РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2017 /2018. ГОДИНЕ

СРЕДА 13.12.2017.

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ

(2)

07.00.

Институт за мајку и дете, Нови Београд, Радоја Дакића бр. 6

Вера Павић

Татјана Томић

Милена Колаковић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

(22)

08.30.

Делиградска

 учионица број 20

Зоран Томић

Јелена Томић

Александра Марјановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ

(2)

09.45.

КБЦ др Драгиша Мишовић, дечја болница за плућне болести, Јована мариновића бр.2

Мила Цвијетиновић

Татјана Томић

Тања Веселиновић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

(6)

10.00.

Делиградска

 учионица број 3

Људмила Брајовић Левајац

Јелена Станисављевић

Тања Веселиновић

ХЕМИЈА

1.и 2. разред

(2)

16.30.

Делиградска

 учионица број 9

Славица Љубојевић

Сузана Стојановић

Тања Веселиновић

ЧЕТВРТАК 14.12.2017.

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 1.разред + МАСАЖА 2.разред–ВЕЖБЕ (7)

09.30.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Драгана Арсић

Сандра Мрђен

Јелена Вељковић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 1.разред –

ТЕОРИЈА (5)

10.00.

Вишеградска

Кабинет за негу

Биљана Аранђеловић

Валерија Ристовић

Милица Лучић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 1.разред –

ВЕЖБЕ (5)

11.15.

Вишеградска

Кабинет за негу

Биљана Аранђеловић

Валерија Ристовић

Милица Лучић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ

1. и 3.разред (3)

11.00.

Вишеградска

Кабинет за негу

Даница Бабић

Весна Вергаш

Јелена Миловић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ 1., 2. и 3.разред –

ТЕОРИЈА (5)

12.30.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Татјана Томић

Ана Срећо

Снежана Стефановић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

1. и 2.разред –

ВЕЖБЕ (4)

13.45.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Татјана Томић

Ана Срећо

Снежана Стефановић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 1.разред + МАСАЖА 2.разред–ТЕОРИЈА(7)

13.10.

Делиградска

 учионица број 5

Славица Бошков

Звездана Милетић

Кринка Милеуснић

ПЕТАК 15.12.2017.

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

(3)

Писмени 09.45.

Делиградска

 учионица број 7

Оливера Гемаљевић

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

(1)

Писмени 09.45.

Делиградска

 учионица број 7

Јелена Јовановић

ФИЗИКА

2.разред (1)

10.25.

Делиградска

 учионица број 10

Мирјана Костић

Горан Симић

Тања Веселиновић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

(4)

Усмени  10.30.

Делиградска

 учионица број 7

Оливера Гемаљевић

Јелена Јовановић

Татјана Милошевић

КИНЕЗИОЛОГИЈА

ВЕЖБЕ

2. и 3. разред (6)

10.30.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Чедомир Пауновић

Сандра Мрђен

Јелена Вељковић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 2.разред –

ТЕОРИЈА (8)

11.30.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Гордана Пешић

Биљана Аранђеловић

Бојана Милановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

3. и 4. разред васпитачи и педијатри

НОВОРОЂЕНЧЕ +  ВЕЖБЕ

НЕОНАТОЛОГИЈА (18)

11.30.

Институт за неонатологију,

Краља Милутина бр.50

Маја Завишин

Алерксандра Марјановић

Тијана Мркић

ПРВА ПОМОЋ

1.разред (5)

12.00.

Делиградска

Кабинет прве помоћи

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

БИОЛОГИЈА

1.разред (4)

12.30.

Делиградска

учионица број 10

Наташа Бабић Даниловић

Момчило Гвоздић

Тања Веселиновић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 2.разред –

ВЕЖБЕ (8)

13.30.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Гордана Пешић

Биљана Аранђеловић

Бојана Милановић

КИНЕЗИОЛОГИЈА

ТЕОРИЈА

2. и 3. разред (6)

 

15.40.

Делиградска

 Физио кабинет у сутерену

Данијела Чобељић

Славица Бошков

Александра Марјановић

СУБОТА 16.12.2017.

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

2. и 3.разред –

ИСХРАНА (17)

09.00.

Делиградска

Кабинет исхране 4. спрат

Вера Павић

Татјана Томић

Ана Срећо

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ (13)

10.00.

Делиградска

учионица број 2

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

Александра Милина

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 

2., 3. и 4.разред –

ТЕОРИЈА (27)

11.00.

Делиградска

учионица број 2

Гордана Јањић

Иљана Ракић

Александра Марјановић

ПОНЕДЕЉАК 18.12.2017.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (2)

10.30.

Гак Народни фронт

Краљице Наталије бр.62

Анита Стојчић

Драгана Мраковић

Вера Симић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (1)

10.30.

Гак Народни фронт

Краљице Наталије бр.62

Драгана Мраковић

Вера Симић

Анита Стојчић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ  – 4.разред -ВЕЖБЕ (1)

10.30.

Гак Народни фронт

Краљице Наталије бр.62

Драгана Мраковић

Вера Симић

Анита Стојчић

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

4.разред -ВЕЖБЕ (2)

10.30.

Гак Народни фронт

Краљице Наталије бр.62

Вера Симић

Анита Стојчић

Драгана Мраковић

ИСТОРИЈА

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3.разред (1)

10.30.

Делиградска

учионица број 3

Дејан Крунић

Миле Гутеша

Љиљана Гаџић

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА (7)

13.15.

Делиградска

учионица број 17

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Људмила Брајовић Левајац

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ (2)

14.00.

Делиградска

учионица број 9

Александра Ранђеловић

Јелена Томић

Славица Бошков

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА (2)

15.00.

Делиградска

учионица број 9

Добрила Дедић

Александра Ранђеловић

Јелена Томић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ  –

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

4.разред -ТЕОРИЈА (3)

 

15.00.

Делиградска

учионица број 9

Добрила Дедић

Александра Ранђеловић

Јелена Томић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА (1)

16.25.

Делиградска

учионица број 18

Споменка Матић Чучиловић

Светлана Матић

Гордана Костић

УТОРАК 19.12.2017.

ПАТОЛОГИЈА

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

(19)

11.30.

Делиградска

учионица број 19

Златко Вежа

Гордана Костић

Зоран Томић

СРЕДА 20.12.2017.

ПСИХОЛОГИЈА

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА (15)

14.00.

Делиградска

учионица број 9

Гордана Кијановић

Јелена Нешковић

Нађа Ђедовић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

3. и 4. разред

14.00.

Стари Диф

Делиградска 27

Милан Бајин

Константин Баталовић

Маријан Радуловић

ЧЕТВРТАК 21.12.2017. 

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

3. и 4. разред (3)

11.00.

Инфективна клиника

КЦС

Никола Димитров

Ана Срећо

Валерија Ристовић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (4)

4.разред

Писмени 11.45.

Делиградска

учионица број 13

Тања Милошевић

БИОЛОГИЈА

3.разред (1)

13.15.

Делиградска

учионица број 18

Брана Косановић

Наташа Бабић Даниловић

Тања Веселиновић

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ (7)

13.15.

Делиградска

учионица број 10

Јелена Томић

Зоран Томић

Славица Бошков

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

3. и 4. разред (3)

13.15.

Делиградска

учионица број 17

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

Александра Марјановић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.разред (4)+

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ (8)

Усмени 13.15.

Делиградска

учионица број 13

Тања Милошевић

Љиља Алексић

Ловорка Павловић

ПЕТАК 22.12.2017.

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

ВЕЖБЕ

3. и 4. разред (16)

08.00.

Вртић „Радосно детињство“ Боре Марковића бро.27

Бојана Милановић

Гордана Пешић

Александра Марјановић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК –

3. и 4.разред (3)

 

Писмени 09.45.

Делиградска

 учионица број 19

Наташа Вујанић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК –

3. и 4.разред (3)

 

усмени 10.30.

Делиградска

 учионица број 19

Наташа Вујанић

Лејла Халиловић

Оливера Гемаљевић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

ТЕОРИЈА

3. и 4. разред (16)

12.00.

Делиградска

 учионица број 19

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Александра Марјановић

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА +

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА(3)

12.30.

Делиградска

 учионица број 12

Зоран Милетић

Јадранка Гарић

Људмила Брајовић Левајац

ФАРМАКОЛОГИЈА

(3)

15.00.

Делиградска

 учионица број 9

Јасна Пантелић Миљевић

Иљана Ракић

Звездана Милетић

ПОНЕДЕЉАК 25.12.2017.

ФИЗИКА

4. разред (3)

13.10.

Делиградска

 учионица број 5

Мирјана Костић

Горан Симић

Људмила Брајовић Левајац

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА +

ФИЛОЗОФИЈА

(5)

14.00.

Делиградска

 учионица број 9

Драган Самарџић

Зоран Милетић

Александра Марјановић

УТОРАК 26.12.2017.

ВЕРСКА НАСТАВА

1. и 4. разред (2)

11.45.

Делиградска

 учионица број 20

Андријана Младеновић

Маријана Пуношевац

Људмила Брајовић Левајац

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА (2)

14.00.

Делиградска

учионица број 20

Марија Шпанић

Јелена Станисављевић

Људмила Брајовић Левајац

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ (2)

15.00.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Јелена Станисављевић

Марија Шпанић

Људмила Брајовић Левајац

СРЕДА 27.12.2017.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

3. и 4. разред (3)

14.00.

Делиградска

учионица број 9

Тамара Спасојевић

Дејан Крунић

Јадранка Гарић

           

ЗА ПОЛАЗНИКЕ КОЈИ НАКОН ЗАВРШЕНОГ РАЗРЕДА ПРИЈАВЉУЈУ НАКНАДНО ИСПИТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА ДОПУНА РАСПОРЕДА СА НОВИМ ТЕРМИНИМА.

Моле се наставници да најмање 2 дана пре почетка испита најаве немогућност присуства истом.

 Наставник за рад са полазницима и помоћник директора,

 Јелена Станисављевић                                  

 

                                          Директор школе, проф.др Нада Трифковић 

___________________________________                           _____________________________