Смена се мења сваке друге недеље. Прву недељу септембра месеца 2021. године започињу ученици I и III разреда у преподневној смени.