РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2022 / 2023 ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК 21.08.2023.
МАТЕМАТИКА 2., 3. И 4. РАЗРЕД – ПИСМЕНИ МСВ, ФТТ, МСТ09.00 канцеларија број 12 ДелиградскаМарија Миленковић
ПАТОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД МСТ, МСВ, ГАС, ПСТ09.00 учионица број 9 Делиградскадр Исидора Ђорђевић др Јасна Пантелић Миљевић Др Златко Вежа
МАТЕМАТИКА 2., 3. И 4. РАЗРЕД – УСМЕНИ МСВ, ФТТ, МСТ09.45 канцеларија број 12 ДелиградскаМарија Николић Марија Миленковић Дејан Миленковић
ФИЗИКА 2. РАЗРЕД МСВ10.00 канцеларија број 12 ДелиградскаДејан Миленковић Марија Николић Жељка Матић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД ПСТ10.00 кабинет неге 4.спрат ДелиградскаБиљана Аранђеловић Вера Павић Мила Цвијетиновић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ ИСХРАНА 3.РАЗРЕД МСВ10.00 кабинет неге 4.спрат ДелиградскаБиљана Аранђеловић Вера Павић Мила Цвијетиновић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ 3.РАЗРЕД ПСТ10.00 кабинет неге 4.спрат ДелиградскаБиљана Аранђеловић Вера Павић Мила Цвијетиновић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ 3.РАЗРЕД ПСТ10.00 кабинет неге 4.спрат ДелиградскаБиљана Аранђеловић Вера Павић Мила Цвијетиновић
МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД ФТТ, МСТ10.00 кабинет информатике ДелиградскаВладанка Павловић Видак Шурбатовић Љубица Поповић
КИНЕЗИОЛОГИЈА – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД ФТТ10.00 физио кабинет у сутерену ДелиградскаЧедомир Пауновић Стефан Стефановић Борис Лубарда
СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД ФТТ10.00 физио кабинет у сутерену ДелиградскаЧедомир Пауновић Стефан Стефановић Борис Лубарда
СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 3.РАЗРЕД МСТ10.30. канцеларија  12 ДелиградскаМилан Бајин Драган Самарџић Јадранка Гарић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – НОВОРОЂЕНЧЕ 3.РАЗРЕД ГАС, ПСТ, МСВ11.00 кабинет неге 4.спрат ДелиградскаЈелена Стаменковић Тијана Мркић Снежана Стефановић
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ + НЕОНАТОЛОГИЈА 4.РАЗРЕД ПСТ, МСВ11.00 кабинет неге 4.спрат ДелиградскаЈелена Стаменковић Тијана Мркић Снежана Стефановић
МЕДИЦИНСКА ЕТИКА 2.РАЗРЕД МСТ11.00 канцеларија  12 ДелиградскаМилан Бајин Драган Самарџић Зоран Милетић
ФИЛОЗОФИЈА 4.РАЗРЕД МСВ11.00. канцеларија  12 ДелиградскаМилан Бајин Драган Самарџић Зоран Милетић
КИНЕЗИОЛОГИЈА – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД  ФТТ11.00 учионица број 1 Делиградскадр Александра Ранђеловић др Данијела Чобељић др Славица Бошков
СПЕЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД ФТТ11.00 учионица број 1 Делиградскадр Данијела Чобељић др Александра Ранђеловић др Славица Бошков
ПЕДИЈАТРИЈА  4.РАЗРЕД МСТ11.30 учионица број 2 Делиградскадр Светлана Матић др Иљана Ракић др Гордана Јањић
ПЕДИЈАТРИЈА  СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 2.,3. И 4.РАЗРЕД   ПСТ, МСВ, ГАС11.30. учионица број 2 Делиградскадр Светлана Матић др Иљана Ракић др Гордана Јањић
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 2.,3. И 4.РАЗРЕД ФТТ,МСТ,МСВ12.15. учионица број 3 ДелиградскаТамара Спасојевић Дејан Kрунић Људмила Брајовић Левајац
УТОРАК 22.08.2023.
АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 1.РАЗРЕД    РЕД, ПСТ09.00 учионица број 1 Делиградскадр Јасна Уљаревић др Драгица Смоловић др Јасна Пантелић Миљевић
МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ 2.РАЗРЕД ПСТ, МСВ, МСТ09.00 учионица број 1 Делиградскадр Драгица Смоловић др Јасна Уљаревић др Јасна Пантелић Миљевић
ФАРМАКОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД ПСТ, ГАС, МСТ09.00 учионица број 1 Делиградскадр Драгица Смоловић др Јасна Уљаревић др Јасна Пантелић Миљевић
КИНЕЗИТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД ФТТ09.00 физио кабинет сутерен ДелиградскаСтефан Стефановић Тијана Бурић Пејчић Милош Рашуо
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД ФТТ09.00 физио кабинет сутерен ДелиградскаСтефан Стефановић Тијана Бурић Пејчић Милош Рашуо
ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 3. И 4.РАЗРЕД ПСТ, МСВ09.00 кабинет неге 4.спрат ДелиградскаАна Срећо Никола Димитров Валерија Ристовић
ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД ФТТ09.00 кабинет неге 4.спрат ДелиградскаАна Срећо Никола Димитров Валерија Ристовић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3. И 4.РАЗРЕД – ПИСМЕНИ МСТ, ПСТ09.00 учионица број 9 ДелиградскаИвана Пауновић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3. И 4.РАЗРЕД – УСМЕНИ МСТ, ПСТ09.45 учионица број 9 ДелиградскаЈелена Манојловић Ивана Пауновић Наташа Вујанић
ПСИХОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД МСВ10.00 канцеларија број 13 ДелиградскаСлађана Ђукић Јелена Нешковић Жељка Којић
ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД МСВ10.00 канцеларија број 13 ДелиградскаСлађана Ђукић Јелена Нешковић Жељка Којић
ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД МСВ10.00 канцеларија број 13 ДелиградскаСлађана Ђукић Јелена Нешковић Жељка Којић
ИНФЕКТОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД МСТ10.00 учионица број 1 Делиградскадр Драгица Смоловић др Јасна Пантелић Миљевић др Јасна Уљаревић
ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА  3. И 4.РАЗРЕД ПСТ, МСВ10.00 учионица број 1 Делиградскадр Драгица Смоловић др Јасна Пантелић Миљевић др Јасна Уљаревић
ПСИХИЈАТРИЈА 4.РАЗРЕД МСТ10.00 учионица број 2 Делиградскадр Гордана Јањић др Иљана Ракић др Светлана Матић
ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД ФТТ10.00 учионица број 9 Делиградскадр Данијела Чобељић др Александра Ранђеловић др Славица Бошков
КИНЕЗИТЕРАПИЈА – ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД ФТТ10.00 учионица број 9 Делиградскадр Данијела Чобељић др Александра Ранђеловић др Славица Бошков
ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА – ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД10.00 учионица број 9 Делиградскадр Данијела Чобељић др Александра Ранђеловић др Славица Бошков
СРЕДА   23.08.2023.
ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД ГАС08.45 кабинет неге 4.спрат ДелиградскаАнита Стојчић Јелена Миловић Драгана Мраковић
АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ И АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ -ВЕЖБЕ 3. И 4.РАЗРЕД ГАС09.00 кабинет неге 4.спрат ДелиградскаЈелена Миловић Анита Стојчић Драгана Мраковић  
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ВЕЖБЕ 3.РАЗРЕД МСВ09.00 кабинет  4.спрат ДелиградскаБојана Милановић Валентина Миловић Милица Димитров
ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 2.РАЗРЕД МСТ09.00 учионица број 1 Делиградскадр Исидора Ђорђевић др Светлана Матић др Споменка Матић Чучиловић
ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ 2.РАЗРЕД ГАС, МСВ09.00 учионица број 1 Делиградскадр Исидора Ђорђевић др Светлана Матић др Споменка Матић Чучиловић
ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – ТЕОРИЈА 3.РАЗРЕД ГАС09.00 учионица број 1 Делиградскадр Исидора Ђорђевић др Светлана Матић др Споменка Матић Чучиловић
ХИРУРГИЈА 4. РАЗРЕД МСТ09.00 учионица број 1 Делиградскадр Исидора Ђорђевић др Светлана Матић др Споменка Матић Чучиловић
ХЕМИЈА 2. И 3. РАЗРЕД МСВ, ГАС10.00 учионица број 1 ДелиградскаСузана Стојановић Славица Љубојевић Сузана Несторовић
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 3.РАЗРЕД МСТ10.00 учионица број 1 Делиградскадр Данило Костић др Добрила Дедић др Александра Милина
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА 3. И 4.РАЗРЕД МСТ10.00 учионица број 1 Делиградскадр Данило Костић др Добрила дедић др Александра Милина
АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ И АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ ТЕОРИЈА 3. И 4.РАЗРЕД10.00 учионица број 1 Делиградскадр Данило Костић др Добрила дедић др Александра Милина
ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА 2.РАЗРЕД МСВ10.00 канцеларија број 13 ДелиградскаТања Веселиновић Јасмина Вучићевић Сандра Митровић
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ – ТЕОРИЈА 3. И 4. РАЗРЕД МСВ10.00 канцеларија број 13 ДелиградскаТања Веселиновић Јасмина Вучићевић Сандра Митровић
ЧЕТВРТАК  24.08.2023.
ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ -ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД  ГАС09.00 кабинет неге 4.спрат ДелиградскаДрагана Мраковић Анита Стојчић Вера Симић
ПРЕДУЗЕТНИШТВО  -ВЕЖБЕ 4.РАЗРЕД  МСТ09.00 кабинет неге 4.спрат ДелиградскаДрагана Мраковић Анита Стојчић Вера Симић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА – ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ 2.РАЗРЕД10.00 кабинет неге 4.спрат ДелиградскаНевена Узелац Никола Димитров Александра Пантелић  
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ТЕОРИЈА 2.,3. И 4. РАЗРЕД МСТ, ГАС10.00 кабинет неге 4.спрат ДелиградскаНевена Узелац Никола Димитров Александра Пантелић
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА – ВЕЖБЕ 2.,3. И 4. РАЗРЕД МСТ, ГАС10.00 кабинет неге 4.спрат ДелиградскаЈелена Миловић Сања Кесер Татјана Томић
ГИНЕКОЛОГИЈА  СА НЕГОМ -ТЕОРИЈА 4.РАЗРЕД10.00 учионица број 1 Делиградскадр Данило Костић др Добрила Дедић др Александра Милина
ПЕТАК 25.08.2023.
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 2., 3. И 4.РАЗРЕД МСВ, ФТТ, МСТ, ПСТ  – ПИСМЕНИ09.00 учионица број 2 ДелиградскаЛоворка Павловић
МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА 2.,3. И 4. РАЗРЕД МСТ,ФТТ, ПСТ, МСВ10.00 учионица број 1 Делиградскадр Јасна Пантелић Миљевић Гордана Костић др Златко Вежа
БИОЛОГИЈА 2. И 3.РАЗРЕД МСВ,ГАС10.15 канцеларија број 13 ДелиградскаМомчило Гвоздић Наташа Бабић Даниловић Снежана Миленковић
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 2., 3. И 4.РАЗРЕД УСМЕНИ МСВ, ФТТ, МСТ, ГАС 10.30 учионица број 2 ДелиградскаСлађана Лукић Бундало Милена Ковачевић Ловорка Павловић
КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ 3.РАЗРЕД МСВ10.30 учионица број 2 ДелиградскаСлађана Лукић Бундало Милена Ковачевић Ловорка Павловић
ВЕРСКА НАСТАВА (ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) – ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ     3.РАЗРЕД ГАС11.00 канцеларија број 12 ДелиградскаРадмило Кошутић Љиљана Гаџић Љиљана Јовановић
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2.,3. И 4.РАЗРЕД ФТТ,МСТ,МСВ11.30. канцеларија број 12 ДелиградскаИвана Вишњевац Милан Бајин Константин Баталовић

Организатор наставе                                                                     Директор   школе                                                               Хаџи Јелена Станисављевић                                                                                    Предраг Јовановић

———————————————-                                                ———————————————-                                 

ПРИЈАВА МАТУРСКИХ ИСПИТА ЗА ЈУНСКИ РОК ШКОЛСКЕ 2022/2023 РЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ У ПОНЕДЕЉАК 29.05.2023. ГОДИНЕ ОД 10.00 ДО 13.00 САТИ

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА РЕДОВНИ ЈУНСКИ РОК ШКОЛСКЕ 2022/2023 ЈЕ У УТОРАК 30.05.2023. ГОДИНЕ ОД 14 ДО 19.00 САТИ

Организатор наставе

Хаџи Јелена Станисављевић

_____________________________

———————————————-