Образовни профили I II III IVУкупно  
Гинеколошко-акушерска сестра 2 одељ.2 одељ.2 одељ.2 одељ.8 одељ.
Медицинска сестра-васпитач3 одељ.3 одељ.3 одељ.3 одељ.12 одељ.
Педијатријска сестра- техничар2 одељ.2 одељ.2 одељ.2 одељ.8 одељ.
Физиотерапеутски техничар3 одељ.3 одељ.3 одељ.3 одељ.12 одељ.
Физиотерапеутски техничар оштећеног вида 2 одељ.2 одељ.2 одељ.2 одељ.8 одељ.
Медицинска сестра – техничар1 одељ.1 одељ.2 одељ.
Здравствени неговатељ1 одељ.1 одељ.
Масер1 одељ.1 одељ.1 одељ.3 одељ.
УКУПНО:14 одељ.14 одељ.14 одељ.12 одељ.54 одељ.