ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА РЕДОВНИ ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК, КАО И ЗА МАТУРСКИ ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК БИЋЕ РЕАЛИЗОВАНА 20.12.2021. И 21.12.2021. ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 10.00 ДО 14.00. САТИ У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 12, ИСПИТНИ РОК КРЕЋЕ ОД 24.01.2022. ГОДИНЕ

 

Важно обавештење:

Децембарски испитни рок  ће се реализовати од 11.12.2021 године, као што је планирано

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У  ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  

ШКОЛСКЕ 2021 / 2022 ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК 24.01.2022.
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ВЕЖБЕ (1) 08.00.

физио кабинет у сутерену

Делиградска

Стефан Стефановић

Ивана Рашуо

Борис Лубарда

КИНЕЗИОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ

2. И 3.РАЗРЕД (8)

08.00.

физио кабинет у сутерену

Делиградска

Стефан Стефановић

Ивана Рашуо

Борис Лубарда

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 4.РАЗРЕД МСТ (1) 09.35.

учионица број 1

Вишеградска

Александра Милина

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД (2) 09.35.

учионица број 1

Вишеградска

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

Александра Милина

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД (2) 11.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Никола Димитров

Ана Срећо

Љиљана Марковић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ТЕОРИЈА (1) 14.00.

учионица број 9

Делиградска

Невена Марковић

Јелена Томић

Светлана Матић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

1.РАЗРЕД (10)

14.00.

учионица број 9

Делиградска

Јелена Томић

Светлана Матић

Невена Марковић

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА

2.РАЗРЕД (7)

14.00.

учионица број 1

Делиградска

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Милица Цинцар Костић

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО (3+3) ВАСПИТАЊЕ, ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ 14.00.

учионица број 9

Делиградска

Невена Марковић

Јелена Томић

Светлана Матић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ 3.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (2) 14.00.

учионица број 1

Делиградска

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Милица Цинцар Костић

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ -ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД ГАС (1) 14.00.

учионица број 9

Делиградска

Светлана Матић

Невена Марковић

Јелена Томић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА (2)

14.00.

учионица број 9

Делиградска

Светлана Матић

Невена Марковић

Јелена Томић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

2.,3. И 4. РАЗРЕД МСТ,ФТТ,МСВ

(7)

14.00.

учионица број 3

Делиградска

Гордана Костић

Златко Вежа

Славица Бошков

ПАТОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД  (7) 14.00.

учионица број 3

Делиградска

Златко Вежа

Славица Бошков

Гордана Костић

КИНЕЗИОЛОГИЈА 2. И 3. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (8) 14.00.

учионица број 3

Делиградска

Славица Бошков

Златко Вежа

Гордана Костић

УТОРАК 25.01.2022.
ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ (2) ПСТ

07.15.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Тијана Мркић

Снежана Стефановић

Милица Ћираковић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 3.РАЗРЕД – ДИГЕСТИВНЕ И РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ (2+2) 07.15.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Вера Павић

Мила Цвијетиновић

Маја Завишин

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 3.РАЗРЕД – НОВОРОЂЕНЧЕ

ПСТ, МСВ (5+2)

07.15.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Тијана Мркић

Снежана Стефановић

Милица Ћираковић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 3.РАЗРЕД – ИСХРАНА (5) 07.15.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Вера Павић

Мила Цвијетиновић

Маја Завишин

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 4.РАЗРЕД –НЕОНАТОЛОГИЈА + ВЕЖБЕ ПСТ, МСВ (3+1) 07.15.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Тијана Мркић

Снежана Стефановић

Милица Ћираковић

ПСИХИЈАТРИЈА 4.РАЗРЕД МСТ

(1)

09.45.

учионица број 5

Делиградска

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Светлана Матић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

2.,3. И 4.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (15)

09.45.

учионица број 5

Делиградска

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Светлана Матић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК -1.РАЗРЕД – ПИСМЕНИ (3) 11.30. Делиградска

канцеларија број 12

Јелена Јовановић
БИОЛОГИЈА 2. И 3.РАЗРЕД (18) 12.00.

учионица број 16

Делиградска

Снежана Миленковић

Момчило Гвоздић

Валентина Лојаничић

СОЦИОЛОГИЈА

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 3.РАЗРЕД (2)

12.10.

учионица број 10

Делиградска

Зоран Милетић

Јадранка Гарић

Тања Веселиновић

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК -1.РАЗРЕД – УСМЕНИ (3) 12.30.

канцеларија број 12

Делиградска

Јелена Јовановић

Оливера Гемаљевић

ХЕМИЈА 1.,2. И 3.РАЗРЕД

ХЕМИЈА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (6)

12.30.

учионица број 7

Делиградска

Славица Љубојевић

Сузана Несторовић

Сузана Стојановић

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 2.РАЗРЕД (5) 13.10.

учионица број

Делиградска

Драган Самарџић

Зоран Милетић

Тања Веселиновић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3.РАЗРЕД – ПИСМЕНИ (7) 14.00.

учионица број 9

Делиградска

Ивана Пауновић
ИСТОРИЈА 2.РАЗРЕД (3) 14.45.

канцеларија број 12

Делиградска

Дејан Крунић

Јелица Ђикановић

Милица Цинцар Костић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3.РАЗРЕД – УСМЕНИ (7) 15.00.

учионица број 9

Делиградска

Ивана Пауновић

Наташа Вујанић

Јелена Манојловић

СРЕДА 26.01.2022.
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

2.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА И ВЕЖБЕ ГАС + МСТ (4+4)

11.00.

кабинет неге

Вишеградска

Весна Вергаш

Драгана Мраковић

Сања Кесер

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 3.РАЗРЕД – НОВОРОЂЕНЧЕ ГАС (1) 11.00.

кабинет неге

Вишеградска

Весна Вергаш

Драгана Мраковић

Сања Кесер

ФИЗИКА 1.,2. И 3.РАЗРЕД (12) 11.00.

канцеларија број 12

Делиградска

Марија Николић

Горан Симић

Жељка Матић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ 3.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (2) 11.30.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Милица Димитров

Биљана Аранђеловић

Александра Павловић

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

1. И 2. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА+ ВЕЖБЕ

(8+8)

12.00.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Милица Димитров

Мила Цвијетиновић

Снежана Стефановић

 

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 1. И 2. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА+ ВЕЖБЕ (12+12) 12.00.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Никола Димитров

Валерија Ристовић

Мира Саковић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

1. И 3.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА И ВЕЖБЕ (3+4) ГАС + МСТ

13.10.

кабинет неге

Вишеградска

Јелена Миловић

Вера Симић

Весна Вергаш

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ 3.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ ГАС (1) 13.10.

кабинет неге

Вишеградска

Јелена Миловић

Вера Симић

Весна Вергаш

ПЕТАК 28.01.2022.
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – ПИСМЕНИ 3.РАЗРЕД (7) 09.00.  Делиградска

библиотека 4.спрат

Слађана Лукић Бундало
ПРВА ПОМОЋ – 1.РАЗРЕД

ВЕЖБЕ  (4)

 

10.00.

Кабинет прве помоћи 4.спрат

Делиградска

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ 3.РАЗРЕД (1) 11.00.

библиотека 4.спрат

Делиградска

Слађана Лукић Бундало

Татјана Милошевић

Биљана Максимовић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – УСМЕНИ 3.РАЗРЕД 11.00.

библиотека 4.спрат

Делиградска

Слађана Лукић Бундало

Татјана Милошевић

Биљана Максимовић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА   (7) ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ 2.РАЗРЕД 12.00.

учионица број 4

Делиградска

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић Драгица Смоловић

ФАРМАКОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД (13) 12.00.

учионица број 4

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић Драгица Смоловић

Јасна Уљаревић

ЛИКОВНА КУЛТУРА 1. РАЗРЕД

(2)

14.30.

канцеларија број 12

Делиградска

Људмила Брајовић Левајац

Хаџи Јелена Станисављевић

Марија Цвијетић

МУЗИЧКА КУЛТУРА 1.РАЗРЕД

(2)

14.30.

канцеларија број 12

Делиградска

Хаџи Јелена Станисављевић

Марија Цвијетић

Људмила Брајовић Левајац

ПСИХОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД  (5) 15.00.

канцеларија број 13 Делиградска

Милица Цинцар Костић

Јелена Нешковић

Сандра Митровић

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД (3) 15.00.

канцеларија број 13 Делиградска

Јелена Нешковић

Милица Цинцар Костић

Сандра Митровић

Кординатор за реализацију наставе                                                                                                              Директор   школе                                                        

Хаџи Јелена Станисављевић                                                                Предраг Јовановић

             

________________________________                                   ____________________________