РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022 / 2023 ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК 05.12.2022.
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 1.РАЗРЕД – ПИСМЕНИ – СВИ ПРОФИЛИ 09.35.

канцеларија број 12

Делиграска

Јелена Јовановић

 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 1.РАЗРЕД – УСМЕНИ – СВИ ПРОФИЛИ 10.30.

канцеларија број 12

Делиграска

Љиљана Гавриловић

Јелена Јовановић

Оливера Гемаљевић

МАСАЖА 2. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ 11.00.

физио кабинет у сутерену

Делиградска

Борис Лубарда

Анђелка Стефановић

Тијана Бурић Пејчић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ 11.00.

физио кабинет у сутерену

Делиградска

Борис Лубарда

Анђелка Стефановић

Тијана Бурић Пејчић

БИОЛОГИЈА 2. И 3. РАЗРЕД

МСТ,ФТТ,ГАС,МСВ

11.30.

учионица број 1

Делиградска

Тања Веселиновић

Момчило Гвоздић

Наташа Бабић Даниловић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

3. И 4. РАЗРЕД – ПИСМЕНИ

12.25.

канцеларија број 12

Делиграска

Ловорка Павловић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

3. И 4. РАЗРЕД – УСМЕНИ

13.10.

канцеларија број 12

Делиграска

Љиља Алексић

Ловорка Павловић

Милена Ковачевић

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ

3. РАЗРЕД  МСВ

13.10.

канцеларија број 12

Делиграска

Љиља Алексић

Ловорка Павловић

Милена Ковачевић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

1.РАЗРЕД ГАС, ЗН, МСТ, МСВ

13.15.

анатомски кабинет

Делиградска

Јасна Уљаревић

Драгица Смоловић

Јасна Пантелић Миљевић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

 2.РАЗРЕД МСВ

13.15.

анатомски кабинет

Делиградска

Драгица Смоловић

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

ФАРМАКОЛОФИЈА 2.РАЗРЕД

ПСТ.ГАС,МСВ

13.15.

анатомски кабинет

Делиградска

Драгица Смоловић

Јасна Пантелић Миљевић

Јасна Уљаревић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 4.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА МСВ, ГАС 13.15.

анатомски кабинет

Делиградска

Јасна Уљаревић

Драгица Смоловић

Јасна Пантелић Миљевић

МАСАЖА 2.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА 14.00.

канцеларија број 12

Делиграска

Славица Бошков

Кристина Царић

Данијела Чобељић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 4.РАЗРЕД 14.30.

ДИФ

Константин Баталовић

Милан Бајин

Ивана Вишњевац

ПСИХИЈАТРИЈА 4.РАЗРЕД МСТ 16.30.

канцеларија број 12

Делиграска

Александра Ранђеловић

Иљана Ракић

Светлана Матић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 4.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА 16.45.

канцеларија број 12

Делиграска

 

Александра Ранђеловић

Иљана Ракић

УТОРАК 06.12.2022.
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ 3.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА 09.30.

канцеларија број 12

Делиграска

Тања Веселиновић

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1. И 2. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА ГАС,МСТ 10.00.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Невена Узелац

Вера Симић

Биљана Јовановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ МСВ 10.30.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Ана Срећо

Татјана Томић

Тијана Мркић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ 4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ 10.30.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Ана Срећо

Татјана Томић

Тијана Мркић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1. И 2. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ ГАС,МСТ 10.30.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Ана Срећо

Татјана Томић

Тијана Мркић

КИНЕЗИОЛОГИЈА 2. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ 10.30.

физио кабинет у сутерену

Делиградска

Стефан Стефановић

Борис Лубарда

Милош Рашуо

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА

4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ

10.30.

физио кабинет у сутерену

Делиградска

Стефан Стефановић

Борис Лубарда

Милош Рашуо

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ 4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ 11.30.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Милица Димитров

Љиљана Марковић

Биљана Аранђеловић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

3.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ

11.30.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Љиљана Марковић

Милица Димитров

Биљана Аранђеловић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 1. И 2. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ 11.30.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Љиљана Марковић

Милица Димитров

Биљана Аранђеловић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

1. И 2. РАЗРЕД ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ

11.30.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Љиљана Марковић

Милица Димитров

Биљана Аранђеловић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

1.РАЗРЕД ФТТ

11.45

канцеларија број 12

Делиграска

Тања Веселиновић

Људмила Брајовић Левајац

Хаџи Јелена Станисављевић

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

1.РАЗРЕД МСВ

11.45

канцеларија број 12

Делиграска

Тања Веселиновић

Људмила Брајовић Левајац

Хаџи Јелена Станисављевић

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА И ВЕЖБЕ 4. РАЗРЕД МСВ 11.45.

канцеларија број 12

Делиграска

Тања Веселиновић

Хаџи Јелена Станисављевић Људмила Брајовић Левајац

ИСТОРИЈА 1.И 2.РАЗРЕД 13.50.

канцеларија број 12

Делиграска

Људмила Брајовић Левајац

Дејан Крунић

Јелица Ђикановић

ИСТОРИЈА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД 13.50.

канцеларија број 12

Делиграска

Људмила Брајовић Левајац

Дејан Крунић

Јелица Ђикановић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

1.,3. и 4.РАЗРЕД МСВ, МСТ

14.15.

канцеларија број 12

Делиграска

Љубица Поповић

Дејан Крунић

Људмила Брајовић Левајац

КИНЕЗИОЛОГИЈА 2. И 3. РАЗРЕД

– ТЕОРИЈА

16.30.

учионица број 1

Делиграска

Александра Ранђеловић

Данијела Чобељић

Славица Бошков

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 4.РАЗРЕД

– ТЕОРИЈА

16.30.

учионица број 1

Делиграска

Александра Ранђеловић

Славица Бошков

Данијела Чобељић

СРЕДА 07.12.2022.
ПРВА ПОМОЋ 1.РАЗРЕД  МСТ+

4.РАЗРЕД ТЕОРИЈА И ВЕЖБЕ МСВ

13.30.

кабинет прве помоћи

Делиградска

Драган Латиновић

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3. И 4.РАЗРЕД – ПИСМЕНИ ФТТ, МСТ, МСВ 14.00.

учионица број 1

Делиградска

Ивана Пауновић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3. И 4.РАЗРЕД – ПИСМЕНИ ФТТ, МСТ, МСВ 14.45.

учионица број 1

Делиградска

Јелена Манојловић

Ивана Пауновић

Нина Пилиповић

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 2.РАЗРЕД МСТ 15.40.

учионица број 1

Делиградска

Гордана Јањић

Светлана Матић

Иљана Ракић

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ 2.РАЗРЕД ПСТ,МСВ 15.40.

учионица број 1

Делиградска

Гордана Јањић

Светлана Матић

Иљана Ракић

ХИРУРГИЈА  3. И 4. РАЗРЕД

МСТ

15.40.

учионица број 1

Делиградска

Гордана Јањић

Светлана Матић

Иљана Ракић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

2. И 4. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА ПСТ,МСВ

15.40.

учионица број 1

Делиградска

Гордана Јањић

Иљана Ракић

Светлана Матић

ПЕДИЈАТРИЈА 4.РАЗРЕД МСТ 15.40.

учионица број 1

Делиградска

Гордана Јањић

Иљана Ракић

Светлана Матић

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 2.РАЗРЕД ФТТ, МСТ 16.30.

канцеларија број 12

Делиграска

 

Драган Самарџић

Зоран Милетић

ЧЕТВРТАК 08.12.2022.
ПСИХОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД ГАС 11.45.

канцеларија број 13

Делиграска

Сандра Митровић

Јелена Нешковић

Слађана Ђукић

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД ФТТ,МСТ

11.45.

канцеларија број 13

Делиграска

Сандра Митровић

Слађана Ђукић

Јелена Нешковић

ПАТОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД МСТ, МСВ 12.00.

канцеларија број 12

Делиграска

Гордана Костић

Јасна Пантелић Миљевић

Златко Вежа

НЕУРОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД МСТ 12.00.

канцеларија број 12

Делиграска

Гордана Костић

Јасна Пантелић Миљевић

Златко Вежа

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

2. И 4. РАЗРЕД МСТ, МСВ

12.00.

канцеларија број 12

Делиграска

Јасна Пантелић Миљевић

Гордана Костић

Златко Вежа

ФИЗИКА 2. РАЗРЕД

ФТТ, МАСТ

14.00.

учионаца број 1

Делиградска

Жељка Матић

Марија Николић

Горан Симић

МАТЕМАТИКА 2. И  4.РАЗРЕД – ПИСМЕНИ 14.00.

канцеларија број 12

Делиграска

Дејан Миленковић
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

3.РАЗРЕД МСТ

14.00.

учионица 1

Вишеградска

Споменка Матић Чучиловић

Добрила Дедић

Александра Милина

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

3. И 4. РАЗРЕД МСТ

14.00.

учионица 1

Вишеградска

Споменка Матић Чучиловић

Александра Милина

Добрила Дедић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ 4.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА 14.00.

учионица 1

Вишеградска

Александра Милина

Споменка Матић Чучиловић

Добрила Дедић

МАТЕМАТИКА 2. И  4.РАЗРЕД – УСМЕНИ 14.45.

канцеларија број 12

Делиграска

Тања Веселиновић

Дејан Миленковић

Марија Миленковић

ПЕТАК 09.12.2022.
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 3.РАЗРЕД МСТ, ФТТ 09.45.

канцеларија број 12

Делиграска

Тања Веселиновић

Зоран Милетић

Јадранка Гарић

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 4.РАЗРЕД ГАС 09.45.

канцеларија број 12

Делиграска

Тања Веселиновић

Зоран Милетић

Јадранка Гарић

ХЕМИЈА 2. И 3. РАЗРЕД 10.25.

канцеларија број 12

Делиграска

Милена Ковачевић

Славица Љубојевић

Сузана Стојановић

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 4.РАЗРЕД 11.00.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Јелена Миловић

Вера Симић

Анита Стојчић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 3. И 4.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ ГАС,МСТ 11.00.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Јелена Миловић

Вера Симић

Анита Стојчић

ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС)

2. И 4. РАЗРЕД

12.30.

канцеларија број 12

Делиграска

Радмило Кошутић

Љиљана Гаџић

Љиљана Јовановић

Координатор за реализацију наставе                                                                              Директор   школе                                                        

Хаџи Јелена Станисављевић                                                          Предраг Јовановић

                      

———————————————-                                 ———————————————-