Учешће ученика у пројекту Уједињених Нација „SEEDLING“ који спроводи Регионални центар за животну средину уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Резултати истраживања и активности ученика и наставника представљају саставни део овог  пројекта који ће трајати до новембра 2018. године, а који представља циљеве одрживог развоја Уједињених нација у школама у југоисточној Европи.                                                                        

Циљ пројекта је утврђивање знања ученика и њихових ставова о одрживом развоју, подршка систему образовања у изградњи капацитета и подизању свести о новим циљевима УН о одрживом развоју, како код наставника, тако и код ученика.

Медицинска школа „Београд“, једна је од водећих средњих стручних школа према броју пројеката у којима учествују наши ученици свих образовних профила и разреда. У току претходне две године остварена је међународна сарадња путем посета иностраних делегација нашој школи и путем директног учешћа у међународним пројектима.

   Нашу школу посетила је група од 30 студената педагогије са Универзитета из Ротердама и 6 студената Филозофског факултета Универзитета у Београду са групе за педагогију и андрагогију. Са студентима ове студијске посете су дошли професори са Универзитета у Ротердаму, професор Пашкал Ван Шаик и професор Петра Ван дер Зеии. Остваривањем овакве сарадње школа је постала члан међународног пројекта студената Универзитета у Београду – катедра за педагогију и андрагогију и позвани смо у узвратну посету Холандији. Педагог Сандра Митровић презентовала је педагошки систем Србије, са посебним освртом на стратегију развоја и модернизацију средњег стручног образовања. Професорима и студентима представљен је  информатички кабинет, при чему је организатор-реализатор програма информатике за слепе и слабовиде ученике, Иван Костов, представио свој рад са ученицима наше школе, и на овај начин истакнута је сарадња са друштвеном средином у информатичкој едукацији слепих у овом кабинету.

Посебно интересовање студената наше земље и иностранства било је за област примене интерактивне педагогије и различитих аспеката примене инклузивног образовања у нашој школи о чему је говорила директор школе, dr sc. Нада Трифковић.