РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ

2018 / 2019 ГОДИНЕ

СРЕДА 20.03. 2019.

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 1. РАЗРЕД  – ПИСМЕНИ (3)

09.45.

Делиградска

учионица број 10

Јелена Јовановић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 1. РАЗРЕД   – УСМЕНИ

(3)

10.30.

Делиградска

учионица број 10

Јелена Јовановић

Оливера Гемаљевић

Јелена Вуић

ЛИКОВНА КУЛТУРА (1)

10.30.

Делиградска

учионица број 1

Људмила Брајовић Левајац

Јелена Станисављевић

Валентина Крстић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4.РАЗРЕД – ПИСМЕНИ (1)

12.25.

Делиградска

учионица број 17

Наташа Вујанић

ИСТОРИЈА 2. РАЗРЕД

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

2. и 4. РАЗРЕД (3)

13.50.

Делиградска

учионица број 9

Дејан Крунић

Јелица Ђикановић

Тања Веселиновић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4.РАЗРЕД – УСМЕНИ (1)

13.50.

Делиградска

учионица број 17

Наташа Вујанић

Вера Мијановић

Јелена Вуић

ЧЕТВРТАК 21.03.2019.

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

3. РАЗРЕД  – ВЕЖБЕ (1)

 

11.00.

Клиника у Вишеградској

Вера Симић

Сања Јарић

Весна Вергаш

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

1.и 2.  РАЗРЕД  –ВЕЖБЕ (4)

 

11.15.

Вишеградска

 кабинет неге

Вера Симић

Сања Јарић

Весна Вергаш

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

1., 2., 3. и 4. РАЗРЕД  – ТЕОРИЈА (6)

12.15.

Вишеградска

 кабинет неге

Вера Симић

Сања Јарић

Весна Вергаш

БИОЛОГИЈА

1.  и 2.  РАЗРЕД   (4)

13.10.

Делиградска

учионица број 9

Брана Косановић

Наташа Бабић Даниловић

Јелена Вуић

 

ФИЗИКА

1.,2. И 3. РАЗРЕД   (3)

14.15.

Делиградска

учионица број 17

Мирјана Костић

Горан Симић

Тања Веселиновић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

1.и 2.  РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (8)

+ ВЕЖБЕ (8)

15.30.

Делиградска

кабинет неге 4.спрат

Гордана Пешић

Биљана Ж Максимовић

Валерија Ристовић

МАТЕМАТИКА 4.РАЗРЕД – ПИСМЕНИ (1)

16.25.

Вишеградска

учионица број 1

Ана Јандрлић

Марија Миленковић

Тања Веселиновић

МАТЕМАТИКА 4.РАЗРЕД – УСМЕНИ (1)

17.30.

Вишеградска

учионица број 1

Ана Јандрлић

Марија Миленковић

Тања Веселиновић

ПЕТАК 22.03.2019.

КИНЕЗИОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД (2)

 

09.30.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Снежана Коцев

Даница Деспотовић

Јасна Проданов

КИНЕЗИТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ

4.РАЗРЕД (1)

10.00.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Снежана Коцев

Даница Деспотовић

Јасна Зрински

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 

2. РАЗРЕД  –ТЕОРИЈА (1)

10.30.

Делиградска

учионица број 1

Иљана Ракић

Јасна Уљаревић

Славица Радишић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

КИНЕЗИТЕРАПИЈА – ТЕОРИЈА

(12)

13.10.

Делиградска

учионица број 9

Зоран Томић

Јелена Томић

Славица Бошков

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  (15)

13.10.

Делиградска

учионица број 9

Зоран Томић

Јелена Томић

Славица Бошков

ВЕРСКА НАСТАВА 2.РАЗРЕД (1)

13.10.

Делиградска

учионица број 1

Љиљана Гаџић

Љиљана Јовановић

Тања Веселиновић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

3. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (4)

13.50.

Делиградска

учионица број 17

Добрила Дедић

Александра Ранђеловић

Тања Веселиновић

КИНЕЗИОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД (2) + 1 редовни ученик

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

13.50.

Делиградска

учионица број 8а

Данијела Чобељић

Славица Радишић

Маја Завишин

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ + НОВОРОЂЕНЧЕ ПЕДИЈАТРИ (5)

15.30.

Делиградска

кабинет неге 4.спрат

Ружа Станић

Снежана Стефановић

Тања Веселиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 

2. РАЗРЕД  – ИСХРАНА ПЕДИЈАТАР (1)

17.15.

Делиградска

кабинет неге 4.спрат

Ана Срећо

Ружа Станић

Снежана Стефановић

СУБОТА 23.03.2019.

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ (13)

09.00.

Делиградска

учионица број 2

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

Снежана Коцев

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

3. РАЗРЕД ВАСПИТАЧИ  – ИСХРАНА (12)

09.00.

Делиградска

кабинет исхране 4. спрат

Ана Срећо

Вера Павић

Мила Цвијетиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ

РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ (8)

09.00.

Делиградска

кабинет исхране 4. спрат

Вера Павић

Ана Срећо

Мила Цвијетиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

НОВОРОЂЕНЧЕ 3.РАЗРЕД (10)

10.00.

Делиградска

кабинет неге  4. спрат

Александра Марјановић

Маја Завишин

Тијана Мркић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ 

3. и 4.  РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (5)

 

10.00.

Делиградска

кабинет неге  4. спрат

Тијана Мркић

Александра Марјановић

Маја Завишин

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (1)

10.00.

Делиградска

кабинет неге  4. спрат

Тијана Мркић

Александра Марјановић

Маја Завишин

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА (1)

11.00.

Делиградска

учионица број 3

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Снежана Коцев

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 

3..РАЗРЕД  –ТЕОРИЈА (16)

11.00.

Делиградска

учионица број 3

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Снежана Коцев

ПОНЕДЕЉАК 25.03.2019.

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

3. РАЗРЕД  – ВЕЖБЕ (11)

08.00.

Вртић „Радосно детињство“

Биљана Јовановић

Гордана Пешић

Биљана Аранђеловић

ПРЕДУЗЕТНИШТВО (1)

10.30.

Делиградска

учионица број 1

Вера Симић

Анита Стојчић

Тања Веселиновић

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

3. РАЗРЕД  – ТЕОРИЈА (18)

11.45.

Делиградска

учионица број 24

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

ПСИХОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД (7)

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА (2)

15.45.

Делиградска

учионица број 9

Јелена Нешковић

Гордана Кијановић

Јелена Вуић

ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА (3)

15.45.

Делиградска

учионица број 9

Јелена Нешковић

Гордана Кијановић

Јелена Вуић

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

3.РАЗРЕД (3)

16.25.

Вишеградска

учионица број 1

Александра Милина

Добрила Дедић

Наташа Бабић Даниловић

УТОРАК 26.03.2019.

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

2. и 4.РАЗРЕД (9)

10.30.

Делиградска

учионица број 14

Гордана Костић

Јелена Томић

Тања Веселиновић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД –

ПИСМЕНИ (2)

11.30.

Делиградска

учионица број 24

Љиља Алексић

 

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ

(12)

11.45.

Делиградска

учионица број 24

Љиља Алексић

Татјана Милошевић

Јелена Вуић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД –

УСМЕНИ (2)

13.00.

Делиградска

учионица број 24

Љиља Алексић

Татјана Милошевић

Јелена Вуић

СРЕДА 27.03.2019.

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА - ТЕОРИЈА  (8)

10.30.

Делиградска

учионица број 9

Јелена Нешковић

Гордана Кијановић

Јелена Вуић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 3. и 4. РАЗРЕД  – ВЕЖБЕ (11)

11.00.

Клиника за инфективне и тропске болести

11 одељење

 

Никола Димитров

Љиљана Марковић

Милица Ђираковић

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ  (1)

12.00.

Делиградска

Физио кабинет у сутерену

Снежана Коцев

Даница Деспотовић

Јасна Зрински

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 3. и 4. РАЗРЕД  – ТЕОРИЈА  (11)

12.30.

Делиградска

учионица број 11

Јасна Уљаревић

Зоран Томић

Тања Веселиновић

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 4.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (1)

14.00.

Делиградска

учионица број 23

Славица Бошков

Зоран Томић

Јелена Томић

ПАТОЛОГИЈА (16)

14.00.

Делиградска

учионица број 23

Славица Бошков

Зоран Томић

Јелена Томић

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА -ВЕЖБЕ (8)

 

 

12.30.

Делиградска

учионица број 9

 

Јелена Нешковић

Гордана Кијановић

Јелена Вуић

ЧЕТВРТАК 28.03.2019.

ПРВА ПОМОЋ – ТЕОРИЈА

4. РАЗРЕД  (2)

11.00.

Делиградска

кабинет прве помоћи 4.спрат

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

4. РАЗРЕД  (2)

11.30.

Делиградска

кабинет прве помоћи 4.спрат

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

1. РАЗРЕД  редовни ученик (1)

11.30.

Делиградска

кабинет прве помоћи 4.спрат

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Биљана Максимовић

ФАРМАКОЛОГИЈА (5)

14.30.

Делиградска

учионица број 9

Јасна Пантелић Миљевић

Јасна Уљаревић

Тања Веселиновић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА (2)

15.30.

Делиградска

учионица број 9

Валентина Крстић

Јелена Станисављевић

Људмила Брајовић Левајац

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ (2)

16.00.

Делиградска

учионица број 9

Јелена Станисављевић

Валентина Крстић

Људмила Брајовић Левајац

ПЕТАК  29.03.2019.

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

4. РАЗРЕД  – ВЕЖБЕ (4)

08.00.

Вртић „Радосно детињство“

Биљана Јовановић

Гордана Пешић

Биљана Аранђеловић

 МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

ФИЛОЗОФИЈА (6)

14.00.

Делиградска

учионица број 9

Драган Самарџић

Зоран Милетић

Јелена Вујић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

4.  РАЗРЕД  – ТЕОРИЈА  (4)

14.00.

Делиградска

учионица број 5

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

СУБОТА 30.03.2019.

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ4. РАЗРЕД  + НЕОНАТОЛОГИЈА (12)

09.00.

Делиградска

кабинет неге  4. спрат

Александра Пантелић

Татјана Томић

Снежана Коцев

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ –ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД

11.00.

Делиградска

учионица број 2

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Снежана Коцев

ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НАКОН ЗАВРШЕНОГ РАЗРЕДА ПРИЈАВЉУЈУ НАКНАДНО ИСПИТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА ДОПУНА РАСПОРЕДА СА НОВИМ ТЕРМИНИМА.

Моле се наставници да најмање 2 дана пре почетка испита најаве немогућност присуства истом.

Наставник за рад са полазницима и помоћник директора                                                                        Директор школе

 Јелена Станисављевић                                          проф др Нада Трифковић

 

----------------------------------------------                     -----------------------------------------