РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЧЕТВРТИ БЛОК СЕМИНАРА

ШКОЛСКЕ 2019 / 2020 ГОДИНЕ

 

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР  ( 4. разред)

 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА - ВЕЖБЕ

12.06.2020. у 09.00.

15.06.2020. у 09.00.

16.06.2020. у 09.00.

17.06.2020. у 09.00.

18.06.2020. у 09.00.

Физио кабинет у сутерену Делиградска

Драгана Арсић

КИНЕЗИТЕРАПИЈА - ВЕЖБЕ

18.06.2020. у 12.00.

19.06.2020. у 09.00.

22.06.2020. у 09.00.

23.06.2020. у 09.00.

кабинет у сутерену Делиградска

Снежана Коцев

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА - ВЕЖБЕ

24.06.2020. у 09.00.

25.06.2020. у 09.00.

26.06.2020. у 09.00.

Физио кабинет у сутерену Делиградска

Стефан Стефановић

КИНЕЗИТЕРАПИЈА - ТЕОРИЈА

29.06.2020. у 09.00.

30.06.2020. у 09.00.

Физио кабинет у сутерену Делиградска

Александра Ранђеловић

 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА –

ТЕОРИЈА

01.07.2020. у 09.00.

02.07.2020. у 09.00.

03.07.2020. у 09.00.

Физио кабинет у сутерену Делиградска

Славица Бошков

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

06.07.2020. у 09.00.

07.07.2020. у 09.00.

кабинет информатике Делиградска

Тамара Хајдуковић

     ПРЕДУЗЕТНИШТВО

08.07.2020. у 15.00.

09.07.2020. у 15.00.

Делиградска учионица број 23

Вера Симић

 

                                             

 

 

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 4. разред)

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

12.06.2020. у 08.00.

15.06.2020. у 08.00.

Делиградска кабинет неге

Биљана Јовановић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

16.06.2020. у 09.00.

17.06.2020. у 09.00.

Делиградска учионица број 2

Светлана Матић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ + ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

18.06.2020. у 08.00.

25.06.2020. у 08.00.

26.06.2020. у 08.00.

Делиградска учионица број 2

 

Иљана Ракић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

19.06.2020. у 11.30.

22.06.2020. у 09.00.

Делиградска Физио кабинет

Гордана Костић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА -ТЕОРИЈА

23.06.2020. у 09.00.

24.06.2020. у 09.00.

Делиградска кабинет неге

Снежана Стефановић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

29.06.2020. у 08.00.

30.06.2020. у 08.00.

01.07.2020. у 08.00.

Делиградска кабинет неге

Татјана Томић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НЕОНАТОЛОГИЈА + ВЕЖБЕ

02.07.2020. у 08.00.

03.07.2020. у 08.00.

06.07.2020. у 08.00.

07.07.2020. у 08.00.

Делиградска кабинет неге

Јелена Стаменковић

 

 

 

 

 

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА   ( 4. разред)

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ + ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

15.06.2020. у 08.00.

18.06.2020. у 08.00.

23.06.2020. у 08.00.

Делиградска учионица број 11

Добрила Дедић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

16.06.2020. у 09.00.

17.06.2020. у 09.00.

Делиградска Физио кабинет

Јасна Уљаревић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

19.06.2020. у 11.30.

22.06.2020. у 09.00.

Делиградска Физио кабинет

Гордана Костић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА

23.06.2020. у 10.00.

Вишеградска кабинет неге

Весна Вергаш

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

24.06.2020. у 10.00.

25.06.2020. у 10.00.

Делиградска учионица број 2

Александра Милина

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

26.06.2020. у 11.00.

29.06.2020. у 11.00.

30.06.2020. у 08.00.

Вишеградска кабинет неге

Вера Симић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ- ВЕЖБЕ

29.06.2020. у 09.00.

30.06.2020. у 13.00.

01.07.2020. у 08.00.

02.07.2020. у 08.00.

03.07.2020. у 08.00.

06.07.2020. у 08.00.

07.07.2020. у 08.00.

Вишеградска кабинет неге

Невена Узелац

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ ( 4. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

12.06.2020. у 09.00.

15.06.2020. у 09.00.

Делиградска Физио кабинет

Светлана Матић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ

15.06.2020. у 14.00.

16.06.2020. у 11.15.

Делиградска Физио кабинет

Јелена Станисављевић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

16.06.2020. у 09.00.

17.06.2020. у 09.00.

Делиградска Физио кабинет

Јасна Уљаревић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ - ТЕОРИЈА

18.06.2020. у 09.00.

19.06.2020. у 09.00.

Делиградска Физио кабинет

Јасмина Вучићевић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

19.06.2020. у 11.30.

22.06.2020. у 09.00.

Делиградска Физио кабинет

Гордана Костић

ПРВА ПОМОЋ – ТЕОРИЈА

22.06.2020. у 17.00.

23.06.2020. у 17.00.

Вибер група

Биљана Вујанић

ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

1.група

24.06.2020. у 08.30.

25.06.2020. у 08.30.

Делиградска

Биљана Вујанић

 

ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

2.група

24.06.2020. у 08.30.

25.06.2020. у 08.30.

Делиградска

Оливера Стојичић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 1.група

 

 

 

26.06.2020. у 09.00.

29.06.2020. у 09.00.

30.06.2020. у 09.00.

01.07.2020. у 09.00.

02.07.2020. у 09.00.

Делиградска учионица број 2

Валентина Миловић

 

 

 

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

2.група

26.06.2020. у 09.00.

29.06.2020. у 09.00.

30.06.2020. у 09.00.

Делиградска учионица број 11

Александра Пантелић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

2.група

 01.07.2020. у 09.00.

02.07.2020. у 09.00.

Делиградска учионица број 11

Никола Димитров

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 2.група

 

 

 

03.07.2020. у 09.00.

06.07.2020. у 09.00.

07.07.2020. у 09.00.

08.07.2020. у 09.00.

09.07.2020. у 09.00.

   Делиградска учионица број 2

Биљана Аранђеловић

 

 

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

1.група

03.07.2020. у 09.00.

06.07.2020. у 09.00.

07.07.2020. у 09.00.

Делиградска учионица број 11

Милица Ђираковић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

1.група

 08.07.2020. у 09.00.

09.07.2020. у 09.00.

Делиградска учионица број 11

Љиљана Марковић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР  ( 4. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА +

ПСИХИЈАТРИЈА

15.06.2020. у 08.30.

 17.06.2020. у 08.00.

Делиградска учионица број 11

Иљана Ракић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА

16.06.2020. у 09.00.

Вишеградска кабинет неге

Весна Вергаш

ХИРУРГИЈА

18.06.2020. у 09.00.

19.06.2020. у 09.00.

Делиградска учионица број 11

Светлана Матић

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

22.06.2020. у 10.00.

23.06.2020. у 10.00.

Делиградска учионица број 11

Александра Милина

 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

 

24.06.2020. у 07.30.

Вера Симић

24.06.2020. у 10.00.

Весна Вергаш

25.06.2020. у 08.00.

Вера Симић

25.06.2020. у 12.30.

Весна Вергаш

26.06.2020. у 08.00.

Вера Симић

26.06.2020. у 11.00.

Јелена Миловић

29.06.2020. у 08.00.

Вера Симић

29.06.2020. у 11.00.

Весна Вергаш

30.06.2020. у 08.00.

Јелена Миловић

30.06.2020. у 12.30.

Вера Симић

01.07.2020. у 08.00.

Јелена Миловић

01.07.2020. у 11.00.

Весна Вергаш

02.07.2020. у 08.00.

Весна Вергаш

02.07.2020. у 11.30.

Јелена Миловић

03.07.2020. у 08.00.

Јелена Миловић

03.07.2020. у 11.30.

Весна Вергаш

09.07.2020. у 15.15.

Вера Симић

Вишеградска кабинет неге

 

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

06.07.2020. у 09.00.

07.07.2020. у 09.00.

кабинет информатике Делиградска

Тамара Хајдуковић

     ПРЕДУЗЕТНИШТВО

08.07.2020. у 13.00.

09.07.2020. у 13.00.

Делиградска учионица број 23

Вера Симић

 

 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

13.06.2020. у 10.00.

Viber aplikacija

Милан Бајин

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 4.РАЗРЕД

13.06.2020. у 16.00.

Zoom aplikacija

Дејан Крунић

ВЕРСКА НАСТАВА 4.РАЗРЕД

13.06.2020. у 16.00.

Viber aplikacija

Љиљана Гаџић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

4.разред

 

20.06.2020. у 10.00.

Zoom aplikacija

Слађана Лукић Бундало

МАТЕМАТИКА 4.РАЗРЕД

27.06.2020. у 08.00.

Zoom aplikacija

Ана Јандрлић

ФИЗИКА

4.разред

27.06.2020. у 11.00.

WhatsApp

Мирјана Костић

ФИЛОЗОФИЈА

4.разред

04.07.2020. у 10.00.

Skype

Драган Самарџић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4.разред

10.07.2020. у 10.00.

Делиградска учионица број 2

Наташа Вујанић

Помоћник директора                                                                                                                         Јелена Станисављевић                                                                                        

_______________________________