РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017 / 2018. ГОДИНЕ ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

( 3. разред)

МАСАЖА - ВЕЖБЕ

09.01.2018. у 11.35.физио кабинет у сутерену

10.01.2018. у 12.30.физио кабинет у сутерену

11.01.2018. у 08.00.физио кабинет у сутерену

12.01.2018. у 12.25.физио кабинет у сутерену

Даница Деспотовић

КИНЕЗИОЛОГИЈА - ВЕЖБЕ

15.01.2018. у 11.30.физио кабинет у сутерену

17.01.2018. у 10.45.физио кабинет у сутерену

18.01.2018. у 11.30.физио кабинет у сутерену

19.01.2018. у 10.45.физио кабинет у сутерену

Јелена Мицић

КИНЕЗИОЛОГИЈА - ТЕОРИЈА

16.01.2018. у 16.25.Делиградска учионица 9

19.01.2018. у 14.00.Делиградска учионица 9

Данијела Чобиљић

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА -ВЕЖБЕ

22.01.2018. у 08.00.физио кабинет у сутерену

23.01.2018. у 09.00.физио кабинет у сутерену

24.01.2018. у 11.30. дом здравља у Земуну

25.01.2018. у 08.00. дом здравља у Земуну

26.01.2018. у 13.15. дом здравља у Земуну

Сандра Мрђен

МАСАЖА + ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА - ТЕОРИЈА

29.01.2018. у 08.00.Делиградска учионица 13

30.01.2018. у 12.20.Делиградска учионица 7

31.01.2018. у 08.00.Делиградска учионица 8

Славица Бошков

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

12.02.2018. у 10.00.Делиградска учионица 8а

13.02.2018. у 12.00.Делиградска учионица 19

14.02.2018. у 11.30.Делиградска учионица 8

19.02.2018. у 13.30.Делиградска учионица 16

Гордана Костић

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ - ТЕОРИЈА

20.02.2018. у 13.10.Делиградска учионица 9

26.02.2018. у 14.00.Делиградска учионица 9

 

Александра Ранђеловић

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ - ВЕЖБЕ

21.02.2018. у 11.00.Делиградска кабинет неге

22.02.2018. у 08.00.Ургентни центар

23.02.2018. у 08.30.Ургентни центар

Љиљана Марковић

ХЕМИЈА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

27.02.2018. у 14.45.Делиградска учионица 9

 

Славица Љубојевић

 

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

(3. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

09.01.2018. у 13.00.Вишеградска школа

10.01.2018. у 12.00.Вишеградска школа

11.01.2018. у 11.00.клиника у Вишеградској

12.01.2018. у 10.00.клиника у Вишеградској

19.01.2018. у 10.00.ГАК Вишеградска

 Ружа Станић

ПЕДИЈАТРИЈА – РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ

22.01.2018. у 09.30.клиника Дедиње 23.01.2018. у 11.30.клиника Дедиње

24.01.2018. у 09.30.клиника Дедиње

Клиника за дечје и плућне болести др Драгиша Мишовић,

ул. Јована Мариновића бр.2

Мила Цвијетиновић

ПЕДИЈАТРИЈА – ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ

25.01.2018. у 10.30.институт 26.01.2018. у 09.30.институт

29.01.2018. у 09.30.институт

Институт за мајку и дете Нови Београд,ул. Радоја Дакића бр.6

Вера Павић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

ДЕЦЕ

 

30.01.2018. у 11.30. Делиградска школа

Кабинет неге 4.спрат

Татјана Томић

ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА

12.02.2018. у 14.00.Делиградска учионица 9

 

Јелена Нешковић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

13.02.2018. у 14.00.Делиградска учионица 1

14.02.2018. у 13.00.Делиградска учионица 1

Добрила Дедић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

19.02.2018. у 11.15.клиника

20.02.2018. у 11.20. клиника

21.02.2018. у 08.00. клиника

Клиника за инфективне и тропске болести,одељење 11

Никола Димитров

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

22.02.2018.у 10.00.Делиградска учионица 17

23.02.2018. у 14.30.Делиградска учионица 9

Јасна Уљаревић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

26.02.2018.у 12.00.Делиградска учионица 8а

01.03.2018. у 08.00.Делиградска учионица 9

Иљана Ракић

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА

(3. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

10.01.2018. у 12.00.ГАК Вишеградска

11.01.2018. у 10.15.ГАК Вишеградска

12.01.2018. у 10.15.ГАК Вишеградска

Весна Вергаш

АКУШЕРСТВО  СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

15.01.2018. у 10.30. кабинет неге Вишеградска

16.01.2018. у 13.00.ГАК Вишеградска

18.01.2018. у 09.00.ГАК Вишеградска

19.01.2018. у 10.30.ГАК Вишеградска

Анита Стојчић

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

17.01.2018. у 15.00.Делиградска учионица 9

24.01.2018. у 15.00.Делиградска учионица 9

Светлана Матић

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

22.01.2018. у 08.00.кабинет неге Вишеградска

23.01.2018. у 08.00.болница

25.01.2018. у 10.15.болница

26.01.2018. у 10.15.болница

Болница за пластичну хирургију, ул. Звечанска бр.9

Јелена Миловић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

 

30.01.2018. у 10.30. кабинет неге Вишеградска

Вера Симић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

12.02.2018. у 15.00.Делиградска учионица 1

13.02.2018. у 14.00.Делиградска учионица 1

14.02.2018. у 13.00.Делиградска учионица 1

Добрила Дедић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

21.02.2018. у 14.00.Делиградска учионица 11

22.02.2018. у 14.00.Делиградска учионица 17

23.02.2018. у 15.30.Делиградска учионица 17

Гордана Јањић

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

 ( 3. разред)

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ

II и IIIгрупа

09.01.2018. у 07.30.вртић

10.01.2018. у 08.00.вртић

11.01.2018. у 08.00. вртић

12.01.2018. у 10.00. вртић

Вртић „Сањалица“ ул.Јавланичка бр.10

Гордана Пешић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ

IV и V група

09.01.2018. у 08.00.вртић

10.01.2018. у 08.00.вртић

11.01.2018. у 08.00. вртић

12.01.2018. у 10.00. вртић

Вртић „Радосно детинство“ ул.Боре Марковића бр.27

Биљана Аранђеловић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

II и IIIгрупа

15.01.2018. у 12.00.Делиградска кабинет неге

16.01.2018. у 11.00.институт

17.01.2018. у 10.00.институт

18.01.2018. у 10.00.институт

19.01.2018. у 10.00.институт

Институт за неонатологију ул. Краља Милутина бр. 50

Александра Марјановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

IV и V група

15.01.2018. у 12.00.Делиградска кабинет неге

16.01.2018. у 13.15.институт

17.01.2018. у 12.15.институт

18.01.2018. у 12.15.институт

19.01.2018. у 12.15.институт

Институт за неонатологију ул. Краља Милутина бр. 50

Александра Марјановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ИСХРАНА

II,III, IV и V група

22.01.2018.у 10.00.Делиградска кабинет исхране

24.01.2018.у 10.00.Делиградска кабинет исхране

Вера Павић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА

II,III, IV и V група

23.01.2018.у 12.45.Делиградска учионица 20

Јасмина Вучићевић

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА – ТЕОРИЈА II,III, IV и V група

25.01.2018.у 14.00.Делиградска учионица 16

Јелена Нешковић

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ II,III, IV и V група

26.01.2018.у 14.00.Делиградска учионица 17

Јелена Нешковић

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ

II,III, IV и V група

29.01.2018.у 14.00.Делиградска учионица 17

Татјана Милошевић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

21.02.2018. у 14.00.Делиградска учионица 11

22.02.2018. у 14.00.Делиградска учионица 17

23.02.2018. у 15.30.Делиградска учионица 17

Гордана Јањић

 

   МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

(4.разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

Iа и Iб  група

09.01.2018. у 11.00.Делиградска кабинет неге

10.01.2018. у 11.00.клиника у Тиршовој

11.01.2018. у 10.00. клиника у Тиршовој

12.01.2018. у 12.00. клиника у Тиршовој

 

Александра Марјановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

Iа и Iб  група

15.01.2018. у 12.30.Делиградска учионица

18.01.2018. у 08.00.Делиградска учионица

Иљана Ракић

ПРВА ПОМОЋ – ТЕОРИЈА и ВЕЖБЕ

22.01.2018. у 10.00.Делиградска кабинет

23.01.2018. у 10.00.Делиградска кабинет

24.01.2018. у 10.00.Делиградска кабинет

25.01.2018. у 10.00.Делиградска кабинет

Кабинет за прву помоћ – 4.спрат Делиградска

 

Биљана Вујанић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ВЕЖБЕ

19.02.2018. у 11.15.клиника

20.02.2018. у 11.20.клиника

21.02.2018. у 08.00.клиника

Клиника за инфективне и тропске болести, одељење 11

Никола Димитров

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ - ТЕОРИЈА

22.02.2018.у 10.00.Делиградска учионица 17

23.02.2018. у 14.30.Делиградска учионица 9

Јасна Уљаревић

ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ

Општеобразовни предмети 3.разред

БИОЛОГИЈА

27.02.2018. у 10.30. Делиградска учионица 22

28.02.2018. у 14.00. Делиградска учионица 9

Брана Косановић

ФИЗИКА

27.02.2018. у 13.10. Делиградска учионица 17

28.02.2018. у 15.40. Делиградска учионица 9

Мирјана Костић

МАТЕМАТИКА

28.02.2018. у 14.00. Делиградска учионица 1

Ана Јандрлић

СОЦИОЛОГИЈА

01.03.2018. у 14.00. Делиградска учионица 9

Зоран Милетић

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

02.03.2018. у 09.45. Делиградска учионица  19

Зоран Милетић

 

Помоћник директора и наставник за рад са полазницима:                             Јелена Станисављевић                                                           

 Директор школе:                                                                         

проф. др Нада Трифковић