена Миловић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

4.РАЗРЕД –ТЕОРИЈА

(2) МСТ

11.45.

Делиградска

Кабинет неге

Сања Јарић

Весна Вергаш

Јелена Миловић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – УСМЕНИ (1)

12.00.

Делиградска

учионица број 6

Ловорка Павловић

Љиља Алексић

Наташа Кнежевић

СОЦИОЛОГИЈА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА (3)

12.00.

Делиградска

учионица број 4

Зоран Милетић

Јадранка Гарић

Тања Веселиновић

УТОРАК 20.08.2019.

ФАРМАКОЛОГИЈА

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ (10)

09.00.

Делиградска

учионица број 2

Јасна Пантелић Миљевић

Јасна Уљаревић

Тања Веселиновић

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО

ВАСПИТАЊЕ (1)

09.30.

Делиградска

учионица број 1

Јелена Томић

Зоран Томић

Славица Љубојевић

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ (1)

09.30.

Делиградска

учионица број 1

Јелена Томић

Зоран Томић

Славица Љубојевић

ХЕМИЈА 3.РАЗРЕД (1)

ХЕМИЈА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ(3)

10.00.

Делиградска

учионица број 1

Славица Љубојевић

Сузана Несторовић

Сузана Стојановић

ПРВА ПОМОЋ 4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (2)

10.30.

Делиградска

Кабинет прве помоћи

Биљана Вујанић

Драган Латиновић

Оља Стојичић

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

10.45.

Делиградска

Кабинет информатике

Љубица

Милош

Тања Веселиновић

ПРВА ПОМОЋ 4.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (2)

11.00.

Делиградска

Кабинет прве помоћи

Биљана Вујанић

Драган Латиновић

Оља Стојичић

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА (3)

ФИЛОЗОФИЈА (2)

11.00.

Делиградска

учионица број 5

Драган Самарџић

Зоран Милетић

Тања Веселиновић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА –ВЕЖБЕ (6)

12.00.

библиотека

Јелена Станисављевић

Људмила Брајовић Левајац

Тања Веселиновић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА (6)

14.00.

библиотека

Јелена Станисављевић

Људмила Брајовић Левајац

Тања Веселиновић

СРЕДА 21.08.2019.

ИСТОРИЈА 2.РАЗРЕД (1)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ (1)

10.00.

Делиградска

учионица број 1

Дејан Крунић

Јелица Ђикановић

Тамара Спасојевић

КИНЕЗИОЛОГИЈА 2. И 3.РАЗРЕД

–ВЕЖБЕ (3)

10.00.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Снежана Коцев

Дубравка Јуруковић

Ана Смиљанић

КИНЕЗИОЛОГИЈА 2. РАЗРЕД

–ТЕОРИЈА (2)

10.30.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Данијела Чобељић

Славица Бошков

Тања Веселиновић

ПАТОЛОГИЈА    (5)

10.25.

Делиградска

учионица број 2

Златко Вежа

Зоран Томић

Славица Бошков

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (6)

12.15.

Делиградска

Кабинет неге

Тијана Мркић

Биљана Јовановић

Татјана Томић

ХИРУРГИЈА 3. И 4. РАЗРЕД МСТ

(5)

12.15.

Делиградска

учионица број 2

Зоран Томић

Славица Бошков

Јелена Томић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА (6)

14.00.

Делиградска

учионица број 2

Светлана Матић

Зоран Томић

Јелена Томић

ЧЕТВРТАК 22.08.2019.

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

3. и 4. РАЗРЕД  – ВЕЖБЕ (12)

08.00.

Вртић „Радосно детињство“

Биљана Јовановић

Гордана Пешић

Тања Веселиновић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

3. И 4. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (2)

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (1)

09.30.

Вишеградска

клиника

Јелена Миловић

Ружа Станић

Вера Симић

ГИНЕКОЛОГИЈАСА НЕГОМ

4. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (1)

09.30.

Вишеградска

клиника

Јелена Миловић

Ружа Станић

Вера Симић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

3. И 4. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (2)

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА (1)

10.30.

Делиградска

учионица број 2

Добрила Дедић

Јасна Пантелић Миљевић

Јасна Уљаревић

ГИНЕКОЛОГИЈАСА НЕГОМ

4. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА(1+5)

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

10.30.

Делиградска

учионица број 2

Добрила Дедић

Јасна Пантелић Миљевић

Јасна Уљаревић

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

3. И 4.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (15)

11.00.

Делиградска

учионица број 5

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

ПЕТАК 23.08.2019.

ФИЗИКА  4.РАЗРЕД (1)

09.00.

Делиградска

учионица број 1

Мирјана Костић

Горан Симић

Тања Веселиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ИСХРАНА 2. И 3.РАЗРЕД

ПСТ + МСВ (7)

09.00.

Делиградска

Кабинет исхране

Вера Павић

Мила Цвијетиновић

Ружа Станић

ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ

РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ (8)

 

09.00.

Делиградска

Кабинет исхране

Вера Павић

Мила Цвијетиновић

Ружа Станић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ –

НОВОРОЂЕНЧЕ ПСТ (4)

09.00.

Делиградска

Кабинет неге

Ружа Станић

Вера Павић

Мила Цвијетиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ МСВ + ГАС (7)

10.00.

Делиградска

Кабинет неге

Тијана Мркић

Александра Марјановић

Весна Вергаш

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

2. И 4. РАЗРЕД (10)

10.00.

Делиградска

учионица број 9

Гордана Костић

Златко Вежа

Тања Веселиновић

НЕУРОЛОГИЈА (5)

ПЕДИЈАТРИЈА (2)

ПСИХИЈАТРИЈА (1)

11.00.

Делиградска

учионица број 3

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Јасна Уљаревић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

2. И 3.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (12)

11.00.

Делиградска

учионица број 3

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Јасна Уљаревић

СУБОТА 24.08.2019.

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД  МСВ + ПСТ НЕОНАТОЛОГИЈА (16)

09.00.

Делиградска

Кабинет неге

Александра Марјановић

Снежана Стефановић

Александра Пантелић

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

3. И 4. РАЗРЕД (5)

10.00.

Делиградска

учионица број 3

Александра Милина

Иљана Ракић

Гордана Јањић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ –ТЕОРИЈА  МСВ+ПСТ

4.РАЗРЕД (15)

11.30.

Делиградска

учионица број 3

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Александра Милина

ПОНЕДЕЉАК 26.08.2019.

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 3. И 4. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (9)

09.00.

Делиградска

Кабинет неге

Никола Димитров

Љиљана Павловић

Ана Срећо

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4. РАЗРЕД – ПИСМЕНИ (2)

09.15.

Делиградска

учионица број 9

Наташа Вујанић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4. РАЗРЕД – УСМЕНИ (2)

10.00.

Делиградска

учионица број 1

Наташа Вујанић

Љиља Алексић

Ловорка Павловић

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ

(3)

10.00.

Делиградска

учионица број 1

Љиља Алексић

Ловорка Павловић

Наташа Вујанић

ИНФЕКТОЛОГИЈА МСТ (4)

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 3. И 4. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (9)

11.00.

Инфективна клиника

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

Славица Бошков

 

 

 

 

      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Моле се наставници да најмање 2 дана пре почетка испита најаве немогућност присуства истом.

                                   Помоћник директора                                                                                                                  

 Јелена Станисављевић