РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022 / 2023 ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК 13.03.2023.
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ

 3. И 4. РАЗРЕД

09.35

физио кабинет у сутерену

Делиградска

Борис Лубарда

Стефан Стефановић

Тијана Бурић Пејчић

ГЕОГРАФИЈА 1.РАЗРЕД 10.25

канцеларија број 12

Делиградска

Снежана Јаковљевић

Пеђа Војводић

Вељко Булић

БИОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД 11.35

канцеларија број 12

Делиградска

Тања Веселиновић

Момчило Гвоздић

Наташа Бабић даниловић

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА

2.РАЗРЕД МСВ

12.20

канцеларија број 13

Делиградска

Тања Веселиновић

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

1.РАЗРЕД

13.10

учионица број

Делиградска

др Јасна Пантелић Миљевић

др Драгица Смоловић

др Јасна Уљаревић

ФАРМАКОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД

13.10

учионица број

Делиградска

др Јасна Пантелић Миљевић

др Драгица Смоловић

др Јасна Уљаревић

ИНФЕКТОЛОГИЈА МСТ

3.РАЗРЕД

13.10

учионица број

Делиградска

др Јасна Пантелић Миљевић

др Јасна Уљаревић

др Драгица Смоловић

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ТЕОРИЈА

 3. И 4. РАЗРЕД

14.00

Канцеларија број 12

Делиградска

др Данијела Чобељић

др Славица Бошков

др Александра Ранђеловић

УТОРАК 14.03.2023.
МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ

2.РАЗРЕД

13.00

учионица број

Делиградска

др Јасна Пантелић Миљевић

др Јасна Уљаревић

др Драгица Смоловић

ПСИХОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД

ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА

2.РАЗРЕД МСТ

14.00

учионица број 9

Делиградска

Љиљана Гавриловић

Јелена Нешковић

Жељка Којић

ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА 3. РАЗРЕД ПСТ 14.00

учионица број 9

Делиградска

Љиљана Гавриловић

Јелена Нешковић

Жељка Којић

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД МСВ 14.00

учионица број 9

Делиградска

Љиљана Гавриловић

Јелена Нешковић

Жељка Којић

КИНЕЗИОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ

2. И 3.РАЗРЕД

14.00

Физио кабинет у сутерену

Делиградска

Стефан Стефановић

Милош Рашуо

Тијана Бурић Пејчић

КИНЕЗИТЕРАПИЈА–ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 14.00

Физио кабинет у сутерену

Делиградска

Стефан Стефановић

Милош Рашуо

Тијана Бурић Пејчић

ФИЗИКА 2.И 4. РАЗРЕД

ФТТ, ПТТ, МСТ

15.00.

канцеларија број 12

Делиградска

др Гордана Јањић

Марија Николић

Жељка Матић

КИНЕЗИОЛОГИЈА – ТЕОРИЈА

2. И 3.РАЗРЕД

16.30

канцеларија број 12

Делиградска

др Гордана Јањић

др Славица Бошков

др Данијела Чобељић

КИНЕЗИТЕРАПИЈА– ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД 16.30

канцеларија број 12

Делиградска

др Гордана Јањић

др Славица Бошков

др Данијела Чобељић

СРЕДА 15.03.2023.
МАСАЖА – ВЕЖБЕ

3.РАЗРЕД

14.00

Физио кабинет у сутерену

Делиградска

Стефан Стефановић

Чедомир Пауновић

Борис Лубарда

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 14.00

Физио кабинет у сутерену

Делиградска

Стефан Стефановић

Чедомир Пауновић

Борис Лубарда

МАСАЖА – ТЕОРИЈА

3.РАЗРЕД

14.45

канцеларија број 12

Делиградска

др Гордана Јањић

др Славица Бошков

др Данијела Чобељић

СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД 14.45

канцеларија број 12

Делиградска

др Гордана Јањић

др Славица Бошков

др Данијела Чобељић

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 2.РАЗРЕД 15.45

учионица број 9

Делиградска

др Гордана Јањић

др Светлана Матић

др Иљана Ракић

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ 2.РАЗРЕД 15.45

учионица број 9

Делиградска

Гордана Јањић

Светлана Матић

Иљана Ракић

НЕУРОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД МСТ 15.45

канцеларија број 12

Делиградска

др Гордана Костић

др Златко Вежа

др Славица Бошков

СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 3.РАЗРЕД 16.30

канцеларија број 12

Делиградска

Момчило Гвоздић

Зоран Милетић

Јадранка Гарић

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

4.РАЗРЕД

16.45

канцеларија број 12

Делиградска

Момчило Гвоздић

Зоран Милетић

Јадранка Гарић

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

2.РАЗРЕД

МСТ

17.00

канцеларија број 12

Делиградска

Момчило Гвоздић

Драган Самарџић

Зоран Милетић

ЧЕТВРТАК 16.03.2023.
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ

1.И 2. РАЗРЕД  МСВ

12.00.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Биљана Јовановић

Никола Димитров

Гордана Пешић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

 – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ 1.И 2. РАЗРЕД

ГАС, МСТ

12.00.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Биљана Јовановић

Никола Димитров

Гордана Пешић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ

– ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ  2. РАЗРЕД ПСТ

12.00.

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Биљана Јовановић

Никола Димитров

Гордана Пешић

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ВЕЖБЕ 3. РАЗРЕД ФТТ 13.45

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Љиљана Маковић

Валерија Ристовић

Никола Димитров

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ПИСМЕНИ

3. И 4. РАЗРЕД

15.45

канцеларија број 12

Делиградска

Ивана Пауновић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – УСМЕНИ

3. И 4. РАЗРЕД

16.45

канцеларија број 12

Делиградска

Нина Пилиповић

Ивана Пауновић

Јелена Манојловић

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ТЕОРИЈА

3. РАЗРЕД ФТТ

17.45.

канцеларија број 12

Делиградска

др Иљана Ракић

др Александра Ранђеловић

др Јасна Пантелић Миљевић

ПЕТАК 17.03.2023.
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ 3. И 4. РАЗРЕД ГАС, МСТ 11.00

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Сања Кесер

Јелена Миловић

Љиљана Марковић

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

3.РАЗРЕД ГАС

11.00

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Љиљана Марковић

Јелена Миловић

Сања Кесер

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД 11.00

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Сања Кесер

Љиљана Марковић

Јелена Миловић

ХЕМИЈА 3.РАЗРЕД МСВ 13.10

канцеларија број 12

Делиградска

Снежана Миленковић

Славица Љубојевић

Сузана Стојановић

ХЕМИЈА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3.РАЗРЕД МСТ, ФТТ 13.10

канцеларија број 12

Делиградска

Снежана Миленковић

Славица Љубојевић

Сузана Стојановић

ПАТОЛОГИЈА 2. РАЗРЕД

МСВ, ГАС, МСТ

16.30

канцеларија број 12

Делиградска

др Јована Секулић

др Златко Вежа

др Јасна Пантелић Миљевић

 

ПОНЕДЕЉАК 20.03.2023.

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ

3.РАЗРЕД

08.00

предшколска установа

„Анђелак“

Бојана Милановић

Биљана Јовановић

Милица Димитров

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД ПСТ 11.30

кабинет неге

Вишеградска

 

Драгана Мраковић

Анита Стојчић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД ГАС 11.30

кабинет неге

Вишеградска

 Александра Пантелић

Анита Стојчић

Драгана Мраковић

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 3.РАЗРЕД МСТ 12.00

учионица 1

Вишеградска

др Данило Костић

др Добрила Дедић

др Александра Милина

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД ПСТ 12.00

учионица 1

Вишеградска

др Данило Костић

др Добрила Дедић

др Александра Милина

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД ГАС 12.00

учионица 1

Вишеградска

др Данило Костић

др Добрила Дедић

др Александра Милина

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА

3.РАЗРЕД МСВ

12.30

канцеларија број 12

Делиградска

Тања Веселиновић

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

ИСТОРИЈА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД ФТТ 14.00

учионица 1

Делиградска

Тања Веселиновић

Дејан Крунић

Јелица Ђикановић

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ОБАВЕЗАН ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

2. И 4. РАЗРЕД  МСВ, ГАС

14.00

учионица 1

Делиградска

Тања Веселиновић

Дејан Крунић

Јелица Ђикановић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

2., 3. И 4. РАЗРЕД ФТТ, МСТ, МСВ

14.00

канцеларија број 12

Делиградска

Ловорка Павловић

Гордана Костић

др Златко Вежа

УТОРАК 21.03.2022.
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

3. И 4. РАЗРЕД МСТ, ГАС

12.00

учионица 1

Вишеградска

др Јасна Пантелић Миљевић

др Александра Милина

др Добрила Дедић

ВЕРСКА НАСТАВА -ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3. И 4. РАЗРЕД 14.00

канцеларија број 12

Делиградска

Јелица Ђикановић

Љиљана Гаџић

Радмило Кошутић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 4.РАЗРЕД 14.00

ДИФ

Ксенија Крстић

Милан Бајин

Константин Баталовић

 

СРЕДА 22.03.2023.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – ПИСМЕНИ  2., 3. И 4.РАЗРЕД 10.30

учионица број5

Делиградска

Слађана Лукић Бундало
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – УСМЕНИ  2., 3. И 4.РАЗРЕД 12.00

учионица број 5

Делиградска

Милена Ковачевић

Слађана Лукић Бундало

Ловорка Павловић

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ 3. РАЗРЕД МСВ 12.00

учионица број 5

Делиградска

Слађана Лукић Бундало

Милена Ковачевић

Ловорка Павловић

ХИРУРГИЈА 3. И 4. РАЗРЕД МСТ 14.00

канцеларија број 12

Делиградска

др Славица Бошков

др Споменка Матић Чучиловић

др Светлана Матић

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

3. РАЗРЕД ГАС

14.00

канцеларија број 12

Делиградска

др Славица Бошков

др Споменка Матић Чучиловић

др Светлана Матић

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА  СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

3. РАЗРЕД ПСТ

14.00

канцеларија број 12

Делиградска

др Славица Бошков

др Споменка Матић Чучиловић

др Светлана Матић

ЧЕТРВТАК 23.03.2023.
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ИСХРАНА

3.РАЗРЕД МСВ

11.30

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Мила Цвијетиновић

Биљана Аранђеловић

Вера Павић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ –

РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ 3.РАЗРЕД ПСТ

11.30

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Биљана Аранђеловић

Вера Павић

Мила Цвијетиновић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ– ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД ПСТ 11.30

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Биљана Аранђеловић

Вера Павић

Мила Цвијетиновић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ 3. РАЗРЕД

ГАС, ПСТ, МСВ

12.00

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Јелена Стаменковић

Љиљана Марковић

Тијана Мркић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ

4. РАЗРЕД  МСВ

12.00

кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Јелена Стаменковић

Љиљана Марковић

Тијана Мркић

ПЕДИЈАТРИЈА 4. РАЗРЕД МСТ 12.30

канцеларија број 12

Делиградска

др Гордана Јањић

др Иљана Ракић

др Светлана Матић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА

2., 3. И 4. РАЗРЕД ПСТ, ГАС, МСВ

12.30

канцеларија број 12

Делиградска

др Гордана Јањић

др Иљана Ракић

др Светлана Матић

Организатор наставе                                                                     Директор   школе                                                               Хаџи Јелена Станисављевић                                                                                    Предраг Јовановић                              

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА РЕДОВНИ МАРТОВСКИ РОК ШКОЛСКЕ  2022/2023 ГОДИНЕ БИЋЕ 1.03.2023 од 10 до 14 и 2.03.2023 од 14 до 19 часова