Важно обавештење:

од 16 марта 2020 обустављају се сви испити и сва настава до даљњег. .

 

 

РАСПОРЕД НАДОКНАДЕ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2019 / 2020 ГОДИНЕ

ТРЕЋИ БЛОК СЕМИНАРА ВАНРЕДНИ ПОЛАЗНИЦИ

 

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР  ( 3. разред)

КИНЕЗИОЛОГИЈА - ВЕЖБЕ

16.03.2020. у 08.00. физио кабинет 17.03.2020. у 08.00. физио кабинет

18.03.2020. у 12.20. физио кабинет

19.03.2020. у 08.00. физио кабинет

20.03.2020. у 08.00. физио кабинет

Физио кабинет у сутерену Делиградска

Чедомир Пауновић

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 3. разред)

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - НОВОРОЂЕНЧЕ

25.02.2020. у 12.15.клиника

26.02.2020. у 12.15.клиника

27.02.2020. у 12.15.клиника

28.02.2020. у 10.00. клиника

ГАК Вишеградска

Ружа Станић

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА   ( 3. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

 

16.03.2020. у 07.30.клиника

18.03.2020. у 07.30.клиника

19.03.2020. у 07.30.клиника

ГАК Вишеградска 26

Весна Вергаш

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ ( 3. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

I група

16.03.2020. у 07.30.клиника

18.03.2020. у 07.30.клиника

19.03.2020. у 07.30.клиника

ГАК Вишеградска 26

Весна Вергаш

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

II група

18.03.2020. у 11.00.клиника

19.03.2020. у 11.00.клиника

20.03.2020. у 14.00.клиника

ГАК Вишеградска 26

Александра Павловић

                                                                                         

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР  ( 3. разред)

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

 

   

02.03.2020. у 12.20.

ГАК породилиште - Вишеградска

Вера Симић

13.03.2020. у 08.00.

ГАК породилиште - Вишеградска

Јелена Миловић

13.03.2020. у 11.00.

Кардиологија– друга хирушка КЦС

Вера Симић

16.03.2020. у 08.00.

Ортопедија и трауматологија Клинички центар

Јелена Миловић

17.03.2020. у 08.00.

Ортопедија и трауматологија Клинички центар

Јелена Миловић

18.03.2020. у 11.00.

Институт за тропске и инфективне болести КЦС

Вера Симић

18.03.2020. у 14.00.

ГАК породилиште - Вишеградска

Анита Стојчић

19.03.2020. у 11.00.

клиника за неурологију КЦС

Анита Стојчић

20.03.2020. у 08.00. за гастроентерологију и дигестивне болести КЦС

Јелена Миловић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР  ( 3. разред)

ГИНЕКОЛОГИЈА  И АКУШЕРСТВО - ТЕОРИЈА

08.01.2020. у 14.00. учионица број 1

13.01.2020. у 14.00. учионица број 1

Вишеградска

Добрила Дедић

ИНФЕКТОЛОГИЈА  - ТЕОРИЈА

09.01.2020. у 08.00. учионица број 24

10.01.2020. у 09.00. учионица број 22

14.01.2020. у 14.00. учионица број 4

Делиградска

Јелена Томић

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА - ТЕОРИЈА

11.01.2020. у 09.00. учионица број 1 у Делиградској 

15.01.2020. у 11.30. учионица број 1

17.01.2020. у 10.45. учионица број 1

Вишеградска

Александра Милина

ХИРУРГИЈА - ТЕОРИЈА

 

16.01.2020. у 14.00. учионица број 5

18.01.2020. у 09.00. учионица број 5

20.01.2020. у 09.00. учионица број 11

Делиградска

Невена Марковић

ХЕМИЈА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

21.01.2020. у 11.35. учионица број 4

24.01.2020. у 10.45. учионица број 22

25.01.2020. у 09.00. учионица број 3

Делиградска

Славица Љубојевић

НЕУРОЛОГИЈА - ТЕОРИЈА

22.01.2020. у 11.30. учионица број 21

23.01.2020. у 14.45. учионица број 18

Делиградска

              Јелена Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА

28.01.2020. у 08.00. кабинет

Кабинет неге у Вишеградској

Вера Симић

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

 

   

29.01.2020. у 07.30. хематологија Клинички центар Србије

Анита Стојчић

30.01.2020. у 08.00.

постоперативно одељење

прва хирушка Клинички центар

Јелена Миловић

31.01.2020. у 08.00.

постоперативно одељење

прва хирушка Клинички центар

Јелена Миловић

31.01.2020. у 11.00.

ГАК Вишеградска - гинекологија

Вера Симић

18.02.2020. у 08.00.

Кардиологија– друга хирушка КЦС

Вера Симић

19.02.2020. у 11.00. Ургентни центар – коронарна јединица КЦС

Вера Симић

20.02.2020. у 08.00.

постоперативно одељење

прва хирушка Клинички центар

Јелена Миловић

21.02.2020. у 08.00.

постоперативно одељење

прва хирушка Клинички центар

Јелена Миловић

21.02.2020. у 11.30.

Инфективна клиника КЦС

Вера Симић

22.02.2020. у 09.00.

Дом за старе Бежаниска коса

Анита Стојчић

24.02.2020. у 08.00. поликлинички део ортопедије КЦС

Јелена Миловић

25.02.2020. у 08.00. клиника за кардиологију и васкуларне болести

Вера Симић

26.02.2020. у 07.30. ГАК Вишеградска - породилиште

Анита Стојчић

27.02.2020. у 11.30. клиника за неурологију КЦС

Анита Стојчић

28.02.2020. у 08.00. клиника за неурологију КЦС

Анита Стојчић

02.03.2020. у 08.00. ГАК Вишеградска – операциона сала

Јелена Миловић

03.03.2020. у 08.00.

ГАК Вишеградска

Вера Симић

03.03.2020. у 11.00.

ГАК Вишеградска

Јелена Миловић

06.03.2020.у 09.30. клиника за пулмологију КЦС

         Анита Стојчић

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФОРМИСАНИ  ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ             ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

(физиотерапеутски техничар + медицинска сестра – техничар)

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

04.03.2020. у 08.00. учионица број 12

05.03.2020. у 14.00. учионица број 9

Делиградска

Зоран Милетић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

3.разред

09.03.2020. у 12.00. учионица број 1

10.03.2020. у 12.45. учионица број  8 Делиградска

Наташа Вујанић

МАТЕМАТИКА

3.разред

10.03.2020. у 15.00. учионица број 9

11.03.2020. у 13.15. учионица број 9 Делиградска

Ана Јандрлић

ВЕРСКА НАСТАВА

12.03.2020. у 14.00. учионица број 9 Делиградска

Љиљана Гаџић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

12.03.2020. у 14.45. учионица број 1 Делиградска

Дејан Крунић

НЕРЕФОРМИСАНИ  ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ             ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

(педијатријска сестра – техничар, гинеколошко–акушерска сестра, медицинска сестра – васпитач)

БИОЛОГИЈА

3.разред

26.02.2020. у 14.00. учионица број 9

28.02.2020. у 08.30. учионица број 11

Делиградска

Брана Косановић

СОЦИОЛОГИЈА

26.02.2020. у 16.45. учионица број 9

28.02.2020. у 11.30. учионица број 21

Делиградска

Зоран Милетић

ФИЗИКА        

3.разред

27.02.2020. у 14.00. учионица број 9

Делиградска

Мирјана Костић

ХЕМИЈА

3.разред

02.03.2020. у 09.45. учионица број 1 Делиградска

Славица Љубојевић

ВЕРСКА НАСТАВА

12.03.2020. у 14.00. учионица број 9 Делиградска

Љиљана Гаџић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

12.03.2020. у 14.45. учионица број 1 Делиградска

Дејан Крунић

П