РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2016 / 2017 ГОДИНЕ

 

 

 

ПОНЕДЕЉАК 21.08.2017.

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ – васпитачи, акушери и педијатри 3.разред(14)

09.00.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Весна Вергаш

Александра Пантелић

Маја Завишин

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ–(33) НЕОНАТОЛОГИЈА И ВЕЖБЕ  васпитачи и педијатри 4.разред

09.00.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Весна Вергаш

Александра Пантелић

Маја Завишин

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА + ОСНОВИ

КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ

ПАТОЛОГИЈА  (15)

10.00.

Делиградска

учионица број 4

Александра Ранђеловић

Зоран Томић

Славица Бошков

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ИСХРАНА2.разред и 3.разред

(13)

10.00.

Делиградска

Кабинет исхране 4.спрат

Вера Павић

Тања Томић

Мила Цвијетиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ (6)

РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ

10 .00.

Делиградска

Кабинет исхране 4.спрат

Вера Павић

Тања Томић

Мила Цвијетиновић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

РАНОГ УЗРАСТА (28)

2.разред – ТЕОРИЈА (4)

11.00.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Весна Вергаш

Гордана Пешић

Александра Пантелић

ПРВА ПОМОЋ 1.разред

(1)

10.45.

Делиградска

учионица број 3

Биљана Вујанић

Јасна Уљаревић

Гордана Јањић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

2., 3. и 4. разред Иљана Ракић

11.00.

Делиградска

учионица број 2

Иљана Ракић

Добрила Дедић

Јелена Томић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА (15)

3. и 4. разред Гордана Јањић

11.00.

Делиградска

учионица број 3

Гордана Јањић

Биљана Вујанић

Јасна Уљаревић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

2.разред – ВЕЖБЕ (4)

12.00.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Гордана Пешић

Александра Пантелић

Весна Вергаш

УТОРАК 22.08.2017.

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  (1)

ПИСМЕНИ

09.00.

Делиградска

учионица број 6

Оливера Гемаљевић

КИНЕЗИОЛОГИЈА

 –ВЕЖБЕ 3. разред (3)

09.00.

Делиградска

физио кабинет

Драгана Арсић

Ана Смиљанић

Чедомир Пауновић

ЛИКОВНА КУЛТУРА (1)

09.00.

Делиградска

учионица број 2

Људмила Брајовић Левајац

Јелена Станисављевић

Тања Веселиновић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  (1)

УСМЕНИ

09.45

Делиградска

учионица број 6

Оливера Гемаљевић

Јелена Јовановић

Биљана Максимовић

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ (2)

10.00.

Делиградска

учионица број 2

Милена Ковачевић

Татјана Милошевић

Љиља Алексић

КИНЕЗИОЛОГИЈА

 –ТЕОРИЈА 3. разред (3)

10.00.

Делиградска

физио кабинет

Славица Бошков

Данијела Чобиљић

Звездана Милетић

ХЕМИЈА (1)

10.45.

Делиградска

учионица број 2

Славица Љубојевић

Срећко Станковић

Сузана Несторовић

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА (1)

11.00.

Делиградска

учионица број 2

Светлана Матић

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ (12)

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА (1) Каран

11.00.

Делиградска

учионица број 2

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

Светлана Матић

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (1)

12.00.

Делиградска

Кабинет неге 4.спрат

Весна Вергаш

Вера Симић

Снежана Фиданчев

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

3. и 4.разред

( 5)

12.00.

Делиградска

Кабинет неге 4.спрат

Весна Вергаш

Вера Симић

Снежана Фиданчев

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

3. и 4.разред ( 2)

12.00.

Делиградска

Кабинет неге 4.спрат

Весна Вергаш

Вера Симић

Снежана Фиданчев

 

СРЕДА  23.08.2017.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

 - ВЕЖБЕ 3. разред (5)

08.00.

ГАК Народни фронт

Весна Вергаш

Јелена Миловић

Драгана Мраковић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ -

ВЕЖБЕ 3. и 4. разред (5)

08.00.

ГАК Народни фронт

Драгана Мраковић

Весна Вергаш

Јелена Миловић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 3.разред (7)

08.00.

Вртић „Радосно детињство“

Гордана Пешић

Биљана Аранђеловић

Биљана Јовановић

ФАРМАКОЛОГИЈА (1)

08.45.

Делиградска

учионица број 2

Јасна Пантелић Миљевић

Јасна Уљаревић

Тања Веселиновић

ПСИХОЛОГИЈА (4)

09.00.

Делиградска

учионица број 2

Гордана Кијановић

Драгана Стаменковић

Тања Веселиновић

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ 3.и 4.разред (4)

09.30.

Делиградска

физио кабинет

Драгана Арсић

Јелена Вељковић

Сандра Мрђан

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ТЕОРИЈА 3.и 4.разред (4)

10.30.

Делиградска

физио кабинет

Славица Бошков

Данијела Шобељић

Звездана Милетић

БИОЛОГИЈА

1.,2. и 3.разред (6)

11.00.

Делиградска

учионица број 3

Брана Косановић

Наташа Бабић Даниловић

Снежана Миленковић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 3.разред (7)

12.00.

Делиградска

учионица број 2

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Људмила Брајовић Левајац

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

 - ТЕОРИЈА 3. разред (5)

11.30.

Делиградска

учионица број 3

Добрила Дедић

Александра Милина

Јелена Томић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

– ТЕОРИЈА 3. и 4. разред (5)

11.30.

Делиградска

учионица број 3

Добрила Дедић

Александра Милина

Јелена Томић

ЧЕТВРТАК 24.08.2017.

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.разред

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (13)

08.30.

Клиника  у Вишеградска

Весна Вергаш

Драгана Мраковић

Вера Симић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

3. и 4. разред (15)

09.00.

Инфективна клиника

Никола Димитров

Ана Срећо

Бојана Милановић

КИНЕЗИТЕРАПИЈА  –

ВЕЖБЕ (2)

09.00.

Делиградска

физио кабинет

Јелена Вељковић

Сандра Мрђен

Дубравка Јуруковић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 4.разред(13)

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

10.00.

Делиградска

учионица број 2

Добрила Дедић

Споменка Матић Чучиловић

Александра Милина

ФИЗИКА 1.,2. и 4.разред (4)

10.00.

Делиградска

учионица број 5

Мирјана Костић

Горан Симић

Тања Веселиновић

КИНЕЗИТЕРАПИЈА  –

ТЕОРИЈА (2)

10.00.

Делиградска

физио кабинет

Славица Бошков

Нада Дмитрић

Звездана Милетић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ–ТЕОРИЈА 3.и 4.разред

(15)

11.00.

Делиградска

учионица број 3

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

Никола Димитров

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА

(4)

11.00.

Делиградска

учионица број 4

Јелена Нешковић

Гордана Кијановић

Људмила Брајовић Левајац

ПЕТАК 25.08.2017.

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.разред (4)

08.00.

Клиника у Вишеградска

Весна Вергаш

Драгана Мраковић

Јелена Миловић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА (9)

09.00.

Делиградска

библиотека 4.спрат

Марија Шпанић

Људмила Брајловић Левајац

Славица Љубојевић

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (3)

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТИЈА СА НЕГОМ–ТЕОРИЈА 4.разред (4)

10.00.

Делиградска

учионица број 2

Александра Милина

Светлана Матић

Добрила Дедић

СОЦИОЛОГИЈА

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

ФИЛОЗОФИЈА (10)

10.00.

Делиградска

учионица број 3

Зоран Милетић

Драган Самарџић

Сенка Калембер Михајловић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ(9)

11.00.

Делиградска

библиотека 4.спрат

Марија Шпанић

Људмила Брајловић Левајац

Славица Љубојевић

 

ПОНЕДЕЉАК 28.08.2017.

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 4.разред (10)

08.00.

Вртић „Радосно детињство“

Гордана Пешић

Биљана Аранђеловић

Биљана Јовановић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА –

ВЕЖБЕ (2)

09.00.

Делиградска

физио кабинет

Јелена Вељковић

Сандра Мрђен

Дубравка Јуруковић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

СРПСКИ ЈЕЗИК

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (5)

Писмени 09.00. усмени 09.45.

учионица број 4

Наташа Вујанић

Ловорка Павловић

Душица Марковић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ТЕОРИЈА (2)

10.00.

Делиградска

физио кабинет

Славица Бошков

Нада Дмитрић

Звездана Милетић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 3.разред (10)

12.00.

Делиградска

учионица број 2

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Људмила Брајовић Левајац

УТОРАК 29.08.2017.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

(1)

08.45.

Делиградска

учионица број 2

Тамара Спасојевић

Зоран Милетић

Сенка Калембер Михајловић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

(20)

10.00.

Делиградска

учионица број 2

Гордана Костић

Златко Вежа

Александра Ранђеловић

СРЕДА 30.08.2017.

ВЕРСКА НАСТАВА (1)

09.00.

Делиградска

учионица број 2

Љиљана Јовановић

Љиљана Гаџић

Тања Веселиновић

ПРВА ПОМОЋ – ТЕОРИЈА

4.разред (6)

09.00.

Делиградска

Кабинет прве помоћи

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

4.разред (6)

11.00.

Делиградска

Кабинет прве помоћи

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моле се наставници да најмање 2 дана пре почетка испита најаве немогућност присуства истом.                                                                    

Наставник за рад са полазницима и помоћник директора                                  Директор школе

Јелена Станисављевић                                                          проф др Нада Трифковић    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НАКОН ЗАВРШЕНОГ РАЗРЕДА ПРИЈАВЉУЈУ НАКНАДНО ИСПИТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА ДОПУНА РАСПОРЕДА СА НОВИМ ТЕРМИНИМА.

 

 

Помоћник директора                                                               Директор школе                                                                                        Јелена   Станисављевић                                                           проф др Нада Трифковић