Измена термина за Ia и Ib групу предмет Педијатрија са негом теорија

14.11.2018 у 13:45

Измена термина за II и III групу предмет Здравствена нега деце раног узраста - вежбе  за све датуме  

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018 / 2019 ГОДИНЕ

ДРУГИ БЛОК СЕМИНАРА

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

( 2. разред)

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

27.10.2018. у 09.00.учионица број 2

29.10.2018. у 08.00.учионица бр.12

30.10.2018. у 08.00. учионица бр.21

Делиградска

Јелена Томић

ПАТОЛОГИЈА

31.10.2018. у 08.00.учионица бр.18

01.11.2018. у 13.10. учионица бр.18

02.11.2018. у 08.00. учионица бр.17

Делиградска

Златко Вежа

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

03.11.2018. у 09.00. учионица број 2

05.11.2018. у 13.30. учионица број 5

06.11.2018. у 08.00. учионица бр.21

Делиградска

Јасна Уљаревић

ФАРМАКОЛОГИЈА

07.11.2018. у 14.45. учионица бр.21

08.11.2018. у 09.30. учионица бр.17

09.11.2018. у 14.00. учионица бр.21

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић

МАСАЖА – ТЕОРИЈА

Индивидуални рад

15.11.2018. у 11.30. учионица бр.5

Делиградска

Славица Бошков

КИНЕЗИОЛОГИЈА - ТЕОРИЈА

16.11.2018. у 14.00. учионица бр. 9

17.11.2018. у 09.00. учионица бр.5

Делиградска

Данијела Чобељић

КИНЕЗИОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ

19.11.2018. у 13.30.  физио кабинет

20.11.2018. у 12.30. физио кабинет

21.11.2018. у 12.30. физио кабинет

22.11.2018. у 12.30. физио кабинет

Делиградска

Јелена Вељковић

МАСАЖА – ВЕЖБЕ

Индивидуални рад

23.11.2018. у 10.00. физио кабинет

Делиградска

Јелена Вељковић

 

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

( 2. разред)

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ

27.10.2018. у 09.00.учионица број 2

29.10.2018. у 08.00.учионица бр.12

30.10.2018. у 08.00. учионица бр.21

Делиградска

Јелена Томић

ПАТОЛОГИЈА

31.10.2018. у 08.00.учионица бр.18

01.11.2018. у 13.10. учионица бр.18

02.11.2018. у 08.00. учионица бр.17

Делиградска

Златко Вежа

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

03.11.2018. у 09.00. учионица број 2

05.11.2018. у 13.30. учионица број 5

06.11.2018. у 08.00. учионица бр.21

Делиградска

Јасна Уљаревић

ФАРМАКОЛОГИЈА

07.11.2018. у 14.45. учионица бр.21

08.11.2018. у 09.30. учионица бр.17

09.11.2018. у 14.00. учионица бр.21

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ - ТЕОРИЈА

13.11.2018. у 11.00. кабинет неге

Делиградска

Татјана Томић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

14.11.2018. у 13.45.учионица бр. 21

17.11.2018. у 08.00.учионица број 3

Делиградска

Иљана Ракић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ИСХРАНА

15.11.2018. у 13.45.кабинет исхране

16.11.2018. у 13.45.кабинет исхране

Делиградска

Ана Срећо

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ - ВЕЖБЕ

19.11.2018. у 10.00. кабинет неге

20.11.2018. у 10.30. кабинет неге

22.11.2018. у 11.00. кабинет неге

23.11.2018. у 11.00. кабинет неге

26.11.2018. у 10.00. кабинет неге

27.11.2018. у 10.30. кабинет неге28.11.2018. у 13.00. кабинет неге Делиградска

Снежана Стефановић

 

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА

( 2. разред)

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ

27.10.2018. у 09.00.учионица број 2

29.10.2018. у 08.00.учионица бр.12

30.10.2018. у 08.00. учионица бр.21

Делиградска

Јелена Томић

ПАТОЛОГИЈА

31.10.2018. у 08.00.учионица бр.18

01.11.2018. у 13.10. учионица бр.18

02.11.2018. у 08.00. учионица бр.17

Делиградска

Златко Вежа

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

03.11.2018. у 09.00. учионица број 2

05.11.2018. у 13.30. учионица број 5

06.11.2018. у 08.00. учионица бр.21

Делиградска

Јасна Уљаревић

ФАРМАКОЛОГИЈА

07.11.2018. у 14.45. учионица бр.21

08.11.2018. у 09.30. учионица бр.17

09.11.2018. у 14.00. учионица бр.21

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић

ПСИХОЛОГИЈА

13.11.2018. у 15.00. учионица бр.17

14.11.2018. у 15.00. учионица бр.11

15.11.2018. у 15.00. учионица бр.16

Делиградска

Гордана Кијановић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

ТЕОРИЈА

16.11.2018. у 11.00.кабинет неге

17.11.2018. у 08.00.кабинет неге

Делиградска

Даница Бабић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

ВЕЖБЕ

19.11.2018. у 14.00. Вишеградска

20.11.2018. у 08.00. Вишеградска

21.11.2018. у 11.00. Вишеградска

22.11.2018. у 11.00. Вишеградска

23.11.2018. у 14.00. Вишеградска

Сања Јарић

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР

( 2. разред)

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ

27.10.2018. у 09.00.учионица број 2

29.10.2018. у 08.00.учионица бр.12

30.10.2018. у 08.00. учионица бр.21

Делиградска

Јелена Томић

ПАТОЛОГИЈА

31.10.2018. у 08.00.учионица бр.18

01.11.2018. у 13.10. учионица бр.18

02.11.2018. у 08.00. учионица бр.17

Делиградска

Златко Вежа

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

03.11.2018. у 09.00. учионица број 2

05.11.2018. у 13.30. учионица број 5

06.11.2018. у 08.00. учионица бр.21

Делиградска

Јасна Уљаревић

ФАРМАКОЛОГИЈА

07.11.2018. у 14.45. учионица бр.21

08.11.2018. у 09.30. учионица бр.17

09.11.2018. у 14.00. учионица бр.21

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

13.11.2018. у 10.15. учионица бр.21 14.11.2018. у 10.15. учионица бр.18

15.11.2018. у 13.15. учионица бр.21

Гордана Костић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

ТЕОРИЈА

16.11.2018. у 11.00.кабинет неге

17.11.2018. у 08.00.кабинет неге

Делиградска

Даница Бабић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

ВЕЖБЕ

19.11.2018. у 14.00. Вишеградска

20.11.2018. у 08.00. Вишеградска

21.11.2018. у 11.00. Вишеградска

22.11.2018. у 11.00. Вишеградска

23.11.2018. у 14.00. Вишеградска

24.11.2018. у 08.00. кабинет неге Делиградска

Сања Јарић

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ  ( 2. разред)

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ

27.10.2018. у 09.00.учионица број 2

29.10.2018. у 08.00.учионица бр.12

30.10.2018. у 08.00. учионица бр.21

Делиградска

Јелена Томић

ПАТОЛОГИЈА

31.10.2018. у 08.00.учионица бр.18

01.11.2018. у 13.10. учионица бр.18

02.11.2018. у 08.00. учионица бр.17

Делиградска

Златко Вежа

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

03.11.2018. у 09.00. учионица број 2

05.11.2018. у 13.30. учионица број 5

06.11.2018. у 08.00. учионица бр.21

Делиградска

Јасна Уљаревић

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА

07.11.2018. у 14.00. учионица бр.17

08.11.2018. у 15.00. учионица бр.17

09.11.2018. у 14.00. учионица бр.17

Делиградска

Јасмина Вучићевић

ПСИХОЛОГИЈА

13.11.2018. у 15.00. учионица бр.17

14.11.2018. у 15.00. учионица бр.11

15.11.2018. у 15.00. учионица бр.16

Делиградска

Гордана Кијановић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА - ТЕОРИЈАII,III,IV и V група

16.11.2018. у 12.00. учионица бр. 17

17.11.2018. у 09.00. учионица бр.2

Делиградска

Гордана Пешић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ

IV и V група

 

19.11.2018. у 08.00. кабинет неге

20.11.2018. у 08.00. кабинет неге

21.11.2018. у 08.00. кабинет неге

22.11.2018. у 08.00. кабинет неге

23.11.2018. у 08.00. кабинет неге

24.11.2018. у 09.00. кабинет неге

Делиградска

Валерија Ристовић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ

II и III група

 

19.11.2018. у 11.00. кабинет неге

20.11.2018. у 11.15. кабинет неге

21.11.2018. у 12.00. кабинет неге

22.11.2018. у 13.15. кабинет неге

23.11.2018. у 12.00. кабинет неге

Делиградска

Биљана Максимовић

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

Iа,Iб( 3. И 4.разред)

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 3р.

29.10.2018. у 10.30. учионица број 5

30.10.2018. у 14.45. учионица број 21

Делиградска

Јасмина Вучићевић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 3р.

31.10.2018. у 08.00.

01.11.2018. у 10.00.

02.11.2018. у 08.00.

05.11.2018. у 08.00.  

06.11.2018. у 08.00.

Предшколска установа „Свети Сава“ Пожешка 28

Биљана Јовановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - НОВОРОЂЕНЧЕ

07.11.2018. у 12.00. кабинет неге Делиградска

08.11.2018. у 12.30. клиника

09.11.2018. у 12.30. клиника

Институт за неонатологију,Краља Милутина 50

Александра Марјановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

14.11.2018. у 13.45.учионица бр.21

17.11.2018. у 08.00.учионица број 3

Делиградска

Иљана Ракић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ИСХРАНА

15.11.2018. у 13.45.кабинет исхране

16.11.2018. у 13.45.кабинет исхране

Делиградска

Ана Срећо

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 4р.

19.11.2018. у 07.15.

20.11.2018. у 07.15.

21.11.2018. у 07.15.

22.11.2018. у 07.15.

23.11.2018. у 07.15.

Предшколска установа „Сањалица“, Јабланичка 10

Гордана Пешић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 4р.

26.11.2018. у 10.30. учионица број 5

27.11.2018. у 14.45. учионица број 5

Делиградска

Јасмина Вучићевић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА - ТЕОРИЈА

28.11.2018. у 12.00. учионица број 21

 

Јелена Станисављевић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА - ВЕЖБЕ

29.11.2018. у 12.00. учионица број 21

30.11.2018. у 12.00. учионица број 21

Јелена Станисављевић

 

 

ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ СВИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

ФИЗИКА

2. разред

26.11.2018.у 14.00. учионица број

27.11.2018.у 12.30.учионица број

Делиградска

Мирјана Костић

ХЕМИЈА

2.разред

28.11.2018.у 14.00.учионица број

29.11.2018.у 13.15.учионица број

Делиградска

Славица Љубојевић

Полазници који су на доквалификацији имаће консултативну наставу из осталих општеобразовних предмета за 2.разред у договору са предметним наставницима по потреби полазника.

Помоћник директора                                                 Директор школе                           Јелена Станисављевић                                         проф  др Нада Трифковић