ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗБОГ ПРОМЕНЕ  У РАСПОРЕДУ  ДОШЛО ЈЕ ДО ПРОМЕНЕ ТЕРМИНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТЕ МЕДИЦИНСКА ЕТИКА , ПСИХОЛОГИЈА И ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА

Нови термини су :

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

27.09.2021. СА ПОЧЕТКОМ  У  12 : 15 ЧАСОВА

28.09.2021. СА ПОЧЕТКОМ  У   14 :  00 ЧАСОВА

29.09.2021. СА ПОЧЕТКОМ  У   12 :  00 ЧАСОВА

НАСТАВА ЗА ПРЕДМЕТ МЕДИЦИНСКА ЕТИКА  СЕ РЕАЛИЗУЈЕ  У ШКОЛИ

 

ПСИХОЛОГИЈА

27.09.2021. СА ПОЧЕТКОМ  У  15 : 00 ЧАСОВА

28.09.2021. СА ПОЧЕТКОМ  У   15 :  00 ЧАСОВА

29.09.2021. СА ПОЧЕТКОМ  У   15 :  00 ЧАСОВА

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА

02.10.2021. СА ПОЧЕТКОМ  У  09 : 00 ЧАСОВА

04.10.2021. СА ПОЧЕТКОМ  У  19 : 00 ЧАСОВА

05.10.2021. СА ПОЧЕТКОМ  У  16 : 00 ЧАСОВА

[РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ШКОЛСКА 2021 / 2022 ГОДИНА
ПРВИ БЛОК СЕМИНАРА
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР( 1. и 2. разред)
БИОЛОГИЈА 1.РАЗРЕД 02.09.2021. у 15.00.
Zoom Наташа Бабић Даниловић
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 03.09.2021. у 10.30.
Учионица број 12 Делиградска Јелена Јовановић
ЛИКОВНА КУЛТУРА 04.09.2021. у 11.00.
Google meet Људмила Брајовић Левајац
ПРВА ПОМОЋ- ВЕЖБЕ 04.09.2021. у 16.00.
06.09.2021. у 16.00.
07.09.2021. у 16.00.Viber Биљана Вујанић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 08.,09. и 10.09.2021. у 16.00.
13.09.2021. у 08.00.
14.09.2021. у 09.00.
15.09.2021. у 08.00.
16.09.2021. у 09.00.
17.09.2021. у 09.00.Zoom Јелена Томић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА –
ТЕОРИЈА 11.09.2021. у 09.00.
18.09.2021. у 09.00.
Viber Невена Марковић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ВЕЖБЕ 20.09.2021. у 17.00.
21.09.2021. у 17.00.
22.09.2021. у 17.00.Teams Стефан Стефановић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 24.09.2021. у 16.00.
Zoom Наташа Бабић Даниловић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД 25.09.2021. у 09.00.
Zoom Марија Манчић Николић
МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 27.09.2021. у 11.00.
28.09.2021. у 11.00.
29.09.2021. у 11.00.Skype Драган Самарџић
ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА 02.10.2021. у 09.00.
04.10.2021. у 15.00.
05.10.2021. у 18.00.
Google classroom /meet Јелена Нешковић

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 1. и 2. разред)
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 03.09.2021. у 10.30.
Учионица број 12 Делиградска Јелена Јовановић
ИСТОРИЈА
1. и 2. РАЗРЕД 03.09.2021. у 19.00.
Viber Дејан Крунић
ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ 04.09.2021. у 16.00.
06.09.2021. у 16.00.
07.09.2021. у 16.00.
Viber Биљана Вујанић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 08.,09. и 10.09.2021. у 16.00.
13.09.2021. у 08.00.
14.09.2021. у 09.00.
15.09.2021. у 08.00.
16.09.2021. у 09.00.
17.09.2021. у 09.00.
Zoom Јелена Томић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА +ВЕЖБЕ 11.09.2021. у 12.00.
18.09.2021. у 12.00.
Viber Милица Ћираковић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 20.09.2021. у 09.00.
21.09.2021. у 09.45.
23.09.2021. у 12.30.
Канцеларија 12 Делиградска Иљана Ракић
ХЕМИЈА 2.РАЗРЕД 22.09.2021. у 08.00.
Viber Славица Љубојевић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 24.09.2021. у 16.00. Zoom Снежана Миленковић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД 25.09.2021. у 09.00.
Viber Мирјана Костић

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА ( 1. и 2. разред)
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 03.09.2021. у 10.30.
Учионица број 12 Делиградска Јелена Јовановић
ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ 04.09.2021. у 16.00.
06.09.2021. у 16.00.
07.09.2021. у 16.00.Viber Биљана Вујанић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 08.,09. и 10.09.2021. у 16.00.
13.09.2021. у 08.00.
14.09.2021. у 09.00.
15.09.2021. у 08.00.
16.09.2021. у 09.00.
17.09.2021. у 09.00. Zoom Јелена Томић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 11.09.2021. у 08.00.
21.09.2021. у 08.00.
23.09.2021. у 07.30.Zoom Весна Вергаш
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА 18.09.2021. у 08.00.
20.09.2021. у 15.00.Zoom Вера Симић
ХЕМИЈА 2.РАЗРЕД 22.09.2021. у 08.00.
Viber Славица Љубојевић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 24.09.2021. у 16.00. Zoom Снежана Миленковић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД 25.09.2021. у 09.00.
Viber Мирјана Костић
ПСИХОЛОГИЈА 27.09.2021. у 15.00.
28.09.2021. у 08.00.
29.09.2021. у 15.00.
Google classroom /meet МилицаЦинцар – Костић

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР
( 1. и 2.разред)
БИОЛОГИЈА 1.РАЗРЕД 02.09.2021. у 15.00.
Zoom Наташа Бабић Даниловић
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 03.09.2021. у 10.30.
Учионица број 12 Делиградска Јелена Јовановић
ИСТОРИЈА
1. и 2. РАЗРЕД 03.09.2021. у 19.00.
Viber Дејан Крунић
МУЗИЧКА КУЛТУРА 04.09.2021. у 08.00.
Viber Марија Цвијетић
ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ 04.09.2021. у 16.00.
06.09.2021. у 16.00.
07.09.2021. у 16.00.Viber Биљана Вујанић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 08.,09. и 10.09.2021. у 16.00.
13.09.2021. у 08.00.
14.09.2021. у 09.00.
15.09.2021. у 08.00.
16.09.2021. у 09.00.
17.09.2021. у 09.00. Zoom Јелена Томић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 11.09.2021. у 08.00.
21.09.2021. у 08.00.
23.09.2021. у 07.30. Zoom Весна Вергаш
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА 18.09.2021. у 08.00.
20.09.2021. у 15.00.Zoom Вера Симић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 24.09.2021. у 16.00.
Zoom Наташа Бабић Даниловић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД 25.09.2021. у 09.00.
Zoom Марија Манчић Николић
МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 27.09.2021. у 11.00.
28.09.2021. у 11.00.
29.09.2021. у 11.00.Skype Драган Самарџић
ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА 02.10.2021. у 09.00.
04.10.2021. у 15.00.
05.10.2021. у 18.00.
Google classroom /meet Јелена Нешковић

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ( 1. и 2. разред)
БИОЛОГИЈА 1.РАЗРЕД 02.09.2021. у 17.15.Zoom Наташа Бабић Даниловић
ФИЗИКА 1.РАЗРЕД 02.09.2021. у 19.00.Viber Мирјана Костић
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 03.09.2021. у 10.30.
Учионица број 12 Делиградска Јелена Јовановић
ИСТОРИЈА
1. и 2. РАЗРЕД 03.09.2021. у 19.00.
Viber Дејан Крунић
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 04.09.2021. у 08.00.Viber Марија Цвијетић
ЛИКОВНА КУЛТУРА 04.09.2021. у 11.00.
Google meet Људмила Брајовић Левајац
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 08.,09. и 10.09.2021. у 16.00.
13.09.2021. у 08.00.
14.09.2021. у 09.00.
15.09.2021. у 08.00.
16.09.2021. у 09.00.
17.09.2021. у 09.00. Zoom Јелена Томић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА 11.09.2021. у 09.00.
Viber Валерија Ристовић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ 18.09.2021. у 09.00.
20.09.2021. у 09.00.
21.09.2021. у 09.00.Viber Бојана Милановић
ХЕМИЈА 2.РАЗРЕД 22.09.2021. у 08.00.Viber Славица Љубојевић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 24.09.2021. у 16.00. Zoom Снежана Миленковић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД 25.09.2021. у 09.00. Viber Мирјана Костић
ПСИХОЛОГИЈА 27.09.2021. у 15.00.
28.09.2021. у 08.00.
29.09.2021. у 15.00.
Google classroom /meet МилицаЦинцар – Костић
ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА 30.09.2021. у 17.00.
01.09.2021. у 10.00.
02.09.2021. у 11.00.
Google classroom Јасмина Вучићевић
Координатор за наставу Директор школе Хаџи Јелена Станисављевић Предраг Јовановић
_______________________________ __________________________________
vc_row]

[/vc_row]