РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017 / 2018 ГОДИНЕ ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

( 4. разред)

КИНЕЗИТЕРАПИЈА - ВЕЖБЕ

10.04.2018. у 08.45.физио кабинет у сутерену

11.04.2018. у 08.45.физио кабинет у сутерену

12.04.2018. у 10.00.физио кабинет у сутерену

13.04.2018. у 08.00.клиника у Сокобањској

Јелена Вељковић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА - ТЕОРИЈА

14.04.2018. у 09.00.физио кабинет у сутерену

Звездана Милетић

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА -ВЕЖБЕ

16.04.2018. у 11.30.физио кабинет у сутерену

17.04.2018. у 11.30.физио кабинет у сутерену

18.04.2018. у 11.30. физио кабинет у сутерену

19.04.2018. у 08.00. дом здравља Звездара

20.04.2018. у 13.15. физио кабинет у сутерену

Драгана Арсић

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА - ТЕОРИЈА

21.04.2018. у 09.00.физио кабинет у сутерену

Нада Дмитрић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА - ВЕЖБЕ

23.04.2018. у 14.00.физио кабинет у сутерену

24.04.2018. у 14.00.физио кабинет у сутерену

25.04.2018. у 09.30. физио кабинет у сутерену

26.04.2018. у 15.00. физио кабинет у сутерену

27.04.2018. у 09.00. физио кабинет у сутерену

Дубравка Јуруковић

 

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО

03.05.2018. у 08.00.Кабинет у Вишеградској

04.05.2018. у 14.00.Кабинет у Вишеградској

 

Вера Симић

КИНЕЗИТЕРАПИЈА - ТЕОРИЈА

05.05.2018. у 09.00.физио кабинет у сутерену

07.05.2018. у 11.00.физио кабинет у сутерену

Славица Бошков

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

08.05.2018. у 09.45.кабинет информатике

 

Милош Денић

 

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

(4. разред)

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

10.04.2018. у 08.00. Делиградска кабинет неге 11.04.2018. у 08.00.Делиградска кабинет неге 12.04.2018. у 10.00.Клиника у Тиршовој

13.04.2018. у 08.00.Клиника у Тиршовој

( хитна хирушка)

Тијана Мркић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ - ТЕОРИЈА

14.04.2018. у 09.00.Делиградска кабинет неге

 

Татјана Томић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ –ВЕЖБЕ + НЕОНАТОЛОГИЈА

16.04.2018. у 16.00.Делиградска кабинет неге 17.04.2018. у 11.00.Делиградска кабинет неге

18.04.2018. у 12.00. Делиградска кабинет неге

19.04.2018. у 14.00. Делиградска кабинет неге

20.04.2018. у 12.00. институт за мајку и дете Н.Б

21.04.2018. у 08.00. Делиградска кабинет неге

Маја Завишин

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ + ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

23.04.2018. у 12.30. Делиградска учионица 17

26.04.2018. у 08.00. Делиградска учионица 18

27.04.2018. у 10.00. Делиградска учионица 19

11.05.2018. у 10.00. Делиградска учионица 19

Иљана Ракић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

24.04.2018. у 09.00. Делиградска учионица 21

 

Споменка Матић Чучиловић

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

03.05.2018. у 11.00.клиника

04.05.2018. у 11.00.клиника

05.05.2018. у 09.00. Делиградска кабинет неге

Дечја неуропсихијатрија  и психијатрија ул. Доктора Суботића

Биљана Јовановић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

07.05.2018. у 10.00.Делиградска учионица 21

08.05.2018. у 11.00.Делиградска учионица 21

09.05.2018. у 11.30.Делиградска учионица 21

10.05.2018. у 13.30. Делиградска учионица 18

Гордана Костић

 

 

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА

(4. разред)

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

10.04.2018. у 10.30.Вишеградска кабинет неге

11.04.2018. у 08.00.ГАК Вишеградска

12.04.2018. у 08.00.ГАК Вишеградска

13.04.2018. у 12.45. Вишеградска кабинет неге

Вера Симић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

 

14.04.2018. у 08.00. Делиградска кабинет неге

Вера Симић

АКУШЕРСТВО  СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

16.04.2018. у 13.15.Вишеградска кабинет неге

17.04.2018. у 10.30.ГАК Вишеградска

18.04.2018. у 07.30.ГАК Вишеградска

19.04.2018. у 11.00. Вишеградска кабинет неге

Анита Стојчић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

20.04.2018. у 14.30. Делиградска учионица 20

21.04.2018. у 08.30. Делиградска учионица 2

Јасна Уљаревић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

23.04.2018. у 15.00. Вишеградска кабинет

24.04.2018. у 14.00. Вишеградска кабинет

25.04.2018. у 09.30. Вишеградска кабинет

26.04.2018. у 12.30. Вишеградска кабинет

Добрила Дедић

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

03.05.2018. у 09.00.Вишеградска кабинет

05.05.2018. у 08.00.Вишеградска кабинет

Александра Милина

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

07.05.2018. у 10.00.Делиградска учионица 21

08.05.2018. у 11.00.Делиградска учионица 21

09.05.2018. у 11.30.Делиградска учионица 21

10.05.2018. у 13.30. Делиградска учионица 18

Гордана Костић

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

 ( 4. разред)

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ II и IIIгрупа

Вртић „Сањалица“ ул.Јавланичка бр.10

10.04.2018. у 08.00.вртић „Сањалица“

11.04.2018. у 08.00.вртић „Сањалица“

12.04.2018. у 08.00.вртић„Радосно детинство“

13.04.2018. у 08.00. вртић„Радосно детинство“

Гордана Пешић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ IV и V група

Вртић „Радосно детинство“ ул.Боре Марковића бр.27

10.04.2018. у 08.00.вртић„Радосно детинство“

11.04.2018. у 08.00. вртић„Радосно детинство“

12.04.2018. у 08.00.вртић„Радосно детинство“

13.04.2018. у 08.00.вртић„Радосно детинство“

Биљана Аранђеловић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА II,III, IV и V група

14.04.2018.у 09.00.Делиградска учионица 2

Јасмина Вучићевић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

II и IIIгрупа

16.04.2018. у 11.00.Инфективна клиника 17.04.2018. у 12.30.Инфективна клиника

18.04.2018. у 12.00. Делиградска кабинет неге

19.04.2018. у 12.25. Делиградска кабинет неге

Никола Димитров

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

IV и V група

16.04.2018. у 14.00.Делиградска кабинет неге 17.04.2018. у 13.00.Делиградска кабинет неге

18.04.2018. у 12.00. Делиградска кабинет неге

19.04.2018. у 10.00. Инфективна клиника

Ана Срећо

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

II,III, IV и V група

20.04.2018. у 14.30. Делиградска учионица 20

21.04.2018. у 08.30. Делиградска учионица 2

Јасна Уљаревић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

II и IIIгрупа

23.04.2018. у 12.30.Делиградска кабинет неге

24.04.2018. у 12.30. Делиградска кабинет неге

25.04.2018. у 12.30.Дечја клиника Тиршова

26.04.2018. у 07.00. Дечја клиника Тиршова

Александра Марјановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

IV и V група

23.04.2018. у 12.00. Вишеградска кабинет

24.04.2018. у 12.00. Вишеградска кабинет

25.04.2018. у 08.00. Дечја клиника Тиршова

26.04.2018. у 15.00. Вишеградска кабинет

Александра Пантелић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА II,III, IV и V група

27.04.2018. у 15.00.Делиградска учионица 18

11.05.2018. у 15.00.Делиградска учионица 18

Гордана Јањић

ПРВА ПОМОЋ –

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ

II и IIIгрупа

03.05.2018. у 10.00. Делиградска кабинет

04.05.2018. у 10.00. Делиградска кабинет

05.05.2018. у 09.00. Делиградска кабинет

Кабинет за прву помоћ – 4.спрат Делиградска

Биљана Вујанић

ПРВА ПОМОЋ –

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ

IV и V група

03.05.2018. у 13.00. Делиградска кабинет

04.05.2018. у 13.00. Делиградска кабинет 05.05.2018. у 12.00. Делиградска кабинет неге

Кабинет за прву помоћ – 4.спрат Делиградска

Оливера Стојичић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

II,III, IV и V група

07.05.2018. у 10.00.Делиградска учионица 21

08.05.2018. у 11.00.Делиградска учионица 21

09.05.2018. у 11.30.Делиградска учионица 21

10.05.2018. у 13.30.Делиградска учионица 18

Гордана Костић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ

II,III, IV и V група

14.05.2018. у 14.00.Делиградска учионица 20

15.05.2018. у 14.00.Делиградска учионица 20

Марија Шпанић

За опште образовне предмете 4. разреда биће организовани индивидуални часови по потреби полазника

Помоћник директора и наставник за рад са полазницима                                                        Директор школе                         

 Јелена Станисављевић                                                                            проф. др Нада Трифковић     

­­­­­­­­­­___________________________                                                     ___________________________