Школска 2021/2022. година

Образовни профили I II III IV Укупно  
Гинеколошко-акушерска сестра  2 одељ. 2 одељ. 2 одељ. 2 одељ. 8 одељ.
Медицинска сестра-васпитач 3 одељ. 3 одељ. 3 одељ. 3 одељ. 12 одељ.
Педијатријска сестра- техничар 2 одељ. 2 одељ. 2 одељ. 2 одељ. 8 одељ.
Физиотерапеутски техничар 3 одељ. 3 одељ. 3 одељ. 3 одељ. 12 одељ.
Физиотерапеутски техничар – оштећеног вида  2 одељ. 2 одељ. 2 одељ. 2 одељ. 8 одељ.
Здравствени неговатељ 1 1 1 3
Масер 1 1 1 3
УКУПНО: 14 одељ. 14 одељ. 14 одељ. 12 одељ. 54 одељ.