РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У  АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  ШКОЛСКЕ 2020 / 2021 ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК 23.08.2021.
ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – 4. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ  (6)

09.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Татјана Томић

Тијана Мркић

Биљана Максимовић

ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 4. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ  (6)

09.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Татјана Томић

Тијана Мркић

Биљана Максимовић

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ  3.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (1)

09.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Јелена Миловић

Вера Симић

Драгана Мраковић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1.,2. И 3.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА И ВЕЖБЕ (7)

ГАС + МСТ

09.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Јелена Миловић

Вера Симић

Драгана Мраковић

АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ

3. И 4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (2)

09.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Драгана Мраковић

Јелена Миловић

Вера Симић

МАТЕМАТИКА 4.РАЗРЕД – ПИСМЕНИ (1)

09.00. учионица

број 6 Делиградска

Ана Јандрлић
МАТЕМАТИКА 4.РАЗРЕД – УСМЕНИ (1)

09.45.

учионица број 6

Делиградска

Ана Јандрлић

Дејан Миленковић

Марија Миленковић

КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ 3.РАЗРЕД (2)

10.00.

Библиотека 4.спрат

Делиградска

Слађана Лукић Бундало

Татјана Милошевић

Ловорка Павловић

МАСАЖА+ КИНЕЗИОЛОГИЈА

3.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (3)

10.00.

Физио кабинет у сутерену

Делиградска

Сања Миљковић

Јасна Проданов

Милош Рашуо

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ 3.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (1)

10.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Милица Ћираковић

Љиљана Марковић

Ана Срећо

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ

3. И 4. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (17)

10.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Љиљана Марковић

Ана Срећо

Милица Ћираковић

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 1.РАЗРЕД (1)

10.00.

учионица број 2

Делиградска

Јелена Томић

Светлана Матић

Невена Марковић

ХИГИЈЕНА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ВАСПИТАЊЕМ (2)

10.00.

учионица број 2

Делиградска

Јелена Томић

Светлана Матић

Невена Марковић

ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ 3.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (1)

10.00.

учионица број 2

Делиградска

Светлана Матић

Јелена Томић

Невена Марковић

ХИРУРГИЈА МСТ

4. РАЗРЕД  (2)

10.00.

учионица број 2

Делиградска

Светлана Матић

Јелена Томић

Невена Марковић

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА СА НЕГОМ – 4. РАЗРЕД ТЕОРИЈА (6)

10.00.

учионица број 2

Делиградска

Јелена Томић

Светлана Матић

Невена Марковић

ДЕЧЈА НЕРОПСИХИЈАТРИЈА СА НЕГОМ – 4. РАЗРЕД ТЕОРИЈА (6)

10.00.

учионица број 2

Делиградска

Јелена Томић

Светлана Матић

Невена Марковић

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

4.РАЗРЕД (1)

10.15.

учионица број 6

Делиградска

Милан Бајин

Марјан Радуловић

Ксенија Крстић

МАСАЖА+ КИНЕЗИОЛОГИЈА

3. РАЗРЕД  – ТЕОРИЈА (3)

11.00.

учионица број 1

Делиградска

Данијела Чобељић

Славица Бошков

Александра Ранђеловић

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЈА СА НЕГОМ 3.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (1)

11.00.

учионица број 3

Делиградска

Добрила Дедић

Милена Даворија

Александра Милина

АКУШЕРСТВО  СА НЕГОМ

3. И 4.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (2)

11.00.

учионица број 3

Делиградска

Добрила Дедић

Милена Даворија

Александра Милина

ФАРМАКОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД (3)

12.00.

Учионица број 1

Делиградска

Драгица Смоловић

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић

ИНФЕКТОЛОГИЈА СА НЕГОМ

3. И 4.РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (17)

12.00.

Учионица број 1

Делиградска

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић Драгица Смоловић

УТОРАК 24.08.2021.
ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

3.РАЗРЕД – НОВОРОЂЕНЧЕ ПСТ(3)

10.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Тијана Мркић

Александра Пантелић

Снежана Стефановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ 4.РАЗРЕД – ВЕЖБЕ + НЕОНАТОЛОГИЈА МСВ+ПСТ(18)

10.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Тијана Мркић

Александра Пантелић

Снежана Стефановић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ –

2., 3. И 4. РАЗРЕД

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ (7)

10.00.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Тијана Мркић

Александра Пантелић

Снежана Стефановић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ  3.РАЗРЕД – НОВОРОЂЕНЧЕ + ИСХРАНА МСВ  (16)

10.30.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Никола Димитров

Биљана Јовановић

Биљана Аранђеловић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ  3.РАЗ

ДИГЕСТИВНЕ БОЛЕСТИ +

РЕСПИРАТОРНЕ БОЛЕСТИ

10.30.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Никола Димитров

Биљана Јовановић

Биљана Аранђеловић

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА  2. РАЗРЕД

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ (4)

10.30.

Кабинет неге 4.спрат

Делиградска

Никола Димитров

Биљана Јовановић

Биљана Аранђеловић

ХИГИЈЕНА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ -Тијана Станић

12.00.

Учионица број 2

Делиградска

Светлана Матић

Иљана Ракић

Гордана Јањић

ПЕДИЈАТРИЈА СА НЕГОМ

2.,3. И 4. РАЗРЕД –ТЕОРИЈА

(24)

12.00.

Учионица број 2

Делиградска

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Светлана Матић

ПЕДИЈАТРИЈА + ПСИХИЈАТРИЈА 4.РАЗРЕД  МСТ(6)

12.00.

Учионица број 2

Делиградска

Иљана Ракић

Гордана Јањић

Светлана Матић

СРЕДА 25.08.2021.
ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

3. И 4. РАЗРЕД – ВЕЖБЕ (13)

09.00.

Учионица број 1

Делиградска

Валентина Миловић

Биљана Аранђеловић

Биљана Јовановић

ФИЗИКА 3. И 4. РАЗРЕД  (3)

09.00.

Учионица број 6

Делиградска

Мирјана Костић

Горан Симић

Милица Ристановић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4.РАЗРЕД

ПИСМЕНИ (1)

09.00. Учионица

 број 6 Делиградска

Наташа Вујанић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4.РАЗРЕД

УСМЕНИ (1)

10.00.

Учионица број 1

Делиградска

Наташа Вујанић

Јелена Манојловић

Ивана Пауновић

ПАТОЛОГИЈА 2.РАЗРЕД (9)

10.00.

Учионица у приземљу

Делиградска

Јасна Пантелић Миљевић

Гордана Костић

Славица Бошков

МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

2.РАЗРЕД (1)

10.00.

Учионица број 10

Делиградска

Драган Самарџић

Зоран Милетић

Стефан Стефановић

ХЕМИЈА 3.РАЗРЕД (1)

10.00.

Учионица број 9

Делиградска

Славица Љубојевић

Сузана Несторовић

Мирјана Костић

ПСИХОЛОГИЈА И ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД (2)

10.00.

учионица број 5

Делиградска

Јелена Нешковић

Милица Ристановић

Сандра Митровић

ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА 3.РАЗРЕД ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ (6)

10.00.

учионица број 5

Делиградска

Јелена Нешковић

Милица Ристановић

Сандра Митровић

ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕЦЕ

3. И 4. РАЗРЕД – ТЕОРИЈА (13)

11.00.

ПП служба

Делиградска

Јасмина Вучићевић

Сандра Митровић

Милица Ристановић

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4.РАЗРЕД (1)

11.00.

Кабинет информатике

Делиградска

Тамара Хајдуковић

Љубица Поповић

Марија Бабић

ЧЕТВРТАК 26.08.2021.
МУЗИЧКО УМЕТНОСТ

1.РАЗРЕД  (1)

09.00.

Учионица у приземљу

Делиградска

Хаџи Јелена Станисављевић

Марија Цвијетић

Људмила Брајовић Левајац

МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА 4.РАЗРЕД

ТЕОРИЈА + ВЕЖБЕ (12)

09.00.

Учионица у приземљу

Делиградска

Хаџи Јелена Станисављевић

Марија Цвијетић

Људмила Брајовић Левајац

БИОЛОГИЈА 2. И 3.РАЗРЕД (6)

10.00.

учионица број 1

Делиградска

Наташа Бабић Даниловић

Момчило Гвоздић

Снежана Миленковић

ПРВА ПОМОЋ – 4.РАЗРЕД

ВЕЖБЕ + ТЕОРИЈА (8)

 

10.00.

Кабинет прве помоћи 4.спрат

Делиградска

Биљана Вујанић

Оливера Стојичић

Драган Латиновић

МЕДИЦИНСКА БИОХЕМИЈА

2.,3. И 4.РАЗРЕД (11)

10.00.

Учионица у приземљу

Делиградска

Гордана Костић

Славица Бошков

Јасна Пантелић Миљевић

МИКРОБИОЛОГИЈА СА ЕПИДЕМИОЛОГИЈОМ 2.РАЗРЕД (9)

11.00.

Учионица број 2

Делиградска

Јасна Уљаревић

Јасна Пантелић Миљевић Драгица Смоловић