РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019 / 2020. ГОДИНЕ

ПРВИ БЛОК СЕМИНАРАФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

( 1. и 2. разред)

ПРВА ПОМОЋ - ВЕЖБЕ

04.09.2019. у 09.00.

05.09.2019. у 09.00.

06.09.2019. у 09.00.

Делиградска

Кабинет за прву помоћ 4. спрат

Биљана Вујанић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

07.09.2019.у 09.00.

 Учионица број 2 Делиградска

Оливера Гемаљевић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

09.09.2019. у 14.00.

10.09.2019. у 13.00.

11.09.2019. у 08.00.

12.09.2019. у 08.00.

13.09.2019. у 10.00.

14.09.2019. у 09.00.

Делиградска

Анатомски кабинет 3.спрат

Зоран Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - ТЕОРИЈА

16.09.2019. у 13.15. Учионица бр.9

17.09.2019. у 13.15. Учионица бр.17

Делиградска

Славица Бошков

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - ВЕЖБЕ

18.09.2019. у 08.00.

19.09.2019. у 14.00.

20.09.2019. у 13.15.

Физио кабинет у сутерену

Делиградска

Снежана Коцев

БИОЛОГИЈА

1.РАЗРЕД

21.09.2019.у 09.00.

Учионица број 2 Делиградска

Брана Косановић

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

23.09.2019.у 09.45. Учионица бр.16

25.09.2019.у 13.15. Учионица бр. 7

Делиградска

Драган Самарџић

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА

24.09.2019.у 15.00. Учионица бр. 9

26.09.2019.у 15.00. Учионица бр. 9

27.09.2019.у 15.00. Учионица бр. 9

Делиградска

Гордана Кијановић

БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД

28.09.2019.у 09.00.

Учионица број 2 Делиградска

Брана Косановић

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 1. и 2. разред)

ПРВА ПОМОЋ - ВЕЖБЕ

04.09.2019. у 09.00.

05.09.2019. у 09.00.

06.09.2019. у 09.00.

Делиградска

Кабинет за прву помоћ 4. спрат

Биљана Вујанић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

07.09.2019.у 09.00.

 Учионица број 2 Делиградска

Оливера Гемаљевић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

09.09.2019. у 14.00.

10.09.2019. у 13.00.

11.09.2019. у 08.00.

12.09.2019. у 08.00.

13.09.2019. у 10.00.

14.09.2019. у 09.00.

Делиградска

Анатомски кабинет 3.спрат

Зоран Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА

1.РАЗРЕД

16.09.2019.у 13.00.

ДелиградскаКабинет неге 4.спрат

Валерија Ристовић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ

1.РАЗРЕД

17.09.2019.у 12.00.

18.09.2019.у 08.00.

19.09.2019.у 14.00.

Вишеградска Кабинет за негу

Биљана Аранђеловић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 2.РАЗРЕД

20.09.2019.у 10.00.

Делиградска Кабинет неге 4.спрат

Татјана Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ

2.РАЗРЕД

21.09.2019. у 09.00.

23.09.2019.у 08.00.

24.09.2019.у 13.15.

25.09.2019.у 13.15.

26.09.2019.у 12.00.

27.09.2019.у 14.00.

Делиградска Кабинет неге 4.спрат

Ана Срећо

 

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА ( 1. разред)

ПРВА ПОМОЋ - ВЕЖБЕ

04.09.2019. у 09.00.

05.09.2019. у 09.00.

06.09.2019. у 09.00.

Делиградска

Кабинет за прву помоћ 4. спрат

Биљана Вујанић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

07.09.2019.у 09.00.

 Учионица број 2

Делиградска

Оливера Гемаљевић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

09.09.2019. у 14.00.

10.09.2019. у 13.00.

11.09.2019. у 08.00.

12.09.2019. у 08.00.

13.09.2019. у 10.00.

14.09.2019. у 09.00.

Делиградска

Анатомски кабинет 3.спрат

Зоран Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  - ТЕОРИЈА

1.РАЗРЕД

16.09.2019. у 14.00.

17.09.2019. у 04.00.

Вишеградска Кабинет неге

Вера Симић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

1.РАЗРЕД

18.09.2018. у 09.30.

19.09.2018. у 11.00.

20.09.2018. у 11.00.

Вишеградска Кабинет неге

Весна Вергаш

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

( 1. и 2.разред)

ПРВА ПОМОЋ - ВЕЖБЕ

04.09.2019. у 09.00.

05.09.2019. у 09.00.

06.09.2019. у 09.00.

Делиградска

Кабинет за прву помоћ 4. спрат

Биљана Вујанић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

07.09.2019.у 09.00.

 Учионица број 2

Делиградска

Оливера Гемаљевић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

09.09.2019. у 14.00.

10.09.2019. у 13.00.

11.09.2019. у 08.00.

12.09.2019. у 08.00.

13.09.2019. у 10.00.

14.09.2019. у 09.00.

Делиградска

Анатомски кабинет 3.спрат

Зоран Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  - ТЕОРИЈА

1.РАЗРЕД

16.09.2019. у 14.00.

17.09.2019. у 14.00.

Вишеградска Кабинет неге

Вера Симић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

1.РАЗРЕД

18.09.2018. у 09.30.

19.09.2018. у 11.00.

20.09.2018. у 11.00.

Вишеградска Кабинет неге

Весна Вергаш

БИОЛОГИЈА

1.РАЗРЕД

21.09.2019.у 09.00.

Учионица бр. 2

Делиградска

Брана Косановић

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

23.09.2019.у 09.45. Учионица бр.16

25.09.2019.у 13.15. Учионица бр. 7

Делиградска

Драган Самарџић

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА

24.09.2019.у 15.00. Учионица бр. 9

26.09.2019.у 15.00. Учионица бр. 9

27.09.2019.у 15.00. Учионица бр. 9

Делиградска

Гордана Кијановић

БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД

28.09.2019.у 09.00.

Учионица број 2 Делиградска

Брана Косановић

ФИЗИКА 2.РАЗРЕД

03.10.2019. у 09.00.

Учионица број 8 Делиградска

Мирјана Костић

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

( 1. и 2. разред)

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

07.09.2019.у 09.00.

 Учионица број 2

Делиградска

Оливера Гемаљевић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

09.09.2019. у 14.00.

10.09.2019. у 13.00.

11.09.2019. у 08.00.

12.09.2019. у 08.00.

13.09.2019. у 10.00.

14.09.2019. у 09.00.

Делиградска

Анатомски кабинет 3.спрат

Зоран Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА 1.РАЗРЕД

16.09.2019.у 13.00.

Делиградска

Кабинет за негу 4.спрат

Валерија Ристовић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ 1.РАЗРЕД

17.09.2019.у 12.00.

18.09.2019.у 08.00.

19.09.2019.у 14.00.

Вишеградска

Кабинет за негу

Биљана Аранђеловић

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

20.09.2019.у 10.00.

Учионица број 3

Делиградска

Јелена Станисављевић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

20.09.2019.у 12.30.

Учионица број 3

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац

ФИЗИКА 1.РАЗРЕД

20.09.2019.у 14.00.

Учионица број 3

Делиградска

Мирјана Костић

БИОЛОГИЈА

1.РАЗРЕД

21.09.2019.у 09.00.

Учионица број 3

Делиградска

Наташа Бабић Даниловић

БИОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД

28.09.2019. У 09.00.

Учионица број 3

Делиградска

Наташа Бабић Даниловић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА 2.РАЗРЕД

23.09.2019.у 12.00.

24.09.2019.у 12.00.

Делиградска

Кабинет за негу 4.спрат

Гордана Пешић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД

25.09.2019.у 08.00.

26.09.2019.у 11.30.

27.09.2019.у 11.30.

28.09.2019.у 09.00.

Делиградска

Кабинет за негу 4.спрат

Никола Димитров

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА

30.09.2019. у 10.45. Учионица бр.16

01.10.2019. у 11.35. Учионица бр.18

02.10.2019. у 13.15. Учионица бр.21

Делиградска

Јасмина Вучићевић

ФИЗИКА 2.РАЗРЕД

03.10.2019. у 09.00.

Учионица број 2 Делиградска

Мирјана Костић

Помоћник директора                                                                                        Директор школе                           Јелена Станисављевић                                                                              проф  др Нада Трифковић     

_______________________________                                            ___________________________