Образовни профил је основан 1979. године.

Циљ образовања је професионално оспособљавање ученика за рад са здравом децом узраста до 3. године на пословима неге и васпитања.

По завршетку школовања ученици су оспособљени за васпитно-образовни рад

са децом раног узраста у јаслицама.

Могућност запошљавања у јаслицама и дечијим вртићима, у стационарним установама за заштиту одојчади, деце и омладине, као и у дечијим културним центрима за рад са децом раног узраста и дечијим играоницама.