РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ

Предраг Јовановић- ДИРЕКТОР

Добрила Дедић-помоћник директора

Гордана Костић-помоћник директора

Никола Димитров-помоћник директора

Школски мејл: mskola@eunet.rs

Мејл помоћника директора: skolamed31@gmail.com

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

 1. Сандра Митровић- педагог 
 2. Тања Веселиновић- дефектолог-тифлолог
 3. Милица Цинцар-Костић -психолог
 4. Жељка Којић- психолог

Секретар школе

 1. Жарко Вукићевић, email: mskolabgd@gmail.com

Рачуноводство

 1. Данијела Драгашевић – шеф рачуноводствa, email: mskola.danijela@gmail.com
 2. Горан Симић-стручни сарадник
 3. Јелена Крстонијевић– финансијски рачуновођа
 4. Јелена Станојевић – благајник, email: mskola.blagajna@gmail.com
 5. Снежана Арас- секретарица

Библиотека

 1. Маја Јовановић
 2. Jелена Вуић

Преквалификације и доквалификације

 1. Хаџи Јелена Станисављевић- координатор за рад са ванредним ученицима, email: vanrednipolaznici@gmail.com

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ВАСПИТАЧ

Биљана Јовановић (руководилац образовног профила)

 1. Никола Димитров– Здравствена нега деце раног узраста-вежбе и теорија, Инфектологија са негом-вежбе.
 2. Биљана Јовановић– Здравствена нега деце раног узраста-теорија и вежбе, Васпитање и нега деце-вежбе.
 3. Гордана Пешић-Здравствена нега деце раног узрсата-теорија и вежбе, Васпитање и нега деце-вежбе, Здравствена нега-вежбе.
 4. Биљана Аранђеловић-Здравствена нега деце раног узраста-вежбе и теорија, Васпитање и нега деце-вежбе, Педијатрија са негом-исхрана.
 5. Мира Саковић– Здравствена нега деце раног узраста-вежбе и терија, Педијатрија са негом-вежбе.
 6. Александра Пантелић-Педијатрија са негом-вежбе, Здравствена нега деце раног узраста-вежбе и теорија.
 7. Валерија Ристовић– Здравствена нега деце раног узраста- теорија и вежбе, ОКМ – вежбе.
 8. Валентина Миловић– Васпитање и нега деце-вежбе.
 9. Милица Димитров– Здравствена нега деце раног узраста-вежбе и теорија, Васпитање и нега деце-вежбе.
 10. Бојана Милановић– Здравствена нега деце раног узраста-вежбе и теорија, Васпитање и нега деце-вежбе.
 11. Александра Павловић– Здравствена нега деце раног узраста-вежбе и теорија, Васпитање и нега деце-вежбе, Педијатрија са негом-вежбе.
 12. Тијана Ђукановић– Здравствена нега- вежбе, Инфектологија са негом-вежбе
 13. Марина Симовић– Здравствена нега деце раног узраста, Педијатрија са негом-вежбе.

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

Марковић Љиљана (руководилац образовног профила)

 1. Марковић Љиљана: Инфектологија са негом-вежбе, здравствена нега деце-вежбе и теорија и теорија, основи клиничке медицине-вежбе , дерматологија са негом-вежбе.
 2. Томић Татјана: Дечија хирургија са негом-вежбе. 
 3. Станић Ружа: Гинекологија и акушерство са негом-вежбе, педијатрија са негом-вежбе и здравствена нега деце-вежбе и теорија.
 4. Стефановић Снежана: Педијатрија са негом-вежбе и здравствена нега деце-вежбе и теорија.
 5. Павић Вера: Педијатрија са негом-вежбе
 6. Срећо Ана: Инфектологија са негом-вежбе и здравствена нега деце-вежбе и теорија.
 7. Мркић Тијана: Педијатрија са негом-вежбе и здравствена нега деце-вежбе и теорија.
 8. Максимовић Биљана: Дечија неуропсихијатрија са негом-вежбе и здравствена нега деце-вежбе и теорија.
 9. Митровић Гордана: Предузетништво, основи клиничке медицине-вежбе и педијатрија са негом-исхрана.
 10. Јовановић Маја: Здравствена нега-вежбе , дерматологија са негом -вежбе и здравствена нега деце-вежбе и теорија.
 11. Ћираковић Милица: Педијатрија са негом-вежбе, здравствена нега-вежбе,основи клиничке медицине-вежбе, дерматологија са негом-вежбе и здравствена нега деце-вежбе и теорија.
 12. Ћурчић Вукашин: Педијатрија са негом-вежбе, здравствена нега-вежбе,основи клиничке медицине-вежбе, дерматологија са негом-вежбе и здравствена нега деце-вежбе и теорија.
 13. Јелена Стаменковић– Здравствена нега деце раног узраста-вежбе, Здравствена нега деце- теорија, Дерматологија са негом- вежбе, Педијатрија са негом. 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕСТРА И ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ

Миловић Јелена (руководилац образовног профила)

 1. Миловић Јелена – Хирургија са негом вежбе, Здравствена нега теорија
 2. Вергаш Весна– Педијатрија са негом вежбе , Здравствена нега теорија и вежбе
 3. Мраковић Драгана– Акушерство са негом вежбе , Здравствена нега вежбе
 4. Стојчић Анита– Акушерство са негом вежбе , Здравствена нега теорија, Предузетништво
 5. Симић Вера– Гинекологија са негом вежбе, Здравствена нега теорија, Предузетништво
 6. Кесер Сања– Гинекологија са негом вежбе, Акушерство са негом вежбе, Здравствена
  нега вежбе. 
 7. Невена Узелац– Акушерство са негом вежбе, Здравствена нега вежбе, Здравствена нега у
  кући теорија
 8. Даница Бабић– Здравствена нега теорија и вежбе, Гинекологија са негом вежбе.
 9. Весна Николић Мићић– Здравствена нега-вежбе.
 10. Мирјана Харди– Гинекологија са негом-вежбе, Здравствена неге-вежбе.
 11. Марија Пантић-Гинекологија са негом-вежбе, Здравствена неге-вежбе.
 12. Александра Ерцеговчевић– Здравствена нега, Здравствена нега у Кући. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

Томић Татјана (руководилац образовног профила)

 1. Никола Димитров: Инфектологија са негом. 
 2. Ана Срећо: Здравствена нега- теорија и вежбе. 
 3. Гордана Пешић: Здравствена нега-вежбе. 
 4. Валерија Ристовић: Здравствена нега, Интерна медицина и хирургија. 
 5. Љиљана Марковић: Здравствена нега- вежбе. 
 6. Гордана Митровић: Здравствена нега- теорија. 
 7. Милица Ћираковић: Здравствена нега- вежбе. 
 8. Вукашин Ћурчић: Здравствена нега-вежбе. 
 9. Драгана Мраковић: Гинекологија са негом. 
 10. Тијана Ђукановић : Интерна медицина и Хирургија са негом. 
 11. Јелена Стаменковић: Неурологија, Интерна и Хирургија са негом. 
 12. Даница Бабић– блок настава из Здравствене неге. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА
ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР И МАСЕР

Сандра Мрђен (руководилац образовног профила)

      1. Сандра Мрђен

 • Физикална терапија
 • Масажа

     2. Михајло Ђокић

 • Кинезиологија
 • Кинезитерапија

     3. Драгана Глишић

 • Кинезитерапија
 • Физикална терапија
 • Специјална рехабилитација

     4. Дубравка Јуруковић

 • Здравствена нега и рехабилитација
 • Кинезиологија
 • Масажа

     5. Ана Смиљанић

 • Здравственанега и рехабилитација
 • Кинезиологија

     6. Љиљана Цвејић

 • Физикална терапија
 • Масажа

    7. Дејан Гајовић

 • Физикалнатерапија
 • Масажа

      8. Јелена Мицић

 • Здравственанега и рехабилитација
 • Кинезиологија

      9. Зоран Јовановић

 • Здравственанега и рехабилитација
 • Кинезитерапија
 • Специјална рехабилитација
 • Масажа

     10. Нина Лучић

 • Кинезиологија
 • Масажа
 • Кинезитерапија

     11. Милош Милошевић

 • Физикалнатерапија
 • Масажа

     12.Јелена Вељковић

 • Кинезиологија
 • Масажа
 • Кинезитерапија

     13.Љиљана Ковачевић

 • Здравствена нега и рехабилитација
 • Масажа
 • Физикална терапија

     14. Јасна Проданов

 • Здравственанега и рехабилитација
 • Масажа
 • Кинезиологија

     15. Снежана Коцев

 • Физикална терапија
 • Масажа
 • Специјална рехабилитација

     16. Чедомир Пауновић

 • Здравственанега и рехабилитација
 • Масажа
 • Специјалнарехабилитација

     17. Данијела Миљковић

 • Физикална терапија
 • Масажа

     18. Сања Миљковић

 • Физикална терапија
 • Масажа
 • Специјална рехабилитација

     19. Борис Лубарда

 • Здравственанега и рехабилитација
 • Масажа
 • Специјална рехабилитација

     20. Стефан Стефановић

 • Здравственанега и рехабилитација
 • Масажа

     21. Милош Рашуо

 • Специјална рехабилитација
 • Масажа
 • Физикална терапија
 • Кинезитерапија

     22. Ивана Рашуо

 • Масажа
 • Кинезитерапија
 • Физикална терапија

     23. Тијана Бурић Пејчић

 • Здравственанега и рехабилитација
 • Масажа
 • Физикална терапија
 • Кинезитерапија

    24.Анђелка Стефановић

 • Блок настава.

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СТРУЧНИХ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕДМЕТА

Стојичић др Оливера (руководилац стручног већа)

 1. Стојичић др Оливера – Прва помоћ
 2. Бошков др Славица – Физикална терапија, Масажа II, Специјална рехабилитација, Медицинска рехабилитација.
 3. Вежа др Златко – Анатомија и физиологија, Патологија, Неурологија, Основи клиничке медицине, Исхрана, Познавање препарата.
 4. Вујанић Биљана – Прва помоћ
 5. Дедић др Добрила – Акушерство са негом I, II, Гинекологија са негом,
  Акушерство и гинекологија са негом, Хигијена са здравственим васпитањем.
 6. Јањић др Гордана – Педијатрија са негом, Инфектологија са негом.
 7. Костић Гордана – Медицинска биохемија
 8. Матић др Светлана – Хигијена и здравствено васпитање, Хигијена са здравственим васпитањем.
 9. Матић Чучуловић др Споменка – Хирургија са негом, Дечја хирургија са негом, Неурологија, Основи клиничке медицине
 10. Милина др Александра – Анатомија и физиологија, Интерна медицина.
 11. Пантелић Миљевић др Јасна – Медицинска биохемија, Фармакологија,
  Инфектологија са негом
 12. Радишић Мијаиловић др Славица – Анатомија и физиологија, Патологија,
  Дерматологија са негом
 13. Ракић др Иљана – Педијатрија са негом, Исхрана , Дечја
  неуропсихијатрија, Неуропсихијатрија
 14. Ранђеловић др Александра – Кинезитерапија, Физикална терапија IV
 15. Смоловић др Драгица – Анатомија и физиологија, Фармакологија
 16. Стевовић др Мирјана – Патологија, Инфектологија са негом
 17. Уљаревић др Јасна – Микробиологија са епидемиологијом, Инфектологија са негом
 18. Чобељић др Данијела – Кинезиологија II, III, Масажа
 19. Тешић др Наташа– Фармакологија, хигијена и здравствено васпитање.
 20. Томић др Јелена – Микробиологија са епидемиологијом, Неурологија, Хигијена са здравственим васпитањем.
 21. Царић др Кристина – Анатомија и физиологија, Инфектологија са негом.
 22. Секулић др Јована– Здравствена нега и рехабилитација, Масажа, Основи неге и рехабилитација, Фармакологија, Здравствена нега и рехабилитација
 23. Костић др Данило– Медицинска биохемија, Гинекологија и акушерство
 24. Ристовић др Лидија– Здравствена нега и рехабилитација, Масажа, Физикална терапија.
 25. Божидар др Поцевски– Хигијена и здравствено васпитање, Хирургија, Дечја хирургија. 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, КУЛТУРЕ ТЕЛА, МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ, МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, МУЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

            др Милан Бајин (руководилац стручног већа)

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

 • Нико Вречер,
 • Маријана Андрић,
 • Константин Баталовић,
 • Ивана Вишњевац,
 • Ксенија Крстић,
 • др Милан Бајин и
 • Марјан Радуловић

КУЛТУРА ТЕЛА

 • Ивана Вишњевац,
 • Ксенија Крстић,
 • др Милан Бајин и
 • Марјан Радуловић

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ- КУЛТУРА

 • Хаџи Јелена Станисављевић, Валентина Крстић. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Људмила Брајовић Левајац

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА: ПСИХОЛОГИЈА и ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА, ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОЛОГИЈА, ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА и ВАСПИТАЊЕ и НЕГА ДЕЦЕ

Тања Веселиновић (руководилац стручног већа)

 1. Слађана Ђукић: Здравствена психологија, Психологија и дечја психологија
 2. Јелена Нешковић: Психологија, Дечја психологија (теорија и вежбе)
 3. Јасмина Вучићевић: Предшколска педагогија, Васпитање и нега деце теорија, Грађанско васпитање

СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА: МАТЕМАТИКЕ,
РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ, ФИЗИКЕ, ХЕМИЈЕ И БИОЛОГИЈЕ

         Нина Милаковић (руководилац стручног већа)

            МАТЕМАТИКА:

 1. ВАСИЉЕВИЋ ГОРДАНА
 2. МИЛЕНКОВИЋ МАРИЈА
 3. ЈАНДРЛИЋ АНА
 4. МИЛАКОВИЋ НИНА
 5. СТАНАРЕВИЋ МИЛОРАД
 6. МИЛЕНКОВИЋ ДЕЈАН

         РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА:

 1. ПОПОВИЋ ЉУБИЦА
 2. ХАЈДУКОВИЋ ТАМАРА 
 3. ШУРБАТОВИЋ ВИДАК
 4. ПАВЛОВИЋ ВЛАДАНКА
  ФИЗИКА:
 5. ЦАРИЋ МИЛЕНА
 6. ДРОБАЦ ТАМАРА
 7. НИКОЛИЋ МАРИЈА
 8. МАТИЋ ЖЕЉКА
  ХЕМИЈА:
 9. ЉУБОЈЕВИЋ СЛАВИЦА
 10. НЕСТОРОВИЋ СУЗАНА
 11. СТОЈАНОВИЋ СУЗАНА
 12. СТАНКОВИЋ СРЕЋКО
  БИОЛОГИЈА:
 13. МИЛЕНКОВИЋ СНЕЖАНА
 14. ГВОЗДИЋ МОМЧИЛО
 15. ДАНИЛОВИЋ БАБИЋ НАТАША
 16. ПЕРИЋ БИЉАНА

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ, СТРАНИ ЈЕЗИЦИ И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Оливера Гемаљевић (руководилац стручног већа)

 1. Љиља Алексић – српски језик и књижевност
 2. Љиљана Гавриловић– српски језик и књижевност
 3. Наташа Кнежевић -српски језик и књижевност
 4. Милена Ковачевић -српски језик и књижевност, књижевност за децу
 5. Слађана Лукић Бундало– српски језик и књижевност
 6. Биљана Максимовић– српски језик и књижевност
 7. Никша Максимовић – српски језик и књижевност
 8. Татјана Милошевић -српски језик и књижевност
 9. Ловорка Павловић -српски језик и књижевност
 10. Наташа Вујанић – енглески језик
 11. Јелена Манојловић– енглески језик
 12. Вера Мијановић– енглески језик
 13. Ивана Пауновић -енглески језик
 14. Нина Пилиповић -енглески језик
 15. Маријана Чулић -енглески језик
 16. Душица Грујовић– енглески језик
 17. Ана Бошковић – руски језик
 18. Јелена Јовановић– француски језик, латински језик
 19. Оливера Гемаљевић – латински језик

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА: ФИЛОЗОФИЈА, ИСТОРИЈА, СОЦИОЛОГИЈА, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ, ГЕОГРАФИЈА, ВЕРСКА НАСТАВА, УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО, МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ЛОГИКА СА ЕТИКОМ

Никола Јовановић (руководилац стручног већа)

 1. Самарџић Драган – Филозофија, Медицинска етикаи Логика
 2. Милетић Зоран– Филозофија и Социологија
 3. Гарић Јадранака – Социологија, Устав и права грађана и Грађанско васпитање
 4. Калембер Михајловић Сенка – Социологија и Грађанско васпитање
 5. Гутеша Миле – Историја
 6. Крунић Дејан – Историја и Историја(изборни предмет)
 7. Спасојевић Тамара – Историја и Грађанско васпитање
 8. Јовановић Никола– Грађанско васпитање
 9. Булић Вељко– Географија
 10. Јаковљевић Снежана – Географија и Медицинска географија
 11. Војводић Пеђа-Географија, Медицинска географија и Грађанско васпитање
 12. Јовановић Љиљана– Верска настава
 13. Гаџић Љиљана– Верска настава
 14. Кошутић Радмило– Верска настава
 15. Вучићевић Јасмина – Грађанско васпитање
 16. Левајац Брајевић Људмила- Грађанско васпитање
 17. Симић Вера– Предузетништво
 18. Митровић Гордана – Предузетништво
 19. Стојчић Анита – Предузетништво

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

 1. Зоран Даниловић –домар
 2. Веран Дрезгић- домар

 1. Верица Баштовановић-теткица
 2. Стана Вучковић-теткица
 3. Зорица Јованић-теткица
 4. Сузана Јовановић-теткица
 5. Гордана Ковачевић-теткица
 6. Јованка Митковић-теткица
 7. Снежана Радомировић-теткица
 8. Снежана Димитријевић-теткица
 9. Смиљана Стојковић-теткица
 10. Смиља Цветковић-теткица
 11. Снежана Цицмил-теткица