Образовни профил је основан 1932. године.

Циљ образовања је професионално оспособљавање ученика за рад на нези и лечењу у установама које се баве превенцијом и лечењем деце. Педијатријска сестра-техничар прати дете од првог дана живота до његове зрелости, учествује у превенцији и лечењу дечијих болести, брине о унапређењу здравствене културе.

Могућност запошљавања у дечјим диспанзерима домова здравља, клиникама, болницама, институтима, у области превенције и лечења деце.