За родитеље

 

Важно!

 

Школска 2024/25 година почиње 02.септембра 2024. године.

Први и трећи разред иду пре подне у школу (од 8 сати почиње први час), а други и четврти разред идe после подне у школу (од 14 сати почиње први час).

 

УПИС УЧЕНИКА 2024/2025.ГОДИНА

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе, непосредно у школи је од 01.07-02.07.2024.године од 8-15 часова.

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем је од 01.07.2024.године у 8 часова до 05.07.2024.године до 15 часова.

 

Подношење пријаве за други уписни круг, непосредно у школи је 03.07.2024.године од 8-15 часова.

На дан уписа узимаће се мере за униформе (у сутерену школе) за ученике који уписују први разред Медицинске школе „Београд“ у периоду од 8 до 15 часова.

Документа потребна за упис:П

  • Пријава за упис.
  • Сведочанства из шестог, седмог и осмог разреда основне школе. (оригинал или оверена код нотара)
  • Сведочанство о завршеној основној школи.
  • Уверење о положеној малој матури.
  • Лекарско уверење.

 

Ускоро више информација о ученичким стипендијама. Обавештења о ученичким стипендијама биће окачена на огласној табли у школи.

 

Одобрене ученичке стипендије , биће уплаћене  на отворене текуће рачуне  у Уникредит банци.

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

 

Прва смена (Прва и Трећа година пре подне)

 

1- 08:00-08:45

 

2- 08:50-09:35

 

3- 09:40-10:25

 

Велики одмор 20 минута

 

4- 10:45-11:30

 

5- 11:35-12:20

 

6- 12:25-13:10

 

7- 13:15-13:50

 

Друга смена (Друга и Четврта година по подне)

 

1- 14:00-14:45

 

2- 14:50-15:35

 

3- 15:40-16:25

 

Велики одмор 20 минута

 

4- 16-45-17:30

 

5- 17-35-18:20

 

6- 18:25-19:10

 

7- 19:15-20:00

 

Смене се мењају на недељном нивоу.