Смена се мења сваке друге недеље. Прву недељу у септембру месецу започињу ученици I и III разреда у преподневној смени. Прва недеља почетком другог полугодишта започињу ученици I и III разреда у преподневној смени.