Пројекат „Рајац“ је јединствени мултидисциплинарни пројекат Медицинске школе „Београд“, осмишљен у циљу интердисциплинарног приступа настави кроз реализацију различитих наставних садржаја у природи.  Пројекат се реализује као дводневни излет.

Координатор пројекта: Брана Косановић – наставник

Организатори: Миле Гутеша-наставник  и Предраг Јовановић- наставник

У реализацији пројекта 2016. године, учествовало је 157 ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда свих образовних профила.

Сарадници у реализацији пројекта:

Сандра Митровић, педагог школе

Јелица Ђикановић, наставник историје

Миле Гутеша, наставник историје

Константин Баталовић, наставник физичког васпитања

Славица Љубојевић, наставник хемије

Данијела Чобељић, лекар – наставник медицинских предмета

Пројекат је добио назив по планини Рајац на којој се реализује, на надморској висини изнад 600m у здравој, еколошки веома чистој средини. Рајац је једна од најатрактивнијих планина у комплексу ваљевских планина. Познат је као туристичко излетиште, по манифестацији “Косидба на Рајцу“ која се традиционално одржава прве недеље после празника Петровдана. До Рајца се често организују ђачке и студентске екскурзије. Ову планину су стари путописци због лепоте њене природе, због шумарака и цветних ливада назвали РАЈЕМ НА ЗЕМЉИ.