ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ ПРЕДМЕТА ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ ТЕОРИЈА 1.ГРУПА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ БИЋЕ РЕАЛИЗОВАНА 8.02.2021 од 15 часова и 9.02.2021

од 17:15 КОД ПРОФ. ИЉАНЕ РАКИЋ

 

ПОЧЕТАК ТРЕЋЕГ БЛОКА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЈЕ 16 ЈАНУАРА 2021

КОРИСТИЋЕ СЕ КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ НАСТАВЕ (ОН ЛАЈН НАСТАВА И НАСТАВА ШКОЛИ)

 

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАРТОВСКИ

ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020 / 2021 ГОДИНЕ

ТРЕЋИ БЛОК СЕМИНАРА

НАПОМЕНА: Пажљиво прегледајте комплетан распоред и групе за сваки од предмета. Комбиновани модел подразумева да тог дана обележена група долази у школу а други део групе је online.

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР ( 3. разред)

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ - ВЕЖБЕ

16.01.2021. у 09.00.

Online Viber

Биљана Јовановић

МАСАЖА - ВЕЖБЕ

18.01.2021. у 17.00.оnline

19.01.2021. у 17.00.оnline

20.01.2021. у 17.00.оnline

21.01.2021. у 17.00.оnline

22.01.2021. у 17.00.оnline

Online microsoft teams

Јасна Проданов

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА - ВЕЖБЕ

23.01.2021. у 09.00.оnline

25.01.2021. у 17.00.оnline

26.01.2021. у 17.00.школа

27.01.2021. у 17.00.оnline

28.01.2021. у 17.00.оnline

29.01.2021. у 17.00.оnline

30.01.2021. у 09.00.оnline

Делиградска физио кабинет

OnlineZoom

Даница Деспотовић

КИНЕЗИОЛОГИЈА - ВЕЖБЕ

01.02.2021. у 17.00. online

  02.02.2021. у 17.00. школа

03.02.2021. у 17.00. online

04.02.2021. у 17.00. online

05.02.2021. у 17.00. online

06.02.2021. у 09.00. online

Делиградска физио кабинет

OnlineZoom

Сања Миљковић

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА - ТЕОРИЈА

08.02.2021. у 17.00. online

09.02.2021. у 17.00. online

10.02.2021. у 17.00. online

оnlineViber

Славица Бошков

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ - ТЕОРИЈА

11.02.2021. у 17.00. online

12.02.2021. у 17.00. online

13.02.2021. у 10.00. online

Online microsoft teams

Александра Ранђеловић

КИНЕЗИОЛОГИЈА +

МАСАЖА - ТЕОРИЈА

 

17.02.2021. у 17.00. online

18.02.2021. у 17.00. online

19.02.2021. у 17.00. online

20.02.2021. у 09.00. online

OnlineZoom

Данијела Чобељић

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 3. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ДИГЕСТИВНЕ БОЛСЕТИ

16.01.2021. у 09.00. online

18.01.2021. у 17.00. online

оnline  Viber

Вера Павић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – РЕСПИРАТОРНЕ БОЛСЕТИ

19.01.2021. у 17.00. online

20.01.2021. у 17.00. online

оnline  Viber

Мила Цвијетиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

21.01.2021. у 17.00. школа

22.01.2021. у 17.00. школа

23.01.2021. у 09.00. школа

25.01.2021. у 15.00. школа

Делиградска

анатомски кабинет

Милица Ђираковић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

26.01.2021. у 17.00. online

27.01.2021. у 17.00. online

28.01.2021. у 17.00. online

OnlineZoom

Љиљана Павловић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ - ТЕОРИЈА

29.01.2021. у 17.00. online

30.01.2021. у 09.00. online

01.02.2021. у 17.00. online

оnline  Viber

Тијана Мркић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

02.02.2021. у 17.20. online

03.02.2021. у 17.20. online

04.02.2021. у 17.20. online

OnlineZoom

Иљана Ракић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

05.02.2021. у 17.00. online

OnlineZoom

Добрила Дедић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

06.02.2021. у 09.00. online

09.02.2021. у 17.00. online

OnlineZoom

Јасна Уљаревић

ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА

08.02.2021. у 17.00. online

10.02.2021. у 17.00. online

12.02.2021. у 17.00. online

Online microsoft teams

Јелена Нешковић

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА (3. разред)

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА - ТЕОРИЈА

16.01.2021. у 07.00. online

18.01.2021. у 07.15. online

19.01.2021. у 10.45. online

OnlineZoom

Вера Симић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

19.01.2021. у 12.00. online

  20.01.2021. у 13.00. школа

  21.01.2021. у 10.00. школа

  22.01.2021. у 12.00. школа

  23.01.2021. у 09.00. online

 25.01.2021. у 12.30. online

Вишеградска кабинет неге

OnlineZoom

Ђурђија Милић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - НОВОРОЂЕНЧЕ

25.01.2021. у 07.00. online

26.01.2021. у 13.00. online

27.01.2021. у 08.00. школа

28.01.2021. у 12.00. школа

Вишеградска кабинет неге

OnlineZoom

Весна Вергаш

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

26.01.2021. у 08.00. online

28.01.2021. у 09.00. школа

29.01.2021. у 09.00. школа

30.01.2021. у 09.30. online

Вишеградска кабинет неге

OnlineZoom

Јелена Миловић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

01.02.2021. у 17.00. online

02.02.2021. у 17.00. online

Online microsoft teams

Гордана Јањић

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

03.02.2021. у 17.00. online

04.02.2021. у 17.00. online

OnlineZoom

Светлана Матић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

06.02.2021. у 10.00. online

08.02.2021. у 17.00. online

09.02.2021. у 17.00. online

OnlineZoom

Добрила Дедић

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ ( 3. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ИСХРАНА

1.ГРУПА

16.01.2021. у 09.00. online

OnlineZoom

Биљана Аранђеловић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ИСХРАНА

2.ГРУПА

16.01.2021. у 09.00. online

OnlineViber

Татјана Томић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ 1.ГРУПА

комбиновани модел

18.01.2021. у 17.00. школа 1а, online 1б

19.01.2021. у 17.00. школа 1б, online 1а

20.01.2021. у 17.00. школа 1а, online 1б

21.01.2021. у 17.00. школа 1б,online 1а

22.01.2021. у 17.00. школа 1а, online 1б

23.01.2021. у 09.00. школа 1б, online 1а

Делиградска кабинет неге

Биљана Јовановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ 2.ГРУПА

комбиновани модел

18.01.2021. у 17.00. школа 2a, online 2б

19.01.2021. у 17.00. школа 2б, online 2а

20.01.2021. у 17.00. школа 2a, online 2б

21.01.2021. у 17.00. школа 2б, online 2а

22.01.2021. у 17.00. школа 2a, online 2б

23.01.2021. у 09.00. школа 2б, online 2а

Делиградска кабинет неге

Бојана Милановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ 3.ГРУПА

комбиновани модел

18.01.2021. у 17.00. школа 3а

19.01.2021. у 17.00. школа 3б

20.01.2021. у 17.00. школа 3а

21.01.2021. у 17.00. школа 3б

22.01.2021. у 17.00. школа 3а

23.01.2021. у 09.00. школа 3б

Делиградска кабинет неге

Александра Павловић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ

1.ГРУПА

25.01.2021. у 17.00. online

26.01.2021. у 17.00. online

27.01.2021. у 17.00. online

28.01.2021. у 17.00. online

29.01.2021. у 17.00. online

30.01.2021. у 09.00. online

OnlineViber

Валентина Миловић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ

3.ГРУПА

25.01.2021. у 17.00. online

26.01.2021. у 17.00. online

27.01.2021. у 17.00. online

28.01.2021. у 17.00. online

29.01.2021. у 17.00. online

30.01.2021. у 09.00. online

OnlineZoom

Биљана Аранђеловић

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА

ТЕОРИЈА И ВЕЖБЕ

 

01.02.2021. у 17.00. online

02.02.2021. у 17.00. online

03.02.2021. у 17.00. online

04.02.2021. у 17.00. online

Online microsoft teams

Јелена Нешковић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА

1.ГРУПА

05.02.2021. у 17.00. online

06.02.2021. у 09.00. online

OnlineZoom

Сандра Митровић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА

2.ГРУПА

06.02.2021. у 09.00. online

10.02.2021. у 13.30. online

Online google classroom

Јасмина Вучићевић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 1.ГРУПА

08.02.2021. у 15.00. online

09.02.2021. у 17.15. online

Online microsoft teams

Иљана Ракић

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА  2.група

08.02.2021. у 17.00. online

09.02.2021. у 17.00. online

OnlineZoom

Светлана Матић

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ 1.ГРУПА

11.02.2021. у 17.00. online

12.02.2021. у 17.00. online

13.02.2021. у 12.00. online

Online google classroom

Татјана Милошевић

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ 2.ГРУПА

11.02.2021. у 19.00. online

12.02.2021. у 17.00. online

13.02.2021. у 09.00. online

OnlineZoom+ google classroom

Слађана Лукић Бундало

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР ( 3. разред)

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА 1. И 2.ГРУПА

16.01.2021. у 07.00. online

OnlineZoom

Вера Симић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

комбиновани модел

18.01.2021. у 08.00. школа 1а, online 1б

Јелена Миловић

18.01.2021. у 10.30. школа 2а, online 2б

Анита Стојичић

19.01.2021. у 10.30. школа 1б, online 1а

Јелена Миловић

19.01.2021. у 10.30. школа 2б, online 2а

Анита Стојичић

20.01.2021. у 10.45. школа 1а, online 1б

20.01.2021. у 13.15. школа 2а, online 2б

Вера Симић

21.01.2021. у 11.10. online - обе групе

OnlineZoom

Јелена Миловић

21.01.2021. у 13.30. online -обе групе

OnlineZoom

Вера Симић

22.01.2021. у 07.00. школа 1б, online 1а

22.01.2021. у 09.30. школа 2б, online 2а

Вера Симић

23.01.2021. у  08.00. online -обе групе

OnlineZoom

Вера Симић

23.01.2021. у 10.30. online -обе групе

OnlineZoom

Јелена Миловић

25.01.2021. у 10.00. школа 1а, online 1б

25.01.2021. у 10.00. школа 2а, online 2б

Анита Стојичић

26.01.2021. у 08.30. школа 1б, online 1а

26.01.2021. у 10.30. школа 2б, online 2а

Анита Стојичић

27.01.2021. у  07.30. online -обе групе

OnlineZoom

Вера Симић

27.01.2021. у 10.30. online -обе групе

OnlineZoom

Јелена Миловић

28.01.2021. у  10.00. online -обе групе

OnlineZoom

Вера Симић

29.01.2021. у  12.30. online -обе групе

OnlineZoom

Вера Симић

01.02.2021. у 09.00. online -обе групе

OnlineZoom

Јелена Миловић

02.02.2021. у 10.30. online -обе групе

OnlineZoom

Анита Стојичић

03.02.2021. у 09.00. online -обе групе

OnlineZoom

Јелена Миловић

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

04.02.2021. у 17.00. online -обе групе

08.02.2021. у 17.00. online -обе групе

09.02.2021. у 17.00. online -обе групе

OnlineZoom

Александра Милина

ХИРУРГИЈА

05.02.2021. у 17.00. online -обе групе

06.02.2021. у 09.00. online -обе групе

OnlineZoom

Светлана Матић

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

10.02.2021. у 17.00. online -обе групе

11.02.2021. у 17.00. online -обе групе

12.02.2021. у 17.00. online -обе групе

OnlineZoom

Добрила Дедић

НЕУРОЛОГИЈА

18.02.2021. у 17.00. online -обе групе

19.02.2021. у 17.00. online -обе групе

20.02.2021. у 15.00. online -обе групе

OnlineZoom

Јелена Томић

ИНФЕКТОЛОГИЈА

22.02.2021. у 17.00. online -обе групе

23.02.2021. у 17.00. online -обе групе

24.02.2021. у 17.00. online -обе групе

OnlineZoom

Јасна Уљаревић

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР, ГИНЕКОЛОШКО –АКУШЕРСКА СЕСТРА, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ВАСПИТАЧ ( 4. разред)

ФИЗИКА

17.02.2020. у 17.00. online

OnlineViber

Мирјана Костић

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

18.02.2020. у 17.00. online

OnlineViber

Зоран Милетић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1.ГРУПА

19.02.2020. у 17.00.школа

Делиградска учионица број 1

Наташа Вујанић

ФИЛОЗОФИЈА

20.02.2020. у 10.00. online

OnlineSkype

Драган Самарџић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

25.02.2020. у 17.00. online

OnlineZoom

Милан Бајин

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

27.02.2020. у 09.00. online

OnlineZoom

Слађана Лукић Бундало

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗБОРНИ

01.03.2020. у 17.00. online

OnlineSkype

Дејан Крунић

ВЕРСКА НАСТАВА - ИЗБОРНИ

01.03.2020. у 17.00. online

OnlineViber

Љиљана Гаџић

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР + МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР ( 4. разред)

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

25.02.2020. у 17.00. online

OnlineZoom

Милан Бајин

МАТЕМАТИКА

26.02.2020. у 17.00. online

OnlineZoom

Ана Јандрлић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

27.02.2020. у 09.00. online

OnlineZoom

Слађана Лукић Бундало

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗБОРНИ

01.03.2020. у 17.00. online

OnlineSkype

Дејан Крунић

ВЕРСКА НАСТАВА - ИЗБОРНИ

01.03.2020. у 17.00. online

OnlineViber

Љиљана Гаџић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

2.ГРУПА

02.03.2020. у 17.00.школа

Делиградска учионица број 1

Наташа Вујанић

Координатор за реализацију наставе                                                                  Директор школе                           Хаџи Јелена Станисављевић                                                                             Предраг Јовановић  

_______________________________                                   _______________________________ 

                          

ГРУПЕ ЗА ТРЕЋИ БЛОК ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

КИНЕЗИОЛОГИЈА  3. РАЗРЕД

МАСАЖА 3.РАЗРЕД

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

01Д0117

НАТАЛИЈА ДЕЉАНИН

01Д0117

НАТАЛИЈА ДЕЉАНИН

02Д0120

ДАНИЕЛА ПЕТРАК

01Д0118

ДРАГАНА ГАВРАНОВ

0130120

МИЉА БЛЕЧИЋ

02Д0120

ДАНИЕЛА ПЕТРАК

01Д0118

ДРАГАНА ГАВРАНОВ

03Д0119

МАЈА КЛИПА

03Д0119

МАЈА КЛИПА

0130120

МИЉА БЛЕЧИЋ

02П0119

ТАМАРА ЈАЊИЋ

02П0119

ТАМАРА ЈАЊИЋ

10П0117

ЈОВАНА САМАРЏИЋ

10П0117

ЈОВАНА САМАРЏИЋ

0430120

БРАНИСЛАВ БАТАЛОВИЋ

0430120

БРАНИСЛАВ БАТАЛОВИЋ

 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 3.РАЗРЕД

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ 3.РАЗРЕД

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

02Д0120

ДАНИЕЛА ПЕТРАК

0130120

МИЉА БЛЕЧИЋ

0130120

МИЉА БЛЕЧИЋ

01Д0117

НАТАЛИЈА ДЕЉАНИН

03Д0119

МАЈА КЛИПА

03Д0119

МАЈА КЛИПА

02П0119

ТАМАРА ЈАЊИЋ

02П0119

ТАМАРА ЈАЊИЋ

10П0117

ЈОВАНА САМАРЏИЋ

10П0117

ЈОВАНА САМАРЏИЋ

0430120

БРАНИСЛАВ БАТАЛОВИЋ

0430120

БРАНИСЛАВ БАТАЛОВИЋ

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР 3.РАЗРЕД

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА , ДИГЕСТИВНЕ И РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ     

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

07П0219

МАРИЈА ЉАМИЋ

0310220

МИЛИЦА ГАВРИЛОВИЋ

12П0220

ИВАНА СТАНЧИЋ

0210220

МАРИЈА БЕРИСАВАЦ

07П0220

ЈОВАНА НИНИЋ

0410220

АЊА ЂОРЂЕВИЋ

06П0220

МИЛЕНА МИТРОВИЋ

0510220

КРИСТИНА МАРЈАНОВИЋ

14П0220

КАТАРИНА ЈАНАЧКОВИЋ

06П0220

МИЛЕНА МИТРОВИЋ

0310220

МИЛИЦА ГАВРИЛОВИЋ

07П0220

ЈОВАНА НИНИЋ

0210220

МАРИЈА БЕРИСАВАЦ

0810220

НАТАЛИЈА ОБРАДОВИЋ

0410220

АЊА ЂОРЂЕВИЋ

12П0220

ИВАНА СТАНЧИЋ

0510220

КРИСТИНА МАРЈАНОВИЋ

1310220

ТЕОДОРА КОЈОВИЋ

0810220

НАТАЛИЈА ОБРАДОВИЋ

14П0220

КАТАРИНА ЈАНАЧКОВИЋ

1310220

ТЕОДОРА КОЈОВИЋ

07П0219

МАРИЈА ЉАМИЋ

11П0220

ТАЊА РОДИН

15П0219

КАТАРИНА ПАУНОВИЋ

09П0220

ВИКТОРИЈА ПАВЛОВИЋ

 

 

10П0220

ВАЛЕНТИНА РИСТИЋ

 

 

06П0218

СПОМЕНКА МАЈДОВ

 

 

15П0219

КАТАРИНА ПАУНОВИЋ

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ  3. РАЗРЕД     

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

07П0219

МАРИЈА ЉАМИЋ

07П0219

МАРИЈА ЉАМИЋ

12П0220

ИВАНА СТАНЧИЋ

12П0220

ИВАНА СТАНЧИЋ

07П0220

ЈОВАНА НИНИЋ

07П0220

ЈОВАНА НИНИЋ

06П0220

МИЛЕНА МИТРОВИЋ

06П0220

МИЛЕНА МИТРОВИЋ

14П0220

КАТАРИНА ЈАНАЧКОВИЋ

14П0220

КАТАРИНА ЈАНАЧКОВИЋ

0310220

МИЛИЦА ГАВРИЛОВИЋ

0310220

МИЛИЦА ГАВРИЛОВИЋ

0210220

МАРИЈА БЕРИСАВАЦ

0210220

МАРИЈА БЕРИСАВАЦ

0410220

АЊА ЂОРЂЕВИЋ

0410220

АЊА ЂОРЂЕВИЋ

0510220

КРИСТИНА МАРЈАНОВИЋ

0510220

КРИСТИНА МАРЈАНОВИЋ

0810220

НАТАЛИЈА ОБРАДОВИЋ

0810220

НАТАЛИЈА ОБРАДОВИЋ

1310220

ТЕОДОРА КОЈОВИЋ

1310220

ТЕОДОРА КОЈОВИЋ

11П0220

ТАЊА РОДИН

11П0220

ТАЊА РОДИН

09П0220

ВИКТОРИЈА ПАВЛОВИЋ

09П0220

ВИКТОРИЈА ПАВЛОВИЋ

10П0220

ВАЛЕНТИНА РИСТИЋ

10П0220

ВАЛЕНТИНА РИСТИЋ

 

 

06П0218

СПОМЕНКА МАЈДОВ

 

ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА    

3. РАЗРЕД     

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ    

3. РАЗРЕД     

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

07П0219

МАРИЈА ЉАМИЋ

07П0219

МАРИЈА ЉАМИЋ

12П0220

ИВАНА СТАНЧИЋ

12П0220

ИВАНА СТАНЧИЋ

07П0220

ЈОВАНА НИНИЋ

07П0220

ЈОВАНА НИНИЋ

06П0220

МИЛЕНА МИТРОВИЋ

06П0220

МИЛЕНА МИТРОВИЋ

14П0220

КАТАРИНА ЈАНАЧКОВИЋ

14П0220

КАТАРИНА ЈАНАЧКОВИЋ

0310220

МИЛИЦА ГАВРИЛОВИЋ

0310220

МИЛИЦА ГАВРИЛОВИЋ

0210220

МАРИЈА БЕРИСАВАЦ

0210220

МАРИЈА БЕРИСАВАЦ

0410220

АЊА ЂОРЂЕВИЋ

0410220

АЊА ЂОРЂЕВИЋ

0510220

КРИСТИНА МАРЈАНОВИЋ

0510220

КРИСТИНА МАРЈАНОВИЋ

0810220

НАТАЛИЈА ОБРАДОВИЋ

0810220

НАТАЛИЈА ОБРАДОВИЋ

1310220

ТЕОДОРА КОЈОВИЋ

1310220

ТЕОДОРА КОЈОВИЋ

 

 

15П0219

КАТАРИНА ПАУНОВИЋ

 

 

 

 

 

ГИНЕКОЛОШКО - АКУШЕРСКА СЕСТРА 3.РАЗРЕД

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

0310320

НАТАЛИЈА БУКУМИРИЋ

0310320

НАТАЛИЈА БУКУМИРИЋ

06П0319

ТИЈАНА РИСТИЋ

06П0319

ТИЈАНА РИСТИЋ

01П0320

ЈОВАНА ЛИЛИЋ

01П0320

ЈОВАНА ЛИЛИЋ

06Д0320

КРИСТИНА МИЛАДИНОВИЋ

06Д0320

КРИСТИНА МИЛАДИНОВИЋ

05П0320

МИЛИЦА ТРКУЉА

05П0320

МИЛИЦА ТРКУЉА

04П0320

ТЕОДОРА СПАСИЋ

04П0320

ТЕОДОРА СПАСИЋ

02П0320

ИВОНА ПОПОВИЋ

02П0320

ИВОНА ПОПОВИЋ

02Д0318

МАРИЈА АРСИЋ

02Д0318

МАРИЈА АРСИЋ

 

 

07П0320

АЛЕКСАНДРА МЛАДЕНОВИЋ

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ  

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

06П0319

ТИЈАНА РИСТИЋ

01П0320

ЈОВАНА ЛИЛИЋ

06Д0320

КРИСТИНА МИЛАДИНОВИЋ

05П0320

МИЛИЦА ТРКУЉА

04П0320

ТЕОДОРА СПАСИЋ

02П0320

ИВОНА ПОПОВИЋ

02Д0318

МАРИЈА АРСИЋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА  СЕСТРА – ВАСПИТАЧ  3.РАЗРЕД

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ 

 3. РАЗРЕД

1.А ГРУПА

 

2.А ГРУПА

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

01П0420

ИВАНА АНТИЋ

12П0420

МИЛИЦА МАЈСТОРОВИЋ

02Д0420

ЈУЛИЈАНА АШАНИН

23П0420

ТИЈАНА ПОПОВИЋ

03П0420

КАТАРИНА БОГДАНОВИЋ

13П0420

МАРИНА МАКСИМОВИЋ ЋИРКОВИЋ

04П0420

МАРИНА БОРИКИЋ

14П0420

МАРИЈА МАРКОВИЋ

05П0420

АНА ВУЈИСИЋ

15П0420

МИЛИЦА МИРКОВИЋ

09П0419

НЕВЕНА ЈОВАНОВИЋ

20П0419

ИВА ПЕЈОВИЋ

1.Б ГРУПА

2.Б ГРУПА

06П0420

ЈАСМИНА ВУКОЈЕВИЋ

1830420

ИВОНА ПАВЛОВИЋ

07П0420

САШКА ЖИВАНОВИЋ

17П0420

НАТАЛИЈА ОПАЧИЋ

08П0420

ЈОВАНА ИЛИЧИЋ

19П0420

НИКОЛИЈА ПАВЛОВИЋ

10П0420

МИЛИЦА КАРАН

20П0420

КАТАРИНА ПЕЈАНОВИЋ ПОПАДИЋ

11П0420

ЈАСМИНА КОМНЕНИЋ

21П0420

НЕВЕНА ПЕЈКОВИЋ

14П0419

ЕМИЛИЈА МАРИЋ

2610419

МИЛИЦА СТАНКОВИЋ

3.А ГРУПА

3.Б ГРУПА

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

22П0420

ЈОВАНА ПЕТРОВИЋ

27П0420

БОЈАНА СПАСИЋ

24П0420

ЈЕЛЕНА РАДИВОЈША

28П0420

ЈЕЛЕНА ТЕРЗИЋ КЛИНЦОВ

25П0420

МИЛИЦА РАДОЈИЧИЋ

29П0420

СУЗАНА УЗЕЛАЦ

26П0420

ЕЛМА САИТИ

33П0420

МИРЈАНА ДЕЛИЋ

30П0419

КАТАРИНА СТОЈКОВИЋ

04Д0419

ЕЛЗА ЕСАТИ

10Д0418

МАРИЈА ИЛИЋ

19Д0418

РАДМИЛА МАТОВИЋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ 3. РАЗРЕД

1.ГРУПА

2.ГРУПА

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

11П0420

ЈАСМИНА КОМНЕНИЋ

27П0420

БОЈАНА СПАСИЋ

12П0420

МИЛИЦА МАЈСТОРОВИЋ

28П0420

ЈЕЛЕНА ТЕРЗИЋ КЛИНЦОВ

14П0420

МАРИЈА МАРКОВИЋ

29П0420

СУЗАНА УЗЕЛАЦ

16П0420

АДЕЛИНА НУХИЈА

3210420

ЈЕЛЕНА ЧУЧКОВИЋ

15П0420

МИЛИЦА МИРКОВИЋ

33П0420

МИРЈАНА ДЕЛИЋ

17П0420

НАТАЛИЈА ОПАЧИЋ

03П0420

КАТАРИНА БОГДАНОВИЋ

1830420

ИВОНА ПАВЛОВИЋ

02Д0420

ЈУЛИЈАНА АШАНИН

19П0420

НИКОЛИЈА ПАВЛОВИЋ

01П0420

ИВАНА АНТИЋ

20П0420

КАТАРИНА ПЕЈАНОВИЋ ПОПАДИЋ

13П0420

МАРИНА МАКСИМОВИЋ ЋИРКОВИЋ

21П0420

НЕВЕНА ПЕЈКОВИЋ

04П0420

МАРИНА БОРИКИЋ

22П0420

ЈОВАНА ПЕТРОВИЋ

05П0420

АНА ВУЈИСИЋ

23П0420

ТИЈАНА ПОПОВИЋ

06П0420

ЈАСМИНА ВУКОЈЕВИЋ

24П0420

ЈЕЛЕНА РАДИВОЈША

07П0420

САШКА ЖИВАНОВИЋ

25П0420

МИЛИЦА РАДОЈИЧИЋ

08П0420

ЈОВАНА ИЛИЧИЋ

26П0420

ЕЛМА САИТИ

2610419

МИЛИЦА СТАНКОВИЋ

3510420

АНДРИЈАНА НЕШИЋ

20П0419

ИВА ПЕЈОВИЋ

04Д0419

ЕЛЗА ЕСАТИ

14П0419

ЕМИЛИЈА МАРИЋ

19Д0418

РАДМИЛА МАТОВИЋ

3810419

ДОРОТЕА КРСТИЋ

10Д0418

МАРИЈА ИЛИЋ

09П0419

НЕВЕНА ЈОВАНОВИЋ

30П0419

КАТАРИНА СТОЈКОВИЋ

10П0420

МИЛИЦА КАРАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ- ТЕОРИЈА 3. РАЗРЕД

 1. група

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ- ТЕОРИЈА 3. РАЗРЕД

2. група

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

01П0420

ИВАНА АНТИЋ

02Д0420

ЈУЛИЈАНА АШАНИН

03П0420

КАТАРИНА БОГДАНОВИЋ

05П0420

АНА ВУЈИСИЋ

04П0420

МАРИНА БОРИКИЋ

06П0420

ЈАСМИНА ВУКОЈЕВИЋ

11П0420

ЈАСМИНА КОМНЕНИЋ

07П0420

САШКА ЖИВАНОВИЋ

13П0420

МАРИНА МАКСИМОВИЋ ЋИРКОВИЋ

08П0420

ЈОВАНА ИЛИЧИЋ

14П0420

МАРИЈА МАРКОВИЋ

10П0420

МИЛИЦА КАРАН

15П0420

МИЛИЦА МИРКОВИЋ

12П0420

МИЛИЦА МАЈСТОРОВИЋ

1830420

ИВОНА ПАВЛОВИЋ

16П0420

АДЕЛИНА НУХИЈА

19П0420

НИКОЛИЈА ПАВЛОВИЋ

17П0420

НАТАЛИЈА ОПАЧИЋ

20П0420

КАТАРИНА ПЕЈАНОВИЋ ПОПАДИЋ

22П0420

ЈОВАНА ПЕТРОВИЋ

21П0420

НЕВЕНА ПЕЈКОВИЋ

23П0420

ТИЈАНА ПОПОВИЋ

25П0420

МИЛИЦА РАДОЈИЧИЋ

24П0420

ЈЕЛЕНА РАДИВОЈША

26П0420

ЕЛМА САИТИ

29П0420

СУЗАНА УЗЕЛАЦ

27П0420

БОЈАНА СПАСИЋ

33П0420

МИРЈАНА ДЕЛИЋ

28П0420

ЈЕЛЕНА ТЕРЗИЋ КЛИНЦОВ

3510420

АНДРИЈАНА НЕШИЋ

3210420

ЈЕЛЕНА ЧУЧКОВИЋ

10Д0418

МАРИЈА ИЛИЋ

04Д0419

ЕЛЗА ЕСАТИ

30П0419

КАТАРИНА СТОЈКОВИЋ

19Д0418

РАДМИЛА МАТОВИЋ

2610419

МИЛИЦА СТАНКОВИЋ

3810419

ДОРОТЕА КРСТИЋ

20П0419

ИВА ПЕЈОВИЋ

09П0419

НЕВЕНА ЈОВАНОВИЋ

14П0419

ЕМИЛИЈА МАРИЋ

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА 1.ГРУПА

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ИСХРАНА 1.ГРУПА

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА 2.ГРУПА

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ИСХРАНА 2.ГРУПА

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

01П0420

ИВАНА АНТИЋ

21П0420

НЕВЕНА ПЕЈКОВИЋ

02Д0420

ЈУЛИЈАНА АШАНИН

22П0420

ЈОВАНА ПЕТРОВИЋ

03П0420

КАТАРИНА БОГДАНОВИЋ

23П0420

ТИЈАНА ПОПОВИЋ

04П0420

МАРИНА БОРИКИЋ

24П0420

ЈЕЛЕНА РАДИВОЈША

05П0420

АНА ВУЈИСИЋ

25П0420

МИЛИЦА РАДОЈИЧИЋ

06П0420

ЈАСМИНА ВУКОЈЕВИЋ

26П0420

ЕЛМА САИТИ

07П0420

САШКА ЖИВАНОВИЋ

27П0420

БОЈАНА СПАСИЋ

08П0420

ЈОВАНА ИЛИЧИЋ

28П0420

ЈЕЛЕНА ТЕРЗИЋ КЛИНЦОВ

10П0420

МИЛИЦА КАРАН

29П0420

СУЗАНА УЗЕЛАЦ

11П0420

ЈАСМИНА КОМНЕНИЋ

33П0420

МИРЈАНА ДЕЛИЋ

12П0420

МИЛИЦА МАЈСТОРОВИЋ

04Д0419

ЕЛЗА ЕСАТИ

13П0420

МАРИНА МАКСИМОВИЋ ЋИРКОВИЋ

19Д0418

РАДМИЛА МАТОВИЋ

14П0420

МАРИЈА МАРКОВИЋ

10Д0418

МАРИЈА ИЛИЋ

15П0420

МИЛИЦА МИРКОВИЋ

30П0419

КАТАРИНА СТОЈКОВИЋ

17П0420

НАТАЛИЈА ОПАЧИЋ

2610419

МИЛИЦА СТАНКОВИЋ

1830420

ИВОНА ПАВЛОВИЋ

20П0419

ИВА ПЕЈОВИЋ

19П0420

НИКОЛИЈА ПАВЛОВИЋ

14П0419

ЕМИЛИЈА МАРИЋ

20П0420

КАТАРИНА ПЕЈАНОВИЋ ПОПАДИЋ

3810419

ДОРОТЕА КРСТИЋ

 

 

09П0419

НЕВЕНА ЈОВАНОВИЋ

 

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА 3. РАЗРЕД

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

01П0420

ИВАНА АНТИЋ

22П0420

ЈОВАНА ПЕТРОВИЋ

02Д0420

ЈУЛИЈАНА АШАНИН

23П0420

ТИЈАНА ПОПОВИЋ

03П0420

КАТАРИНА БОГДАНОВИЋ

24П0420

ЈЕЛЕНА РАДИВОЈША

04П0420

МАРИНА БОРИКИЋ

25П0420

МИЛИЦА РАДОЈИЧИЋ

05П0420

АНА ВУЈИСИЋ

26П0420

ЕЛМА САИТИ

06П0420

ЈАСМИНА ВУКОЈЕВИЋ

27П0420

БОЈАНА СПАСИЋ

07П0420

САШКА ЖИВАНОВИЋ

28П0420

ЈЕЛЕНА ТЕРЗИЋ КЛИНЦОВ

08П0420

ЈОВАНА ИЛИЧИЋ

29П0420

СУЗАНА УЗЕЛАЦ

10П0420

МИЛИЦА КАРАН

3210420

ЈЕЛЕНА ЧУЧКОВИЋ

11П0420

ЈАСМИНА КОМНЕНИЋ

33П0420

МИРЈАНА ДЕЛИЋ

12П0420

МИЛИЦА МАЈСТОРОВИЋ

04Д0419

ЕЛЗА ЕСАТИ

13П0420

МАРИНА МАКСИМОВИЋ ЋИРКОВИЋ

19Д0418

РАДМИЛА МАТОВИЋ

14П0420

МАРИЈА МАРКОВИЋ

10Д0418

МАРИЈА ИЛИЋ

15П0420

МИЛИЦА МИРКОВИЋ

30П0419

КАТАРИНА СТОЈКОВИЋ

17П0420

НАТАЛИЈА ОПАЧИЋ

2610419

МИЛИЦА СТАНКОВИЋ

1830420

ИВОНА ПАВЛОВИЋ

20П0419

ИВА ПЕЈОВИЋ

19П0420

НИКОЛИЈА ПАВЛОВИЋ

14П0419

ЕМИЛИЈА МАРИЋ

20П0420

КАТАРИНА ПЕЈАНОВИЋ ПОПАДИЋ

3810419

ДОРОТЕА КРСТИЋ

21П0420

НЕВЕНА ПЕЈКОВИЋ

09П0419

НЕВЕНА ЈОВАНОВИЋ

 

МЕДИЦИНСКА  СЕСТРА – ТЕХНИЧАР  3.РАЗРЕД

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 3.РАЗРЕД МСТ

1.А ГРУПА

2.А ГРУПА

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

18П0519

АНИТА ФОДУЛОВИЋ

1510519

СИМОНА ПРВАЧКИ

14Д0519

КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ

0910519

ЉУБИЦА КОНЧАР

0210520

СОФИЈА ГАРАШАНИН

06П0520

ТАЊА ЈОВАНОВИЋ

04П0520

ВАЊА ИЛИЋ

03П0520

АНДИЈАНА ЕКМЕЏИЋ

05Д0520

НЕВЕНА ИСАИЛОВИЋ

13П0520

ДАРКО СПАСИЋ

0810520

ТЕОДОРА КОМАЗЕЦ

14П0520

СУЗАНА СТАНОЈКОВИЋ

1.Б ГРУПА

2.Б ГРУПА

09Д0520

АНДРЕЈ ЛАЗИЋ

15П0520

МИЛИЦА ТАДИЋ

11П0520

МАРКО МИЛИНКОВИЋ

19П0520

МИЛОШ ОСТОЈИЋ

17Д0520

ГАБРИЈЕЛА ХОЏИЋ

23П0520

МАРИЈА ЦОЛИЋ

20П0520

АНАСТАСИЈА ЋИРИЋ

07П0520

ЂОРЂЕ ЈОЗИЋ

21П0510

ИСИДОРА НОВОВИЋ

24П0520

ЈЕЛЕНА АСАНОВИЋ

18П0520

ИВАНА ЈОКСОВИЋ

16П0519

ТИЈАНА СТАНИЋ

 

 

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО  3.РАЗРЕД МСТ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

0210520

СОФИЈА ГАРАШАНИН

13П0520

ДАРКО СПАСИЋ

04П0520

ВАЊА ИЛИЋ

14П0520

СУЗАНА СТАНОЈКОВИЋ

05Д0520

НЕВЕНА ИСАИЛОВИЋ

19П0520

МИЛОШ ОСТОЈИЋ

0810520

ТЕОДОРА КОМАЗЕЦ

23П0520

МАРИЈА ЦОЛИЋ

09Д0520

АНДРЕЈ ЛАЗИЋ

07П0520

ЂОРЂЕ ЈОЗИЋ

11П0520

МАРКО МИЛИНКОВИЋ

24П0520

ЈЕЛЕНА АСАНОВИЋ

17Д0520

ГАБРИЈЕЛА ХОЏИЋ

16П0519

ТИЈАНА СТАНИЋ

20П0520

АНАСТАСИЈА ЋИРИЋ

18П0519

АНИТА ФОДУЛОВИЋ

21П0510

ИСИДОРА НОВОВИЋ

0510518

МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ

18П0520

ИВАНА ЈОКСОВИЋ

1310518

ДИЈАНА СТЕВАНОВИЋ

14Д0519

КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ

1510519

СИМОНА ПРВАЧКИ

06П0520

ТАЊА ЈОВАНОВИЋ

0910519

ЉУБИЦА КОНЧАР

03П0520

АНДИЈАНА ЕКМЕЏИЋ

 

 

 

 

ИНФЕКТОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД МСТ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

03П0520

АНДИЈАНА ЕКМЕЏИЋ

19П0520

МИЛОШ ОСТОЈИЋ

04П0520

ВАЊА ИЛИЋ

23П0520

МАРИЈА ЦОЛИЋ

06П0520

ТАЊА ЈОВАНОВИЋ

24П0520

ЈЕЛЕНА АСАНОВИЋ

07П0520

ЂОРЂЕ ЈОЗИЋ

14Д0519

КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ

11П0520

МАРКО МИЛИНКОВИЋ

16П0519

ТИЈАНА СТАНИЋ

13П0520

ДАРКО СПАСИЋ

18П0519

АНИТА ФОДУЛОВИЋ

17Д0520

ГАБРИЈЕЛА ХОЏИЋ

0510518

МИЛИЦА ЈОВАНОВИЋ

18П0520

ИВАНА ЈОКСОВИЋ

1310518

ДИЈАНА СТЕВАНОВИЋ

 

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 3.РАЗРЕД МСТ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

0210520

СОФИЈА ГАРАШАНИН

18П0520

ИВАНА ЈОКСОВИЋ

03П0520

АНДИЈАНА ЕКМЕЏИЋ

19П0520

МИЛОШ ОСТОЈИЋ

04П0520

ВАЊА ИЛИЋ

20П0520

АНАСТАСИЈА ЋИРИЋ

05Д0520

НЕВЕНА ИСАИЛОВИЋ

21П0510

ИСИДОРА НОВОВИЋ

06П0520

ТАЊА ЈОВАНОВИЋ

23П0520

МАРИЈА ЦОЛИЋ

07П0520

ЂОРЂЕ ЈОЗИЋ

24П0520

ЈЕЛЕНА АСАНОВИЋ

0810520

ТЕОДОРА КОМАЗЕЦ

25П0520

ПЕТАР ПИПЕР

09Д0520

АНДРЕЈ ЛАЗИЋ

14Д0519

КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ

11П0520

МАРКО МИЛИНКОВИЋ

16П0519

ТИЈАНА СТАНИЋ

13П0520

ДАРКО СПАСИЋ

18П0519

АНИТА ФОДУЛОВИЋ

14П0520

СУЗАНА СТАНОЈКОВИЋ

1510519

СИМОНА ПРВАЧКИ

15П0520

МИЛИЦА ТАДИЋ

0910519

ЉУБИЦА КОНЧАР

17Д0520

ГАБРИЈЕЛА ХОЏИЋ

 

 

 

ХИРУРГИЈА  3.РАЗРЕД МСТ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

0210520

СОФИЈА ГАРАШАНИН

18П0520

ИВАНА ЈОКСОВИЋ

03П0520

АНДИЈАНА ЕКМЕЏИЋ

19П0520

МИЛОШ ОСТОЈИЋ

04П0520

ВАЊА ИЛИЋ

20П0520

АНАСТАСИЈА ЋИРИЋ

05Д0520

НЕВЕНА ИСАИЛОВИЋ

21П0510

ИСИДОРА НОВОВИЋ

06П0520

ТАЊА ЈОВАНОВИЋ

23П0520

МАРИЈА ЦОЛИЋ

07П0520

ЂОРЂЕ ЈОЗИЋ

24П0520

ЈЕЛЕНА АСАНОВИЋ

0810520

ТЕОДОРА КОМАЗЕЦ

14Д0519

КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ

09Д0520

АНДРЕЈ ЛАЗИЋ

16П0519

ТИЈАНА СТАНИЋ

11П0520

МАРКО МИЛИНКОВИЋ

18П0519

АНИТА ФОДУЛОВИЋ

13П0520

ДАРКО СПАСИЋ

1510519

СИМОНА ПРВАЧКИ

14П0520

СУЗАНА СТАНОЈКОВИЋ

0910519

ЉУБИЦА КОНЧАР

15П0520

МИЛИЦА ТАДИЋ

17Д0520

ГАБРИЈЕЛА ХОЏИЋ

 

НЕУРОЛОГИЈА  3.РАЗРЕД МСТ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

0210520

СОФИЈА ГАРАШАНИН

18П0520

ИВАНА ЈОКСОВИЋ

03П0520

АНДИЈАНА ЕКМЕЏИЋ

20П0520

АНАСТАСИЈА ЋИРИЋ

04П0520

ВАЊА ИЛИЋ

21П0510

ИСИДОРА НОВОВИЋ

05Д0520

НЕВЕНА ИСАИЛОВИЋ

23П0520

МАРИЈА ЦОЛИЋ

06П0520

ТАЊА ЈОВАНОВИЋ

24П0520

ЈЕЛЕНА АСАНОВИЋ

07П0520

ЂОРЂЕ ЈОЗИЋ

25П0520

ПЕТАР ПИПЕР

0810520

ТЕОДОРА КОМАЗЕЦ

14Д0519

КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ

09Д0520

АНДРЕЈ ЛАЗИЋ

16П0519

ТИЈАНА СТАНИЋ

11П0520

МАРКО МИЛИНКОВИЋ

18П0519

АНИТА ФОДУЛОВИЋ

13П0520

ДАРКО СПАСИЋ

1510519

СИМОНА ПРВАЧКИ

14П0520

СУЗАНА СТАНОЈКОВИЋ

0910519

ЉУБИЦА КОНЧАР

15П0520

МИЛИЦА ТАДИЋ

17Д0520

ГАБРИЈЕЛА ХОЏИЋ

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

 

 

0630119

ЛАЗАР ДУДИЋ

1030219

СВЕТЛАНА ШИЉИЋ

02Д0120

ДАНИЕЛА ПЕТРАК

06Д0320

КРИСТИНА МИЛАДИНОВИЋ

03Д0119

МАЈА КЛИПА

02Д0318

МАРИЈА АРСИЋ

01Д0118

ДРАГАНА ГАВРАНОВ

02Д0420

ЈУЛИЈАНА АШАНИН

01Д0117

НАТАЛИЈА ДЕЉАНИН

06Д0420

ЈАСМИНА ВУКОЈЕВИЋ

14Д0519

КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ

32Д0410

МАРИЈА МИЛОВИЋ

05Д0520

НЕВЕНА ИСАИЛОВИЋ

04Д0419

ЕЛЗА ЕСАТИ

09Д0520

АНДРЕЈ ЛАЗИЋ

10Д0418

МАРИЈА ИЛИЋ

17Д0520

ГАБРИЈЕЛА ХОЏИЋ

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  4.РАЗРЕД

1.ГРУПА

 

2.ГРУПА

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1030219

СВЕТЛАНА ШИЉИЋ

0630119

ЛАЗАР ДУДИЋ

06Д0320

КРИСТИНА МИЛАДИНОВИЋ

02Д0120

ДАНИЕЛА ПЕТРАК

02Д0318

МАРИЈА АРСИЋ

03Д0119

МАЈА КЛИПА

32Д0410

МАРИЈА МИЛОВИЋ

01Д0118

ДРАГАНА ГАВРАНОВ

04Д0419

ЕЛЗА ЕСАТИ

01Д0117

НАТАЛИЈА ДЕЉАНИН

10Д0418

МАРИЈА ИЛИЋ

14Д0519

КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ

 

 

05Д0520

НЕВЕНА ИСАИЛОВИЋ

 

 

09Д0520

АНДРЕЈ ЛАЗИЋ

 

 

17Д0520

ГАБРИЈЕЛА ХОЏИЋ

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  4.РАЗРЕД

МАТЕМАТИКА  4.РАЗРЕД

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

0630119

ЛАЗАР ДУДИЋ

0630119

ЛАЗАР ДУДИЋ

02Д0120

ДАНИЕЛА ПЕТРАК

02Д0120

ДАНИЕЛА ПЕТРАК

03Д0119

МАЈА КЛИПА

03Д0119

МАЈА КЛИПА

05Д0520

НЕВЕНА ИСАИЛОВИЋ

01Д0118

ДРАГАНА ГАВРАНОВ

09Д0520

АНДРЕЈ ЛАЗИЋ

01Д0117

НАТАЛИЈА ДЕЉАНИН

17Д0520

ГАБРИЈЕЛА ХОЏИЋ

14Д0519

КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ

1030219

СВЕТЛАНА ШИЉИЋ

05Д0520

НЕВЕНА ИСАИЛОВИЋ

04Д0419

ЕЛЗА ЕСАТИ

09Д0520

АНДРЕЈ ЛАЗИЋ

 

 

17Д0520

ГАБРИЈЕЛА ХОЏИЋ

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 4.РАЗРЕД

ВЕРСКА НАСТАВА  4.РАЗРЕД

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

0630119

ЛАЗАР ДУДИЋ

09Д0520

АНДРЕЈ ЛАЗИЋ

02Д0120

ДАНИЕЛА ПЕТРАК

01Д0118

ДРАГАНА ГАВРАНОВ

03Д0119

МАЈА КЛИПА

01Д0117

НАТАЛИЈА ДЕЉАНИН

05Д0520

НЕВЕНА ИСАИЛОВИЋ

14Д0519

КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ

17Д0520

ГАБРИЈЕЛА ХОЏИЋ

02Д0318

МАРИЈА АРСИЋ

1030219

СВЕТЛАНА ШИЉИЋ

02Д0420

ЈУЛИЈАНА АШАНИН

32Д0410

МАРИЈА МИЛОВИЋ

06Д0420

ЈАСМИНА ВУКОЈЕВИЋ

04Д0419

ЕЛЗА ЕСАТИ

19Д0418

РАДМИЛА МАТОВИЋ

10Д0418

МАРИЈА ИЛИЋ

 

 

 

УСТАВ И ПАВА ГРАЂАНА  4.РАЗРЕД

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1030219

СВЕТЛАНА ШИЉИЋ

0830314

ТАМАРА ВУКАДИНОВИЋ

3010420

КАТАРИНА СТАНОЈЕВИЋ

19Д0418

РАДМИЛА МАТОВИЋ

 

ФИЗИКА 4.РАЗРЕД

ФИЛОЗОФИЈА   4.РАЗРЕД

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ШИФРА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1030219

СВЕТЛАНА ШИЉИЋ

1030219

СВЕТЛАНА ШИЉИЋ

06Д0320

КРИСТИНА МИЛАДИНОВИЋ

06Д0320

КРИСТИНА МИЛАДИНОВИЋ

02Д0318

МАРИЈА АРСИЋ

02Д0318

МАРИЈА АРСИЋ

0830314

ТАМАРА ВУКАДИНОВИЋ

0830314

ТАМАРА ВУКАДИНОВИЋ

02Д0420

ЈУЛИЈАНА АШАНИН

3010420

КАТАРИНА СТАНОЈЕВИЋ

06Д0420

ЈАСМИНА ВУКОЈЕВИЋ

02Д0420

ЈУЛИЈАНА АШАНИН

32Д0410

МАРИЈА МИЛОВИЋ

06Д0420

ЈАСМИНА ВУКОЈЕВИЋ

19Д0418

РАДМИЛА МАТОВИЋ

32Д0410

МАРИЈА МИЛОВИЋ

04Д0419

ЕЛЗА ЕСАТИ

04Д0419

ЕЛЗА ЕСАТИ

10Д0418

МАРИЈА ИЛИЋ

10Д0418

МАРИЈА ИЛИЋ