АСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2023 / 2024 ГОДИНЕ ТРЕЋИ БЛОК СЕМИНАРА

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР (3. и 4. разред)

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 22.01.2024. у 14.00 учионица број 1

23.01.2024. у 13.10 учионица број 1

24.01.2024. у 13.10 учионица број 18

Делиградска

др Александра Ранђеловић
МАСАЖА – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 25.01.2024. у 08.45 учионица број 2

26.01.2024. у 10.45 учионица број 4

29.01.2024. у 13.10 учионица број 5

Делиградска

др Славица Бошков
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 30.01.2024. у 16.45 учионица број 5

31.01.2024. у 08.00 учионица број 18

01.02.2024. у 13.15 учионица број 1

Делиградска

др Славица Бошков
КИНЕЗИОЛОГИЈА – ТЕОРИЈА

3.РАЗРЕД

02.02.2024. у 10.25 учионица број 2

05.02.2024. у 10.25 учионица број 5

06.02.2024. у 09.40 учионица број 12

Делиградска

др Данијела Чобељић
ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД 07.02.2024. у 14.00 учионица број 9

Делиградска

Тијана Ђукановић
КИНЕЗИОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД 08.02.2024. у 08.00 физио кабинет

09.02.2024. у 13.00 физио кабинет

12.02.2024. у 09.40 физио кабинет

13.02.2024. у 12.00 физио кабинет

14.02.2024. у 10.45 физио кабинет

Делиградска

Борис Лубарда
МАСАЖА – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД 19.02.2024. у 14.00 физио кабинет

20.02.2024. у 11.00 реуматолошки

21.02.2024. у 11.00 реуматолошки

22.02.2024. у 14.00 реуматолошки

23.02.2024. у 08.00 физио кабинет

Делиградска + Реуматолошки институт

Стефан Стефановић
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД 26.02.2024. у 11.35 физио кабинет

27.02.2024. у 11.00 физио кабинет

28.02.2024. у 08.00 физио кабинет

29.02.2024. у 11.36 физио кабинет

01.03.2024. у 10.45 физио кабинет

04.03.2024. у 11.35 физио кабинет

Чедомир Пауновић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗВОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД 05.03.2024. у 10.00 учионица број 12

Делиградска

Дејан Крунић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

05.03.2024. у 13.00 учионица број 18

Делиградска

Милан Бајин
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД 05.03.2024. у 16.30 учионица број 5

Делиградска

Радмило Кошутић
МАТЕМАТИКА 4.РАЗРЕД 06.03.2024. у 14.00 учионица број 5

Делиградска

Марија Миленковић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД 07.03.2024. у 14.00 учионица број 5

Делиградска

Ловорка Павловић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4.РАЗРЕД

08.03.2024. у 08.45 учионица број 4

Делиградска

Нина Пилиповић

 

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР (3. и 4. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 22.01.2024. у 08.00 учионица број 8

24.01.2024. у 14.00 учионица број 9

25.01.2024. у 09.40 учионица број 21

др Иљана Ракић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 23.01.2024. у 15.00 кабинет неге

26.01.2024. у 15.40 кабинет неге

29.01.2024. у 08.00 кабинет неге

05.02.2024. у 08.00 кабинет неге

кабинет неге 4.спрат Делиградска

Јелена Стаменковић
ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 30.01.2024. у 10.00 учионица број 5

31.01.2024. у 11.30 учионица број 18

01.02.2024. у 11.30 учионица број 3

Делиградска

др Јасна Уљаревић
ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД 02.02.2024. у 11.30 учионица број 1

06.02.2024. у 12.20 учионица број 1

Вишеградска

07.02.2024. у 11.00 учионица број 18

08.02.2024. у 14.00 учионица број 1

Делиградска

Јелена Нешковић
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 09.02.2024. у 10.00 учионица број 1

12.02.2024. у 14.00 учионица број 1

13.02.2024. у 14.00 учионица број 1

Вишеградска

др Добрила Дедић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД 14.02.2024. у 07.00 институт

19.02.2024. у 12.00 кабинет неге

20.02.2024. у 10.35 институт

21.02.2024. у 07.00 институт

22.02.2024. у 11.30 институт

Делиградска + Институт за мајку и дете

Вера Павић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ +АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД 23.02.2024. у 12.00 кабинет неге Делиградска

26.02.2024. у 10.30 институт

27.02.2024. у 11.30 ГАК Вишеградска

28.02.2024. у 06.30 институт за неонатологију

Маја Јовановић
ФИЛОЗОФИЈА 4.РАЗРЕД 29.02.2024. у 13.15 учионица број 1

01.03.2024. у 10.30 учионица број 2

Делиградска

Драган Самарџић
ФИЗИКА 4.РАЗРЕД 04.03.2024. у 11.45 учионица број 17

Делиградска

Жељка Матић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗВОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД 05.03.2024. у 10.00 учионица број 12

Делиградска

Дејан Крунић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

05.03.2024. у 13.00 учионица број 18

Делиградска

Милан Бајин
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД 05.03.2024. у 16.30 учионица број 5

Делиградска

Радмило Кошутић
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 4.РАЗРЕД 06.03.2024. у 16.00 учионица број 5

Делиградска

Зоран Милетић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД 07.03.2024. у 14.00 учионица број 5

Делиградска

Ловорка Павловић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4.РАЗРЕД

08.03.2024. у 08.45 учионица број 4

Делиградска

Нина Пилиповић

 

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА ( 3. и 4. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 22.01.2024. у 14.30 учионица број 17

23.01.2024. у 09.00 учионица број 12

24.01.2024. у 15.00 учионица број 18

Делиградска

др Светлана Матић
ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 25.01.2024. у 14.30 учионица број 9

26.01.2024. у 14.30 учионица број 9

29.01.2024. у 08.00 учионица број 3

Делиградска

др Светлана Матић
АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 30.01.2024. у 14.00 учионица број 1

01.02.2024. у 09.00 учионица број 1

02.02.2024. у 10.00 учионица број 1

06.02.2024. у 10.30 учионица број 1

Вишеградска

др Добрила Дедић

 

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД 31.01.2024. у 11.00 кабинет неге

07.02.2024. у 08.30 клиника

08.02.2024. у 14.00 клиника

19.02.2024. у 11.00 клиника

20.02.2024. у 13.15 клиника

Вишеградска

Анита Стојчић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД 05.02.2024. у 12.00 кабинет неге

09.02.2024. у 14.15 кабинет неге

12.02.2024. у 13.15 кабинет неге

Делиградска

13.02.2024. у 07.00 клиника

13.02.2024. у 07.00 клиника

Универзитетска дечја клиника

Вукашин Ћурчић
ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД 21.02.2024. у 08.00 кабинет

22.02.2024. у 12.30 клиника

23.02.2024. у 12.30 клиника

Вишеградска

Јелена Миловић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 26.02.2024. у 12.00 кабинет неге

27.02.2024. у 08.00 кабинет неге

28.02.2024. у 12.00 кабинет неге

Вишеградска

Невена Узелац
ФИЛОЗОФИЈА 4.РАЗРЕД 29.02.2024. у 13.15 учионица број 1

01.03.2024. у 10.30 учионица број 2

Делиградска

Драган Самарџић
ФИЗИКА 4.РАЗРЕД 04.03.2024. у 11.45 учионица број 17

Делиградска

Жељка Матић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗВОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД 05.03.2024. у 10.00 учионица број 12

Делиградска

Дејан Крунић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

05.03.2024. у 13.00 учионица број 18

Делиградска

Милан Бајин
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД 05.03.2024. у 16.30 учионица број 5

Делиградска

Радмило Кошутић
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 4.РАЗРЕД 06.03.2024. у 16.00 учионица број 5

Делиградска

Зоран Милетић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД 07.03.2024. у 14.00 учионица број 5

Делиградска

Ловорка Павловић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4.РАЗРЕД

08.03.2024. у 08.45 учионица број 4

Делиградска

Нина Пилиповић

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР  ( 3. и 4. разред)

НЕУРОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД 22.01.2024. у 10.00 учионица број 21

23.01.2024. у 10.45 учионица број 21

24.01.2024. у 14.00 учионица број 2

Делиградска

др Златко Вежа
ХИРУРГИЈА 3.РАЗРЕД 25.01.2024. у 14.30 учионица број 21

26.01.2024. у 14.30 учионица број 21

29.01.2024. у 08.00 учионица број 21

Делиградска

07.02.2024. у 13.30 Делиградска

др Светлана Матић

Татјана Томић

ИНФЕКТОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД 30.01.2024. у 10.00 учионица број 5

31.01.2024. у 11.30 учионица број 18

01.02.2024. у 11.30 учионица број 3

Делиградска

др Јасна Уљаревић
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

3.РАЗРЕД

02.02.2024. у 12.30 учионица број 1

05.02.2024. у 09.30 учионица број 1

06.02.2024. у 15.00 учионица број 1

Вишеградска

др Александра Милина
 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД

1. ГРУПА

07.02.2024. у 09.00 Вишеградска Сања Кесер
07.02.2024. у 13.00 кабинет Делиградска Татјана Томић
08.02.2024. у 07.00 Вишеградска Вера Симић
08.02.2024. у 10.30 институт за мајку и дете Татјана Томић
14.02.2024. у 08.00 Вишеградска Вера Симић
08.02.2024. у 12.30 институт Татјана Томић
19.02.2024. у 08.00 клиника за дечју неурологију и психијатрију др Суботића Биљана Јовановић
19.02.2024. у 11.00 кабинет Делиградска Никола Димитров
20.02.2024. у 07.00 Вишеградска Вера Симић
20.02.2024. у 11.00 институт Татјана Томић
21.02.2024. у 11.30  Вишеградска 26 Сања Кесер
22.02.2024. у 08.00 институт Татјана Томић
22.02.2024. у 11.30  Вишеградска 26 Сања Кесер
23.02.2024. у 08.00 Вишеградска Вера Симић
23.02.2024. у 12.00 Вишеградска 26 Сања Кесер
27.02.2024. у 08.00 Вишеградска 26 Сања Кесер
27.02.2024. у 11.00 институт Татјана Томић
28.02.2024. у 08.00 Вишеградска Вера Симић
28.02.2024. у 11.00 клиника др Суботић Биљана Јовановић
29.02.2024. у 08.00 клиника за инфективне и тропске болести Никола Димитров
29.02.2024. у 11.30 клиника др Суботић Биљана Јовановић
01.03.2024. у 08.00 инфективна клиника Никола Димитров
01.03.2024. у 11.30 клиника др Суботић Биљана Јовановић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД

2. ГРУПА

07.02.2024. у 08.00 клиника Народни фронт Драгана Мраковић
07.02.2024. у 11.30 кабинет Делиградска Тијана Мркић
08.02.2024. у 08.00 клиника Народни фронт Драгана Мраковић
08.02.2024. у 11.00 Универзитетска дечја клиника Тијана Мркић
14.02.2024. у 08.00 клиника Народни фронт Драгана Мраковић
14.02.2024. у 11.00 клиника за дечју неурологију и психијатрију др Суботића Биљана Јовановић
19.02.2024. у 08.00 Ургентни центар Валерија Ристовић
19.02.2024. у 11.00 клиника др Суботић Биљана Јовановић
20.02.2024. у 11.00 клиника др Суботић Биљана Јовановић
20.02.2024. у 14.30 Ургентни центар Валерија Ристовић
21.02.2024. у 08.00 кабинет Делиградска Никола Димитров
22.02.2024. у 09.00 Ургентни центар Валерија Ристовић
23.02.2024. у 08.00 клиника за инфективне и тропске болести Никола Димитров
27.02.2024. у 12.00 дечја клиника Тијана Мркић
28.02.2024. у 08.00 инфективна клиника Никола Димитров
28.02.2024. у 11.30 дечја клиника Тијана Мркић
29.02.2024. у 11.00 дечја клиника Тијана Мркић
01.03.2024. у 11.00 дечја клиника Тијана Мркић
04.03.2024. у 07.30 клиника Народни фронт Драгана Мраковић
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 3.РАЗРЕД 09.02.2024. у 10.00 учионица број 1

12.02.2024. у 14.00 учионица број 1

13.02.2024. у 14.00 учионица број 1

Вишеградска

др Добрила Дедић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА 3-РАЗРЕД 26.02.2024. у 12.00 кабинет неге

Вишеградска

Невена Узелац
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗВОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД 05.03.2024. у 10.00 учионица број 12

Делиградска

Дејан Крунић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

05.03.2024. у 13.00 учионица број 18

Делиградска

Милан Бајин
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД 05.03.2024. у 16.30 учионица број 5

Делиградска

Радмило Кошутић
МАТЕМАТИКА 4.РАЗРЕД 06.03.2024. у 14.00 учионица број 5

Делиградска

Марија Миленковић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД 07.03.2024. у 14.00 учионица број 5

Делиградска

Ловорка Павловић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4.РАЗРЕД

08.03.2024. у 08.45 учионица број 4

Делиградска

Нина Пилиповић

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ ( 3. и 4. разред)

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 22.01.2024. у 14.30 учионица број 17

23.01.2024. у 09.00 учионица број 12

24.01.2024. у 15.00 учионица број 18

Делиградска

др Светлана Матић
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 25.01.2024. у 18.00 учионица број 1

26.01.2024. у 12.30 учионица број 1

29.01.2024. у 14.00 учионица број 1

Делиградска

Јасмина Вучићевић
КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ 3.РАЗРЕД 30.01.2024. у 12.30 учионица број

31.01.2024. у 15.00 учионица број 1

01.02.2024. у 13.15 учионица број

Делиградска

Слађана Лукић Бундало
ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА –

ТЕОРИЈА И ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД

02.02.2024. у 11.30 учионица број 1

06.02.2024. у 12.20 учионица број 1

Вишеградска

07.02.2024. у 11.00 учионица број 18

08.02.2024. у 14.00 учионица број 1

Делиградска

Јелена Нешковић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД 05.02.2024. у 12.00 кабинет неге

09.02.2024. у 14.15 кабинет неге

12.02.2024. у 13.15 кабинет неге

Делиградска

13.02.2024. у 07.00 клиника

13.02.2024. у 07.00 клиника

Универзитетска дечја клиника

Вукашин Ћурчић
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД

 

19.02.2024. у 08.00 вртић

20.02.2024. у 09.30 вртић

21.02.2024. у 09.30 вртић

22.02.2024. у 09.30 вртић

23.02.2024. у 08.00 вртић

Предшколска установа

„ краљица Јелена Анжујска“

Вишеградска 26

Бојана Милановић
ФИЛОЗОФИЈА 4.РАЗРЕД 29.02.2024. у 13.15 учионица број 1

01.03.2024. у 10.30 учионица број 2

Делиградска

Драган Самарџић
ФИЗИКА 4.РАЗРЕД 04.03.2024. у 11.45 учионица број 17

Делиградска

Жељка Матић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗВОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД 05.03.2024. у 10.00 учионица број 12

Делиградска

Дејан Крунић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

05.03.2024. у 13.00 учионица број 18

Делиградска

Милан Бајин
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД 05.03.2024. у 16.30 учионица број 5

Делиградска

Радмило Кошутић
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 4.РАЗРЕД 06.03.2024. у 16.00 учионица број 5

Делиградска

Зоран Милетић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД 07.03.2024. у 14.00 учионица број 5

Делиградска

Ловорка Павловић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4.РАЗРЕД

08.03.2024. у 08.45 учионица број 4

Делиградска

Нина Пилиповић

Организатор  наставе                                                                                                      Директор школе                           Хаџи Јелена Станисављевић                                                                    Предраг Јовановић

 

_______________________________                                        ___________________________

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]