РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2020 / 2021 ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК 14.06.2021.

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – 4. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ  (4)

08.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Татјана Томић

Снежана Стефановић

Биљана Максимовић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ 3.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (2)

08.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Татјана Томић

Снежана Стефановић

Биљана Максимовић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  4. РАЗРЕД

ПИСМЕНИ (2)

09.00.

Библиотека

Делиградска

Слађана Лукић Бундало

КИНЕЗИОЛОГИЈА

2. И 3. РАЗРЕД  - ТЕОРИЈА (2)

09.40.

учионица број 1

Делиградска

Данијела Чобељић

Славица Бошков

Александра Ранђеловић

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

4. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (1)

09.40.

учионица број 1

Делиградска

Александра Ранђеловић

Данијела Чобељић

Славица Бошков

ПАТОЛОГИЈА 2.РАЗРЕДЕ (4)

09.40.

учионица број 1

Делиградска

Славица Бошков

Александра Ранђеловић

Данијела Чобељић

КИНЕЗИОЛОГИЈА

2. И 3. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (2)

10.00.

Физио кабинет у сутерену

Делиградска

Сања Миљковић

Тијана Бурић Пејчић

Милош Рашуо

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

4. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (1)

10.00.

Физио кабинет у сутерену

Делиградска

Сања Миљковић

Тијана Бурић Пејчић

Милош Рашуо

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  4. РАЗРЕД

УСМЕНИ (2)

10.30.

Библиотека

Делиградска

Слађана Лукић Бундало

Татјана Милошевић

Ловорка Павловић

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ

3.РАЗРЕД (3)

10.30.

Библиотека

Делиградска

Слађана Лукић Бундало

Татјана Милошевић

Ловорка Павловић

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА (3)

12.15.

приземље

Делиградска

Драган Самарџић

Зоран Милетић

Марија Цвијетић

ФИЛОЗОФИЈА (4)

12.15.

приземље

Делиградска

Драган Самарџић

Зоран Милетић

Марија Цвијетић

ХЕМИЈА 2.РАЗРЕД (2)

12.20.

учионица број 1

Делиградска

Славица Љубојевић

Сузана Стојановић

Милица Ристановић

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – ХЕМИЈА 3.РАЗРЕД

12.20.

учионица број 1

Делиградска

Славица Љубојевић

Сузана Стојановић

Милица Ристановић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 1.РАЗРЕД (4)

13.00.

учионица број 12

Делиградска

Јелена Томић

Светлана Матић

Невена Марковић

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ (3)

13.00.

учионица број 12

Делиградска

Јелена Томић

Светлана Матић

Невена Марковић

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (1)

13.00.

учионица број 12

Делиградска

Јелена Томић

Светлана Матић

Невена Марковић

ХИРУРГИЈА МСТ

3. РАЗРЕД  (1)

13.00.

учионица број 12

Делиградска

Светлана Матић

Јелена Томић

Невена Марковић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – 4. РАЗРЕД ТЕОРИЈА (4)

13.00.

учионица број 12

Делиградска

Јелена Томић

Светлана Матић

Невена Марковић

 

УТОРАК 15.06.2021.

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 4. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ  (4)

08.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Татјана Томић

Снежана Стефановић

Биљана Максимовић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ –

2. И 4. РАЗРЕД

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ (4+3)

08.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Татјана Томић

Снежана Стефановић

Биљана Максимовић

ФАРМАКОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД (6)

11.00.

Учионица број 20

Делиградска

Драгица Смоловић

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – 3. И 4.РАЗРЕД - ТЕОРИЈА (9)

11.00.

Учионица број 20

Делиградска

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић Драгица Смоловић

НЕУРОЛОГИЈА МСТ

3.РАЗРЕД (4)

11.30.

учионица број 21

Делиградска

Јелена Томић

Светлана Матић

Невена Марковић

ХИРУРГИЈА МСТ

4. РАЗРЕД  (4)

11.30.

учионица број 21

Делиградска

Светлана Матић

Јелена Томић

Невена Марковић

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 4. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА  (4)

11.30.

учионица број 21

Делиградска

Светлана Матић

Јелена Томић

Невена Марковић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 1. И 2. РАЗРЕД

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ (7+7)

12.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Никола Димитров

Љиљана Марковић

Валерија Ристовић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – 4.РАЗРЕД ВЕЖБЕ (9)

12.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Никола Димитров

Љиљана Марковић

Валерија Ристовић

ФИЗИКА 3. И 4. РАЗРЕД (2)

12.00.

Учионица број 19

Делиградска

Мирјана Костић

Горан Симић

Милица Ристановић

 

СРЕДА 16.06.2021.

ПРВА ПОМОЋ – 1. И 4.РАЗРЕД

ВЕЖБЕ + ТЕОРИЈА (4+3)

 

09.00.

Кабинет прве помоћи 4.спрат

Делиградска

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

БИОЛОГИЈА 2. И 3.РАЗРЕД (5)

09.00.

учионица број 1

Делиградска

Наташа Бабић Даниловић

Момчило Гвоздић

Милица Ристановић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ 2.РАЗРЕД (6)

10.30.

Учионица број 20

Делиградска

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић Драгица Смоловић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

3. И 4.РАЗРЕД (8)

10.30.

Учионица у приземљу

Делиградска

Гордана Костић

Славица Бошков

Кристина Царић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 1.РАЗРЕД – ПИСМЕНИ (1)

13.00.

учионица број 1

Делиградска

Јелена Јовановић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА МСТ+ ГАС

2.,3. И 4. РАЗРЕД

ТЕОРИЈА И ВЕЖБЕ (10+10)

13.00.

Кабинет неге

Вишеградска

Јелена Миловић

Вера Симић

Драгана Мраковић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ 4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (1)

13.00.

Кабинет неге

Вишеградска

Јелена Миловић

Вера Симић

Драгана Мраковић

ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД (1)

13.45.

учионица број 1

Делиградска

Јелена Нешковић

Милица Ристановић

Сандра Митровић

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ (3+3)

13.45.

учионица број 1

Делиградска

Јелена Нешковић

Милица Ристановић

Сандра Митровић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 1.РАЗРЕД – УСМЕНИ (1)

14.05.

учионица број 9

Делиградска

Јелена Јовановић

Оливера Гемаљевић

Слађана Лукић Бундало

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 4.РАЗРЕД (1)

14.40.

приземље

Делиградска

Зоран Милетић

Сенка Калембер Михајловић

Слађана Лукић Бундало

 

ЧЕТВРТАК 17.06.2021.

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

3. И 4. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (12)

09.00.

Учионица број 1

Делиградска

Валентина Миловић

Гордана Пешић

Биљана Јовановић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

 3. И 4. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (8)

12.00.

ПП служба

Делиградска

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Милица Ристановић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ 3.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (2)

12.00.

Учионица број 1

Вишеградска

Добрила Дедић

Милена Даворија

Александра Милина

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ 4.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (1)

12.00.

Учионица број 1

Вишеградска

Добрила Дедић

Милена Даворија

Александра Милина

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 4.РАЗРЕД (5)

12.00.

Учионица број 1

Вишеградска

Александра Милина

Добрила Дедић

Милена Даворија

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 1.РАЗРЕД (1) РЕДОВНИ

12.00.

Учионица број 1

Вишеградска

Добрила Дедић

Милена Даворија

Александра Милина

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 3.РАЗРЕД (1)

12.00.

Учионица број 1

Вишеградска

Добрила Дедић

Милена Даворија

Александра Милина

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА + ПАТОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД МСТ

Тијана Станић

13.00.

Учионица број 1

Делиградска

Гордана Костић

Славица Бошков

Јелена Томић

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД (2)

15.30.

Кабинет информатике

Делиградска

Тамара Хајдуковић

Љубица Поповић

Марија Бабић

ПЕТАК 18.06.2021.

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ  3.РАЗРЕД – НОВОРОЂЕНЧЕ + ИСХРАНА МСВ (3+3)

07.15.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Биљана Јовановић

Биљана Аранђеловић

Вера Павић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ + НЕОНАТОЛОГИЈА МСВ+ПСТ(17)

07.15.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Тијана Мркић

Александра Пантелић

Снежана Стефановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

2.,3. И 4. РАЗРЕД –ТЕОРИЈА

(19)

08.00.

Учионица број 20

Делиградска

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Светлана Матић

ПЕДИЈАТРИЈА + ПСИХИЈАТРИЈА4.РАЗРЕД  МСТ

(6 +7)

08.00.

Учионица број 20

Делиградска

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Светлана Матић

ПОНЕДЕЉАК21.06.2021.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

(1)

09.00.

Учионица у приземљу

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац

Хаџи Јелена Станисављевић

Марија Цвијетић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 4.РАЗРЕД

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ (10+10)

09.00.

Учионица у приземљу

Делиградска

Хаџи Јелена Станисављевић

Марија Цвијетић

Људмила Брајовић Левајац

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

3. И 4.РАЗРЕД (2)

09.00.

Учионица у приземљу

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац

Дејан Крунић

Хаџи Јелена Станисављевић

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (7)

11.45.

Кабинет неге

Вишеградска

Јелена Миловић

Вера Симић

Анита Стојчић