ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

ШКОЛСКА 2023 / 2024 ГОДИНА

ПРВИ БЛОК СЕМИНАРА

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР ( 1. и део 2. разреда)

ЛИКОВНА КУЛТУРА

1.РАЗРЕД

07.09.2023. у 09.45

учионица број 3

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

1.РАЗРЕД

07.09.2023. у 12.30

канцеларија број 12

Делиградска

Оливера Гемаљевић
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1. и 2.РАЗРЕД 08.09.2023. у 09.45

канцеларија број 12

Делиградска

Радмило Кошутић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1. и 2.РАЗРЕД 08.09.2023. у 15.00

канцеларија број 12

Делиградска

Никола Јовановић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД 11.09.2023. у 10.45

учионица број 5

Делиградска

Жељка Матић
ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

1.РАЗРЕД

11.09.2023. у 14.00

12.09.2023. у 10.00

13.09.2023. у 10.00

кабинет прве помоћи 4.спрат

др Оливера Стојичић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

1.РАЗРЕД

14.09.2023. у 09.00

15.09.2023. у 14.00

18.09.2023. у 12.00

19.09.2023. у 14.00

20.09.2023. у 10.00

21.09.2023. у 14.00

22.09.2023. у 09.00

анатомски кабинет 3.спрат

Делиградска

др Јована Секулић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 15.09.2023. у 08.00

учионица број 5

Делиградска

Наташа Бабић Даниловић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ВЕЖБЕ

консултације 1.РАЗРЕД

22.09.2023. у 08.00

физио кабинет у сутерену

Делиградска

Чедомир Пауновић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА –ТЕОРИЈА   консултације 1.РАЗРЕД 25.09.2023. у 10.45.

физио кабинет у сутерену

Делиградска

Славица Бошков

 

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 1. и део 2. разреда)

ЛИКОВНА КУЛТУРА

1.РАЗРЕД

07.09.2023. у 09.45

учионица број 3

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

1.РАЗРЕД

07.09.2023. у 12.30

канцеларија број 12

Делиградска

Оливера Гемаљевић
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1. и 2.РАЗРЕД 08.09.2023. у 09.45

канцеларија број 12

Делиградска

Радмило Кошутић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1. и 2.РАЗРЕД 08.09.2023. у 15.00

канцеларија број 12

Делиградска

Никола Јовановић
ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

1.РАЗРЕД

11.09.2023. у 14.00

12.09.2023. у 10.00

13.09.2023. у 10.00

кабинет прве помоћи 4.спрат

др Оливера Стојичић
ХЕМИЈА 2.РАЗРЕД 11.09.2023. у 14.00

канцеларија број 12

Делиградска

Славица Љубојевић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

1.РАЗРЕД

14.09.2023. у 09.00

15.09.2023. у 14.00

18.09.2023. у 12.00

19.09.2023. у 14.00

20.09.2023. у 10.00

21.09.2023. у 14.00

22.09.2023. у 09.00

анатомски кабинет 3.спрат

Делиградска

др Јована Секулић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД 14.09.2023. у 11.30.

канцеларија број 12

Делиградска

Жељка Матић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 15.09.2023. у 10.00

учионица број 5

Делиградска

Снежана Миленковић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 1.РАЗРЕД 25.09.2023. у 09.00

26.09.2023. у 11.00

27.09.2023. у 14.00

29.09.2023. у 09.00

Бојана Милановић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 1.РАЗРЕД 25.09.2023. у 11.00

28.09.2023. у 14.30

29.09.2023. у 15.00

Вукашин Ћурчић

 

ГИНЕКОЛОШКО –АКУШЕРСКА СЕСТРА ( 1. и део 2.разреда)

ЛИКОВНА КУЛТУРА

1.РАЗРЕД

07.09.2023. у 09.45

учионица број 3

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

1.РАЗРЕД

07.09.2023. у 12.30

канцеларија број 12

Делиградска

Оливера Гемаљевић
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1. и 2.РАЗРЕД 08.09.2023. у 09.45

канцеларија број 12

Делиградска

Радмило Кошутић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1. и 2.РАЗРЕД 08.09.2023. у 15.00

канцеларија број 12

Делиградска

Никола Јовановић
ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

1.РАЗРЕД

11.09.2023. у 14.00

12.09.2023. у 10.00

13.09.2023. у 10.00

кабинет прве помоћи 4.спрат

др Оливера Стојичић
ХЕМИЈА 2.РАЗРЕД 11.09.2023. у 14.00

канцеларија број 12

Делиградска

Славица Љубојевић
ИСТОРИЈА 2.РАЗРЕД 12.09.2023. у 14.00

канцеларија број 12

Делиградска

Дејан Крунић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

1.РАЗРЕД

14.09.2023. у 09.00

15.09.2023. у 14.00

18.09.2023. у 12.00

19.09.2023. у 14.00

20.09.2023. у 10.00

21.09.2023. у 14.00

22.09.2023. у 09.00

анатомски кабинет 3.спрат

Делиградска

др Јована Секулић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД 14.09.2023. у 11.30.

канцеларија број 12

Делиградска

Жељка Матић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 15.09.2023. у 10.00

учионица број 5

Делиградска

Снежана Миленковић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

1.РАЗРЕД

25.09.2023. у 10.00

26.09.2023. у 08.00

28.09.2023. у 11.30

29.09.2023. у 11.30

кабинет неге у Вишеградској

Сања Кесер
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА  1.РАЗРЕД 26.09.2023. у 12.00

27.09.2023. у 08.00

28.09.2023. у 08.00

кабинет неге 4.спрат Делиградска

Никола Димитров

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 1. и део 2.разреда)

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

1.РАЗРЕД

07.09.2023. у 12.30

канцеларија број 12

Делиградска

Оливера Гемаљевић
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  1. и 2.РАЗРЕД 08.09.2023. у 09.45

канцеларија број 12

Делиградска

Радмило Кошутић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1. и 2.РАЗРЕД 08.09.2023. у 15.00

канцеларија број 12

Делиградска

Никола Јовановић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД 11.09.2023. у 10.45

учионица број 5

Делиградска

Жељка Матић
ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ

1.РАЗРЕД

11.09.2023. у 14.00

12.09.2023. у 10.00

13.09.2023. у 10.00

кабинет прве помоћи 4.спрат

др Оливера Стојичић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

1.РАЗРЕД

14.09.2023. у 09.00

15.09.2023. у 14.00

18.09.2023. у 12.00

19.09.2023. у 14.00

20.09.2023. у 10.00

21.09.2023. у 14.00

22.09.2023. у 09.00

анатомски кабинет 3.спрат  Делиградска

др Јована Секулић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 15.09.2023. у 08.00

учионица број 5

Делиградска

Наташа Бабић Даниловић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

1.РАЗРЕД

25.09.2023. у 10.00

26.09.2023. у 08.00

28.09.2023. у 11.30

29.09.2023. у 11.30

кабинет неге у Вишеградској

Сања Кесер
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА  1.РАЗРЕД 26.09.2023. у 12.00

27.09.2023. у 08.00

28.09.2023. у 08.00

кабинет неге 4.спрат Делиградска

Никола Димитров

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ  ( 1. и део 2. разреда)

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

1.РАЗРЕД

07.09.2023. у 09.45

учионица број 3

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

1.РАЗРЕД

07.09.2023. у 12.30

учионица број

Делиградска

Оливера Гемаљевић
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ    1. и 2.РАЗРЕД 08.09.2023. у 09.45

канцеларија број 12

Делиградска

Радмило Кошутић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1. и 2.РАЗРЕД 08.09.2023. у 15.00

канцеларија број 12

Делиградска

Никола Јовановић
ХЕМИЈА 2.РАЗРЕД 11.09.2023. у 14.00

канцеларија број 12

Делиградска

Славица Љубојевић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

1.РАЗРЕД

14.09.2023. у 09.00

15.09.2023. у 14.00

18.09.2023. у 12.00

19.09.2023. у 14.00

20.09.2023. у 10.00

21.09.2023. у 14.00

22.09.2023. у 09.00

анатомски кабинет 3.спрат  Делиградска

др Јована Секулић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД 14.09.2023. у 11.30.

канцеларија број 12

Делиградска

Жељка Матић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 15.09.2023. у 10.00

учионица број 5

Делиградска

Снежана Миленковић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – РАНОГ УЗРАСТА ВЕЖБЕ 1.РАЗРЕД 25.09.2023. у 09.00

26.09.2023. у 11.00

27.09.2023. у 14.00

29.09.2023. у 09.00

Бојана Милановић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – РАНОГ УЗРАСТА ТЕОРИЈА 1.РАЗРЕД 25.09.2023. у 11.00

28.09.2023. у 14.30

29.09.2023. у 15.00

Вукашин Ћурчић

 

Организатор наставе                                                                 Директор школе                           Хаџи Јелена Станисављевић                                                   Предраг Јовановић

_____________________________                                 __________________________________

 

 

МАСКЕ N 95

ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ВАСПИТАЧЕ ОБАВЕЗНЕ СУ И КЕЦЕЉЕ ЗА ОДЛАЗАК У ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ.

Организатор наставе

Хаџи Јелена Станисављевић

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ШКОЛСКА 2022 / 2023 ГОДИНА ЧЕТВРТИ БЛОК

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 

КИНЕЗИТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 20.03.2023. у 10.15 физио кабинет  Делиградска

21.03.2023. у 08.00 физио кабинет  Делиградска

22.03.2023. у 08.00 физио кабинет  Делиградска

23.03.2023. у 08.00 физио кабинет  Делиградска

24.03.2023. у 08.00 физио кабинет  Делиградска

Ивана Рашуо
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 25.03.2023. у 08.00 институт за реуматологију

24.04.2023. у 12.30 институт за реуматологију

25.04.2023. у 11.00 институт за реуматологију

26.04.2023. у 14.00 институт за реуматологију

27.04.2023. у 07.00 физио кабинет  Делиградска

28.04.2023. у 14.00 институт за реуматологију

ул. Ресавска 69

Стефан Стефановић
КИНЕЗИТЕРАПИЈА – ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД 27.03.2023. у 09.00 физио кабинет  Делиградска

28.03.2023. у 09.30 физио кабинет  Делиградска

29.03.2023. у 09.30 физио кабинет  Делиградска

др Александра Ранђеловић
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД 27.03.2023. у 12.30 физио кабинет  Делиградска

30.03.2023. у 14.00 физио кабинет  Делиградска

31.03.2023. у 13.30 физио кабинет  Делиградска

др Славица Бошков
ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 01.04.2023. online

07.04.2023. у 11.00 Учионица у Вишеградској

Анита Стојчић
СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ВЕЖБЕ

4.РАЗРЕД

03.04.2023. у 12.30 физио кабинет  Делиградска

04.04.2023. у 08.00 физио кабинет  Делиградска

05.04.2023. у 14.00 физио кабинет  Делиградска

06.04.2023. у 14.00 физио кабинет  Делиградска

Борис Лубарда
СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД 19.04.2023. у 16.00 физио кабинет  Делиградска

20.04.2023. у 08.00 физио кабинет  Делиградска

21.04.2023. у 16.00 физио кабинет  Делиградска

др Данијела Чобељић
МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД 03.05.2023. у 08.00 кабинет информатике Делиградска

04.05.2023. у 08. 00 кабинет информатике Делиградска

05.05.2023. у 08. 00 кабинет информатике Делиградска

Видак Шурбатовић

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ + НЕОНАТОЛОГИЈА 4.РАЗРЕД 20.03.2023. у 10.00 кабинет 4.спрат Делиградска

21.03.2023. у 12.30 кабинет 4.спрат Делиградска

23.03.2023. у 12.30 кабинет 4.спрат Делиградска

 24.03.2023. у 10.00 Институт за неонатологију 

ул. Краља Милана 50

 Снежана Стефановић 
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ + НЕОНАТОЛОГИЈА 4.РАЗРЕД 22.03.2023. у 12.00 кабинет 4.спрат Делиградска

24.03.2023. у 15.30 школа

25.03.2023. у 07.00 институт

Институт за мајку и дете Вукан Чупић

Вукашин Ћурчић

 

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА – ВЕЖБЕ

4.РАЗРЕД

27.03.2023. у 07.15 институт

28.03.2023. у 07.15 институт

29.03.2023. у 14.00 кабинет 4.спрат Делиградска

30.03.2023. у 07.15 институт

Институт за мајку и дете  ул.Радоје Дакића 6-8 улаз 5

Татјана Томић
ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ  – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 31.03.2023. кабинет 4.спрат Делиградска у 09.00
03.04.2023. у 07.00. институтИнститут за ментално здравље Палмотићева
Биљана Максимовић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 04.04.2023. у 12.00 кабинет 4.спрат Делиградска

05.04.2023. у 07.30 кабинет 4.спрат Делиградска

Александра Пантелић

Тијана Мркић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – БЛОК 06.04.2023. у 10.45 институт

07.04.2023. у 07.00 институт

Институт за мајку и дете  ул.Радоје Дакића 6-8 улаз 5

Вера Павић
МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

4.РАЗРЕД

19.04.2023. у 14.00 учионица бр. 5 Делиградска 20.04.2023. у 14.00 учионица бр.13 Делиградска

21.04.2023. у 14.00 учионица бр.18 Делиградска

Гордана Костић
ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА И ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА – ТЕОРИЈА 4. РАЗРЕД 24.04.2023. у 12.30 учионица бр. 9 Делиградска

25.04.2023. у 15.30 учионица бр. 9 Делиградска 26.04.2023. у 13.10 учионица бр.8а Делиградска

27.04.2023. у 13.10 учионица бр. 8 Делиградска

28.04.2023. у 15.35 учионица бр. 9 Делиградска

др Споменка Матић Чучиловић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД 03.05.2023. у 16.30 учионица бр. 9 Делиградска

04.05.2023. у 12.30 канцеларија бр.12 Делиградска

09.05.2023. у 16.30 учионица бр. 9 Делиградска

др Иљана Ракић

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА  

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 20.03.2023. у 08.00 клиника Народни фронт

21.03.2023. у 08.00 клиника Народни фронт

22.03.2023. у 08.00 клиника Народни фронт

23.03.2023. у 08.00 клиника Народни фронт

24.03.2023. у 08.00 клиника Народни фронт

25.03.2023. у 09.00 клиника Народни фронт

Драгана Мраковић
ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 27.03.2023. у 08.00 клиника Вишеградска

28.03.2023. у 08.00 клиника Вишеградска

29.03.2023. у 08.00 клиника Народни фронт

Вера Симић
ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ И ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – БЛОК 4.РАЗРЕД 30.03.2023. у 08.00 Вишеградска

31.03.2023. у 08.00  Вишеградска

 

Невена Узелац
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД 03.04.2023. у 11.30 кабинет 4.спрат Делиградска

04.04.2023. у 11.30 кабинет 4.спрат Делиградска

05.04.2023. у 10.00 кабинет 4.спрат Делиградска

Даница Бабић
МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

4.РАЗРЕД

19.04.2023. у 14.00 учионица бр. 5 Делиградска 20.04.2023. у 14.00 учионица бр.13 Делиградска

21.04.2023. у 14.00 учионица бр.18 Делиградска

Гордана Костић
 

 

 

 

 

 

 

 

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 4. РАЗРЕД

 

 

 

 

 

ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.2023. у 12.00 учионица у Вишеградској

07.04.2023. у 14.00 учионица у Вишеградској

26.04.2023. у 12.00 учионица у Вишеградској

28.04.2023. у 14.00 учионица у Вишеградској

 

 

24.04.2023. у 14.00 учионица у Вишеградској

25.04.2023. у 10.00 учионица у Вишеградској

27.04.2023. у 14.00 учионица у Вишеградској

 

 

 

 

 

др Данило Костић

 

 

 

 

 

др Добрила Дедић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД 03.05.2023. у 13.00 учионица бр.21 Делиградска 04.05.2023. у 08.00 учионица бр.21 Делиградска

05.05.2023. у 14.00 учионица бр.21 Делиградска

др Јасна Пантелић Миљевић
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 4.РАЗРЕД 08.05.2023. у 15.10 учионица у Вишеградској

09.05.2023. у 15.10 учионица у Вишеградској

10.05.2023. у 13.00 учионица у Вишеградској

др Александра Милина

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 1.ГРУПА 20.03.2023. у 14.00 кабинет 4.спрат Делиградска

21.03.2023. у 08.00 Клиника за инфективне и тропске болести одељење 11

Никола Димитров
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 2. ГРУПА 20.03.2023. у 09.30 Дамбо

21.03.2023. у 09.30 Дамбо

22.03.2023. у 09.30 Дамбо

23.03.2023. у 09.30 Дамбо

24.03.2023. у 09.30 Дамбо

25.03.2023. у 10.00 online

Предшколска установа Дамбо,ул.Кнез Милетина бр.8

Валентина Миловић
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 1. ГРУПА 22.03.2023. у 08.00 Јелена Анжујска

23.03.2023. у 15.00 Јелена Анжујска

24.03.2023. у 13.00 Јелена Анжујска

25.03.2023. у 09.00 оnline

03.04.2023. у 08.00 Јелена Анжујска

04.04.2023. у 09.30 Јелена Анжујска

Предшколска установа Јелена Анжујска, Вишеградска 27

Бојана Милановић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД

II ГРУПА

27.03.2023. у 11.30 кабинет 4.спрат Делиградска

28.03.2023. у 11.30 дечја клиника у Тиршовој 29.03.2023. у 07.00 дечја клиника у Тиршовој 30.03.2023. у 07.00 дечја клиника у Тиршовој

31.03.2023. у 07.00 дечја клиника у Тиршовој

Александра Пантелић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД

I ГРУПА

27.03.2023. у 11.30 кабинет 4.спрат Делиградска

28.03.2023. у 11.30 дечја клиника у Тиршовој 29.03.2023. у 11.30 дечја клиника у Тиршовој 30.03.2023. у 06.45 дечја клиника у Тиршовој

31.03.2023. у 14.00 кабинет 4.спрат Делиградска

Тијана Мркић
ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 2.ГРУПА 03.04.2023. у 11.00 клиника

04.04.2023. у 11.00 Клиника за инфективне и тропске болести одељење 11

Тијана Ђукановић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД 05.04.2023. у 08.00 online

06.04.2023. у 10.30 учионица број 1 Делиградска

07.04.2023. у 12.30 учионица број 11 Делиградска

др Светлана Матић
МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

4.РАЗРЕД

19.04.2023. у 14.00 учионица бр. 5 Делиградска 20.04.2023. у 14.00 учионица бр.13 Делиградска

21.04.2023. у 14.00 учионица бр.18 Делиградска

Гордана Костић
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 4. РАЗРЕД 24.04.2023. у 10.00 учионица бр.26 Делиградска

25.04.2023. у 11.45 учионица бр.7А Делиградска

26.04.2023. у 10.30 учионица бр.17Делиградска

Јасмина Вучићевић
МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА И ВЕЖБЕ 4. РАЗРЕД ОБЕ ГРУПЕ 27.04.2023.у 14.00 учионица број 14 Делиградска

28.04.2023. у 15.30 учионица број 22 Делиградска

29.04.2023. у 08.00 online

Валентина Крстић
ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД 03.05.2023. у 13.00 учионица бр.21 Делиградска 04.05.2023. у 08.00 учионица бр.21 Делиградска

05.05.2023. у 14.00 учионица бр.21 Делиградска

др Јасна Пантелић

 Миљевић

ПРВА ПОМОЋ – ТЕОРИЈА + БЛОК 08.05.2023. у 10.00кабинет прве помоћи Делиградска

09.05.2023. у 09.00кабинет прве помоћи Делиградска

10.05.2023. у 09.00кабинет прве помоћи Делиградска

др Оливера Стојичић

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 1.ГРУПА

 

20.03.2023.  у 08.00 Ургентни центар Валерија Ристовић
21.03.2023.  у 07.30 Ургентни центар Јелена Миловић
21.03.2023. у 12.15. Вишеградска Невена Узелац
22.03.2023.  у 12.45 Ургентни центар Валерија Ристовић
23.03.2023. у 11.00  Вишеградска Невена Узелац
24.03.2023.  у 07.30 Ургентни центар Јелена Миловић
24.03.2023.  у 12.45 Ургентни центар Сања Кесер
25.03.2023. у 10.00 online Никола Димитров
27.03.2023.  у 07.30 Ургентни центар Валерија Ристовић
27.03.2023.у 10.00 Институт за неонатологију Марина Симовић
28.03.2023. у 07.30 Ургентни центар Јелена Миловић
29.03.2023. у 12.30 Ургентни центар Валерија Ристовић
30.03.2023. у 07.30 Ургентни центар Јелена Миловић
30.03.2023. у 12.30 Ургентни центар Валерија Ристовић
31.03.2023. у 07.30 Ургентни центар Јелена Миловић
31.03.2023. у 10.00 Институт за неонатологију Марина Симовић
03.04.2023. у 08.00 Вишеградска Мира Саковић
03.04.2023. у 11.45 Вишеградска Невена Узелац
04.04.2023. у 14.00 Вишеградска Сања Кесер
05.04.2023. у 08.00 Вишеградска Мира Саковић
06.04.2023. у 13.30 Вишеградска Вера Симић
 
 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 2.ГРУПА

 

 

20.03.2023. у 10.00 Делиградска Љиљана Марковић
21.03.2023. у 08.00 Делиградска Љиљана Марковић
21.03.2023. у 12.00 Делиградска Јелена Стаменковић
22.03.2023. у 08.00 Делиградска Љиљана Марковић
23.03.2023. у 11.00 Делиградска Љиљана Марковић
24.03.2023. у 09.00 Делиградска Љиљана Марковић
24.03.2023. у 12.30 Ургентни центар Весна Николић Мичић
25.03.2023. у 10.00 online Никола Димитров
27.03.2023. у 08.00 Вишеградска Анита Стојчић
28.03.2023. у 11.00 Ургентни центар Весна Николић Мичић
29.03.2023. у 12.30 Вишеградска Јелена Стаменковић
30.03.2023. у 11.30 Вишеградска Анита Стојчић
31.03.2023. у 11.00 Ургентни центар Весна Николић Мичић
03.04.2023. у 09.00 Вишеградска Јелена Стаменковић
04.04.2023. у 07.00 Ургентни центар Весна Николић Мичић
05.04.2023. у 11.30 Вишеградска Јелена Стаменковић
06.04.2023. у 10.00 Вишеградска Јелена Стаменковић
06.04.2023. у 13.30 Вишеградска Вера Симић
ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 01.04.2023. online

07.04.2023. у 11.00 Учионица у Вишеградској

Анита Стојчић
ХИРУРГИЈА 4.РАЗРЕД 19.04.2023. у 08.00 online

20.04.2023. у 10.30 учионица број 1 Делиградска

21.04.2023. у 12.30 учионица број 11 Делиградска

 др Светлана Матић
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 4.РАЗРЕД 24.04.2023. у 12.30 учионица у Вишеградској

25.04.2023. у 15.10 учионица у Вишеградској

26.04.2023. у 12.45 учионица у Вишеградској

др Александра Милина
ПЕДИЈАТРИЈА 4.РАЗРЕД 27.04.2023. у 13.45. учионица број 1 Делиградска

28.04.2023. у 13.45. учионица број 1 Делиградска

29.04.2023. у 13.00 online

др Исидора Ђорђевић
МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД 03.05.2023. у 08.00 кабинет информатике Делиградска

04.05.2023. у 08.00 кабинет информатике Делиградска

05.05.2023. у 08.00 кабинет информатике Делиградска

Видак Шурбатовић
ПСИХИЈАТРИЈА 4.РАЗРЕД 11.05.2023 у 16.30 учионица број 13 Делиградска

12.05.2023. у 11.30 учионица број 21 Делиградска

др Иљана Ракић

Организатор наставе                                                                               Директор школе                           Хаџи Јелена Станисављевић                                                                 Предраг Јовановић    _____________________________                         __________________________________

 

 

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

ШКОЛСКА 2022 / 2023 ГОДИНА

ТРЕЋИ БЛОК СЕМИНАРА 

 

 РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ШКОЛСКА 2022 / 2023 ГОДИНА ТРЕЋИ БЛОК

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 3.РАЗРЕД 16.01.2023. у 09.00. канцеларија број 12

17.01.2023. у 10.00. канцеларија број 12

18.01.2023. у 10.00. канцеларија број 12

Делиградска

Гордана Костић
МАСАЖА – ТЕОРИЈА

3.РАЗРЕД

19.01.2023. у 14.20. учионица број 1

20.01.2023. у 14.20. учионица број 1

Делиградска

Славица Бошков
ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ТЕОРИЈА

3.РАЗРЕД

23.01.2023. у 11.30. учионица број 6

25.01.2023. у 14.00. учионица број 1

30.01.2023. у 10.00. учионица број 9

Делиградска

Александра Ранђеловић
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД

I и II група

24.01.2023. у 14.00. учионица број 25

26.01.2023. у 14.00. учионица број 23

30.01.2023. у 13.10. учионица број 2

Делиградска

Славица Бошков
КИНЕЗИОЛОГИЈА

 – ТЕОРИЈА  3.РАЗРЕД

I и II група

31.01.2023. у 16.30. учионица број 19

01.02.2023. у 15.30. учионица број 25

02.02.2023. у 15.30. учионица број 25

Делиградска

Данијела Чобељић
ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД 03.02.2022. у 08.00. канцеларија број 12 Делиградска и организован одлазак у Ургентни центар Валерија Ристовић
МАСАЖА – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД 06.02.2023. у 12.20. физио кабинет

08.02.2023. у 14.00. физио кабинет

09.02.2023. у 13.15. физио кабинет

Делиградска

07.02.2023. у 08.00. институт за рехабилитацију на Бањици

Борис Лубарда
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ  3.РАЗРЕД

I група

 

У договору са наставником одлазак на базу

10.02.2023. у 08.00. физио кабинет

13.02.2023. у 09.40. физио кабинет

14.02.2023. у 14.00. физио кабинет

20.02.2023. у 08.00. физио кабинет

21.02.2023. у 14.00. физио кабинет

22.02.2023. у 08.00. физио кабинет

23.02.2023. у 11.30. физио кабинет

Делиградска

Тијана Бурић Пејчић
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД

 II група

 

У договору са наставником одлазак на базу

10.02.2023. у 12.25. физио кабинет

13.02.2023. у 12.25. физио кабинет

14.02.2023. у 10.45. физио кабинет

20.02.2023. у 08.00. физио кабинет

21.02.2023. у 09.40. физио кабинет

22.02.2023. у 08.00. физио кабинет

23.02.2023. у 08.00. физио кабинет

Делиградска

Стефан Стефановић
КИНЕЗИОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД

I група

У договору са наставником одлазак на базу

24.02.2023. у 10.00. физио кабинет

27.02.2023. у 10.00. физио кабинет

28.02.2023. у 10.00. физио кабинет

01.03.2023. у 13.10. физио кабинет

02.03.2023. у 10.00. физио кабинет

03.03.2023. у 10.00. физио кабинет

Делиградска

Анђелка Стефановић
КИНЕЗИОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ  3.РАЗРЕД

II група

У договору са наставником одлазак на базу

24.02.2023. у 10.45. физио кабинет

27.02.2023. у 12.30. физио кабинет

28.02.2023. у 14.00. физио кабинет

01.03.2023. у 13.00. физио кабинет

02.03.2023. у 15.40. физио кабинет

03.03.2023. у 08.00. физио кабинет

Делиградска

Милош  Рашуо
МАТЕМАТИКА

4.РАЗРЕД

06.03.2023. у 13.10. учионица број 16

Делиградска

Дејан Миленковић
ХЕМИЈА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

3.РАЗРЕД

07.03.2023. у 14.00. учионица број 1

09.03.2023. у 09.00. учионица број 19

Делиградска

Славица Љубојевић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

08.03.2023. у 15.30. учионица број 3

Делиградска

Милан Бајин
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД 09.03.2023. у 14.00. учионица број 5

Делиградска

Ловорка Павловић
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 4.РАЗРЕД 10.03.2023. у 11.30. учионица број 21

Делиградска

Љиљана Гаџић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

10.03.2023. у 11.30. учионица број 1

Делиградска

Дејан Крунић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4.РАЗРЕД

10.03.2023. у 14.00. учионица број 5

Делиградска

Нина Пилиповић

 

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 16.01.2023. у 11.00. учионица број 4

17.01.2023. у 11.00. учионица број 23

18.01.2023. у 10.00. учионица број 10

Делиградска

Јасна Уљаревић
ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД 19.01.2023. у 10.30. учионица број 25

20.01.2023. у 15.30. учионица број 5

23.01.2023. у 15.30. учионица број 5

24.01.2023. у 15.30. учионица број 5

26.01.2023. у 10.00. учионица број 25

Делиградска

Јелена Нешковић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА  3.РАЗРЕД 25.01.2023. у 16.30. учионица број 5

30.01.2023. у 16.30. учионица број 5

31.01.2023. у 13.00. учионица број 5

01.02.2023. у 15.40. учионица број 5

Делиградска

Иљана Ракић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ 3.РАЗРЕД 02.02.2023. у 12.00. кабинет неге 4.спрат Делиградска

03.02.2023. у 10.00. Институт за мајку и дете Радоја Дакића 8

Вера Павић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – РЕСОПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ 3.РАЗРЕД 06.02.2023. у 13.00. кабинет неге 4.спрат Делиградска

08.02.2023. у 10.00.  

КБЦ „Драгиша Мишовић“, дечја болница за плућне болести          Јована Маринковића 4

Мила Цвијетиновић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ 3.РАЗРЕД

У договору са наставником одлазак на базу

07.02.2023. у 14.00. кабинет неге 4.спрат

09.02.2023. у 11.00. кабинет неге 4.спрат

10.02.2023. у 08.00. кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Љиљана Павловић
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 13.02.2023. у 14.00. учионица број 1

14.02.2023. у 09.00. учионица број 1

Вишеградска – школа

Добрила Дедић
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ –ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД 20.02.2023. у 14.30. кабинет неге 4.спрат

21.02.2023. у 11.30. кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Татјана Томић
ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД

Сачекати наставника испред клинике код капије

22.02.2023. и 24.02.2023. у 10.30.одељење 8

Клиника за инфективне и тропске болести

23.02.2023. у 13.00. кабинет неге 4 спрат

Делиградска

Ана Срећо
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

3.РАЗРЕД

У договору са наставником одлазак на базу

27.02.2023. у 12.30. кабинет неге 4.спрат

28.02.2023. у 12.00. кабинет неге 4.спрат

01.03.2023. у 10.00. кабинет неге 4.спрат

02.03.2023. у 12.00. кабинет неге 4.спрат

03.03.2023. у 10.00. кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Вера Павић
ФИЗИКА

4.РАЗРЕД

06.03.2023. у 08.00. учионица број 9

07.03.2023. у 08.45. учионица број 6

Делиградска

Жељка Матић
ФИЛОЗОФИЈА

4.РАЗРЕД

06.03.2023. у 10.15. канцеларија број 12

08.03.2023. у 12.30. канцеларија број 12

Делиградска

Драган Самарџић
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 4.РАЗРЕД 06.03.2023. у 12.30. учионица број 6

Делиградска

Зоран Милетић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

08.03.2023. у 15.30. учионица број 3

Делиградска

Милан Бајин
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД 09.03.2023. у 14.00. учионица број 5

Делиградска

Ловорка Павловић
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС  4.РАЗРЕД 10.03.2023. у 11.30. учионица број 21

Делиградска

Љиљана Гаџић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

10.03.2023. у 11.30. учионица број 1

Делиградска

Дејан Крунић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4.РАЗРЕД

10.03.2023. у 14.00. учионица број 5

Делиградска

Нина Пилиповић

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА  

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

3.РАЗРЕД

У договору са наставником одлазак на базу

23.01.2023. у 08.00. кабинет неге 4.спрат

24.01.2023. у 11.30. кабинет неге 4.спрат

25.01.2023. у 15.30. кабинет неге 4.спрат

26.01.2023. у 08.30. кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Биљана Јовановић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 30.01.2023. у 10.30. учионица број 16

31.01.2023. у 11.30. учионица број 23

01.02.2023. у 15.35. учионица број 19

Делиградска

Светлана Матић
ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД

 

02.02.2023. у 13.30. учионица број 8

03.02.2023. у 08.00. учионица број 24

06.02.2023. у 08.00. учионица број 19

Делиградска

Споменка Матић Чучиловић
АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 07.02.2023. у 13.15. учионица број 1

09.02.2023. у 10.00. учионица број 1

10.02.2023. у 10.00. учионица број 1

Вишеградска – школа

Добрила Дедић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ 3.РАЗРЕД 08.02.2023. и  14.02.2023. у 07.15.

ГАК Вишеградска, пресвлачење у школи

13.02.2023. у 09.00. кабинет неге

Вишеградска – школа

Јелена Стаменковић
АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД

пресвлачење у школи

ГАК Вишеградска

20.02.2023. у 11.00. клиника

21.02.2023. у 10.30. клиника

22.02.2023. у 11.00. клиника

23.02.2023. у 14.00. клиника

24.02.2023. у 11.00. клиника

27.02.2023. у 11.00. клиника

28.02.2023. у 08.00. клиника

Анита Стојчић
ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД 01.03.2023., 02.03.2023. и 03.03.2023.

 у 07.00. Ендокринохирургија сачекати код главног улаза у Ургентни центар

Јелена Миловић
ФИЗИКА

4.РАЗРЕД

06.03.2023. у 08.00. учионица број 9

07.03.2023. у 08.45. учионица број 6

Делиградска

Жељка Матић
ФИЛОЗОФИЈА

4.РАЗРЕД

06.03.2023. у 10.15. канцеларија број 12

08.03.2023. у 12.30. канцеларија број 12

Делиградска

Драган Самарџић
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 4.РАЗРЕД 06.03.2023. у 12.30. учионица број 6

Делиградска

Зоран Милетић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

08.03.2023. у 15.30. учионица број 3

Делиградска

Милан Бајин
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД 09.03.2023. у 14.00. учионица број 5

Делиградска

Ловорка Павловић
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС   4.РАЗРЕД 10.03.2023. у 11.30. учионица број 21

Делиградска

Љиљана Гаџић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

10.03.2023. у 11.30. учионица број 1

Делиградска

Дејан Крунић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4.РАЗРЕД

10.03.2023. у 14.00. учионица број 5

Делиградска

Нина Пилиповић

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ

3.РАЗРЕД

18.01.2023. у 14.00. учионица број 5

19.01.2023. у 14.00. учионица број 5

21.01.2023. у 14.00. учионица број 24

Делиградска

Милена Ковачевић
ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 23.01.2023. у 15.30. учионица број 5

24.01.2023. у 15.30. учионица број 5

26.01.2023. у 10.00. учионица број 25

Делиградска

Јелена Нешковић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД 30.01.2023. у 10.30. учионица број 16

31.01.2023. у 11.30. учионица број 23

01.02.2023. у 15.35. учионица број 19

Делиградска

Светлана Матић
ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА

– ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД

02.02.2023. у 10.30. учионица број 25

03.02.2023. у 15.30. учионица број 5

Делиградска

Јелена Нешковић
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД

I и II група

06.02.2023. у 12.30. учионица број  16

07.02.2023. у 11.00. учионица број 12

08.02.2023. у 14.00. учионица број 10

Делиградска

Јасмина Вучићевић
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД

I група

Вртић „Анђелак“ Бирчанинова 18а

09.02.2023. у 08.30. вртић

10.02.2023. у 09.00. вртић

27.02.2023. у 08.30. вртић

28.02.2023. у 08.30.вртић

01.03.2023. у 08.30. вртић 

02.03.2023. у 08.30. вртић

03.03.2023. у 08.30. вртић

Милица Димитров
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД

II група

Вртић „Дамбо“

 Кнез Милетина број 8

09.02.2023. у 09.00. вртић

10.02.2023. у 09.00. вртић

27.02.2023. у 09.00. вртић

28.02.2023. у 09.00. вртић

01.03.2023. у 09.00. вртић

02.03.2023. у 09.00. вртић

03.03.2023. у 09.00. вртић

Валентина Миловић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ИСХРАНА 3.РАЗРЕД 13.02.2023. у 11.30. кабинет исхране

14.02.2023. у 12.00. кабинет исхране

4. спрат Делиградска

Биљана Аранђеловић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ 3.РАЗРЕД

I група

 

20.02.2023. у 11.30. кабинет неге

21.02.2023. у 12.00. кабинет неге

22.02.2023. у 12.00. кабинет неге

24.02.2023. у 14.00. кабинет неге

4.спрат Делиградска

23.02.2023. у 06.45. клиника у Тиршовој

Тијана Мркић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ 3.РАЗРЕД

II група

 

20.02.2023. у 13.00. кабинет неге

21.02.2023. у 11.30. кабинет неге

23.02.2023. у 11.30. кабинет неге

24.02.2023. у 11.30. кабинет неге

Вишеградска – школа

22.02.2023. у 08.00. ГАК Вишеградска

Мира Саковић
ФИЗИКА

4.РАЗРЕД

06.03.2023. у 08.00. учионица број 9

07.03.2023. у 08.45. учионица број 6

Делиградска

Жељка Матић
ФИЛОЗОФИЈА

4.РАЗРЕД

06.03.2023. у 10.15. канцеларија број 12

08.03.2023. у 12.30. канцеларија број 12

Делиградска

Драган Самарџић
УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 4.РАЗРЕД 06.03.2023. у 12.30. учионица број 6

Делиградска

Зоран Милетић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

08.03.2023. у 15.30. учионица број 3

Делиградска

Милан Бајин
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД 09.03.2023. у 14.00. учионица број 5

Делиградска

Ловорка Павловић
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС   4.РАЗРЕД 10.03.2023. у 11.30. учионица број 21

Делиградска

Љиљана Гаџић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

10.03.2023. у 11.30. учионица број 1

Делиградска

Дејан Крунић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4.РАЗРЕД

10.03.2023. у 14.00. учионица број 5

Делиградска

Нина Пилиповић

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР 

ИНФЕКТОЛОГИЈА 

3.РАЗРЕД

16.01.2023. у 11.00. учионица број 4

17.01.2023. у 11.00. учионица број 23

18.01.2023. у 10.00. учионица број 10

Делиградска

Јасна Уљаревић
НЕУРОЛОГИЈА

3.РАЗРЕД

23.01.2023. у 14.00. учионица број 16

24.01.2023. у 12.30. учионица број 25

Делиградска

Златко Вежа
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА

3.РАЗРЕД

25.01.2023. у 11.30. кабинет неге

01.02.2023. у 14.00. кабинет неге

4.спрат Делиградска

Љиљана Марковић
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 3.РАЗРЕД 26.01.2023. у 09.00. учионица број 1

30.01.2023. у 15.00. учионица број 1

31.01.2023. у 15.00. учионица број 1

Вишеградска

Александра Милина
ХИРУРГИЈА

3.РАЗРЕД

 

02.02.2023. у 13.30. учионица број 8

03.02.2023. у 08.00. учионица број 24

06.02.2023. у 08.00. учионица број 19

Делиградска

Споменка Матић Чучиловић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД

I група

 

07.02.2023. у 08.00. Институт за мајку и дете

Радоја Дакића 8

Татјана Томић
08.02.2023. у 09.00. клиника за дечју неурологију и психијатрију Др.Суботића 6 Биљана Максимовић
09.02.2023. у 07.00. Институт за мајку и дете Татјана Томић
10.02.2023. у 07.00. Институт за мајку и дете Татјана Томић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД

II група

Пресвлачење у школи

 

07.02.2023. у 08.00. Клиника у Вишеградској Вера Симић
07.02.2023.у 13.15. Клиника у Вишеградској Сања Кесер
08.02.2023. у 09.00. Клиника у Вишеградској Сања Кесер
09.02.2023. у 07.00. Клиника у Вишеградској Вера Симић
09.02.2023. у 11.00. Клиника у Вишеградској Сања Кесер
10.02.2023. у 07.00. Клиника у Вишеградској Вера Симић
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО  3.РАЗРЕД 13.02.2023. у 14.00. учионица број 1

14.02.2023. у 09.00. учионица број 1

Вишеградска – школа

Добрила Дедић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД

I група

 

20.02.2023. у 14.00. Клиника за инфективне и тропске болести Сачекати наставника испред клинике Ана Срећо
21.02.2023. у 11.15. Клиника за инфективне и тропске болести Ана Срећо
22.02.2023. у 12.45. Ургентни центар Валерија Ристовић
23.02.2023. у 08.00. Ургентни центар Валерија Ристовић
23.02.2023. у 11.00. Институт за мајку и дете Татјана Томић
24.02.2023. у 14.00. Ургентни центар Валерија Ристовић
27.02.2023. у 08.00. Ургентни центар Валерија Ристовић
28.02.2023. у 11.00. клиника за дечју неурологију и психијатрију Биљана Максимовић
01.03.2022. у 14.00. клиника у Вишеградској Невена Узелац
02.03.2023. у 14.00. Народни фронт Невена Узелац
03.03.2023. у 08.00. Ургентни центар Валерија Ристовић
03.03.2023. у 14.00. Клиника у Вишеградској Невена Узелац
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД

II група

 

 

20.02.2023. у 10.00. Клиника у Вишеградској Јелена Миловић
20.02.2023. у 13.30. Клиника у Вишеградској Вера Симић
21.02.2023. у 08.00. Клиника у Вишеградској Вера Симић
22.02.2023. у 11.00. Клиника у Вишеградској Сања Кесер
22.02.2023. у 14.00. Клиника у Вишеградској Јелена Миловић
23.02.2023. у 07.30. Клиника за дигестивну хирургију Јелена Миловић
24.02.2023. у 07.30. Клиника за Ендокринохирургију Јелена Миловић
27.02.2023. у 07.30. Ендокринохирургија Јелена Миловић
28.02.2023. у 08.00. Клиника за инфективне и тропске болести Никола Димитров
01.03.2023. у 08.00. Клиника за инфективне и тропске болести Никола Димитров
02.03.2023. у 13.15. Клиника за неурологију

Др. Суботића

Никола Димитров
03.03.2023. у 08.00. Клиника за неурологију Никола Димитров
МАТЕМАТИКА

4.РАЗРЕД

06.03.2023. у 13.10. учионица број 16

Делиградска

Дејан Миленковић
ХЕМИЈА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3.РАЗРЕД 07.03.2023. у 14.00. учионица број 1

09.03.2023. у 09.00. учионица број 19

Делиградска

Славица Љубојевић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

08.03.2023. у 15.30. учионица број 3

Делиградска

Милан Бајин
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД 09.03.2023. у 14.00. учионица број 5

Делиградска

Ловорка Павловић
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 4.РАЗРЕД 10.03.2023. у 11.30. учионица број 21

Делиградска

 

Љиљана Гаџић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 4.РАЗРЕД 10.03.2023. у 11.30. учионица број 1

Делиградска

Дејан Крунић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4.РАЗРЕД

10.03.2023. у 14.00. учионица број 5

Делиградска

Нина Пилиповић

Организатор наставе                                                                               Директор школе                           Хаџи Јелена Станисављевић                                                                 Предраг Јовановић   

 

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР ( 2. и 3. разред)

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

2.РАЗРЕД

17.10.2022. у 13.30. учионица16

18.10.2022. у 10.45.учионица 11

19.10.2022. у 14.00.учионица 10

Делиградска

Јасна Уљаревић
ПАТОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД

20.10.2022. у 14.00.учионица5

21.10.2022. у 14.00.учионица 12

24.10.2022. у 12.00.учионица 4

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић
ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

2.РАЗРЕД

25.10.2022. у 12.00.учионица 14

26.10.2022. у 15.40.учионица 25

27.10.2022. у 16.00.учионица 25

Делиградска

Светлана Матић
ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД

28.10.2022. у 10.15.учионица25

31.10.2022. у 11.00.учионица 19

01.11.2022. у 10.00.учионица 19

Делиградска

Слађана Ђукић
ФАРМАКОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД

02.11.2022. у 13.00. учионица 25

03.11.2022. у 10.00. учионица 25

04.11.2022. у 10.00. учионица 12

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић
КИНЕЗИОЛОГИЈА – ТЕОРИЈА 2.РАЗРЕД 07.11.2022. у 14.00. учионица 22

08.11.2022. у 16.45. учионица 25

Делиградска

Данијела Чобељић
МАСАЖА – ТЕОРИЈА 2.РАЗРЕД 09.11.2022. у 11.00. учионица 9

10.11.2022. у 08.00. учионица 9

Делиградска

Кристина Царић
КИНЕЗИОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД 1.ГРУПА 14.11.2022. у 08.00. физио кабинет -сутерен

15.11.2022. у 11.30. физио кабинет -сутерен

16.11.2022. у 14.00. физио кабинет -сутерен

Делиградска

Милош Рашуо
КИНЕЗИОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД 2.ГРУПА 14.11.2022. у 17.30. физио кабинет -сутерен

15.11.2022. у 14.00. физио кабинет -сутерен

16.11.2022. у 14.00. физио кабинет -сутерен

Делиградска

Борис Лубарда
МАСАЖА – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД 17.11.2022. у 13.00. физио кабинет -сутерен

18.11.2022. у 13.00. физио кабинет -сутерен

21.11.2022. у 13.00. физио кабинет -сутерен

22.11.2022. у 15.35. физио кабинет -сутерен

23.11.2022. у 13.00. физио кабинет -сутерен

Делиградска

Анђелка Стефановић
МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

2. РАЗРЕД

24.11.2022. у 13.15.учионица 5

25.11.2022. у 13.15. учионица 5

Делиградска

Драган Самарџић
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2.РАЗРЕД 28.11.2022. у 09.30. учионица 16

Делиградска

Љиљана Гаџић
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3.РАЗРЕД 28.11.2022. у 12.30. учионица16

Делиградска

Љиљана Гаџић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  2.РАЗРЕД 28.11.2022. у 14.00. учионица9

Делиградска

Дејан Крунић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  3.РАЗРЕД 28.11.2022. у 17.00. учионица 9

Делиградска

Дејан Крунић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3.РАЗРЕД 29.11.2022. у 09.00. учионица 12

Делиградска

Ивана Пауновић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3.РАЗРЕД 30.11.2022. у 11.30.учионица 5

01.12.2022. у 14.00. учионица 5

Делиградска

Ловорка Павловић
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

3.РАЗРЕД

30.11.2022. у 14.30. учионица 5

01.12.2022. у 12.30. учионица 19

Делиградска

Зоран Милетић
МАТЕМАТИКА 3.РАЗРЕД 02.12.2022. у 14.00.учионица 9

Делиградска

Дејан Миленковић

 

 

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 2. и 3. разред)

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

2.РАЗРЕД

17.10.2022. у 13.30. учионица16

18.10.2022. у 10.45.учионица 11

19.10.2022. у 14.00.учионица 10

Делиградска

Јасна Уљаревић
ПАТОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД

20.10.2022. у 14.00.учионица5

21.10.2022. у 14.00.учионица 12

24.10.2022. у 12.00.учионица 4

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић
ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ

2.РАЗРЕД

25.10.2022. у 12.00.учионица 14

26.10.2022. у 15.40.учионица 25

27.10.2022. у 16.00.учионица 25

Делиградска

Светлана Матић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА  2.РАЗРЕД 28.10.2022. у 11.30.канцеларија 12

31.10.2022. у 08.30.канцеларија 12

01.11.2022. у 08.30. канцеларија 12

Делиградска

Иљана Ракић
ФАРМАКОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД

02.11.2022. у 10.00. учионица 25

03.11.2022. у 10.00. учионица 25

04.11.2022. у 10.00. учионица 12

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 2.РАЗРЕД 07.11.2022. у 11.00. кабинет за негу

10.11.2022. у 11.30. кабинет за негу Делиградска 4.спрат

Снежана Стефановић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД 08.11.2022. у 12.00.кабинет за негу

09.11.2022. у 12.00.кабинет за негу

16.11.2022. у 12.00.кабинет за негу

 Делиградска 4.спрат

Мила Цвијетиновић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД 14.11.2022. у 09.00. кабинет за негу

15.11.2022. у 14.00. кабинет за негу Делиградска 4.спрат

Љиљана Марковић
ИСТОРИЈА 2.РАЗРЕД 17.11.2022. у 11.30.учионица5

Делиградска

Дејан Крунић
ХЕМИЈА 2. РАЗРЕД 17.11.2022. у 14.00.учионица9

Делиградска

Славица Љубојевић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2.РАЗРЕД 18.11.2022. у 16.00.учионица1

Делиградска

Милан Бајин
МАТЕМАТИКА 2.РАЗРЕД 21.11.2022. у 12.00.канцеларија 12

22.11.2022. у 11.30.канцеларија 12

Дејан Миленковић
СОЦИОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД 23.11.2022. у 11.30.канцеларија 12 Зоран Милетић
ХЕМИЈА 3. РАЗРЕД 24.11.2022. у 15.00.учионица1

Делиградска

Славица Љубојевић
ФИЗИКА 3.РАЗРЕД 25.11.2022. у 16.00.учионица5

Делиградска

 

Марија Николић
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2.РАЗРЕД 28.11.2022. у 09.30. учионица 16

Делиградска

Љиљана Гаџић
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3.РАЗРЕД 28.11.2022. у 12.30. учионица16

Делиградска

Љиљана Гаџић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  2.РАЗРЕД 28.11.2022. у 14.00. учионица9

Делиградска

Дејан Крунић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  3.РАЗРЕД 28.11.2022. у 17.00. учионица 9

Делиградска

Дејан Крунић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3.РАЗРЕД 29.11.2022. у 09.00. учионица 12

Делиградска

Ивана Пауновић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3.РАЗРЕД 30.11.2022. у 11.30. учионица 5

01.12.2022. у 14.00. учионица 5

Делиградска

Ловорка Павловић
БИОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД 02.12.2022. у 11.15. учионица25

Делиградска

Наташа Бабић Даниловић

 

 

 

 

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА ( 2. и 3. разред)

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

2.РАЗРЕД

17.10.2022. у 13.30. учионица16

18.10.2022. у 10.45.учионица 11

19.10.2022. у 14.00.учионица 10

Делиградска

Јасна Уљаревић
ПАТОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД

20.10.2022. у 14.00.учионица5

21.10.2022. у 14.00.учионица 12

24.10.2022. у 12.00.учионица 4

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић
ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ

2.РАЗРЕД

25.10.2022. у 12.00.учионица 14

26.10.2022. у 15.40.учионица 25

27.10.2022. у 16.00.учионица 25

Делиградска

Светлана Матић
ПСИХОЛОГИЈА2.РАЗРЕД 28.10.2022. у 15.30.учионица23

31.10.2022. у 15.30.учионица25

01.11.2022. у 15.30. учионица23

Делиградска

Јелена Нешковић
ФАРМАКОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД

02.11.2022. у 10.00. учионица 25

03.11.2022. у 10.00. учионица 25

04.11.2022. у 10.00. учионица 12

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА 2.РАЗРЕД 07.11.2022. у 08.00. учионица25

08.11.2022. у 08.00.учионица 25

09.11.2022. у 14.00.учионица10 Делиградска

Вера Симић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД 10.11.2022. у 08.00. кабинет за негу

14.11.2022. у 08.45. кабинет за негу

15.11.2022. у 11.00.кабинет за негу

16.11.2022. у 14.45.кабинет за негу

Вишеградска 4.спрат

Невена Узелац
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД 10.11.2022. у 11.45. кабинет за негу

14.11.2022. у 14.00. кабинет за негу

15.11.2022. у 09.30. кабинет за негу

16.11.2022. у 11.45. кабинет за негу

 Вишеградска 4.спрат

Сања Јарић
ИСТОРИЈА 2.РАЗРЕД 17.11.2022. у 11.30.учионица5 Делиградска Дејан Крунић
ХЕМИЈА 2. РАЗРЕД 17.11.2022. у 14.00.учионица9 Делиградска Славица Љубојевић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2.РАЗРЕД 18.11.2022. у 16.00.учионица 1Делиградска Милан Бајин
МАТЕМАТИКА 2.РАЗРЕД 21.11.2022. у 12.00.канцеларија 12

22.11.2022. у 11.30.канцеларија 12

Делиградска

Дејан Миленковић
СОЦИОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД 23.11.2022. у 11.30.канцеларија 12

Делиградска

Зоран Милетић
ХЕМИЈА 3. РАЗРЕД 24.11.2022. у 15.00.учионица 1

Делиградска

Славица Љубојевић
ФИЗИКА 3.РАЗРЕД 25.11.2022. у 16.00.учионица5

Делиградска

Марија Николић
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2.РАЗРЕД 28.11.2022. у 09.30. учионица 16

Делиградска

Љиљана Гаџић
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3.РАЗРЕД 28.11.2022. у 12.30. учионица16

Делиградска

Љиљана Гаџић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  2.РАЗРЕД 28.11.2022. у 14.00. учионица9

Делиградска

Дејан Крунић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  3.РАЗРЕД 28.11.2022. у 17.00. учионица 9

Делиградска

Дејан Крунић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3.РАЗРЕД 29.11.2022. у 09.00. учионица 12

Делиградска

Ивана Пауновић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3.РАЗРЕД 30.11.2022. у 11.30. учионица 5

01.12.2022. у 14.00. учионица 5

Делиградска

Ловорка Павловић
БИОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД 02.12.2022. у 11.15. учионица25

Делиградска

Наташа Бабић Даниловић

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР  ( 2. и 3. разред)

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

2.РАЗРЕД

17.10.2022. у 13.30. учионица16

18.10.2022. у 10.45.учионица 11

19.10.2022. у 14.00.учионица 10

Делиградска

Јасна Уљаревић
ПАТОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД

20.10.2022. у 14.00.учионица5

21.10.2022. у 14.00.учионица 12

24.10.2022. у 12.00.учионица 4

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић
ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

2.РАЗРЕД

25.10.2022. у 12.00.учионица 14

26.10.2022. у 15.40.учионица 25

27.10.2022. у 16.00.учионица 25

Делиградска

Светлана Матић
ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД

28.10.2022. у 10.15. учионица25

31.10.2022. у 11.00.учионица 19

01.11.2022. у 10.00. учионица 19

Делиградска

Слађана Ђукић
ФАРМАКОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД

02.11.2022. у 10.00. учионица 25

03.11.2022. у 10.00. учионица 25

04.11.2022. у 10.00. учионица 12

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА 2.РАЗРЕД1. И 2. ГРУПА 07.11.2022. у 08.00. учионица 25

08.11.2022. у 08.00. учионица 25

09.11.2022. у 14.00. учионица 10 Делиградска

Вера Симић
МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 2.РАЗРЕД 10.11.2022. у 08.00. учионица 25

14.11.2022. у 14.00. учионица 12

15.11.2022. у 08.00. учионица25 Делиградска

Гордана Костић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД 1.ГРУПА 16.11.2022. у 12.45 кабинет за негу

17.11.2022. у 08.00. кабинет за негу

18.11.2022. у 08.00. кабинет за негу

Делиградска 4.спрат

Валерија Ристовић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД 2.ГРУПА 16.11.2022. у 13.00. кабинет за негу

18.11.2022. у 13.00. кабинет за негу

21.11.2022. у 14.00. кабинет за негу

Делиградска 4.спрат

Татјана Томић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД 2.ГРУПА 17.11.2022. у 08.00. кабинет за негу

22.11.2022. у 10.30.кабинет за негу

23.11.2022. у 12.30. кабинет за негу

Делиградска 4.спрат

Ана Срећо
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД 1.ГРУПА 21.11.2022. у 11.30. кабинет за негу

22.11.2022. у 12.00. кабинет за негу

23.11.2022. у 12.00. кабинет за негу

Делиградска 4.спрат

Тијана Мркић
МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

2. РАЗРЕД

24.11.2022. у 13.15. учионица 5

25.11.2022. у 13.15. учионица 5

Делиградска

Драган Самарџић
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2.РАЗРЕД 28.11.2022. у 09.30. учионица 16

Делиградска

Љиљана Гаџић
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3.РАЗРЕД 28.11.2022. у 12.30. учионица16

Делиградска

Љиљана Гаџић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  2.РАЗРЕД 28.11.2022. у 14.00. учионица9

Делиградска

Дејан Крунић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  3.РАЗРЕД 28.11.2022. у 17.00. учионица 9

Делиградска

Дејан Крунић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3.РАЗРЕД 29.11.2022. у 09.00. учионица 12

Делиградска

Ивана Пауновић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3.РАЗРЕД 30.11.2022. у 11.30. учионица 5

01.12.2022. у 14.00. учионица 5

Делиградска

Ловорка Павловић
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

3.РАЗРЕД

30.11.2022. у 14.30. учионица 5

01.12.2022. у 12.30. учионица 19

Делиградска

Зоран Милетић
МАТЕМАТИКА 3.РАЗРЕД 02.12.2022. у 14.00. учионица 9

Делиградска

Дејан Миленковић

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ ( 2. и 3. разред)

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

2.РАЗРЕД

17.10.2022. у 13.30. учионица16

18.10.2022. у 10.45.учионица 11

19.10.2022. у 14.00.учионица 10

Делиградска

Јасна Уљаревић
ПАТОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД

20.10.2022. у 14.00.учионица5

21.10.2022. у 14.00.учионица 12

24.10.2022. у 12.00.учионица 4

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић
ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ

2.РАЗРЕД

25.10.2022. у 12.00.учионица 14

26.10.2022. у 15.40.учионица 25

27.10.2022. у 16.00.учионица 25

Делиградска

Светлана Матић
ПСИХОЛОГИЈА  2.РАЗРЕД 28.10.2022. у 15.30. учионица23

31.10.2022. у 15.30. учионица25

01.11.2022. у 15.30. учионица23

Делиградска

Јелена Нешковић
ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА 2.РАЗРЕД 02.11.2022. у 13.00. учионица 23

03.11.2022. у 14.00. учионица 25

04.11.2022. у 14.00. учионица25 Делиградска

Јасмина Вучићевић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД 1.ГРУПА 07.11.2022. у 11.30. кабинет за негу

08.11.2022. у 11.30. кабинет за негу

09.11.2022. у 08.00. кабинет за негу

10.11.2022. у 14.00. кабинет за негу

Вишеградска

Мира Саковић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД 2.ГРУПА 07.11.2022. у 11.30. кабинет за негу

08.11.2022. у 11.30. кабинет за негу

09.11.2022. у 08.00. кабинет за негу

10.11.2022. у 11.30. кабинет за негу

Делиградска 4.спрат

Александра Пантелић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА 2.РАЗРЕД 1. И 2.ГРУПА 14.11.2022. у 08.00. кабинет за негу

15.11.2022. у 08.00. кабинет за негу

16.11.2022. у 08.00.кабинет за негу

Делиградска 4.спрат

Никола Димитров
ИСТОРИЈА 2.РАЗРЕД 17.11.2022. у 11.30.учионица5

Делиградска

Дејан Крунић
ХЕМИЈА 2. РАЗРЕД 17.11.2022. у 14.00.учионица9

Делиградска

Славица Љубојевић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2.РАЗРЕД 18.11.2022. у 16.00.учионица1

Делиградска

Милан Бајин
МАТЕМАТИКА 2.РАЗРЕД 21.11.2022. у 12.00.канцеларија 12

22.11.2022. у 11.30.канцеларија 12

Делиградска

Дејан Миленковић
СОЦИОЛОГИЈА 23.11.2022. у 11.30.канцеларија 12

Делиградска

Зоран Милетић
ХЕМИЈА 3. РАЗРЕД 24.11.2022. у 15.00.учионица1

Делиградска

Славица Љубојевић
ФИЗИКА 3.РАЗРЕД 25.11.2022. у 16.00.учионица5

Делиградска

Марија Николић
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2.РАЗРЕД 28.11.2022. у 09.30. учионица 16

Делиградска

Љиљана Гаџић
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3.РАЗРЕД 28.11.2022. у 12.30. учионица16

Делиградска

Љиљана Гаџић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2.РАЗРЕД 28.11.2022. у 14.00. учионица9

Делиградска

Дејан Крунић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  3.РАЗРЕД 28.11.2022. у 17.00. учионица 9

Делиградска

Дејан Крунић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3.РАЗРЕД 29.11.2022. у 09.00. учионица 12

Делиградска

Ивана Пауновић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3.РАЗРЕД 30.11.2022. у 11.30. учионица 5

01.12.2022. у 14.00. учионица 5

Делиградска

Ловорка Павловић
БИОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД 02.12.2022. у 11.15. учионица25

Делиградска

Наташа Бабић Даниловић

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ(3. разред)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ  3.РАЗРЕД 28.11.2022. у 17.00. учионица 9

Делиградска

Дејан Крунић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 3.РАЗРЕД 30.11.2022. у 11.30. учионица 5

01.12.2022. у 14.00. учионица 5

Делиградска

Ловорка Павловић
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

3.РАЗРЕД

30.11.2022. у 14.30. учионица 5

01.12.2022. у 12.30. учионица 19

Делиградска

Зоран Милетић
МАТЕМАТИКА 3.РАЗРЕД 02.12.2022. у 14.00. учионица 9

Делиградска

Дејан Миленковић

 

Координатор за реализацију наставе                                                                Директор школе                           Хаџи Јелена Станисављевић                                                                               Предраг Јовановић  

 

_______________________________                                            ___________________________

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

ШКОЛСКА 2022 / 2023 ГОДИНА

ПРВИ БЛОК СЕМИНАРА

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР ( 1. и 2. разред)

ЛИКОВНА КУЛТУРА 09.09.2022. у 09.30

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 09.09.2022. у 11.45

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 09.09.2022. у 11.45

учионица број 3

Делиградска

Љиљана Гаџић
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 12.09.2022. у 09.40 уч.26

13.09.2022. у 15.30 уч.12

14.09.2022. у 10.45 уч.17

Делиградска

Јелена Јовановић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 15.09.2022. у 10.00

16.09.2022. у 08.00

20.09.2022. у 10.00

21.09.2022. у 10.00

22.09.2022. у 12.30

23.09.2022. у 15.00

Анатомски кабинет 3.спрат

Делиградска

Драгица Смоловић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ВЕЖБЕ 26.09.2022. у 12.25

27.09.2022. у 14.00

28.09.2022. у 12.25

29.09.2022. у 08.00

30.09.2022. у 10.45

Физио кабинет у сутерену

Делиградска

Милош Рашуо
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ТЕОРИЈА 26.09.2022. у 15.35

27.09.2022. у 16.45

28.09.2022. у 16.25

29.09.2022. у 11.30

Физио кабинет у сутерену

Делиградска

Славица Бошков
ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ 03.10.2022. у 17.00

04.10.2022. у 17.00

05.10.2022. у 17.00

кабинет прве помоћи 4.спрат

Биљана Вујанић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 06.10.2022. у 11.45

учионица број 21

Делиградска

Момчило Гвоздић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД 07.10.2022. у 16.00

учионица број 21

Делиградска

Марија Николић

 

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 1. и 2. разред)

ЛИКОВНА КУЛТУРА 09.09.2022. у 09.30

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 09.09.2022. у 11.45

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 09.09.2022. у 11.45

учионица број 3

Делиградска

Љиљана Гаџић
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 12.09.2022. у 09.40 уч.26

13.09.2022. у 15.30 уч.12

14.09.2022. у 10.45 уч.17

Делиградска

Јелена Јовановић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 15.09.2022. у 10.00

16.09.2022. у 08.00

20.09.2022. у 10.00

21.09.2022. у 10.00

22.09.2022. у 12.30

23.09.2022. у 15.00

Анатомски кабинет 3.спрат

Делиградска

Драгица Смоловић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 26.09.2022. у 09.00 уч.20

27.09.2022. у 09.00 уч.23

Делиградска

Милица Ћираковић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 27.09.2022. у 13.00

28.09.2022. у 08.00

30.09.2022. у 13.30

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Тијана Ђукановић
ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ 03.10.2022. у 17.00

04.10.2022. у 17.00

05.10.2022. у 17.00

кабинет прве помоћи 4.спрат

Биљана Вујанић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 06.10.2022. у 11.45

учионица број 21

Делиградска

Момчило Гвоздић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД 07.10.2022. у 16.00

учионица број 21

Делиградска

Марија Николић

 

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА ( 1. и 2. разред)

ЛИКОВНА КУЛТУРА 09.09.2022. у 09.30

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 09.09.2022. у 11.45

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 09.09.2022. у 11.45

учионица број 3

Делиградска

Љиљана Гаџић
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 12.09.2022. у 09.40 уч.26

13.09.2022. у 15.30 уч.12

14.09.2022. у 10.45 уч.17

Делиградска

Јелена Јовановић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 15.09.2022. у 10.00

16.09.2022. у 08.00

20.09.2022. у 10.00

21.09.2022. у 10.00

22.09.2022. у 12.30

23.09.2022. у 15.00

Анатомски кабинет 3.спрат

Делиградска

Драгица Смоловић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА 26.09.2022. у 09.00 уч.19

27.09.2022. у 11.00 уч.19

28.09.2022. у 11.00 уч.20

29.09.2022. у 14.00 уч.5

30.09.2022. у 14.00 уч.5

Делиградска

Никола Димитров
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 26.09.2022. у 12.00

27.09.2022. у 08.00

28.09.2022. у 08.00

29.09.2022. у 17.00

30.09.2022. у 17.00

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Биљана Јовановић
ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ 03.10.2022. у 17.00

04.10.2022. у 17.00

05.10.2022. у 17.00

кабинет прве помоћи 4.спрат

Биљана Вујанић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 06.10.2022. у 11.45

учионица број 21

Делиградска

Момчило Гвоздић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД 07.10.2022. у 16.00

учионица број 21

Делиградска

Марија Николић

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 1. и 2.разред)

ЛИКОВНА КУЛТУРА 09.09.2022. у 09.30

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 09.09.2022. у 11.45

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 09.09.2022. у 11.45

учионица број 3

Делиградска

Љиљана Гаџић
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 12.09.2022. у 09.40 уч.26

13.09.2022. у 15.30 уч.12

14.09.2022. у 10.45 уч.17

Делиградска

Јелена Јовановић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 15.09.2022. у 10.00

16.09.2022. у 08.00

20.09.2022. у 10.00

21.09.2022. у 10.00

22.09.2022. у 12.30

23.09.2022. у 15.00

Анатомски кабинет 3.спрат

Делиградска

Драгица Смоловић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА

1. и 2. група

26.09.2022. у 09.00 уч.19

27.09.2022. у 11.00 уч.19

28.09.2022. у 11.00 уч.20

29.09.2022. у 14.00 уч.5

30.09.2022. у 14.00 уч.5

Делиградска

Никола Димитров
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

1.група

26.09.2022. у 12.00

27.09.2022. у 08.00

28.09.2022. у 08.00

29.09.2022. у 17.00

30.09.2022. у 17.00

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Биљана Јовановић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

2.група

26.09.2022. у 13.00

27.09.2022. у 14.00

28.09.2022. у 14.00

29.09.2022. у 09.00

30.09.2022. у 17.00

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Валерија Ристовић
ПРВА ПОМОЋ – ВЕЖБЕ 03.10.2022. у 17.00

04.10.2022. у 17.00

05.10.2022. у 17.00

кабинет прве помоћи 4.спрат

Биљана Вујанић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 06.10.2022. у 11.45

учионица број 21

Делиградска

Момчило Гвоздић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД 07.10.2022. у 16.00

учионица број 21

Делиградска

Марија Николић

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ  ( 1. и 2. разред)

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 09.09.2022. у 09.30

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 09.09.2022. у 11.45

учионица број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 09.09.2022. у 11.45

учионица број 3

Делиградска

Љиљана Гаџић
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 12.09.2022. у 09.40 уч.26

13.09.2022. у 15.30 уч.12

14.09.2022. у 10.45 уч.17

Делиградска

Јелена Јовановић
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 15.09.2022. у 10.00

16.09.2022. у 08.00

20.09.2022. у 10.00

21.09.2022. у 10.00

22.09.2022. у 12.30

23.09.2022. у 15.00

Анатомски кабинет

Делиградска

Драгица Смоловић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА

1. и 2. група

26.09.2022. у 09.00 уч.20

27.09.2022. у 09.00 уч.23

Делиградска

Милица Ћираковић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ

1.група

27.09.2022. у 13.00

28.09.2022. у 08.00

30.09.2022. у 13.30

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Тијана Ђукановић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ВЕЖБЕ

2.група

28.09.2022. у 08.00

29.09.2022. у 14.00

30.09.2022. у 12.00

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Бојана Милановић
БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 06.10.2022. у 11.45

учионица број 21

Делиградска

Момчило Гвоздић
ФИЗИКА 2.РАЗРЕД 07.10.2022. у 16.00

учионица број 21

Делиградска

Марија Николић

 

Координатор за рад са ванредним полазницима                                         Директор школе                           Хаџи Јелена Станисављевић                                                                 Предраг Јовановић

_____________________________                           __________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/vc_column_text]

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА 4. РАЗРЕД ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ПОЧИЊЕ ОД ЧЕТВРТКА 7.03.2022. ГОДИНЕ
ПРЕГЛЕДАЈТЕ ДОБРО ГРУПЕ И РАСПОРЕД ОБЗИРОМ ДА ЈЕ НАСТАВА ПО КОМБИНОВАНОМ МОДЕЛУ.
ГРУПЕ ЗА СМЕР МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ БИЋЕ ПОСТАВЉЕНЕ
16.03.2022. ГОДИНЕ

 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријава испита за мартовски испитни рок биће реализована 01.03.2022. и 02.03.2022. године од 10.00. до 14.00.сати.

Мартовски редовни испитни рок креће од 12.03.2022. године.

Сви семинари планирани за 17.02.2022., 18.02.2022. и 19.02.2022. године биће реализовани online по важећем распореду.

Истакнут је распоред за општеобразовне предмете за 4.разред за све образовне профиле чија реализација је планирана у овом блоку семинара.

Координатор за реализацију наставе                                                                    Директор школе

_______________________________                                            ___________________________

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријава испита за мартовски испитни рок биће реализована 01.03.2022. и 02.03.2022. године од 10.00. до 14.00.сати.

Мартовски редовни испитни рок креће од 12.03.2022. године.

Сви семинари планирани за 17.02.2022., 18.02.2022. и 19.02.2022. године биће реализовани online по важећем распореду.

Истакнут је распоред за општеобразовне предмете за 4.разред за све образовне профиле чија реализација је планирана у овом блоку семинара.

Координатор за реализацију наставе                                                                    Директор школе

_______________________________                                            ___________________________

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријава испита за мартовски испитни рок биће реализована 01.03.2022. и 02.03.2022. године од 10.00. до 14.00.сати.

Мартовски редовни испитни рок креће од 12.03.2022. године.

Сви семинари планирани за 17.02.2022., 18.02.2022. и 19.02.2022. године биће реализовани online по важећем распореду.

Истакнут је распоред за општеобразовне предмете за 4.разред за све образовне профиле чија реализација је планирана у овом блоку семинара.

Координатор за реализацију наставе                                                                    Директор школе

_______________________________                                            ___________________________

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријава испита за мартовски испитни рок биће реализована 01.03.2022. и 02.03.2022. године од 10.00. до 14.00.сати.

Мартовски редовни испитни рок креће од 12.03.2022. године.

Сви семинари планирани за 17.02.2022., 18.02.2022. и 19.02.2022. године биће реализовани online по важећем распореду.

Истакнут је распоред за општеобразовне предмете за 4.разред за све образовне профиле чија реализација је планирана у овом блоку семинара.

Координатор за реализацију наставе                                                                    Директор школе

_______________________________                                            ___________________________

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријава испита за мартовски испитни рок биће реализована 01.03.2022. и 02.03.2022. године од 10.00. до 14.00.сати.

Мартовски редовни испитни рок креће од 12.03.2022. године.

Сви семинари планирани за 17.02.2022., 18.02.2022. и 19.02.2022. године биће реализовани online по важећем распореду.

Истакнут је распоред за општеобразовне предмете за 4.разред за све образовне профиле чија реализација је планирана у овом блоку семинара.

Координатор за реализацију наставе                                                                    Директор школе

_______________________________                                            ___________________________

[/vc_column][/vc_row]

РЕФОРМИСАНИ  ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ             ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА 4.РАЗРЕД

(физиотерапеутски техничар + медицинска сестра – техничар)

МАТЕМАТИКА 4.РАЗРЕД 07.03.2022. у 13.00.

Апликација ZOOM

Дејан Миленковић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД 09.03.2022. у 08.00.

Google classroom

Слађана Лукић Бундало
ВЕРСКА НАСТАВА 4.РАЗРЕД 10.03.2022. у 10.00.

Апликација VIBER

Андријана Младеновић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 4.РАЗРЕД 10.03.2022. у 10.00.

Апликација VIBER

Дејан Крунић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

10.03.2022. у 14.00.

Апликација VIBER

Милан Бајин
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4.РАЗРЕД 11.03.2022. у 11.00.

Google meet

Нина Пилиповић

 

НЕРЕФОРМИСАНИ  ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ             ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА 4.РАЗРЕД

(педијатријска сестра – техничар, гинеколошко–акушерска сестра, медицинска сестра – васпитач)

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 4.РАЗРЕД 02.03.2022. у 17.00.

Апликација VIBER

Зоран Милетић
ФИЛОЗОФИЈА 4.РАЗРЕД 07.03.2022. у 12.00. школа

Делиградска

Драган Самарџић
ФИЗИКА 4.РАЗРЕД 08.03.2022. у 10.45. школа

Делиградска

Милена Царић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4.РАЗРЕД 09.03.2022. у 08.00.

Google classroom

Слађана Лукић Бундало
ВЕРСКА НАСТАВА 4.РАЗРЕД 10.03.2022. у 10.00.

Апликација VIBER

Андријана Младеновић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 4.РАЗРЕД 10.03.2022. у 10.00.

Апликација VIBER

Дејан Крунић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД

10.03.2022. у 14.00.

Апликација VIBER

Милан Бајин
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4.РАЗРЕД 11.03.2022. у 11.00.

Google meet

Нина Пилиповић

Координатор за рад са ванредним полазницима                                                        Директор школе                           Хаџи Јелена Станисављевић                                                                               Предраг Јовановић   

_______________________________                         __________________________________

 

 

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021 / 2022 ГОДИНЕ

ТРЕЋИ БЛОК СЕМИНАРА

Стручни предмети

 

 

 

 

 

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР  ( 3. разред)

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ТЕОРИЈА 29.01.2022. у 09.00. online

05.02.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Славица Бошков
ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ТЕОРИЈА 31.01.2022. у 15.00. online

01.02.2022. у 10.00. online

03.02.2022. у 15.00. online

Google classroom

Александра Ранђеловић
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ I група 02.02.2022. у 11.30. кабинет

04.02.2022. у 08.00. online

07.02.2022. у 18.00. online

08.02.2022. у 08.00. online

09.02.2022. у 09.30. кабинет

10.02.2022. у 08.00. online

11.02.2022. у 15.00. online

Физио кабинет Делиградска + ZOOM

Стефан Стефановић
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ II група 02.02.2022. у 14.50. online

04.02.2022. у 08.00. кабинет

07.02.2022. у 13.15. кабинет

08.02.2022. у 08.00. online

09.02.2022. у 14.00. online

10.02.2022. у 08.00. online

11.02.2022. у 08.00. online

Физио кабинет Делиградска + Google meet

Борис Лубарда
ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ВЕЖБЕ 17.02.2022. у 08.00. кабинет

Делиградска

Валерија Ристовић
МАСАЖА + КИНЕЗИОЛОГИЈА

 – ТЕОРИЈА

18.02.2022. у 17.00. online

19.02.2022. у 09.00. online 26.02.2022. у 09.00. online Апликација ZOOM

Данијела Чобељић
КИНЕЗИОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ I група 21.02.2022. у 11.30. кабинет

22.02.2022. у 11.30. кабинет

 23.02.2022. у 13.00. кабинет

24.02.2022. у 12.30. online 25.02.2022. у 12.30. online

Физио кабинет Делиградска + Viber

Тијана Бурић Пејчић
КИНЕЗИОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ II група 21.02.2022. у 11.30. кабинет

22.02.2022. у 11.30. кабинет

 23.02.2022. у 11.30. кабинет

24.02.2022. у 12.30. online 25.02.2022. у 12.30. online

Физио кабинет Делиградска + ZOOM

 

Ивана Рашуо
МАСАЖА – ВЕЖБЕ 28.02.2022. у 08.00. online

01.03.2022. у 13.10. кабинет

02.03.2022. у 09.40. online

03.03.2022. у 10.45. online

Физио кабинет Делиградска + Google meet

Борис Лубарда

 

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР ( 3. разред)

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 29.01.2022. у 09.00. online

Google classroom

 

Софија Виленица
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 31.01.2022. у 14.00. учионица број 02.02.2022. у 13.15. учионица број

Делиградска

Иљана Ракић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ 01.02.2022. у 12.00. кабинет

03.02.2022. у 10.00. кабинет

04.02.2022. у 12.00. кабинет

4.спрат кабинет неге Делиградска

Мила Цвијетиновић
ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА

 

05.02.2022. у 10.00. online

07.02.2022. у 15.00. online

09.02.2022. у 10.00. online

Google classroom

Јелена Нешковић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ 08.02.2022. у 17.00. online

10.02.2022. у 11.30. кабинет

11.02.2022. у 17.00. online

4.спрат кабинет неге Делиградска + Google meet

Вера Павић
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

17.02.2022. у 08.00. кабинет

18.02.2022. у 08.00. кабинет

18.02.2022. у 16.00. online

19.02.2022. у 09.00. online

4.спрат кабинет неге Делиградска + Viber

Љиљана Марковић

Татјана Томић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

ТЕОРИЈА

21.02.2022. у 09.00. кабинет

22.02.2022. у 17.00. online

23.02.2022. у 17.00. online

4.спрат кабинет неге Делиградска + Google meet

Вера Павић
ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 24.02.2022. у 09.00. кабинет

4.спрат кабинет неге Делиградска

Никола Димитров
ИНФЕКТОЛОГИЈА  – ТЕОРИЈА 03.03.2022. у 09.00. online

04.03.2022. у 12.00. online

05.03.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Јасна Уљаревић

ГИНЕКОЛОШКО – АКУШЕРСКА СЕСТРА   ( 3. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 29.01.2022. у 09.00. online

05.02.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Светлана Матић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА 31.01.2022. у 08.00. online

01.02.2022. у 08.00. online

02.02.2022. у 12.00. online

Апликација ZOOM

Тијана Ђукaновић
АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 02.02.2022. у 14.00. online

03.02.2022. у 11.00. кабинет

04.02.2022. у 11.00. кабинет

08.02.2022. у 11.00. кабинет

09.02.2022. у 08.30. кабинет

11.02.2022. у 12.00. online

ZOOM + кабинет неге Вишеградска

Драгана Мраковић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ 07.02.2022. у 07.30. online

09.02.2022. у 12.30. кабинет

17.02.2022. у 08.00. кабинет

18.02.2022. у 12.00. кабинет

19.02.2022. у 08.00. online

ZOOM + кабинет неге Вишеградска

Весна Вергаш
ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 07.02.2022. у 11.00. online

10.02.2022. у 08.00. кабинет

18.02.2022. у 14.00. кабинет

19.02.2022. у 12.00. online

ZOOM + кабинет неге Вишеградска

Јелена Миловић
АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 21.02.2022. у 10.00. online

22.02.2022. у 10.45. online

23.02.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Добрила Дедић
ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 24.02.2022. у 16.00. online

25.02.2022. у 16.00. online

Апликација ZOOM

Светлана Матић

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ ( 3. разред)

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 29.01.2022. у 09.00. online

05.02.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Светлана Матић
ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ

31.01.2022. у 19.00. online

01.02.2022. у 15.30. online

02.02.2022. у 10.00. online

Google classroom

Јелена Нешковић
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 03.02.2022. у 16.00. online

04.02.2022. у 09.00. online

Google classroom

Јасмина Вучићевић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

I група

07.02.2022. у 08.00. online

08.02.2022. у 11.00. кабинет

09.02.2022. у 08.00. кабинет

10.02.2022. у 16.00. online

11.02.2022. у 16.00. online

4. спрат Кабинет у Делиградској + viber

Биљана Јовановић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ

II група

07.02.2022. у 07.00. кабинет 08.02.2022. у 07.00. кабинет

09.02.2022. у 09.00. online viber

10.02.2022. у 07.00. кабинет

11.02.2022. у 14.00. online viber

4. спрат Кабинет у Делиградској

Александра Пантелић
КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ 17.02.2022. у 09.00. online

18.02.2022. у 14.00. online

19.02.2022. у 09.00. online

Google classroom

Милена Ковачевић
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ

I група

 

21.02.2022. у 11.00.  учионица

22.02.2022. у 14.00. учионица

23.02.2022. у 08.00. online

24.02.2022. у 11.00. учионица

25.02.2022. у 08.00. online

26.02.2022. у 09.00. online

Делиградска + Google meet

Милица Димитров
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ

II група

21.02.2022. у 12.00.  учионица

22.02.2022. у 12.00. online

23.02.2022. у 12.00. online

24.02.2022. у 13.00. учионица

25.02.2022. у 13.00. учионица

26.02.2022. у 12.00. online

Делиградска + viber

Валентина Миловић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ИСХРАНА 28.02.2022. у 14.00. online

01.03.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Ана Срећо

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР  ( 3. разред)

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА 29.01.2022. у 07.00. online

Апликација ZOOM

Вера Симић
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ

31.01.2022. у 10.45. online Јелена Миловић
31.01.2022. у 14.00. online Вера Симић
01.02.2022. у 12.00. online Јелена Миловић
01.02.2022. у 15.40. online Вера Симић
02.02.2022. у 12.30. кабинет Анита Стојчић
02.02.2022. у 15.40. кабинет Вера Симић
03.02.2022. у 08.00. online Јелена Миловић
04.02.2022. у 13.30. online Јелена Миловић
04.02.2022. у 15.30. online Анита Стојчић
05.02.2022. у 09.00. online Јелена Миловић
07.02.2022. у 12.00. кабинет Анита Стојчић
07.02.2022. у 14.00. кабинет Вера Симић
08.02.2022. у 15.00. online Јелена Миловић
08.02.2022. у 17.30. online Вера Симић
09.02.2022. у 07.00. кабинет Вера Симић
09.02.2022. у 11.00. кабинет Анита Стојчић
10.02.2022. у 07.00. кабинет Вера Симић
10.02.2022. у 11.30. кабинет Анита Стојчић
11.02.2022. у 12.30. online Вера Симић
11.02.2022. у 15.00. online Јелена Миловић
17.02.2022. у 11.30. кабинет Анита Стојчић
18.02.2022. у 12.30. кабинет Анита Стојчић
ZOOM + кабинет неге Вишеградска  
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА – ТЕОРИЈА 21.02.2022. у 13.00. online

22.02.2022. у 09.00. online

23.02.2022. у 09.00. online

Апликација Viber

Александра Милина
ХИРУРГИЈА – ТЕОРИЈА

 

19.02.2022. у 09.00. online

26.02.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Светлана Матић
ГИНЕКОЛОГИЈА  И АКУШЕРСТВО – ТЕОРИЈА 24.02.2022. у 10.00.  online

28.02.2022. у 10.00.  online

Апликација ZOOM

Добрила Дедић
НЕУРОЛОГИЈА – ТЕОРИЈА 25.02.2022. у 16. 00. online

01.03.2022. у 16.00. online

02.03.2022. у 16.00. online

Апликација Google meet

Zлатко Вежа
ИНФЕКТОЛОГИЈА  – ТЕОРИЈА 03.03.2022. у 09.00. online

04.03.2022. у 12.00. online

05.03.2022. у 09.00. online

Апликација ZOOM

Јасна Уљаревић

Координатор за рад са ванредним полазницима                                                        Директор школе                           Хаџи Јелена Станисављевић                                                                               Предраг Јовановић   

_______________________________                         __________________________________