Образовни профил је основан још давне 1899. године.

Циљ образовања је професионално оспособљавање ученика за унапређење гинеколошког здравља и рад са трудницом и породиљом.

По завршетку школовања ученици су оспособљени за рад на спровођењу неге и лечење гинеколошких болесница, као и за вођење порођаја и спровођење прве неге новорођенчета и неге породиља.

Могућност запошљавања у домовима здравља и стационарним гинеколошко-акушерским клиникама, као и болницама на пословима здравствене заштите новорођенчета и неге породиља.