ХХ Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије,  25-28.05.2017.

Директорка Медицинске школе „Београд“, проф. др Нада Трифковић, традиционално пружа подршку стручним сусретима ПУ Србије предавањима из области образовања, науке, и као почасни члан организационог одбора удружења медицинских сестара ПУ.Медицинска школа „Београд“ и наставници образованог профила медицинска сестра – васпитач, прате и учествују на стручним сусретима као координатори сесија, презентацијама активности које реализују ученици у оквиру професионалне праксе у ПУ. Оваква размена искуства доприноси очувању и јачању партнерских односа између Медицинске школе и ПУ.

Тема мајских сусрета: Играчка и лутка – контекст васпитно-образовне праксе која подржава учење и развој. Планирање и израда дидактичких средстава као значајан допринос ученика у богаћењу дечјег раног искуства.