РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2016 / 2017. ГОДИНЕ

 

ЧЕТВРТАК 15.06.2017.

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ИСХРАНА

2.разред (1) педијатар

08.45.

Делиградска

Кабинет исхране 4.спрат

Весна Вергаш

Гордана Пешић

Александра Пантелић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

4.разред (1)

09.00.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Весна Вергаш

Гордана Пешић

Александра Пантелић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

2.,3.и 4.разред – ТЕОРИЈА (5)

09.15.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Весна Вергаш

Гордана Пешић

Александра Пантелић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

2.разред – ТЕОРИЈА (4)

09.15.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Гордана Пешић

Александра Пантелић

Весна Вергаш

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

2.разред (1) педијатар

10.25.

Делиградска

учионица у приземљу

Иљана Ракић

Славица Бошков

Зоран Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

2.,3.и 4.разред – ВЕЖБЕ (1)

11.15.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Весна Вергаш

Гордана Пешић

Александра Пантелић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА

2.разред – ВЕЖБЕ (4)

11.30.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Гордана Пешић

Александра Пантелић

Весна Вергаш

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА + ОСНОВИ

КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ (8)

11.30.

Делиградска

учионица број 18

Александра Ранђеловић

Зоран Томић

Јелена Томић

ПАТОЛОГИЈА +

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ (4)

11.30.

Делиградска

учионица број 18

Александра Ранђеловић

Зоран Томић

Јелена Томић

БИОЛОГИЈА

1., 2. и 3.разред (6)

 

14.00.

Делиградска

учионица број 9

Брана Косановић

Наташа Бабић Даниловић

Тања Веселиновић

ФИЗИКА

1. разред (1)

14.00.

Делиградска

учионица број 1

Мирјана Костић

Горан Симић

Гордана Кијановић

ПЕТАК 16.06.2017.

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ 3. и 4. разред

ВЕЖБЕ (13)

08.00.

Вртић „Радосно детињство“ Пожешка

Гордана Пешић

Биљана Аранђеловић

Тања Веселиновић

ФАРМАКОЛОГИЈА (4)

10.25.

Делиградска

учионица број 17

Јасна Пантелић Миљевић

Зоран Томић

Јасна Уљаревић

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ 3.разред (2)

12.00.

Делиградска

физио кабинет

Драгана Арсић

Ана Смиљанић

Милош Милошевић

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ТЕОРИЈА 3.разред (2)

13.10.

Делиградска

физио кабинет

Славица Бошков

Звездана Милетић

Тања Веселиновић

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА (1)

13.30.

Делиградска

учионица број 9

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

ФИЗИКА

3.разред (1)

13.30.

Делиградска

учионица број 1

Мирјана Костић

Горан Симић

Гордана Кијановић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ 3. и 4. разред

ТЕОРИЈА (13)

13.45.

Делиградска

учионица број 9

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Тања Веселиновић

ПСИХОЛОГИЈА

2.разред (4)

14.00.

Делиградска

учионица број 1

Гордана Кијановић

Слађана Ђукић

Драгана Станковић

ХЕМИЈА

1. и 3.разред (2)

 

14.45.

Делиградска

учионица број 1

Малина Поповић

Славица Љубојевић

Тања Веселиновић

СУБОТА 17.06.2017.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

 - ВЕЖБЕ 3. разред (3)

08.00.

Делиградска

Кабинет неге 4.спрат

Весна Вергаш

Вера Симић

Драгана Мраковић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

ВЕЖБЕ 3. и 4. разред (4)

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4. разред (1)

08.00.

Делиградска

Кабинет неге 4.спрат

Драгана Мраковић

Весна Вергаш

Вера Симић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ

РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ

09.00.

Делиградска

Кабинет исхране 4.спрат

Вера Павић

Тања Томић

Мила Цвијетиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

ИСХРАНА  3.разред (8)

 

09.00.

Делиградска

Кабинет исхране 4.спрат

Вера Павић

Тања Томић

Мила Цвијетиновић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ (10)

09.00.

Делиградска

учионица број 3

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић Гордана Јањић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

 - ТЕОРИЈА 3. разред (3)

09.30.

Делиградска

учионица број 2

Добрила Дедић

Иљана Ракић

Јелена Томић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

ВЕЖБЕ 3. и 4. разред (4)

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 4. разред (1)

09.30.

Делиградска

учионица број 2

Добрила Дедић

Иљана Ракић

Јелена Томић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ - васпитачи и педијатри 3.разред (8)

10.00.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Весна Вергаш

Александра Пантелић

Маја Завишин

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НЕОНАТОЛОГИЈА И ВЕЖБЕ - васпитачи и педијатри 4.разред (12+2)

10.00.

Делиградска

Кабинет за негу 4. спрат

Весна Вергаш

Александра Пантелић

Маја Завишин

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

ТЕОРИЈА 3. и 4. разред

(сви профили) 1. група (12)

12.00.

Делиградска

учионица број 3

Гордана Јањић

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

ТЕОРИЈА 3. и 4. разред

(сви профили) 2. група (5)

12.00.

Делиградска

учионица број 2

Иљана Ракић

Јелена Томић

Добрила Дедић

ПОНЕДЕЉАК 19.06.2017.

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.разред (4)

08.30.

Вишеградска

Весна Вергаш

Јелена Миловић

Снежана Фиданчев

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 3.разред (2)

08.30.

Вишеградска

Јелена Миловић

Весна Вергаш

Снежана Фиданчев

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.разред (4)

08.30.

Вишеградска

Јелена Миловић

Весна Вергаш

Снежана Фиданчев

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

3. и 4. разред (9)

09.00.

Делиградска

Кабинет неге 4.спрат

Никола Димитров

Ана Срећо

Бојана Милановић

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ (2)

10.25.

Делиградска

учионица број 1

Милена Ковачевић

Љиља Алексић

Биљана Максимовић

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА

(5)

11.30.

Делиградска

учионица број 17

Јелена Нешковић

Гордана Кијановић

Тања Веселиновић

СОЦИОЛОГИЈА (1)

12.30.

Делиградска

учионица број 6

Зоран Милетић

Марина Томић

Тања Веселиновић

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (10)

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ–ТЕОРИЈА 3.и 4.разред

12.30.

Делиградска

учионица број 21

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

Милина Александра

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ –ТЕОРИЈА 4.разред (4)

12.30.

Делиградска

учионица број 20

Светлана Матић

Споменка Матић Чучиловић

Јелена Томић

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.разред (2)

12.30.

Делиградска

учионица број 20

Светлана Матић

Споменка Матић Чучиловић

Јелена Томић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА4.разред (4)

12.30.

Делиградска

учионица број 20

Споменка Матић Чучиловић

Светлана Матић

Јелена Томић

КИНЕЗИОЛОГИЈА

 –ВЕЖБЕ 3. разред (2)

13.30.

Делиградска

физио кабинет

Драгана Арсић

Ана Смиљанић

Чедомир Пауновић

КИНЕЗИОЛОГИЈА

 –ТЕОРИЈА 3. разред (2)

13.50.

Делиградска

физио кабинет

Славица Бошков

Данијела Чобиљић

Тања Веселиновић

УТОРАК 20.06.2017.

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  (1)

ПИСМЕНИ

10.00.

Делиградска

учионица број 6

Оливера Гемаљевић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК  (1)

УСМЕНИ

10.45.

Делиградска

учионица број 6

Оливера Гемаљевић

Јелена Јовановић

Вера Симић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ТЕОРИЈА (1)

10.25.

Делиградска

физио кабинет

Славица Бошков

Данијела Чобиљић

Звездана Милетић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА –

ВЕЖБЕ (1)

12.30.

Делиградска

физио кабинет

Јелена Вељковић

Сандра Мрђен

Чедомир Пауновић

СРЕДА 21.06.2017.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

4.разред (3)

12.00.

Делиградска

учионица број 2

Зоран Милетић

Јадранка Гарић

Марина Томић

ПРВА ПОМОЋ – ТЕОРИЈА

4.разред (5)

12.00.

Делиградска

Кабинет прве помоћи

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

4.разред (5)

14.00.

Делиградска

Кабинет прве помоћи

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

ЧЕТВРТАК 22.06.2017.

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

(8)

09.00.

Делиградска

учионица број 2

Гордана Костић

Славица Бошков

Зоран Томић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.разред

ПИСМЕНИ (1)

09.30.

Делиградска

учионица број 1

Љиљана Алексић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.разред

ПИСМЕНИ (1)

10.30.

Делиградска

учионица број 1

Љиљана Алексић

Ловорка Павловић

Татјана Милошевић

ФИЛОЗОФИЈА (2)

12.00.

Делиградска

учионица број 3

Драган Самарџић

Зоран Милетић

Марина Томић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА (6)

12.00.

Делиградска

библиотека 4.спрат

Марија Шпанић

Људмила Брајловић Левајац

Љиљана Јовановић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ (6)

14.00.

Делиградска

библиотека 4.спрат

Марија Шпанић

Људмила Брајловић Левајац

Љиљана Јовановић

         

 

 

 

 

 

                                                                    

ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НАКОН ЗАВРШЕНОГ РАЗРЕДА ПРИЈАВЉУЈУ

НАКНАДНО ИСПИТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА ДОПУНА РАСПОРЕДА СА НОВИМ ТЕРМИНИМА.

Моле се наставници да најмање 2 дана пре почетка испита најаве немогућност присуства истом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ НАКОН ЗАВРШЕНОГ РАЗРЕДА ПРИЈАВЉУЈУ НАКНАДНО ИСПИТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА ДОПУНА РАСПОРЕДА СА НОВИМ ТЕРМИНИМА.

 

 

Помоћник директора                                                               Директор школе                                                                                        Јелена   Станисављевић                                                           проф др Нада Трифковић