Пројекат – ERASMUS+ „Yes We Can – Above & Beyond“

Пројекат стратешког партнерства између образовних институција из Србије, Португала и Немачке који је почео са реализацијом 2019. године, завршава се у септембру месецу 2022. године. Овај пројекат је посебно намењен унапређењу инклузивног образовања ученика средњих школа. Медицинска школа „Београд“ је у току маја месеца 2022. године била домаћин мобилности у Републици Србији при чему је у току петодневног боравка угостила професоре и ученике из Португала и Немачке. Ова мобилност је била сјајна прилика како за госте, тако и за ученике и професоре школе да размене искуства и примере добре праксе у области инклузивног образовања. Посебну подршку у реализацији мобилности и пројектних задатака, школа је добила од стране просветних саветника из Школске управе Београд, као и од стране представника из UNICEF-а, који су личним присуством и директним учешћем у активностима пројекта, допринели квалитету образовно-васпитне праксе коју годинама спроводи Медицинска школа „Београд“ у области инклузије. Мобилност у Србији је завршена на обострано задовољство свих учесника, са жељом да се и наредна мобилност у Немачкој и Португалу реализује у корист квалитета инклузивног образовања школа учесница у овом пројекту. Пројекат се завршава званично организовањем Међународног конгреса „Yes We Can“ у Португалу, крајем јуна месеца 2022. године. На конгресу ће и представници из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, имати прилику да представе достигнућа и развојну стратегију инклузивног образовања која се континуирано остварује у образовном систему Републике Србије. Завршетак овог пројекта не значи и крај сарадње са пројектним партнерима, већ подстицај да се израђују нови пројекти, да се размењују идеје и примери добре праксе, да се шири сарадња и дели искуство које су пројектни партнери стицали и градила у току трајања овог пројекта.