РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

ШКОЛСКА 2022 / 2023 ГОДИНА

ПРВИ БЛОК СЕМИНАРА

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР ( 1. и 2. разред)

ЛИКОВНА КУЛТУРА

09.09.2022. у 09.30

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.09.2022. у 11.45

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.09.2022. у 11.45

учионица број 3

Делиградска

Љиљана Гаџић
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

12.09.2022. у 09.40 уч.26

13.09.2022. у 15.30 уч.12

14.09.2022. у 10.45 уч.17

Делиградска

Јелена Јовановић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

15.09.2022. у 10.00

16.09.2022. у 08.00

20.09.2022. у 10.00

21.09.2022. у 10.00

22.09.2022. у 12.30

23.09.2022. у 15.00

Анатомски кабинет 3.спрат

Делиградска

Драгица Смоловић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ВЕЖБЕ

26.09.2022. у 12.25

27.09.2022. у 14.00

28.09.2022. у 12.25

29.09.2022. у 08.00

30.09.2022. у 10.45

Физио кабинет у сутерену

Делиградска

Милош Рашуо
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ТЕОРИЈА

26.09.2022. у 15.35

27.09.2022. у 16.45

28.09.2022. у 16.25

29.09.2022. у 11.30

Физио кабинет у сутерену

Делиградска

Славица Бошков
ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

03.10.2022. у 17.00

04.10.2022. у 17.00

05.10.2022. у 17.00

кабинет прве помоћи 4.спрат

Биљана Вујанић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД

06.10.2022. у 11.45

учионица број 21

Делиградска

Момчило Гвоздић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД

07.10.2022. у 16.00

учионица број 21

Делиградска

Марија Николић

 

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 1. и 2. разред)

ЛИКОВНА КУЛТУРА

09.09.2022. у 09.30

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.09.2022. у 11.45

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.09.2022. у 11.45

учионица број 3

Делиградска

Љиљана Гаџић
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

12.09.2022. у 09.40 уч.26

13.09.2022. у 15.30 уч.12

14.09.2022. у 10.45 уч.17

Делиградска

Јелена Јовановић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

15.09.2022. у 10.00

16.09.2022. у 08.00

20.09.2022. у 10.00

21.09.2022. у 10.00

22.09.2022. у 12.30

23.09.2022. у 15.00

Анатомски кабинет 3.спрат

Делиградска

Драгица Смоловић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА

26.09.2022. у 09.00 уч.20

27.09.2022. у 09.00 уч.23

Делиградска

Милица Ћираковић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ

27.09.2022. у 13.00

28.09.2022. у 08.00

30.09.2022. у 13.30

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Тијана Ђукановић
ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

03.10.2022. у 17.00

04.10.2022. у 17.00

05.10.2022. у 17.00

кабинет прве помоћи 4.спрат

Биљана Вујанић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД

06.10.2022. у 11.45

учионица број 21

Делиградска

Момчило Гвоздић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД

07.10.2022. у 16.00

учионица број 21

Делиградска

Марија Николић

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА ( 1. и 2. разред)

ЛИКОВНА КУЛТУРА

09.09.2022. у 09.30

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.09.2022. у 11.45

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.09.2022. у 11.45

учионица број 3

Делиградска

Љиљана Гаџић
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

12.09.2022. у 09.40 уч.26

13.09.2022. у 15.30 уч.12

14.09.2022. у 10.45 уч.17

Делиградска

Јелена Јовановић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

15.09.2022. у 10.00

16.09.2022. у 08.00

20.09.2022. у 10.00

21.09.2022. у 10.00

22.09.2022. у 12.30

23.09.2022. у 15.00

Анатомски кабинет 3.спрат

Делиградска

Драгица Смоловић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА

26.09.2022. у 09.00 уч.19

27.09.2022. у 11.00 уч.19

28.09.2022. у 11.00 уч.20

29.09.2022. у 14.00 уч.5

30.09.2022. у 14.00 уч.5

Делиградска

Никола Димитров
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

26.09.2022. у 12.00

27.09.2022. у 08.00

28.09.2022. у 08.00

29.09.2022. у 17.00

30.09.2022. у 17.00

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Биљана Јовановић
ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

03.10.2022. у 17.00

04.10.2022. у 17.00

05.10.2022. у 17.00

кабинет прве помоћи 4.спрат

Биљана Вујанић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД

06.10.2022. у 11.45

учионица број 21

Делиградска

Момчило Гвоздић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД

07.10.2022. у 16.00

учионица број 21

Делиградска

Марија Николић

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 1. и 2.разред)

ЛИКОВНА КУЛТУРА

09.09.2022. у 09.30

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.09.2022. у 11.45

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.09.2022. у 11.45

учионица број 3

Делиградска

Љиљана Гаџић
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

12.09.2022. у 09.40 уч.26

13.09.2022. у 15.30 уч.12

14.09.2022. у 10.45 уч.17

Делиградска

Јелена Јовановић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

15.09.2022. у 10.00

16.09.2022. у 08.00

20.09.2022. у 10.00

21.09.2022. у 10.00

22.09.2022. у 12.30

23.09.2022. у 15.00

Анатомски кабинет 3.спрат

Делиградска

Драгица Смоловић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА

1. и 2. група

26.09.2022. у 09.00 уч.19

27.09.2022. у 11.00 уч.19

28.09.2022. у 11.00 уч.20

29.09.2022. у 14.00 уч.5

30.09.2022. у 14.00 уч.5

Делиградска

Никола Димитров

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

1.група

26.09.2022. у 12.00

27.09.2022. у 08.00

28.09.2022. у 08.00

29.09.2022. у 17.00

30.09.2022. у 17.00

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Биљана Јовановић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

2.група

26.09.2022. у 13.00

27.09.2022. у 14.00

28.09.2022. у 14.00

29.09.2022. у 09.00

30.09.2022. у 17.00

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Валерија Ристовић
ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

03.10.2022. у 17.00

04.10.2022. у 17.00

05.10.2022. у 17.00

кабинет прве помоћи 4.спрат

Биљана Вујанић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД

06.10.2022. у 11.45

учионица број 21

Делиградска

Момчило Гвоздић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД

07.10.2022. у 16.00

учионица број 21

Делиградска

Марија Николић

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ  ( 1. и 2. разред)

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

09.09.2022. у 09.30

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.09.2022. у 11.45

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

09.09.2022. у 11.45

учионица број 3

Делиградска

Љиљана Гаџић
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

12.09.2022. у 09.40 уч.26

13.09.2022. у 15.30 уч.12

14.09.2022. у 10.45 уч.17

Делиградска

Јелена Јовановић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

15.09.2022. у 10.00

16.09.2022. у 08.00

20.09.2022. у 10.00

21.09.2022. у 10.00

22.09.2022. у 12.30

23.09.2022. у 15.00

Анатомски кабинет

Делиградска

Драгица Смоловић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА

1. и 2. група

26.09.2022. у 09.00 уч.20

27.09.2022. у 09.00 уч.23

Делиградска

Милица Ћираковић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ

1.група

27.09.2022. у 13.00

28.09.2022. у 08.00

30.09.2022. у 13.30

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Тијана Ђукановић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ

2.група

28.09.2022. у 08.00

29.09.2022. у 14.00

30.09.2022. у 12.00

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Бојана Милановић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД

06.10.2022. у 11.45

учионица број 21

Делиградска

Момчило Гвоздић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД

07.10.2022. у 16.00

учионица број 21

Делиградска

Марија Николић

 

Координатор за рад са ванредним полазницима                                         Директор школе                           Хаџи Јелена Станисављевић                                                                 Предраг Јовановић

_____________________________                           __________________________________

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021 / 2022 ГОДИНЕЧЕТВРТИ БЛОК СЕМИНАРА

 

ИЗМЕНА РАСПОРЕДА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021 / 2022 ГОДИНЕЧЕТВРТИ БЛОК СЕМИНАРА

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР  ( 4. разред)

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ТЕОРИЈА

05.04.2022. у 16.00. online Google classroom

 

Александра Ранђеловић

КИНЕЗИТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ

2. ГРУПА

06.04.2022. у 15.00. onlineZoom07.04.2022. у 15.00. Делиградска Ивана Рашуо
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ1. ГРУПА

09.04.2022. у 12.10. onlinemicrosof teams

 

Снежана Коцев
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ2. ГРУПА

09.04.2022. у 14.30. onlineZoom

 

Стефан Стефановић

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 4. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НЕОНАТОЛОГИЈА 05.04.2022. у15.00. Делиградска06.04.2022. у 12.00. online viber Снежана Стефановић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 09.04.2022. у 17.00. online viber Тијана Мркић

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ ( 4. разред)

ПРВА ПОМОЋ –

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ 2.ГРУПА

05.04.2022. у 16.00. Делиградска06.04.2022. у 16.00. Делиградска

07.04.2022. у 16.00. Делиградска

Кабинет прве помоћи

Оливера Стојичић
ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 2.ГРУПА

09.04.2022. у 16.00.onlineViber

 

Љиљана Марковић

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР  ( 4. разред)

ПСИХИЈАТРИЈА 05.04.2022. у 10.00.onlineGoogle meet Иљана Ракић
ПЕДИЈАТРИЈА

06.04.2022. у 08.00.onlineGoogle meet

07.04.2022. у 16.00.onlineGoogle meet

Иљана Ракић
ХИРУРГИЈА 09.04.2022. у 15.00.onlineZoom Светлана Матић

Координатор за рад са ванредним полазницима                                                        Директор школе                           Хаџи Јелена Станисављевић                                                                               Предраг Јовановић   

_______________________________                         __________________________________

 

 

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР  ( 4. разред)

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ТЕОРИЈА

1.и 2. ГРУПА

17.03.2022. у 16.00.online viber

18.03.2022. у 16.00. online viber

19.03.2022. у 09.00. online viber

Славица Бошков

КИНЕЗИТЕРАПИЈА

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ТЕОРИЈА

1.и 2.ГРУПА

28.03.2022. у 14.00.onlineGoogle classroom

29.03.2022. у 14.00. online Google classroom31.03.2022. у 14.00. online Google classroom01.04.2022. у 14.00.online Google classroom

02.04.2022. у 13.00. online Google classroom04.04.2022. у 14.00. online Google classroom

05.04.2022. у 14.00. online Google classroom

Александра Ранђеловић
СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ВЕЖБЕ  1.ГРУПА

21.03.2022. у 10.30. Делиградска 22.03.2022. у 12.00.onlinemicrosof teams

23.03.2022. у 08.00. Делиградска

24.03.2022. у 13.00. onlinemicrosof teams25.03.2022. у 08.00. Делиградска

Сања Миљковић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ВЕЖБЕ

2.ГРУПА

21.03.2022. у 08.00.onlineZoom22.03.2022. у 08.00. Делиградска

23.03.2022. у 08.00. Делиградска

24.03.2022. у 08.00. Делиградска

25.03.2022. у 16.00. onlineZoom

Анђелка Стефановић

КИНЕЗИТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ

1. ГРУПА

26.03.2022. у 09.00. onlineGoogle meet

30.03.2022. у 13.00. Делиградска

07.04.2022. у 08.00. Делиградска

08.04.2022. у 08.00. onlineGoogle meet

11.04.2022. у 12.30. onlineGoogle meet

Борис Лубарда

КИНЕЗИТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ

2. ГРУПА

30.03.2022. у 12.00. Делиградска

06.04.2022. у 12.00. Делиградска

07.04.2022. у 12.00. Делиградска

08.04.2022. у 12.00. onlineZoom

11.04.2022. у 12.00. onlineZoom

Ивана Рашуо
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ1. ГРУПА

09.04.2022. у 08.00. onlinemicrosof teams

16.04.2022. у 08.00. onlinemicrosof teams

18.04.2022. у 13.50. Делиградска

19.04.2022. у 10.25. Делиградска

20.04.2022. у 13.10. Делиградска

21.04.2022. у 10.45. Делиградска

Снежана Коцев
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ2. ГРУПА

09.04.2022. у 08.00. onlineZoom

16.04.2022. у 08.00. onlineZoom

18.04.2022. у 07.15. Делиградска

19.04.2022. у 07.15. Делиградска

20.04.2022. у 11.35. Делиградска

21.04.2022. у 10.45. Делиградска

Стефан Стефановић
ПРЕДУЗЕТНИШТВО

12.04.2022. у 15.40. onlineZoom

13.04.2022. у 13.30. onlineZoom

Вера Симић

Анита Стојчић

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА

14.04.2022. у 08.50. Делиградска

15.04.2022. у 12.20. onlineGoogle meet

Марија Бабић
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – ИСТОРИЈА

14.04.2022. у 11.00. Делиградска

15.04.2022. у 11.00. Делиградска

Дејан Крунић

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 4. разред)

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

17.03.2022. у 15.00.online Google classroom18.03.2022. у 14.30. online Google classroom

19.03.2022. у 09.00. online Google classroom

Гордана Костић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 21.03.2022. у 10.30.Делиградска22.03.2022. у 09.45.Делиградска Иљана Ракић
ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ +ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА  СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

23.03.2022. у 08.00.onlineviber

24.03.2022. у 11.30.online viber

25.03.2022. у 15.00.online viber

Споменка Матић

Чучиловић

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

26.03.2022. у 14.00.online viber

28.03.2022. у 15.00.online viber

29.03.2022. у 15.00.online viber

Биљана Максимовић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

ТЕОРИЈА

30.03.2022. у 09.00.online viber

31.04.2022. у 14.00. online viber

01.04.2022. у 14.00. online viber

Ана Срећо
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НЕОНАТОЛОГИЈА

02.04.2022. у 09.00. online viber

04.04.2022. у 14.00.Делиградска

05.04.2022. у 09.00.Делиградска

06.04.2022. у 12.00.Делиградска

07.04.2022. у 12.00.Делиградска

Снежана Стефановић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

07.04.2022. у 14.15. Делиградска

08.04.2022. у 08.30. Делиградска

09.04.2022. у 09.00. online viber

11.04.2022. у 08.00. Делиградска

12.04.2022. у 08.00. Делиградска

Тијана Мркић
ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

18.04.2022. у 12.00. Делиградска

19.04.2022. у 12.00. Делиградска

20.04.2022. у 16.00. online viber

21.04.2022. у 16.00. online viber

 

Татјана Томић

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА   ( 4. разред)

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

17.03.2022. у 15.00.online Google classroom

18.03.2022. у 14.30. online Google classroom

19.03.2022. у 09.00. online Google classroom

Гордана Костић
АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

22.03.2022. у 15.00. online Google classroom

23.03.2022. у 09.00. online Google classroom

Софија Виленица
ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

24.03.2022. у 10.00. onlineZoom

25.03.2022. у 14.00. online Zoom

Добрила Дедић
ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

26.03.2022. у 10.00. onlineViber

28.03.2022. у 12.15. Вишеградска

29.03.2022. у 12.15. Вишеградска

Милица Ћираковић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА

30.03.2022. у 11.00. Вишеградска

31.03.2022. у 11.15. onlineZoom

Анита Стојчић

Вера Симић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

01.04.2022. у 11.00. Вишеградска02.04.2022. у 11.00.onlineZoom04.04.2022. у 11.00. Вишеградска

08.04.2022. у 11.00. Вишеградска

09.04.2022. у 11.00. onlineZoom

Драгана Мраковић
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

11.04.2022. у 08.30. onlineViber

12.04.2022. у 15.30. online Viber

14.04.2022. У 16.00. online Viber

Александра Милина
ИНФЕКТОЛОФИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

18.04.2022. у 15.00.onlineZoom

19.04.2022. у 08.00.onlineZoom

20.04.2022. у 12.30.onlineZoom

Јасна Уљаревић

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ ( 4. разред)

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

17.03.2022. у 15.00.online Google classroom 18.03.2022. у 14.30. online Google classroom

19.03.2022. у 09.00. online Google classroom

Гордана Костић
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА1. и 2. ГРУПА

21.03.2022. у 15.30.onlineGoogle classroom

22.03.2022. у 09.00.onlineGoogle classroom

Јасмина Вучићевић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ1.ГРУПА

 

23.03.2022. у14.00.Делиградска

24.03.2022. у 13.00.Делиградска

25.03.2022. у 13.00.Делиградска

26.03.2022. у 13.00.onlineViber

28.03.2022. у 16.00.onlineViber

29.03.2022. у 13.00.Делиградска

Валентина Миловић
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ2.ГРУПА

23.03.2022. у 17.00. Делиградска

24.03.2022. у 14.00. Вишеградска

25.03.2022. у 11.30. Делиградска

26.03.2022. у 09.00. onlineZoom

28.03.2022. у 18.00.onlineZoom

29.03.2022. у 07.00. Вишеградска

Биљана Аранђеловић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ1.ГРУПА

 

30.03.2022. у 07.00. Делиградска

31.03.2022. у 07.00. Делиградска

01.04.2022. у 07.00. Делиградска02.04.2022. у 09.00.onlineViber

04.04.2022. у 07.00. Делиградска

Александра Пантелић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ2.ГРУПА

30.03.2022. у 08.00. Делиградска

31.03.2022. у 08.00. Делиградска

01.04.2022. у 08.00. Делиградска02.04.2022. у 08.00.onlineViber

04.04.2022. у 08.00. Делиградска

Биљана Јовановић

ПРВА ПОМОЋ –

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ 1. ГРУПА

05.04.2022. у 09.00. onlineViber

06.04.2022. у 09.00. onlineViber

07.04.2022. у 09.00. onlineViber

Биљана Вујанић

ПРВА ПОМОЋ –

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ 2.ГРУПА

05.04.2022. у 16.00. onlineViber

06.04.2022. у 16.00. onlineViber

07.04.2022. у 16.00. onlineViber

Оливера Стојичић
ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ1.ГРУПА

08.04.2022. у 08.00.Делиградска

09.04.2022. у 13.00.onlineGoogle meet

11.04.2022. у 17.00.onlineGoogle meet

Никола Димитров
ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 2.ГРУПА

08.04.2022. у 09.00.onlineViber

09.04.2022. у 09.00.onlineViber

11.04.2022. у 09.00.Делиградска

Љиљана Марковић
МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ 1. И 2. ГРУПА

12.04.2022. у 14.45.onlineViber

13.04.2022. у 14.00.onlineViber

14.04.2022. у 14.00.onlineViber

Марија Цвијетић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 1. И 2. ГРУПА

15.04.2022. у 08.00. onlineZoom

16.04.2022. у 09.00. onlineZoom

Светлана Матић

ИНФЕКТОЛОФИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

1. И 2. ГРУПА

18.04.2022. у 15.00. onlineZoom

19.04.2022. у 08.00. onlineZoom

20.04.2022. у 12.30. onlineZoom

Јасна Уљаревић

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР  ( 4. разред)

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

17.03.2022. у 14.30. online Viber

18.03.2022. у 17.00. online Viber

19.03.2022. У 10.00. online Viber

Александра Милина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

21.03.2022. у 12.30. Вишеградска Анита Стојчић
21.01.2022. у 14.00. Вишеградска Вера Симић
22.03.2022. у 08.15. Вишеградска Анита Стојчић
22.03.2022. у 14.00. onlineZoom Вера Симић
23.03.2022. у 14.40. Вишеградска Јелена Миловић
23.03.2022. у 16.30. Вишеградска Вера Симић
24.03.2022. у 11.00. Вишеградска Јелена Миловић
24.03.2022. у 14.00. Вишеградска Вера Симић
25.03.2022. у 13.20. onlineZoom Вера Симић
25.03.2022. у 16.30. onlineZoom Јелена Миловић
28.03.2022. у 08.00. onlineZoom Вера Симић
28.03.2022. у 14.00. onlineZoom Анита Стојчић
29.03.2022. у 08.00. onlineZoom Вера Симић
29.03.2022. у 12.30. Вишеградска Анита Стојчић
30.03.2022. у 11.00. Вишеградска Анита Стојчић
31.03.2022. у 08.00. Вишеградска Јелена Миловић
31.03.2022. у 11.00. Вишеградска Анита Стојчић
01.04.2022. у 08.00. Вишеградска Анита Стојчић
01.04.2022. у 10.00. Вишеградска Јелена Миловић
02.04.2022. у 08.00. onlineZoom Вера Симић
02.04.2022. у 12.00. onlineZoom Јелена Миловић
04.04.2022. у 09.00. Вишеградска Јелена Миловић
08.04.2022. у 08.00. Вишеградска Јелена Миловић
08.04.2022. у 10.00. Вишеградска Анита Стојчић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА 26.03.2022. у 09.00. onlineZoom Јелена Миловић
ПСИХИЈАТРИЈА 05.04.2022. у 08.00.Делиградска Иљана Ракић
ПЕДИЈАТРИЈА

06.04.2022. у 08.00.Делиградска

07.04.2022. у 10.30.Делиградска

Иљана Ракић
ХИРУРГИЈА

09.04.2022. у 09.00.onlineZoom

11.04.2022. у 14.30.onlineZoom

Светлана Матић
ПРЕДУЗЕТНИШТВО

12.04.2022. у 15.40. onlineZoom

13.04.2022. у 13.30.onlineZoom

Вера Симић

Анита Стојчић

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ – МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА

14.04.2022. у 08.50. Делиградска

15.04.2022. у 12.20. onlineGoogle meet

Марија Бабић

Координатор за рад са ванредним полазницима                                                        Директор школе                           Хаџи Јелена Станисављевић                                                                               Предраг Јовановић   

_______________________________                         __________________________________

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

КИНЕЗИТЕРАПИЈА 4 ВЕЖБЕ

1.група  2.група  
МАРКО СИМЕУНОВИЋ 18Д0121 АЊА АРДАЛА 02Д0121
ЈОВАНА МАКСИМОВИЋ 13Д0121 ИВАН КАРАПАНЏИЋ 08Д0121
НЕМАЊА БУЂЕВАЦ 03Д0121 ВИКТОРИЈА ТОДОРОВИЋ 22Д0121
БОЈАНА КОВАЧЕВИЋ 11Д0121 ИВАНА МИРКОВИЋ 14Д0121
ВЕЉКО ВАСИЋ 04Д0121 БЛАЖО СТЕФАНОВИЋ 19П0121
САША ЂОРЂЕВИЋ 07Д0121 АЛЕКСАНДРА ШЕКУТКОСКИ 2310121
НИКОЛА ДОЈЧИНОВИЋ 06Д0121 ВАЛЕНТИНА ТАНАСИЋ 21Д0121
АНАСТАСИЈА РОМАНОВИЋ 17Д0121 АНДРИЈА МИТРОВИЋ 15Д0121
АНЂЕЛА АЛЕКСИЋ 01Д0121 МИЛОШ ПЕТРОВИЋ 16Д0121
НИКОЛА КНЕЖЕВИЋ 10Д0121 ВАЊА КАРАЏИЋ 09Д0121
НИКОЛИНА КОСТАДИНОВ 12Д0121 ЛАЗАР СТОЈАДИНОВИЋ 2040121
БРАНИСЛАВ БАТАЛОВИЋ 0430120 ДРАГАНА ГАВРАНОВ 01Д0118
ТАМАРА ЈАЊИЋ 01Д0118    

 

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА  4 ВЕЖБЕ

1.група  2.група  
МАРКО СИМЕУНОВИЋ 18Д0121 АЊА АРДАЛА 02Д0121
ЈОВАНА МАКСИМОВИЋ 13Д0121 ИВАН КАРАПАНЏИЋ 08Д0121
НЕМАЊА БУЂЕВАЦ 03Д0121 ВИКТОРИЈА ТОДОРОВИЋ 22Д0121
БОЈАНА КОВАЧЕВИЋ 11Д0121 ИВАНА МИРКОВИЋ 14Д0121
ВЕЉКО ВАСИЋ 04Д0121 БЛАЖО СТЕФАНОВИЋ 19П0121
САША ЂОРЂЕВИЋ 07Д0121 АЛЕКСАНДРА ШЕКУТКОСКИ 2310121
НИКОЛА ДОЈЧИНОВИЋ 06Д0121 ВАЛЕНТИНА ТАНАСИЋ 21Д0121
АНАСТАСИЈА РОМАНОВИЋ 17Д0121 АНДРИЈА МИТРОВИЋ 15Д0121
АНЂЕЛА АЛЕКСИЋ 01Д0121 МИЛОШ ПЕТРОВИЋ 16Д0121
НИКОЛА КНЕЖЕВИЋ 10Д0121 ВАЊА КАРАЏИЋ 09Д0121
НИКОЛИНА КОСТАДИНОВ 12Д0121 ЛАЗАР СТОЈАДИНОВИЋ 2040121
БРАНИСЛАВ БАТАЛОВИЋ 0430120 ДРАГАНА ГАВРАНОВ 01Д0118
ТАМАРА ЈАЊИЋ 01Д0118    

 

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 4 ВЕЖБЕ

1.група  2.група  
МАРКО СИМЕУНОВИЋ 18Д0121 АЊА АРДАЛА 02Д0121
ЈОВАНА МАКСИМОВИЋ 13Д0121 ИВАН КАРАПАНЏИЋ 08Д0121
НЕМАЊА БУЂЕВАЦ 03Д0121 ВИКТОРИЈА ТОДОРОВИЋ 22Д0121
БОЈАНА КОВАЧЕВИЋ 11Д0121 ИВАНА МИРКОВИЋ 14Д0121
ВЕЉКО ВАСИЋ 04Д0121 БЛАЖО СТЕФАНОВИЋ 19П0121
САША ЂОРЂЕВИЋ 07Д0121 АЛЕКСАНДРА ШЕКУТКОСКИ 2310121
НИКОЛА ДОЈЧИНОВИЋ 06Д0121 ВАЛЕНТИНА ТАНАСИЋ 21Д0121
АНАСТАСИЈА РОМАНОВИЋ 17Д0121 АНДРИЈА МИТРОВИЋ 15Д0121
АНЂЕЛА АЛЕКСИЋ 01Д0121 МИЛОШ ПЕТРОВИЋ 16Д0121
НИКОЛА КНЕЖЕВИЋ 10Д0121 ВАЊА КАРАЏИЋ 09Д0121
НИКОЛИНА КОСТАДИНОВ 12Д0121 ЛАЗАР СТОЈАДИНОВИЋ 2040121
БРАНИСЛАВ БАТАЛОВИЋ 0430120 ДРАГАНА ГАВРАНОВ 01Д0118
ТАМАРА ЈАЊИЋ 02П0119    

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР + МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

ИСТОРИЈА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ   4.РАЗРЕД

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТАТУС
АНЂЕЛА АЛЕКСИЋ Д ФТТ
ИВАН КАРАПАНЏИЋ Д ФТТ
НИКОЛИНА КОСТАДИНОВ Д ФТТ
АНАСТАСИЈА РОМАНОВИЋ Д ФТТ

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТАТУС
ДАНИЈЕЛА ЂОКИЋ П МСТ
АНЂЕЛКА ЖУНИЋ П МСТ
ТЕОДОРА ЈОВАНОВИЋ УП МСТ
ДУШИЦА ЈОВИЋ П МСТ
ЈОВАНА КИСО П МСТ
АЛЕКСАНДРА МИЛОШЕВИЋ П МСТ
ВАЛЕНТИНА ОБРАДОВИЋ П МСТ
ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ П МСТ
МАРИЈА ТУФЕГЏИЋ П МСТ
БЛАЖО СТЕФАНОВИЋ П ФТТ
ВИКТОРИЈА ТОДОРОВИЋ Д ФТТ
ДРАГАНА ГАВРАНОВ Д ФТТ
БРАНИСЛАВ БАТАЛОВИЋ 4. ФТТ
ВАЊА ИЛИЋ П МСТ
ГАБРИЈЕЛА ХОЏИЋ Д МСТ
СУЗАНА СТАНОЈКОВИЋ П МСТ
ТИЈАНА СТАНИЋ П МСТ
КАТАРИНА ПАВЛОВИЋ Д МСТ

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ – ГРУПЕ

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД
1.       ГРУПА ВАЛЕНТИНА МИЛОВИЋ 2.       ГРУПА БИЉАНА АРАНЂЕЛОВИЋ
21П0421 МАРИЈА МУДРИНИЋ 02П0421 ТАЊА ВАСИЋ
22П0421 ДУЊА МУЈАНОВИЋ 03П0421 ЈЕЛЕНА ВЕСИЋ
23П0421 АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋ 04П0421 ДУШАН ГОЛУШАНИН
24П0421 МИЛИЦА ПОПОВИЋ 05П0421 ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ
25Д0421 МИЛАНА ПУШИЦА 06П0421 СОФИЈА ЂУКИЋ
26П0421 ТИЈАНА ПУШИЦА 07Д0421 ИРИНА ЕРИЋ
27П0421 МИЛИЦА СТАНКОВИЋ 08П0421 САЊА ИЛИЋ ЂОРЂЕВИЋ
28П0421 АНЂЕЛА СТЕФАНОВИЋ 09П0421 ИВАНА ЈАЗИЋ
29П0421 МАЈА СТОЈАНОВИЋ 10Д0421 МАГДАЛЕНА КОВАЧЕВИЋ
30Д0421 АЛЕКСАНДРА ХАРТМАН 11П0421 НИКОЛИНА КРСТИЋ
31П0421 БОСИЉКА ШУРДИЛОВИЋ 13П0421 МАРИЈА МАРЈАНОВИЋ
24П0420 ЈЕЛЕНА РАДИВОЈША 14П0421 ТАЊА МАРКОВИЋ
30П0419 КАТАРИНА СТОЈКОВИЋ 15П0421 АНА МИЛИЈАНОВИЋ
04Д0419 ЕЛЗА ЕСАТИ 16П0421 ЂУРЂИЦА МИЛИЋЕВИЋ
19Д0418 РАДМИЛА МАТОВИЋ 17Д0421 АНЂЕЛА МИЛОЈЕВИЋ
33П0421 КСЕНИЈА МИЛОШЕВИЋ 19П0421 САНДРА МИТРОВИЋ
34П0421 МАРИЈА ИЛИЋ 20П0421 КАТАРИНА МЛАДЕНОВИЋ
32П0421 ЛОЛА ПЛЕЋЕВИЋ 1240421 ТЕОДОРА ЛАЗИЋ
04П0420 МАРИНА БОРИКИЋ 02Д0420 ЈУЛИЈАНА АШАНИН
12П0420 МИЛИЦА МАЈСТОРОВИЋ 02П0418 САНДРА АЛЕКСИЋ
06П0419 ЉУБИЦА ЖИВОТИЋ 07П0813 НЕВЕНКА ВЛАДЕТИЋ
3510420 АНДРИЈАНА НЕШИЋ 24П0419 КРИСТИНА СТАНКИЋ
16П0419 ИВАНА МИРКОВИЋ 15П0420 МИЛИЦА МИРКОВИЋ
34П0418 МАРИЈА СПАСОЈЕВИЋ 21П0420 НЕВЕНА ПЕЈКОВИЋ

 

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД
1.       ГРУПА АЛЕКСАНДРА ПАНТЕЛИЋ 2.       ГРУПА БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ
21П0421 МАРИЈА МУДРИНИЋ 02П0421 ТАЊА ВАСИЋ
22П0421 ДУЊА МУЈАНОВИЋ 03П0421 ЈЕЛЕНА ВЕСИЋ
23П0421 АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋ 04П0421 ДУШАН ГОЛУШАНИН
24П0421 МИЛИЦА ПОПОВИЋ 05П0421 ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ
25Д0421 МИЛАНА ПУШИЦА 06П0421 СОФИЈА ЂУКИЋ
26П0421 ТИЈАНА ПУШИЦА 07Д0421 ИРИНА ЕРИЋ
27П0421 МИЛИЦА СТАНКОВИЋ 1240715 РАДМИЛА АНТОНИЋ
28П0421 АНЂЕЛА СТЕФАНОВИЋ 09П0421 ИВАНА ЈАЗИЋ
29П0421 МАЈА СТОЈАНОВИЋ 10Д0421 МАГДАЛЕНА КОВАЧЕВИЋ
30Д0421 АЛЕКСАНДРА ХАРТМАН 11П0421 НИКОЛИНА КРСТИЋ
31П0421 БОСИЉКА ШУРДИЛОВИЋ 13П0421 МАРИЈА МАРЈАНОВИЋ
24П0420 ЈЕЛЕНА РАДИВОЈША 10П0419 НАТАША КНЕЖЕВИЋ
30П0419 КАТАРИНА СТОЈКОВИЋ 15П0421 АНА МИЛИЈАНОВИЋ
04Д0419 ЕЛЗА ЕСАТИ 16П0421 ЂУРЂИЦА МИЛИЋЕВИЋ
19Д0418 РАДМИЛА МАТОВИЋ 17Д0421 АНЂЕЛА МИЛОЈЕВИЋ
33П0421 КСЕНИЈА МИЛОШЕВИЋ 19П0421 САНДРА МИТРОВИЋ
14П0615 ЈОВАНА ОСТОЈИЋ 20П0421 КАТАРИНА МЛАДЕНОВИЋ
01П0420 ИВАНА АНТИЋ 1240421 ТЕОДОРА ЛАЗИЋ
04П0420 МАРИНА БОРИКИЋ 02Д0420 ЈУЛИЈАНА АШАНИН
12П0420 МИЛИЦА МАЈСТОРОВИЋ 02П0418 САНДРА АЛЕКСИЋ
06П0419 ЉУБИЦА ЖИВОТИЋ 07П0813 НЕВЕНКА ВЛАДЕТИЋ
10П0420 МИЛИЦА КАРАН 24П0419 КРИСТИНА СТАНКИЋ
16П0419 ИВАНА МИРКОВИЋ 15П0420 МИЛИЦА МИРКОВИЋ
34П0418 МАРИЈА СПАСОЈЕВИЋ 21П0420 НЕВЕНА ПЕЈКОВИЋ
05П0517 МИЛИЦА ГАРАШАНИН 26П0514 МИЛИЦА САВИЋ
07П0611 НИКОЛИНА БУБОЊА 1740419 МИЛИЦА НИКОЛИЋ
05П0419 МАРИЈА ЖИВАНОВИЋ    

 

ИНФЕКТОЛОГИЈА  СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД
1.       ГРУПА НИКОЛА ДИМИТРОВ 2.       ГРУПА ЉИЉАНА МАРКОВИЋ
21П0421 МАРИЈА МУДРИНИЋ 02П0421 ТАЊА ВАСИЋ
22П0421 ДУЊА МУЈАНОВИЋ 03П0421 ЈЕЛЕНА ВЕСИЋ
23П0421 АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋ 04П0421 ДУШАН ГОЛУШАНИН
24П0421 МИЛИЦА ПОПОВИЋ 05П0421 ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ
25Д0421 МИЛАНА ПУШИЦА 06П0421 СОФИЈА ЂУКИЋ
26П0421 ТИЈАНА ПУШИЦА 07Д0421 ИРИНА ЕРИЋ
27П0421 МИЛИЦА СТАНКОВИЋ 09П0421 ИВАНА ЈАЗИЋ
28П0421 АНЂЕЛА СТЕФАНОВИЋ 10Д0421 МАГДАЛЕНА КОВАЧЕВИЋ
29П0421 МАЈА СТОЈАНОВИЋ 11П0421 НИКОЛИНА КРСТИЋ
30Д0421 АЛЕКСАНДРА ХАРТМАН 13П0421 МАРИЈА МАРЈАНОВИЋ
31П0421 БОСИЉКА ШУРДИЛОВИЋ 10П0419 НАТАША КНЕЖЕВИЋ
24П0420 ЈЕЛЕНА РАДИВОЈША 15П0421 АНА МИЛИЈАНОВИЋ
30П0419 КАТАРИНА СТОЈКОВИЋ 16П0421 ЂУРЂИЦА МИЛИЋЕВИЋ
04Д0419 ЕЛЗА ЕСАТИ 17Д0421 АНЂЕЛА МИЛОЈЕВИЋ
19Д0418 РАДМИЛА МАТОВИЋ 19П0421 САНДРА МИТРОВИЋ
33П0421 КСЕНИЈА МИЛОШЕВИЋ 20П0421 КАТАРИНА МЛАДЕНОВИЋ
14П0615 ЈОВАНА ОСТОЈИЋ 1240421 ТЕОДОРА ЛАЗИЋ
01П0420 ИВАНА АНТИЋ 02Д0420 ЈУЛИЈАНА АШАНИН
04П0420 МАРИНА БОРИКИЋ 02П0418 САНДРА АЛЕКСИЋ
12П0420 МИЛИЦА МАЈСТОРОВИЋ 07П0813 НЕВЕНКА ВЛАДЕТИЋ
06П0419 ЉУБИЦА ЖИВОТИЋ 24П0419 КРИСТИНА СТАНКИЋ
10П0420 МИЛИЦА КАРАН 15П0420 МИЛИЦА МИРКОВИЋ
16П0419 ИВАНА МИРКОВИЋ 21П0420 НЕВЕНА ПЕЈКОВИЋ
07П0611 НИКОЛИНА БУБОЊА 26П0514 МИЛИЦА САВИЋ
04П0709 СПОМЕНКА КЛИСУРА 1740419 МИЛИЦА НИКОЛИЋ

 

ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД
1.       ГРУПА БИЉАНА ВУЈАНИЋ 2.       ГРУПА ОЛИВЕРА СТОЈИЧИЋ
22П0421 ДУЊА МУЈАНОВИЋ 02П0421 ТАЊА ВАСИЋ
23П0421 АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋ 03П0421 ЈЕЛЕНА ВЕСИЋ
24П0421 МИЛИЦА ПОПОВИЋ 04П0421 ДУШАН ГОЛУШАНИН
25Д0421 МИЛАНА ПУШИЦА 05П0421 ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ
27П0421 МИЛИЦА СТАНКОВИЋ 06П0421 СОФИЈА ЂУКИЋ
28П0421 АНЂЕЛА СТЕФАНОВИЋ 07Д0421 ИРИНА ЕРИЋ
29П0421 МАЈА СТОЈАНОВИЋ 08П0421 САЊА ИЛИЋ ЂОРЂЕВИЋ
30Д0421 АЛЕКСАНДРА ХАРТМАН 09П0421 ИВАНА ЈАЗИЋ
16П0419 ИВАНА МИРКОВИЋ 11П0421 НИКОЛИНА КРСТИЋ
24П0420 ЈЕЛЕНА РАДИВОЈША 13П0421 МАРИЈА МАРЈАНОВИЋ
30П0419 КАТАРИНА СТОЈКОВИЋ 15П0420 МИЛИЦА МИРКОВИЋ
04Д0419 ЕЛЗА ЕСАТИ 15П0421 АНА МИЛИЈАНОВИЋ
19Д0418 РАДМИЛА МАТОВИЋ 21П0420 НЕВЕНА ПЕЈКОВИЋ
04П0420 МАРИНА БОРИКИЋ 07П0813 НЕВЕНКА ВЛАДЕТИЋ
33П0421 КСЕНИЈА МИЛОШЕВИЋ 02П0418 САНДРА АЛЕКСИЋ
06П0419 ЉУБИЦА ЖИВОТИЋ 16П0421 ЂУРЂИЦА МИЛИЋЕВИЋ
12П0420 МИЛИЦА МАЈСТОРОВИЋ 17Д0421 АНЂЕЛА МИЛОЈЕВИЋ
    19П0421 САНДРА МИТРОВИЋ
    20П0421 КАТАРИНА МЛАДЕНОВИЋ
    1240421 ТЕОДОРА ЛАЗИЋ

 

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД
1.       ГРУПА 2.       ГРУПА
21П0421 МАРИЈА МУДРИНИЋ 02П0421 ТАЊА ВАСИЋ
22П0421 ДУЊА МУЈАНОВИЋ 03П0421 ЈЕЛЕНА ВЕСИЋ
23П0421 АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋ 04П0421 ДУШАН ГОЛУШАНИН
24П0421 МИЛИЦА ПОПОВИЋ 05П0421 ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ
25Д0421 МИЛАНА ПУШИЦА 06П0421 СОФИЈА ЂУКИЋ
26П0421 ТИЈАНА ПУШИЦА 07Д0421 ИРИНА ЕРИЋ
27П0421 МИЛИЦА СТАНКОВИЋ 08П0421 САЊА ИЛИЋ ЂОРЂЕВИЋ
28П0421 АНЂЕЛА СТЕФАНОВИЋ 09П0421 ИВАНА ЈАЗИЋ
29П0421 МАЈА СТОЈАНОВИЋ 10Д0421 МАГДАЛЕНА КОВАЧЕВИЋ
30Д0421 АЛЕКСАНДРА ХАРТМАН 11П0421 НИКОЛИНА КРСТИЋ
31П0421 БОСИЉКА ШУРДИЛОВИЋ 13П0421 МАРИЈА МАРЈАНОВИЋ
24П0420 ЈЕЛЕНА РАДИВОЈША 14П0421 ТАЊА МАРКОВИЋ
30П0419 КАТАРИНА СТОЈКОВИЋ 15П0421 АНА МИЛИЈАНОВИЋ
04Д0419 ЕЛЗА ЕСАТИ 16П0421 ЂУРЂИЦА МИЛИЋЕВИЋ
19Д0418 РАДМИЛА МАТОВИЋ 17Д0421 АНЂЕЛА МИЛОЈЕВИЋ
33П0421 КСЕНИЈА МИЛОШЕВИЋ 19П0421 САНДРА МИТРОВИЋ
34П0421 МАРИЈА ИЛИЋ 20П0421 КАТАРИНА МЛАДЕНОВИЋ
32П0421 ЛОЛА ПЛЕЋЕВИЋ 02Д0420 ЈУЛИЈАНА АШАНИН
12П0420 МИЛИЦА МАЈСТОРОВИЋ 02П0418 САНДРА АЛЕКСИЋ
06П0419 ЉУБИЦА ЖИВОТИЋ 1240421 ТЕОДОРА ЛАЗИЋ
3510420 АНДРИЈАНА НЕШИЋ 07П0813 НЕВЕНКА ВЛАДЕТИЋ
01П0420 ИВАНА АНТИЋ 15П0420 МИЛИЦА МИРКОВИЋ
04П0420 МАРИНА БОРИКИЋ 21П0420 НЕВЕНА ПЕЈКОВИЋ
16П0419 ИВАНА МИРКОВИЋ    
34П0418 МАРИЈА СПАСОЈЕВИЋ    

 

 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА 4. РАЗРЕД ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ПОЧИЊЕ ОД ЧЕТВРТКА 7.03.2022. ГОДИНЕ
ПРЕГЛЕДАЈТЕ ДОБРО ГРУПЕ И РАСПОРЕД ОБЗИРОМ ДА ЈЕ НАСТАВА ПО КОМБИНОВАНОМ МОДЕЛУ.
ГРУПЕ ЗА СМЕР МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ БИЋЕ ПОСТАВЉЕНЕ
16.03.2022. ГОДИНЕ

 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријава испита за мартовски испитни рок биће реализована 01.03.2022. и 02.03.2022. године од 10.00. до 14.00.сати.

Мартовски редовни испитни рок креће од 12.03.2022. године.

Сви семинари планирани за 17.02.2022., 18.02.2022. и 19.02.2022. године биће реализовани online по важећем распореду.

Истакнут је распоред за општеобразовне предмете за 4.разред за све образовне профиле чија реализација је планирана у овом блоку семинара.

Координатор за реализацију наставе                                                                    Директор школе

_______________________________                                            ___________________________

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријава испита за мартовски испитни рок биће реализована 01.03.2022. и 02.03.2022. године од 10.00. до 14.00.сати.

Мартовски редовни испитни рок креће од 12.03.2022. године.

Сви семинари планирани за 17.02.2022., 18.02.2022. и 19.02.2022. године биће реализовани online по важећем распореду.

Истакнут је распоред за општеобразовне предмете за 4.разред за све образовне профиле чија реализација је планирана у овом блоку семинара.

Координатор за реализацију наставе                                                                    Директор школе

_______________________________                                            ___________________________

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријава испита за мартовски испитни рок биће реализована 01.03.2022. и 02.03.2022. године од 10.00. до 14.00.сати.

Мартовски редовни испитни рок креће од 12.03.2022. године.

Сви семинари планирани за 17.02.2022., 18.02.2022. и 19.02.2022. године биће реализовани online по важећем распореду.

Истакнут је распоред за општеобразовне предмете за 4.разред за све образовне профиле чија реализација је планирана у овом блоку семинара.

Координатор за реализацију наставе                                                                    Директор школе

_______________________________                                            ___________________________

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријава испита за мартовски испитни рок биће реализована 01.03.2022. и 02.03.2022. године од 10.00. до 14.00.сати.

Мартовски редовни испитни рок креће од 12.03.2022. године.

Сви семинари планирани за 17.02.2022., 18.02.2022. и 19.02.2022. године биће реализовани online по важећем распореду.

Истакнут је распоред за општеобразовне предмете за 4.разред за све образовне профиле чија реализација је планирана у овом блоку семинара.

Координатор за реализацију наставе                                                                    Директор школе

_______________________________                                            ___________________________

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријава испита за мартовски испитни рок биће реализована 01.03.2022. и 02.03.2022. године од 10.00. до 14.00.сати.

Мартовски редовни испитни рок креће од 12.03.2022. године.

Сви семинари планирани за 17.02.2022., 18.02.2022. и 19.02.2022. године биће реализовани online по важећем распореду.

Истакнут је распоред за општеобразовне предмете за 4.разред за све образовне профиле чија реализација је планирана у овом блоку семинара.

Координатор за реализацију наставе                                                                    Директор школе

_______________________________                                            ___________________________

 

РЕФОРМИСАНИ  ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ             ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА 4.РАЗРЕД

(физиотерапеутски техничар + медицинска сестра – техничар)

МАТЕМАТИКА 4.РАЗРЕД

07.03.2022. у 13.00.

Апликација ZOOM

Дејан Миленковић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД

09.03.2022. у 08.00.

Google classroom

Слађана Лукић Бундало
ВЕРСКА НАСТАВА 4.РАЗРЕД

10.03.2022. у 10.00.

Апликација VIBER

Андријана Младеновић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 4.РАЗРЕД

10.03.2022. у 10.00.

Апликација VIBER

Дејан Крунић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

10.03.2022. у 14.00.

Апликација VIBER

Милан Бајин
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4.РАЗРЕД

11.03.2022. у 11.00.

Google meet

Нина Пилиповић

 

НЕРЕФОРМИСАНИ  ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ             ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА 4.РАЗРЕД

(педијатријска сестра – техничар, гинеколошко–акушерска сестра, медицинска сестра – васпитач)

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 4.РАЗРЕД

02.03.2022. у 17.00.

Апликација VIBER

Зоран Милетић
ФИЛОЗОФИЈА 4.РАЗРЕД

07.03.2022. у 12.00. школа

Делиградска

Драган Самарџић
ФИЗИКА 4.РАЗРЕД

08.03.2022. у 10.45. школа

Делиградска

Милена Царић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД

09.03.2022. у 08.00.

Google classroom

Слађана Лукић Бундало
ВЕРСКА НАСТАВА 4.РАЗРЕД

10.03.2022. у 10.00.

Апликација VIBER

Андријана Младеновић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 4.РАЗРЕД

10.03.2022. у 10.00.

Апликација VIBER

Дејан Крунић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

10.03.2022. у 14.00.

Апликација VIBER

Милан Бајин
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4.РАЗРЕД

11.03.2022. у 11.00.

Google meet

Нина Пилиповић

Координатор за рад са ванредним полазницима                                                        Директор школе                           Хаџи Јелена Станисављевић                                                                               Предраг Јовановић   

_______________________________                         __________________________________

 

 

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021 / 2022 ГОДИНЕ

ТРЕЋИ БЛОК СЕМИНАРА

Стручни предмети

 

 

 

 

 

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР  ( 3. разред)

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ТЕОРИЈА

29.01.2022. у 09.00. online

05.02.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Славица Бошков
ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ТЕОРИЈА

31.01.2022. у 15.00. online

01.02.2022. у 10.00. online

03.02.2022. у 15.00. online

Google classroom

Александра Ранђеловић
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ I група

02.02.2022. у 11.30. кабинет

04.02.2022. у 08.00. online

07.02.2022. у 18.00. online

08.02.2022. у 08.00. online

09.02.2022. у 09.30. кабинет

10.02.2022. у 08.00. online

11.02.2022. у 15.00. online

Физио кабинет Делиградска + ZOOM

Стефан Стефановић
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ II група

02.02.2022. у 14.50. online

04.02.2022. у 08.00. кабинет

07.02.2022. у 13.15. кабинет

08.02.2022. у 08.00. online

09.02.2022. у 14.00. online

10.02.2022. у 08.00. online

11.02.2022. у 08.00. online

Физио кабинет Делиградска + Google meet

Борис Лубарда
ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ВЕЖБЕ

17.02.2022. у 08.00. кабинет

Делиградска

Валерија Ристовић

МАСАЖА + КИНЕЗИОЛОГИЈА

 – ТЕОРИЈА

18.02.2022. у 17.00. online

19.02.2022. у 09.00. online 26.02.2022. у 09.00. online Апликација ZOOM

Данијела Чобељић
КИНЕЗИОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ I група

21.02.2022. у 11.30. кабинет

22.02.2022. у 11.30. кабинет

 23.02.2022. у 13.00. кабинет

24.02.2022. у 12.30. online 25.02.2022. у 12.30. online

Физио кабинет Делиградска + Viber

Тијана Бурић Пејчић
КИНЕЗИОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ II група

21.02.2022. у 11.30. кабинет

22.02.2022. у 11.30. кабинет

 23.02.2022. у 11.30. кабинет

24.02.2022. у 12.30. online 25.02.2022. у 12.30. online

Физио кабинет Делиградска + ZOOM

 

Ивана Рашуо
МАСАЖА – ВЕЖБЕ

28.02.2022. у 08.00. online

01.03.2022. у 13.10. кабинет

02.03.2022. у 09.40. online

03.03.2022. у 10.45. online

Физио кабинет Делиградска + Google meet

Борис Лубарда

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 3. разред)

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

29.01.2022. у 09.00. online

Google classroom

 

Софија Виленица
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

31.01.2022. у 14.00. учионица број 02.02.2022. у 13.15. учионица број

Делиградска

Иљана Ракић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ

01.02.2022. у 12.00. кабинет

03.02.2022. у 10.00. кабинет

04.02.2022. у 12.00. кабинет

4.спрат кабинет неге Делиградска

Мила Цвијетиновић

ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА

 

05.02.2022. у 10.00. online

07.02.2022. у 15.00. online

09.02.2022. у 10.00. online

Google classroom

Јелена Нешковић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ

08.02.2022. у 17.00. online

10.02.2022. у 11.30. кабинет

11.02.2022. у 17.00. online

4.спрат кабинет неге Делиградска + Google meet

Вера Павић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

17.02.2022. у 08.00. кабинет

18.02.2022. у 08.00. кабинет

18.02.2022. у 16.00. online

19.02.2022. у 09.00. online

4.спрат кабинет неге Делиградска + Viber

Љиљана Марковић

Татјана Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

ТЕОРИЈА

21.02.2022. у 09.00. кабинет

22.02.2022. у 17.00. online

23.02.2022. у 17.00. online

4.спрат кабинет неге Делиградска + Google meet

Вера Павић
ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

24.02.2022. у 09.00. кабинет

4.спрат кабинет неге Делиградска

Никола Димитров
ИНФЕКТОЛОГИЈА  – ТЕОРИЈА

03.03.2022. у 09.00. online

04.03.2022. у 12.00. online

05.03.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Јасна Уљаревић

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА   ( 3. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

29.01.2022. у 09.00. online

05.02.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Светлана Матић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА

31.01.2022. у 08.00. online

01.02.2022. у 08.00. online

02.02.2022. у 12.00. online

Апликација ZOOM

Тијана Ђукaновић
АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

02.02.2022. у 14.00. online

03.02.2022. у 11.00. кабинет

04.02.2022. у 11.00. кабинет

08.02.2022. у 11.00. кабинет

09.02.2022. у 08.30. кабинет

11.02.2022. у 12.00. online

ZOOM + кабинет неге Вишеградска

Драгана Мраковић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

07.02.2022. у 07.30. online

09.02.2022. у 12.30. кабинет

17.02.2022. у 08.00. кабинет

18.02.2022. у 12.00. кабинет

19.02.2022. у 08.00. online

ZOOM + кабинет неге Вишеградска

Весна Вергаш
ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

07.02.2022. у 11.00. online

10.02.2022. у 08.00. кабинет

18.02.2022. у 14.00. кабинет

19.02.2022. у 12.00. online

ZOOM + кабинет неге Вишеградска

Јелена Миловић
АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

21.02.2022. у 10.00. online

22.02.2022. у 10.45. online

23.02.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Добрила Дедић
ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

24.02.2022. у 16.00. online

25.02.2022. у 16.00. online

Апликација ZOOM

Светлана Матић

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ ( 3. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

29.01.2022. у 09.00. online

05.02.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Светлана Матић

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ

31.01.2022. у 19.00. online

01.02.2022. у 15.30. online

02.02.2022. у 10.00. online

Google classroom

Јелена Нешковић
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА

03.02.2022. у 16.00. online

04.02.2022. у 09.00. online

Google classroom

Јасмина Вучићевић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

I група

07.02.2022. у 08.00. online

08.02.2022. у 11.00. кабинет

09.02.2022. у 08.00. кабинет

10.02.2022. у 16.00. online

11.02.2022. у 16.00. online

4. спрат Кабинет у Делиградској + viber

Биљана Јовановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

II група

07.02.2022. у 07.00. кабинет 08.02.2022. у 07.00. кабинет

09.02.2022. у 09.00. online viber

10.02.2022. у 07.00. кабинет

11.02.2022. у 14.00. online viber

4. спрат Кабинет у Делиградској

Александра Пантелић
КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ

17.02.2022. у 09.00. online

18.02.2022. у 14.00. online

19.02.2022. у 09.00. online

Google classroom

Милена Ковачевић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ

I група

 

21.02.2022. у 11.00.  учионица

22.02.2022. у 14.00. учионица

23.02.2022. у 08.00. online

24.02.2022. у 11.00. учионица

25.02.2022. у 08.00. online

26.02.2022. у 09.00. online

Делиградска + Google meet

Милица Димитров

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ

II група

21.02.2022. у 12.00.  учионица

22.02.2022. у 12.00. online

23.02.2022. у 12.00. online

24.02.2022. у 13.00. учионица

25.02.2022. у 13.00. учионица

26.02.2022. у 12.00. online

Делиградска + viber

Валентина Миловић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ИСХРАНА

28.02.2022. у 14.00. online

01.03.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Ана Срећо

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР  ( 3. разред)

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА

29.01.2022. у 07.00. online

Апликација ZOOM

Вера Симић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

31.01.2022. у 10.45. online Јелена Миловић
31.01.2022. у 14.00. online Вера Симић
01.02.2022. у 12.00. online Јелена Миловић
01.02.2022. у 15.40. online Вера Симић
02.02.2022. у 12.30. кабинет Анита Стојчић
02.02.2022. у 15.40. кабинет Вера Симић
03.02.2022. у 08.00. online Јелена Миловић
04.02.2022. у 13.30. online Јелена Миловић
04.02.2022. у 15.30. online Анита Стојчић
05.02.2022. у 09.00. online Јелена Миловић
07.02.2022. у 12.00. кабинет Анита Стојчић
07.02.2022. у 14.00. кабинет Вера Симић
08.02.2022. у 15.00. online Јелена Миловић
08.02.2022. у 17.30. online Вера Симић
09.02.2022. у 07.00. кабинет Вера Симић
09.02.2022. у 11.00. кабинет Анита Стојчић
10.02.2022. у 07.00. кабинет Вера Симић
10.02.2022. у 11.30. кабинет Анита Стојчић
11.02.2022. у 12.30. online Вера Симић
11.02.2022. у 15.00. online Јелена Миловић
17.02.2022. у 11.30. кабинет Анита Стојчић
18.02.2022. у 12.30. кабинет Анита Стојчић
ZOOM + кабинет неге Вишеградска  
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – ТЕОРИЈА

21.02.2022. у 13.00. online

22.02.2022. у 09.00. online

23.02.2022. у 09.00. online

Апликација Viber

Александра Милина

ХИРУРГИЈА – ТЕОРИЈА

 

19.02.2022. у 09.00. online

26.02.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Светлана Матић
ГИНЕКОЛОГИЈА  И АКУШЕРСТВО – ТЕОРИЈА

24.02.2022. у 10.00.  online

28.02.2022. у 10.00.  online

Апликација ZOOM

Добрила Дедић
НЕУРОЛОГИЈА – ТЕОРИЈА

25.02.2022. у 16. 00. online

01.03.2022. у 16.00. online

02.03.2022. у 16.00. online

Апликација Google meet

Zлатко Вежа
ИНФЕКТОЛОГИЈА  – ТЕОРИЈА

03.03.2022. у 09.00. online

04.03.2022. у 12.00. online

05.03.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Јасна Уљаревић

Координатор за рад са ванредним полазницима                                                        Директор школе                           Хаџи Јелена Станисављевић                                                                               Предраг Јовановић   

_______________________________                         __________________________________