Циљ образовања је стицање знања и вештина и њихова примена у пракси, првенствено из мануелне масаже, а потом и физикалне терапије, и упознавање ученика са кинезитерапијским процедурама у процесу рехабилитације.

Ученици се оспособљавају за самосталан рад као масери у зависности од степена оштећења вида као физиотерапеутски техничари (могу обављати парафинотерапију, парафанго, криотерапију, хидротерапију, подводну масажу, и неке електротерапијске процедуре).

Могућност запошљавања у центрима за рехабилитацију, домовима здравља, козметичким салонима, велнес центрима, спортским клубовима.

 ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

 Наставни планови и програми за ученике оштећеног вида су прилагођени, тако да је акценат стављен на мануелне спретности и способности које одликују ове ученике. Поједини садржаји општеобразовних и стручних предмета и дидактичко-методичка упутства осмишљена су у складу са степеном и врстом оштећења.

Вежбе и настава у блоку које чине део садржаја стручних наставних предмета  остварују се са групом од 3-4 ученика, што омогућава индивидуални рад са ученицима.