Образовни профил: Гинеколошко акушерска сестра

ПРВИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • др Бошко Сувајџић, мр Наташа Станковић –Шошо, др Славко Петаковић – Читанка за први разред гимназија и средњих дтручних школа, Нови Логос, 2020
 • Станковић-Шашо Н, Читанка за први разред гимназија и средњих стручних школа, ЗУНС, Београд.
 • Павловић М. Ломпар В. Граматика за први разред гимназија и средњих стручних школа, ЗУНС

Енглески језик:

 • Virginia Evans, Kori Salcido, „Nursing“ Career Paths, Express Publishing, 2011.
 •  Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Focus 2, Pearson, 2016

Руски језик

 • Вићентић Б Папрић М. Уџбеник и радна свеска за 1. разред гимназије и средње стручне школе, ЗУНС, 2011.
 • Руски језик- Стручни текстови од 1-4 разреда медицинске школе, ЗУНС, 2006.
 • Биљана Вићентић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић-Вуловић – До встречи в России, Завод за уџбенике, 2020

Француски језик

 • Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић  – Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред 

          медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982

 • Flore Cuny, Anne – Marie Johnson     –  Belleville 1, CLE Interational, 2008

Физика

 • Ј. Јањић, М. Павлов, Б. Радивојевић, Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1987.

Биологија

 • Делија Балош, Драгољуб Панић, Бранка Стевановић, Катица Пауновић, Ђорђе Стевановић, Биологија 1, ЗУОВ, 2004

Историја

 • Кочић Д. Историја за први разред средњих стручних школа, ЗУНА, 2005.

Музичка уметност

 • Маринковић С. Музичка уметност за стручне школе, ЗУНС, 2002.

Ликовна култура

 • Галовић В., Гостовић Б. Ликовна Култура за гимназије и стручне школе, ЗУНС, Београд, 2013.

Географија

 • Гркић М. Географија први и други разред средњих стручних школе, ЗУ, 2006.

Анатонија и физиологија

 • Стајковац А. И др. Анатомија и физиологија за први разред  медицинске школе, ЗУНС, Београд, 1996.

Латински језик

 • Гемаљевић О. Латински језик за први разред медицинске школе, ветеринарске и пољопривредне школе, ЗУНС, Београд, 2019.

Здравствена нега

 • Баљозовић А. Костић С. Баљозовић Н. Здравствена нега 1, за први разред медицинске школе, ЗУНС, Београд, 2012.

Рачунарство и информатика

 • Никола Клем, Рачунарство и информатика за први разред средње школе, Завод за уџбенике Београд, 2003
 • Филип Марић, Рачунарство и информатика за први разред гимназије, Klett, 2019

Математика

 • Милорад Јоковић, Иванка Томић, Збирка решених задатака за 1. и 2. разред средње школе, круг, 2008

Хемија

 • Татјана Недељковић, Општа хемија 1 уџбеник за први разред средње школе за гимназије општег и природно- математичког смера, Логос, 2013

Верска настава

 • Мидић И. Православни катихизис за средњу школу, први разред,
 • Библија

Грађанско васпитање

 • Пешић М. Погадић Д. Петровић Д. Водич за наставнике „ Грађанско васпитање“ за први разред средње школе, Министарство просвете и спорта 2002.

Прва помоћ

 • Вежа З. Павловић Д. Прва помоћ за медицинске школе, ЗУ, Београд, 2006.

ДРУГИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Српски језик и књижевност,Наташа Станковић-Шошо,Бошко Сувајџић -Читанка за други разред гимназија и средњих стручних школа, Логос, 2016

Енглески језик:

 • Virginia Evans,Kori Salcido   „Nursing“ Career Paths, Express Publishing, 2011
 • Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski             – Focus 2, Pearson, 2016
 • Virginia Evans, Kori Salcido  Career Path: “Nursing”, уџбеник за језик струке, Express Publishing, 2011

Француски језик

 • Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић      –  Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Flore Cuny, Anne – Marie Johnson   –    Belleville 1, CLE Interational, 2008

Руски језик

 • Биљана Вићентић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић-Вуловић-До встречи в России, Завод за уџбенике, 2020

Историја

 • Иван М. Бецић-Историја за други разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, 2007

Хигијена са здравственим васпитањем

 • Душан Бацковић    Хигијена са здравственим васпитањем за 1. и 2. разред медицинске средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2017

Микробиологија са епидемиологијом

 • Радуловић Ш. Микробиологија са епидемиологијом за други разред медицинске школе, ЗУНС, 2004.

Патологија

 • Борота Р. Патологија за други разред медицинске школе, ЗУНС, 2020.

Психологија

 • Ненад Хавелка       Психологија за 2. и 3. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 2018

Здравствена нега

 • др Александар Баљозовић, Ковина Јојкић, Ружица Хити, др Никола Баљозовић     – Здравствена нега 2, за други разред медицинске школе, ЗУНС, 2012

Фармакологија

 • Зоран Стојановић и група аутора    -Фармакологија за 2. разред медицинске школе, ДАТА Статус, 2014

Физика

 •  Ј.Јањић, М. Павлов, Б. Радивојевић-Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за други разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2012

Хемија

 • Снежана Рајић   –  Неорганска хемија за 2. разред гимназије природно-математичког и општег смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке, Завод за уџвенике, Београд., 2011

Биологија

 • Милоје Крунић,Иво Савић, Божидар Ћурчић       –   Биологија 2 за други или први разред медицинске школе и други разред ветеринарске школе, ЗУНС, 1992

Математика

 • Владимир Мићић, Живорад Ивановић, Срђан Огњановић   –  Математика за II разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012

Верска настава

 • Мидић И. Православни катихизис за средњу школу, први разред,
 • Библија

Грађанско васпитање

 • Пешић М. Попадић Д. Петровић Д. Водич за наставнике „ Грађанско васпитање“ за други разред средње школе, Министарство просвете и спорта 2002.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Бошко Сувајџић, Наташа Станковић- Шошо, Мина Ђурић   – Читанка за 3. разред средњих стручних школа и гимназија, Нови Логос, 2019

Енглески језик:

 • Virginia Evans, Kori Salcido  Career Path: “Nursing”, уџбеник за језик струке, Express Publishing, 2011
 • Stuart McKinley, Bob Hastings             Success – Intermediate, Енглески језик за 2.разред гимназија и средњих школа, Pearson, 2007

Руски језик

 • Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић    –     До встречи в России 2, Завод за уџбенике, 2014

Француски језик

 • Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић-Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Thierry Gallier, Odile Grand – Clément – Belleville 2, CLE Interational, 2008

Социологија

 • Владимир Вулетић-Социологија, Кlett, 2012

Физика

 • Јеврем Јањић, Мирослав Павлов, Бранко Радивојевић – Физика са збирком задатака и приручнико за лабораторијске вежбе за трећи разред средње школе, Завод за уџбенике Београд, 1989

Хемија

 • Татјана Недељковић – Органска хемија 3 уџбеник за трећи разред средње школе за гимназије општег и природно-математичког смера, Логос, 2015

Биологија

 • Драгослав Маринковић, Марко Анђелковић, Ана Савић, Вукосава Диклић – Биологија 3, Завод за уџбенике, 2012

Педијатрија са негом

 • Костић С. Педијатрија са негом 1,2,3 за 2.3.4. разред средње медицинске школе. ЗУНС, 1991.

Вежбе – Ружа Станић, Ружди Рамадани, Слободан Костић.-Нега, дијагностика, исхрана и терапија у неонатологији, Завод за уџбенике и наставна средства- Београд, 2010

Акушерсто и гинекологија са негом

 • Младеновић Д. Богдановић Акушерство са негом за трећи разред медицинске школе, ЗУ. 2007.

Хирургија са негом

 • Ранђеловић Томислав, Комљеновић Зоран;    Хирургија са негом 3, Завод за уџбенике и наставна средства, 2020

Верска настава

 • Мидић И. Православни катихизис за средњу школу, трећи разред, Зуов, 2011.
 • Библија

Грађанско васпитање

 • Драган Попадић, Илија Вујачић, Данијела Петровић. -Водич за наставнике „Грађанско васпитање“ за 3. разред средње школе, Министарство просвете и спорта, Београд, 2004         

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Предраг Петровић, Мина Ђурић, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо – Читанка за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Логос, 2015

Енглески језик:

 • Virginia Evans, Kori Salcido  Career Path: “Nursing”, уџбеник за језик струке, Express Publishing, 2011
 • Stuart McKinley, Bob Hastings   – Success – Intermediate, Енглески језик за 2.разред гимназија и средњих школа, Pearson, 2007

Француски језик

 • Бојана Вељовић,Ксенија Јовановић  – Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Thierry Gallier, Odile Grand – Clément Belleville 2, CLE Interational, 2008

Филозофија

 • Вучић О. Филозофија за 4. Разред медицинске школе, ЗУНС. 2013.

Физика

 • Б. Радивојевић   –  Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за 4.разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, 2008

Устав и права грађана

 • Рајовић Р Ђурић Д. Устав и права грађана за 4. Разред гимназија и средње стручне школе, ЗУОВ, 2013.

Медицинска биохемија

 • Ђурђић В. Медицинска биохемија за четврти разред медицинске школе, ЗУНС .2006

Здравствена нега

 • Биљана П, Милан Т, Сања М, Мирјана А, Славко М; Здравствена нега 4, Завод за уџбенике и наставна средства, 2015

Инфектологија са негом

 • Слађана Павић  – Инфективне и тропске болести за 3. или 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2016

Интерна медицина

Јован Теодоровић и сарадници – Интерне болести са негом 1, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд, 2004

 • Јован Теодоровић и сарадници – Интерне болести са негом 2, Завод за уџбенике и наставна средства,Београд, 2004

Акушерство са негом

 • Младеновић, Богдановић, Михаиловић – Акушерство са негом 2, Завод за уџбениke, 1992

Гинекологија са негом

 • Драгомир Младеновић, Зорица Богдановић, Александра Михаиловић-Гинекологија са негом, Завод за уџбенике, 1988

Верска настава

 • Мидић И. Православни катихизис за средњу школу, четврти разред, Зуов, 2011.
 • Библија

Грађанско васпитање

 • Пешић М. Попадић Д. Петровић Д. Водич за наставнике „ грађанско васпитање“ за трећи и четврти разред средње школе, Министарство просвете и спорта 2004.

Медицинска сестра васпитач – ПРВИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • др Бошко Сувајџић, мр Наташа Станковић –Шошо, др Славко Петаковић – Читанка за први разред гимназија и средњих дтручних школа, Нови Логос, 2020
 • Станковић-Шашо Н, Читанка за први разред гимназија и средњих стручних школа, ЗУНС, Београд.
 • Павловић М. Ломпар В. Граматика за први разред гимназија и средњих стручних школа, ЗУНС

Енглески језик:

 • Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Focus 2, Pearson, 2016
 • Virginia Evans, Jenny Dooley, Rebecca Minor  Career Path: “Kindergarten Teacher”, уџбеник за језик струке, Express Publishing, 2014

Руски језик

 • Вићентић Б Папрић М. Уџбеник и радна свеска за 1. разред гимназије и средње стручне школе, ЗУНС, 2011.
 • Руски језик- Стручни текстови од 1-4 разреда медицинске школе, ЗУНС, 2006.
 • Биљана Вићентић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић-Вуловић – До встречи в России, Завод за уџбенике, 2020

Француски језик

 • Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић  –  Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Flore Cuny, Anne – Marie Johnson  – Belleville 1, CLE Interational, 2008

Физика

 • Ј. Јањић, М. Павлов, Б. Радивојевић, Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1987.

Биологија

 • Делија Балош, Драгољуб Панић, Бранка Стевановић, Катица Пауновић, Ђорђе Стевановић, Биологија 1, ЗУОВ, 2004

Историја

 • Кочић Д. Историја за први разред средњих стручних школа, ЗУНА, 2005.

Музичка уметност

 • Маринковић С. Музичка уметност за стручне школе, ЗУНС, 2002.

Ликовна култура

 • Галовић В., Гостовић Б. Ликовна Култура за гимназије и стручне школе, ЗУНС, Београд, 2013.

Географија

 • Грчић М. Географија први и други разред средњих стручних школе, ЗУ, 2006.

Анатонија и физиологија

 • Стајковац А. и др. Анатомија и физиологија за први разред  медицинске школе, ЗУНС, Београд, 1996.

Латински језик

 • Гемаљевић О. Латински језик за први разред медицинске школе, ветеринарске и пољопривредне школе, ЗУНС, Београд, 2019.

Здравствена нега

 • Александар Баљозовић, Светислав Костић, Никола Баљозовић   – Здравствена нега 1, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997

Рачунарство и информатика

 • Никола Клем, Рачунарство и информатика за први разред средње школе, Завод за уџбенике Београд, 2003
 • Филип Марић, Рачунарство и информатика за први разред гимназије, Klett, 2019

Математика

 • Милорад Јоковић, Иванка Томић, Збирка решених задатака за 1. и 2. разред средње школе, круг, 2008

Хемија

 • Татјана Недељковић, Општа хемија 1 уџбеник за први разред средње школе за гимназије општег и природно- математичког смера, Логос, 2013

Верска настава

 • Мидић И. Православни катихизис за средњу школу, први разред,
 • Библија

Грађанско васпитање

 • Пешић М. Погадић Д. Петровић Д. Водич за наставнике „ Грађанско васпитање“ за први разред средње школе, Министарство просвете и спорта 2002.

ДРУГИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Бошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо, Александра Угреновић  -Читанка 2 за други разред гимназија и средњих стручних школа, Логос, 2014

Енглески језик:

 • Virginia Evans,Kori Salcido   „Nursing“ Career Paths, Express Publishing, 2011
 • Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski         –   Focus 2, Pearson, 2016
 • Virginia Evans, Kori Salcido  Career Path: “Nursing”, уџбеник за језик струке, Express Publishing, 2011
 • Stuart McKinlay,Bob Hastings  –   „Success“, Pre-Intermediate, Pearson Longman, 2007

Француски језик

 • Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић   – Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Flore Cuny, Anne – Marie Johnson  – Belleville 1, CLE Interational, 2008

Руски језик

 • Биљана Вићентић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић-Вуловић-До встречи в России, Завод за уџбенике, 2020

Историја

 • Иван М. Бецић-Историја за други разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, 2007

Хигијена са здравственим васпитањем

 • Душан Бацковић    Хигијена са здравственим васпитањем за 1. и 2. разред медицинске средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2017

Микробиологија са епидемиологијом

 • Радуловић Ш. Микробиологија са епидемиологијом за други разред медицинске школе, ЗУНС, 2004.

Патологија

 • Борота Р. Патологија за други разред медицинске школе, ЗУНС, 2020.

Психологија

 • Ненад Хавелка  –  Психологија за 2. и 3. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 2018

Здравствена нега деце

 • Магдолна Зелић,Љиљана Котарлић  -Здравствена нега деце, Зунс, 2002

Предшколска педагогија

 • Јасмина ВучићевићРАДНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „БЕОГРАД“ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ, Медицинска школа „Београд“, 2016.

Физика

 •  Ј.Јањић, М. Павлов, Б. Радивојевић-Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за други разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2012

Хемија

 • Снежана Рајић – Неорганска хемија за 2. разред гимназије природно-математичког и општег смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке, Завод за уџвенике, Београд., 2011

Биологија

 • Милоје Крунић,Иво Савић, Божидар Ћурчић  – Биологија 2 за други или први разред медицинске школе и други разред ветеринарске школе, ЗУНС, 1992

Математика

 • Владимир Мићић, Живорад Ивановић, Срђан Огњановић   – Математика за II разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012
 • Милорад Јоковић, Иванка Томић -Збирка решених задатака за 1. и 2. разред средње школе, круг, 2008

Верска настава

 • Мидић И. Православни катихизис за средњу школу, први разред,
 • Библија

Грађанско васпитање

 • Пешић М. Попадић Д. Петровић Д. Водич за наставнике „ Грађанско васпитање“ за други разред средње школе, Министарство просвете и спорта 2002.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Бошко Сувајџић, Наташа Станковић- Шошо, Мина Ђурић   – Читанка за 3. разред средњих стручних школа и гимназија, Нови Логос, 2019

Енглески језик:

 • Virginia Evans, Kori Salcido  Career Path: “Nursing”, уџбеник за језик струке, Express Publishing, 2011
 • Stuart McKinley, Bob Hastings  –  Success – Intermediate, Енглески језик за 2.разред гимназија и средњих школа, Pearson, 2007

Руски језик

 • Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић   – До встречи в России 2, Завод за уџбенике, 2014

Француски језик

 • Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић-Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Thierry Gallier, Odile Grand – Clément – Belleville 2, CLE Interational, 2008

Социологија

 • Владимир Вулетић-Социологија, Кlett, 2012

Физика

 • Јеврем Јањић, Мирослав Павлов, Бранко Радивојевић – Физика са збирком задатака и приручнико за лабораторијске вежбе за трећи разред средње школе, Завод за уџбенике Београд, 1989

Хемија

 • Татјана Недељковић – Органска хемија 3 уџбеник за трећи разред средње школе за гимназије општег и природно-математичког смера, Логос, 2015

Биологија

 • Драгослав Маринковић, Марко Анђелковић, Ана Савић, Вукосава Диклић –    Биологија 3, Завод за уџбенике, 2012

Дечја психологија

 • Нешковић Јелена   – Помоћно наставно средство на предлог стручног већа одобрено од стране Наставничког већа Медицинске школе „Београд“, ,, 2016

Педијатрија са негом

 • Костић С. Педијатрија са негом 1,2,3 за 2.3.4. разред средње медицинске школе. ЗУНС, 1991.

Вежбе – Ружа Станић, Ружди Рамадани, Слободан Костић.-Нега, дијагностика, исхрана и терапија у неонатологији, Завод за уџбенике и наставна средства- Београд, 2010

Књижевност за децу

 • Драгутин Огњановић – „Птице у лету“, Завод за уџбенике и наставна средства; Београд, 1989.

Васпитање и нега деце

 • Јасмина Вучићевић – Помоћно наставно средство на предлог стручног већа одобрено од стране Наставничког већа Медицинске школе „Београд“, Вучићевић Јасмина, 2016

Верска настава

 • Мидић И. Православни катихизис за средњу школу, трећи разред, Зуов, 2011.
 • Библија

Грађанско васпитање

 • Драган Попадић, Илија Вујачић, Данијела Петровић. -Водич за наставнике „Грађанско васпитање“ за 3. разред средње школе, Министарство просвете и спорта, Београд, 2004         

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Предраг Петровић, Мина Ђурић, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо  -Читанка за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Логос, 2015

Енглески језик:

 • Virginia Evans, Kori Salcido  Career Path: “Nursing”, уџбеник за језик струке, Express Publishing, 2011
 • Stuart McKinley, Bob Hastings  -Success – Intermediate, Енглески језик за 2.разред гимназија и средњих школа, Pearson, 2007

Француски језик

 • Бојана Вељовић,Ксенија Јовановић   – Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Thierry Gallier, Odile Grand – Clément Belleville 2, CLE Interational, 2008

Филозофија

 • Вучић О. Филозофија за 4. Разред медицинске школе, ЗУНС. 2011.

Физика

 • Б. Радивојевић  -Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за 4.разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, 2008

Устав и права грађана

 • Рајовић Р Ђурић Д. Устав и права грађана за 4. Разред гимназија и средње стручне школе, ЗУОВ, 2013.

Медицинска биохемија

 • Ђурђић В. Медицинска биохемија за четврти разред медицинске школе, ЗУНС .2006

Инфектологија са негом

 • Слађана Павић -Инфективне и тропске болести за 3. или 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2016

Педијатрија са негом

 • Светислав Костић  -Педијатрија са негом за 3. и 4. разред срењје медицинске школе за смер педијатријска сестра техничар., Завод за уџбенике, коригована издање 2004, прештампана 2017. Радни материјал за учење.

Прва помоћ

 • Др Златко Вежа, Драгана Павловић  – Прва помоћ, Завод за уџбенике, 2013

Музичко васпитање деце раног узраста

 • Татјана Крпан-Миленовић Музичко васпитање деце раног узраста за IV разред медицинске школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2004

Васпитање и нега деце

 • Јасмина Вучићевић – Помоћно наставно средство на предлог стручног већа одобрено од стране Наставничког већа Медицинске школе „Београд“, Вучићевић Јасмина, 2016

Верска настава

 • Мидић И. Православни катихизис за средњу школу, четврти разред, Зуов, 2011.
 • Библија

Грађанско васпитање

 • Пешић М. Попадић Д. Петровић Д. Водич за наставнике „ грађанско васпитање“ за трећи и четврти разред средње школе, Министарство просвете и спорта 2004.

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР

ПРВИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • др Бошко Сувајџић, мр Наташа Станковић –Шошо, др Славко Петаковић – Читанка за први разред гимназија и средњих дтручних школа, Нови Логос, 2020
 • Станковић-Шашо Н, Читанка за први разред гимназија и средњих стручних школа, ЗУНС, Београд.
 • Павловић М. Ломпар В. Граматика за први разред гимназија и средњих стручних школа, ЗУНС

Енглески језик:

 • Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Focus 2, Pearson, 2016
 • Bob Hastings, Stuart McKinlay.   – Success- Pre -Inermediate.Енглески језик за 1.разред гимназије и средњих школа., Pearson, 2007

Руски језик

 • Вићентић Б Папрић М. Уџбеник и радна свеска за 1. разред гимназије и средње стручне школе, ЗУНС, 2011.
 • Руски језик- Стручни текстови од 1-4 разреда медицинске школе, ЗУНС, 2006.
 • Биљана Вићентић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић-Вуловић – До встречи в России, Завод за уџбенике, 2020

Француски језик

 • Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић  – Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Flore Cuny, Anne – Marie Johnson  -Belleville 1, CLE Interational, 2008

Физика

 • Ј. Јањић, М. Павлов, Б. Радивојевић, Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1987.

Биологија

 • Делија Балош, Драгољуб Панић, Бранка Стевановић, Катица Пауновић, Ђорђе Стевановић, Биологија 1, ЗУОВ, 2004

Историја

 • Кочић Д. Историја за први разред средњих стручних школа, ЗУНА, 2005.

Музичка уметност

 • Маринковић С. Музичка уметност за стручне школе, ЗУНС, 2002.

Ликовна култура

 • Галовић В., Гостовић Б. Ликовна Култура за гимназије и стручне школе, ЗУНС, Београд, 2013.

Географија

 • Грчић М. Географија први и други разред средњих стручних школе, ЗУ, 2006.

Анатонија и физиологија

 • Стајковац А. и др. Анатомија и физиологија за први разред  медицинске школе, ЗУНС, Београд, 1996.

Латински језик

 • Гемаљевић О. Латински језик за први разред медицинске школе, ветеринарске и пољопривредне школе, ЗУНС, Београд, 2019.

Здравствена нега

 • Александар Баљозовић, Светислав Костић, Никола Баљозовић  – Здравствена нега 1, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997
 • Наставници стручног већа педијатријског усмерења   -Помоћно наставно средство за 1. разред педијатријског усмерења, Здравствена нега деце 1, Медицинска школа “ Београд“, 2018

Рачунарство и информатика

 • Никола Клем, Рачунарство и информатика за први разред средње школе, Завод за уџбенике Београд, 2003
 • Филип Марић, Рачунарство и информатика за први разред гимназије, Klett, 2019

Математика

 • Милорад Јоковић, Иванка Томић, Збирка решених задатака за 1. и 2. разред средње школе, круг, 2008
 • Радивоје Деспотовић,Ратко Тошић,Бранимир Шешеља  – Математика за 1.разред средње школе са три часа наставе недељно, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, 2001

Хемија

 • Татјана Недељковић, Општа хемија 1 уџбеник за први разред средње школе за гимназије општег и природно- математичког смера, Логос, 2013

Прва помоћ

Вежа З .Павловић Д. Прва помоћ за медицинске школе, ЗУ, Београд, 2006

Верска настава

 • Мидић И. Православни катихизис за средњу школу, први разред,
 • Библија

Грађанско васпитање

 • Пешић М. Погадић Д. Петровић Д. Водич за наставнике „ Грађанско васпитање“ за први разред средње школе, Министарство просвете и спорта 2002.

ДРУГИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Српски језик и књижевност,Наташа Станковић-Шошо,Бошко Сувајџић -Читанка за други разред гимназија и средњих стручних школа, Логос, 2020

Енглески језик:

 • Virginia Evans,Kori Salcido   „Nursing“ Career Paths, Express Publishing, 2011
 • Stuart MCKinlay, Bob Hastings    SUCCESS, PEARSON LONGMAN, 2007
 • Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski               Focus 2, Pearson, 2016
 • Virginia Evans, Kori Salcido  Career Path: “Nursing”, уџбеник за језик струке, Express Publishing, 2011

Француски језик

 • Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић  – Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Flore Cuny, Anne – Marie Johnson  –  Belleville 1, CLE Interational, 2008

Руски језик

 • Биљана Вићентић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић-Вуловић-До встречи в России, Завод за уџбенике, 2020

Историја

 • Иван М. Бецић-Историја за други разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, 2007

Хигијена са здравственим васпитањем

 • Душан Бацковић    Хигијена са здравственим васпитањем за 1. и 2. разред медицинске средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2017

Микробиологија са епидемиологијом

 • Радуловић Ш. Микробиологија са епидемиологијом за други разред медицинске школе, ЗУНС, 2004.

Патологија

 • Борота Р. Патологија за други разред медицинске школе, ЗУНС, 2020.

Психологија

 • Ненад Хавелка –  Психологија за 2. и 3. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 2018

Здравствена нега деце

 • Радни материјал за наставу – Марковић Љиљана-Здравствена нега деце 2 за ученике другог разреда образовног профила педијатријска сестра техничар, Медицинска школа “ Београд“ Усвојено на Наставничком већу 31.08., 2020

Педијатрија са негом

 • Проф.др Светислав Костић и помоћна стручна литература  –  Педијатрија са негом, Завод за уджбенике, 2001

Фармакологија

 • Зоран Тодоровић, Радан Стојановић, Невена Дивац, Милица Простран-Фармакологија за 2. разред медицинске школе, ДАТА Статус, 2014

Физика

 •  Ј.Јањић, М. Павлов, Б. Радивојевић-Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за други разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2012

Хемија

 • Снежана Рајић  – Неорганска хемија за 2. разред гимназије природно-математичког и општег смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке, Завод за уџбенике, Београд., 2011

Биологија

 • Милоје Крунић,Иво Савић, Божидар Ћурчић-  Биологија 2 за други или први разред медицинске школе и други разред ветеринарске школе, ЗУНС, 1992

Математика

 • Бранимир Шешеља Градимир Војводић, Војислав Петровић, Радивоје Деспотовић,Ратко Тошић – Математика за 2.разред средње школе са три часа наставе недељно, JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 2001.

Верска настава

 • Мидић И. Православни катихизис за средњу школу, први разред,
 • Библија

Грађанско васпитање

 • Пешић М. Попадић Д. Петровић Д. Водич за наставнике „ Грађанско васпитање“ за други разред средње школе, Министарство просвете и спорта 2002.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Бошко Сувајџић, Наташа Станковић- Шошо, Мина Ђурић  – Читанка за 3. разред средњих стручних школа и гимназија, Нови Логос, 2019

Енглески језик:

 • Virginia Evans, Kori Salcido  Career Path: “Nursing”, уџбеник за језик струке, Express Publishing, 2011
 • Stuart McKinley, Bob Hastings       –      Success – Intermediate, Енглески језик за 2.разред гимназија и средњих школа, Pearson, 2007

Руски језик

 • Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић   –   До встречи в России 2, Завод за уџбенике, 2014

Француски језик

 • Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић-Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Thierry Gallier, Odile Grand – Clément – Belleville 2, CLE Interational, 2008

Социологија

 • Владимир Вулетић-Социологија, Кlett, 2012

Физика

 • Јеврем Јањић, Мирослав Павлов, Бранко Радивојевић – Физика са збирком задатака и приручнико за лабораторијске вежбе за трећи разред средње школе, Завод за уџбенике Београд, 1989

Хемија

 • Татјана Недељковић – Органска хемија 3 уџбеник за трећи разред средње школе за гимназије општег и природно-математичког смера, Логос, 2015

Биологија

 • Драгослав Маринковић, Марко Анђелковић, Ана Савић, Вукосава Диклић – Биологија 3, Завод за уџбенике, 2012

Здравственаа нега деце

 • Помоћни материјал за учење  – Павић Вера, Марковић Љиљана, Мркић Тијана и Митровић Гордана Здравствена нега деце 3 за ученике трећег разреда образовног профила педијатријска сестра техничар, Медицинска школа “ Београд“ Усвојено на Наставничком већу 31.08., 2020

Педијатрија са негом

 • Проф.др Светислав Костић и помоћна стручна литература    Педијатрија са негом, Завод за уџбенике, 2000.

Психологија и дечја психологија

 • Нема званично одобреног уџбеника

Акушерсто и гинекологија са негом

 • Младеновић Д. Богдановић Акушерство са негом за трећи разред медицинске школе, ЗУ. 2007.

Инфектологија са негом

 • Славица Бошковић- Инфектологија са негом, Дата СТАТУС ИСБН 978864782545, 2013

Верска настава

 • Мидић И. Православни катихизис за средњу школу, трећи разред, Зуов, 2011.
 • Библија

Грађанско васпитање

 • ДраВан Попадић, Илија Вујачић, Данијела Петровић. -Водич за наставнике „Грађанско васпитање“ за 3. разред средње школе, Министарство просвете и спорта, Београд, 2004         

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Предраг Петровић, Мина Ђурић, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо  – Читанка за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Логос, 2015

Енглески језик:

 • Virginia Evans, Kori Salcido  Career Path: “Nursing”, уџбеник за језик струке, Express Publishing, 2011
 • Stuart McKinley, Bob Hastings   -Success – Intermediate, Енглески језик за 2.разред гимназија и средњих школа, Pearson, 2007

Француски језик

 • Бојана Вељовић,Ксенија Јовановић  – Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Thierry Gallier, Odile Grand – Clément Belleville 2, CLE Interational, 2008

Филозофија

 • Вучић О. Филозофија за 4. Разред медицинске школе, ЗУНС. 2011.

Физика

 • Б. Радивојевић  – Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за 4.разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, 2008

Устав и права грађана

 • Рајовић, Ђурић Д. Устав и права грађана за 4. Разред гимназија и средње стручне школе, ЗУОВ, 2013.

Медицинска биохемија

 • Ђурђић В. Медицинска биохемија за четврти разред медицинске школе, ЗУНС .2006

Педијатрија са негом

 • Светислав Костић  -Педијатрија са негом за 3. и 4. разред срењје медицинске школе за смер педијатријска сестра техничар., Завод за уџбенике, коригована издање 2004, прештампана 2017. Радни материјал за учење.

Здравствена нега деце

 • Биљана Путниковић, Милан Терзић, Сања Мазић, Мирјана Алимпић,Славка Марковић – Здравствена нега 4; Ургентна стања у медицини (за 4 разред медицинске школе), Завод за уџбенике и наставна средства .Београд, 2003

Дечја хирургија са негом

 • Гордана Јањић,Зоран Милосављевић,Милка Недељковић  – Дечја хирургија са негом, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005

Дечја неуропсихијатрија са негом

 • Нема званично одобреног уџбеника. Помоћни уџбеник: Др Јован Букелић   -Дечја неуропсихијатрија, Завод за уџбенике, 2012

Верска настава

 • Мидић И. Православни катихизис за средњу школу, четврти разред, Зуов, 2011.
 • Библија

Грађанско васпитање

 • Нада Кораћ, Зорица Марић, Сава Гајин…    Приручник за наставнике „Грађанско васпитање“ за 4. разред средње школе, Министарство просвете и спорта, Београд, 2005 

                               ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

                                                ПРВИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Весна Ломпар-Граматика, Клет, 2015
 • Наташа Станковић-Шошо;Бошко Сувајџић;Славко Петаковић- Читанка 1, Логос, 2019

Енглески језик:

 • Stuart McKinlay , Bob Hustings -Success, pre-intermediate -Енглески језик за 1. разред гимназија и средњих школа, Pearson, 2007
 • Virginia Evans, Jenny Dooley, Susanne Hartley – Physiotherapy, Express Publishing, 2015

Руски језик

 • Биљана Вићентић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић-Вуловић  -До встречи в России, Завод за уџбенике, 2020

Француски језик

 • Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић  – Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Flore Cuny, Anne – Marie Johnson  -Belleville 1, CLE Interational, 2008

Историја

 • Драгољуб Кочић    – Историја за 1.разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике Реп. Србије, 2011

Ликовна култура

 • Бранка Гостовић. Видосава Галовић   –  Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2013

Математика

 • Милорад Јоковић, Иванка Томић   –  Збирка решених задатака за 1. и 2. разред средње школе, круг, 2008

Рачунарство и информатика

 • Никола Клем – Рачунарство и информатика за први разред средње школе, Завод за уџбенике Београд, 2003

Географија

 • Милка Бубало, Милан Ђерчан, Даница Максимовић  – Географија Србије, уџбеник за стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2018

Физика

 • Милан Распоповић, Татјана Бобић  – Физика 1 за први разред четверогодишњих средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 2019

Хемија

 • Татјана Недељковић – Општа хемија 1, уџбеник за први разред средње школе, ЛОГОС, 2013

Биологија

 • Снежана Трифуновић, Биологија за први разред медицинске школе, издавач ЈП ,,Завод за уџбенике, 2020.

Анатонија и физиологија

 • Иван Анђелковић, Александар Стајковац, Александар Илић  Анатомија и физиологија за први разред медицинске и зуботехничке школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2017

Латински језик

 • Оливера Гемаљевић  – Латински језик за први разред медицинске, ветеринарске и пољопривредне школе, Завод за уџбенике, 2009

Здравствена нега и рехабилитација

Зековић П. Михајловић-Зековић Р. Здравствена нега и рехабилитација за први разред медицинске школе, ЗУНС, 2013.

Верска настава

 • НЕМА УЏБЕНИКА

Грађанско васпитање

 • Дејановић Весна, Пешић, Проф. др Мирјана, Попадић, Проф. др Драган  – Грађанско васпитање за 1. разред средње школе, Министарство просвете и спорта, Република Србија, 2002

Прва помоћ

 • Вежа З. Павловић Д. Прва помоћ за медицинске школе, ЗУНС, Београд, 2006.

ДРУГИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Бошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо, Александра Угреновић  -ЧИТАНКА 2, ЛОГОС, 2020

Енглески језик:

 • Virginia Evans, Jenny Dooley, Susanne Hartley    –  „Physiotherapy“, Career Paths, Express Publishing, 2015
 • Stuart McKinlay, Bob Hastings – „Success“, Pre-Intermediate, Pearson Longman, 2007

Математика

 • Владимир Мићић, Живорад Ивановић, Срђан Огњановић  – Математика за II разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012

Физиканс

 • Милан Распоповић, Татјана Бобић  – Физика 2 уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за други разред средњих медицинских школа, Завод за уџбенике, Београд, 2019

Биологија

 • Снежана Трифуновић, Биологија за други разред медицинске школе, ЈП,, Завод за уџбенике, 2021.

Хигијена са здравственим васпитањем

 •  Душан Бацковић   Хигијена са здравственим васпитањем за 1. и 2. разред медицинске средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2017

Микробиологија са епидемиологијом

 • Радуловић Ш. Микробиологија са епидемиологијом за други разред медицинске школе, ЗУНС, 2010.

Патологија

 • Борота Р. Патологија за други разред медицинске школе, ЗУНС, 2012.

Здравствена психологија

 • Хавелка Н. Психологија за 2. и 3. разред медицинских школа, ЗУНС, 2006.

Фармакологија

 • Зоран Тодоровић, Радан Стојановић, Невена Дивац, Милица Простран-Фармакологија 2/4, Дата Статус, 2012

Масажа

Милетић З. Зорић С. Основи масаже за 2. разред медицинске школе, ЗУ, 2010. Радни материјал (30.08.2017)

Кинезиологија

 • Јелена Мицић  –  Кинезиологија, практикум за други разред медицинске школе, Завод за уџбенике,Београд, 2016

Верска настава – нема уџбеника

Медицинска етика

Марић Ј и Марић Ј. Медицинска етика за први и други разред медицинске школе, ЗУНС. 2016.

Грађанско васпитање

 • Проф. др. Мирјана Пешић, Дејановић Весна, проф. др. Попадић Драган  – Водич за наставнике ,,Грађанско васпитање“ за 2. разред средње школе, Република Србија Министарство просвете и спорта, 2002

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Весна Ломпар,Александар Антић – Граматика, Клет, 2015
 • Бошко Сувајџић,Наташа Станковић-Шошо,Мина Ђурић – Читанка 3, Логос, 2019

Енглески језик:

 • Stuart MCKinlay, Bob Hastings  – SUCCESS, PEARSON LONGMAN, 2007

Руски језик

 • Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић – До встречи в России 2, Завод за уџбенике, 2014

Француски језик

 • Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић – Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Thierry Gallier, Odile Grand – Clément Belleville 2, CLE Interational, 2008

Математика

 • Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић – Математика за гимназију друштвено-језичког смера и стручне школе, медицинску,шумарску, дизајнерску, трговинску, угоститељску и правну, завод за уџбенике и наставна средства, 2012

Социологија са правима грађана

 • Вучетић В. Социологија – Уџбеник за трећи разред гимназије и трећи разред стручне школе, Клет, 2013.

Физикална терапија

 • Симеуновић Ј. Зековић Г. Физикална терапија 1. За трећи разред медицинске школе, ЗУНС, 2008.

Основе клиничке медицине

 • Ристић М. Крстић С. Основи клиничке медицине за 3. Разред медицинске школе, ЗУНС, 2015.

Кинезиологија

 • Обрадовић Д, Милутиновић Б. Кинезиологија за трећи разред медицинске школе, ЗУНС 1995
 • Одобрени материјал 13.09.2017.

Масажа

 • Милетић З. Зорић С. Основи масаже за 2. разред медицинске школе, ЗУ, 2006.

Медицинска биохемија

 • Ђурђић В. Медицинска биохемија за четврти разред медицинске школе, ЗУНС .2008

Верска настава – нема уџбеника

Грађанско васпитање

 • Пешић М. Попадић Д. Петровић Д. Водич за наставнике „ Грађанско васпитање“ за трећи разред средње школе, Министарство просвете и спорта 2004.

Хемија – изборни

 • Татјана Недељковић, Милена Шурјановић и Радивој Николајевић, Општа хемија Збирка задатака за 1.и 2.разред средње школе

Историја – изборни

 • Бецић, И. Историја за трећи разред средњих стручних школа, Београд, 2001.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Предраг Петровић, Мина Ђурић, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић – Шошо – Читанка 4, за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Логос, 2016

Енглески језик:

 • Virginia Evans, Jenny Dooley, Susanne Hartley  – Physiotherapy, Express Publishing, 2015
 • Stuart McKinlay, Bob Hastings  – Success Intermediate, Longman, 2007

Руски језк

 • Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић  – До встречи в России 3, Завод за уџбенике, 2015

Француски језик

 • Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић – Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Thierry Gallier, Odile Grand – Clément Belleville 2, CLE Interational, 2008

Математика

 • Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић  –  Математика за 4 разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012

Физикална терапија

 • Симеуновић Ј. Зековић Г. Физикална терапија 2.  ЗУНС, 2008.

Кинезитерапија

 • Др . Драган Вуловић – Кинезитерапија, ЗУНС, 2003

Специјална рехабилитација

 • Др Предраг Зековић – Специјална рехабилитација, ЗУНС, 2006

Предузетништво

 • Жељка Ковачев, Предузетништво, Уџбеник за трећи разред трогодишњих и четврти разред четворогодишњих средњих стручних школа, Клет, 2013

Верска настава – нема уџбеника

Грађанско васпитање

 • Пешић М. Попадић Д. Петровић Д. Водич за наставнике „ Грађанско васпитање“ за трећи и четврти разред средње школе, Министарство просвете и спорта 2004.

Образовни профил:  Масер:

Први разред

Српски језик и књижевностНаташа Станковић- Шошо, Бошко Сувајџић, Славко ПетаковићЧитанка за 1. разред средњих стручних школа и гимназија, Нови Логос, 2019
Енглески језик (1. страни језик)Stuart McKinlat , Bob HastingsSuccess, pre-intermediate -Енглески језик за 1. разред гимназија и средњих школа, Pearson, 2007
МатематикаРадивоје Деспотовић, Ратко Тошић, Бранимир ШешељаМатематика за 1 разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012
Рачунарство и информатикаНикола КлемРачунарство и информатика за први разред средње школе, Завод за уџбенике Београд, 2003
БиологијаГрупа аутораОдабрана поглавља из: Биологија I,Биологија II и Биологија III, за медицинске и ветеринарске школе, Завод за уџбенике, 2003
Музичка култураСоња МаринковићМузичка уметност за стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, 2002
ФизикаМилан Распоповић, Богдан Пушара, Татјана БобићФИЗИКА уџбеник са збирком задатака и приручником за лаб. вежбе за први разред средњих медицинских школа, Завод за уџбенике Београд, 2018
ИсторијаДанило ШаренацИсторија за први разред трогодишње средње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2007
Латински језикОливера ГемаљевићЛатински језик за први разред медицинске, ветеринарске и пољопривредне школе, Завод за уџбенике, 2019
Анатомија и физиологијаАлександар Илић, Александар Стајковац, Иван АнђелковићАнатомија и физиологија за први разред медицинске и зуботехничке школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2017
ХемијаТатјана Недељковић;Снежана РајићХемија за први разред гимназије,Неорганска хемија за II разред гимназије природно-математичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке,Хемија за I гимназије;, Логос Београд,Зунс Београд, 2019
Масажа (теорија)Звездана Милетић Синиша ЗорићОснови масаже, Завод за уџбенике, 2019
Прва помоћДр Златко Вежа, Драгана ПавловићПрва помоћ, Завод за уџбенике, 2013
Масажа (вежбе)/Помоћно наставно средство за масажу ,усвојено на Наставничком већу 31.8.2020.год., /, 2020
Основи неге и рехабилитација (теорија)Др Предраг Зековић, др Румена Михајлова – ЗековићЗдравствена нега и рехабилитација, Завод за уџбенике и наставна средства, 2013
Грађанско васпитање (обавезни изборни)Дејановић Весна
Пешић, Проф. др Мирјана
Попадић, Проф. др Драган
Грађанско васпитање за 1. разред средње школе, Министарство просвете и спорта, Република Србија, 2002
   

Други разред

Српски језик и књижевностНаташа Станковић-Шошо
Бошко Сувајџић
Читанка за други разред гимназија и средњих стручних школа, Логос, 2016
Српски језик и књижевностНаташа Станковић-Шошо
Бошко Сувајџић
Читанка за други разред гимназија и средњих стручних школа, Логос, 2016
Енглески језик (1. страни језик)Stuart MCKinlay
Bob Hastings
SUCCESS, PEARSON LONGMAN, 2007
МатематикаБранимир Шешеља, Градимир Војводић, Ратко ТошићМатематика за 2 разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012
ГеографијаМилка Бубало Живковић, Бојан Ђерчан, Даринка МаксимовићГеографија Србије, уџбеник за стручне школе, Завод за уџбенике, 2018
Масажа (вежбе)Даница Деспотовић
Јасна Проданов
Сања Миљковић
Дејан Гајовић
Сандра Мрђен
Помоћно наставно средство за масажу и физикалну терапију,усвојено на Наставничком већу 31.8.2020.год., /, 2020
Микробиологија са епидемиологијомШпиро РадуловићМикробиологија са епидемиологијом за 2. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010
Медицинска биохемијаВидосава ЂурђићМедицинска биохемија за 4 разред медицинске, ветеринарске и школе у делатности личних услуга, Завод за уџбенике и наставна средства, 2008
ПатологијаБорота РадославПатологија за други разред медицинске школе,2020 реиздање,2020, ЗУНС, 2020
Медицинска етикаЈован и Јоана МарићМедицинска етика за први и други разред медицинске школе, Завод за уџбенике Београд, 2016
Медицинска географија (изборни)Војводић ПеђаПомоћно наставно средство за 2. разред физиотерапеутског усмерења, Медицинска географија,, Медицинска школа “ Београд“, 2020, 2020
Грађанско васпитањеПроф. др. Мирјана Пешић, Дејановић Весна, проф. др. Попадић ДраганВодич за наставнике ,,Грађанско васпитање“ за 2. разред средње школе, Република Србија Министарство просвете и спорта, 2002
   

Трећи разред

Српски језик и књижевностБошко Сувајџић,Мина Ђурић, Наташа Станковић Шошо и Весна Ломпар и Александра МилановићЧитанка за ТРЕЋИ разред гимназија и средњих стручних школа и Српски језик 3, граматка за ТРЕЋИ разред гимназија и средњих стручних школа, Нови Логос, Клет, 2019
МатематикаГрадимир Војводић и дрМатематика за трогодишње стручне школе, завод за уџбенике и наставна средства, 2012
Дерматологија са негомЗлатко ВежаДерматологија са негом за трећи разред медицинске школе, образовни профил: масер, медицинска школа „Београд“ ,радни материјал, одобрен на наставничком већу 31.8.2020., ., 2020
Масажа (теорија)Даница Деспотовић, Јасна Проданов, Сања МиљковићРадним материјал за физиотерапеуте предмет масажа за 3 годину, одобрено, 2019
Основи клиничке медицине (теорија)Др Златко ВежаПомоћно наставно средство,Основи клиничке медицине, скрипта, 2018
ИсхранаПроф.др Душан БацковићНе постоји уџбеник већ се користи Хигијена са здравственим васпитањем и помоћна стручна литература, Завод за уџбенике, 2015
Основи клиничке медицине (вежбе)Љиљана Марковић , Митровић Гордана и Валерија РистовићОснове клиничке медицине -вежбе за 3 разред образовног профила масер, Медицинска школа “ Београд“ Усвојено на Наставничком већу 31.08., 2020
ПредузетништвоЖељка КовачевПредузетништво, Уџбеник за трећи разред трогодишњих и четврти разред четворогодишњих средњих стручних школа, Клет, 2013
Логика (изборни)Гајо ПетровићЛогика, Завод за уџбенике Београд, 2011
Фармакологија (изборни)Зоран Тодоровић, Радан Стојановић, Невена Дивац, Милица ПространФармакологија уџбеник за други и четврти разред средње медицинске школе, Дата статус, 2012
Грађанско васпитање (изборни)Проф.др.Драган Попадић, Проф.др.Илија Вујачић, мр Данијела Петровић, Миљенко Дерета, Загорка Аксентијевић, Радмила Гошовић, Марија Рудић, Тања Азанац, Наташа Ђуричић, Вера ОцићГрађанско васпитање за 3. разред средње школе – водич за наставнике, Министарство просвете и спорта Републике Србије, 2004
Дерматологија са негом (вежбе)Марковић Љиљана и Стаменковић ЈеленаДерматологија са негом-вежбе, за трећи разред образовног профила-масер, Медицинска школа “ Београд“ Усвојено на Наставничком већу 31.08., 2020
   

Образовни профил: Здравствени неговатељ

Први разред

Српски језик и књижевностдр Бошко Сувајџић
мр Наташа Станковић – Шошо
др Славко Петаковић
Читанка за први разред гимназија и средњих дтручних школафр, Нови Логос, 2020
Енглески језик (1. страни језик)Stuart MCKinlay
Bob Hastings
SUCCESS, PEARSON LONGMAN, 2007
ФизикаМилан Распоповић, Богдан Пушара, Татјана БобићФИЗИКА уџбеник са збирком задатака и приручником за лаб. вежбе за први разред средњих медицинских школа, Завод за уџбенике Београд, 2018
МатематикаРадивоје Деспотовић, Ратко Тошић, Бранимир ШешељаМатематика за 1 разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012
Рачунарство и информатикаНикола КлемРачунарство и информатика за први разред средње школе, Завод за уџбенике Београд, 2003
Рачунарство и информатикаФилип МарићРачунарство и информатика за први разред гимназије, Klett, 2019
БиологијаДрагослав марниковић, Марко Анђелковић, Ана Савић, Вукослава ДиклићБиологија 3 за трећи разред медицинске и ветеринарске школе,, ЗУНС, Београд, 1989
БиологијаМилоје Крунић, Иво Савић, Божидар ЋурчићБиологија 2 за други или први разред медицинске школе и други разред ветеринарске школе, ЗУНС, Београд, 1992
БиологијаДелија Балош, Драгољуб Панић, Бранка Стевановић, Катица Пауновић и Ђорђе СтевановићБиологија 1 за први разред медицинске и ветеринарске школе, ЗУНС, Београд, 1992
Музичка култураСоња МаринковићМузичка уметност за стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, 2002
ИсторијаДанило ШаренацИсторија за први разред трогодишњих стручних школа, Завод за уџбенике, 2015
Латински језикОливера ГемаљевићЛатински језик за први разред медицинске, ветеринарске и пољопривредне школе, Завод за уџбенике, 2009
ХемијаТатјана Недељковић,Снежана РајићХемија за први разред гимназије,Неорганска хемија за II разред гимназије природно-математичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке,Хемија за I гимназије;, Логос Београд,Зунс Београд, 2019, Нови Логос,Београд;ЗУНС Београд, 2019
Прва помоћДр Златко Вежа, Драгана ПавловићПрва помоћ, Завод за уџбенике, 2013
Здравствена нега (вежбе)Др Александар Баљозовић, др Светислав Костић, др Никола БаљозовићЗдравствена нега 1, Завод за уџбенике, Београд, 2008
Грађанско васпитање (обавезни изборни)Дејановић Весна
Пешић, Проф. др Мирјана
Попадић, Проф. др Драган
Грађанско васпитање за 1. разред средње школе, Министарство просвете и спорта, Република Србија, 2002
   

Други разред

Српски језик и књижевностНаташа Станковић-Шошо
Бошко Сувајџић
Читанка за други разред гимназија и средњих стручних школа, Логос, 2016
Енглески језик (1. страни језик)Stuart MCKinlay
Bob Hastings
SUCCESS, PEARSON LONGMAN, 2007
МатематикаБранимир Шешеља, Градимир Војводић, Ратко ТошићМатематика за 2 разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012
ГеографијаМилка Бубало Живковић, Бојан Ђерчан, Даринка МаксимовићГеографија Србије, уџбеник за стручне школе, Завод за уџбенике, 2018
Микробиологија са епидемиологијомШпиро РадуловићМикробиологија са епидемиологијом за 2. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010
Медицинска биохемијаВидосава ЂурђићМедицинска биохемија за 4 разред медицинске, ветеринарске и школе у делатности личних услуга, Завод за уџбенике и наставна средства, 2008
ФармакологијаЗоран Тодоровић, Радан Стојановић, Невена Дивац, Милица ПространФармакологија 2/4, Дата Статус, 2012
ПатологијаБорота Р.Патологија за други разред медицинске школе, ЗУНС, 2013
ПатологијаРадослав БоротаПатологија, Завод за уџбенике и наставна средства, 2012
ИсхранаПроф.др Душан БацковићНе постоји уџбеник већ се користи Хигијена са здравственим васпитањем и помоћна стручна литература, Завод за уџбенике, 2015, ,, 2015
Медицинска географија (изборни)Војводић ПеђаПомоћно наставно средство за 2. разред физиотерапеутског усмерења, Медицинска географија,, Медицинска школа “ Београд“, 2020, 2020
Грађанско васпитањеПроф. др. Мирјана Пешић, Дејановић Весна, проф. др. Попадић ДраганВодич за наставнике ,,Грађанско васпитање“ за 2. разред средње школе, Република Србија Министарство просвете и спорта, 2002
Здравствена нега (вежбе)Баљозовић А.,Јокић,Хити,Баљозовић Н.Здравствена нега 2, Завод за уџбенике,, 1992
Здравствена нега (теорија)Баљозовић А.,Јокић,Хити,Баљозовић Н.Здравствена нега 2, Завод за уџбенике, 1992
   

Трећи разред

Српски језик и књижевностБошко Сувајџић,Мина Ђурић, Наташа Станковић Шошо и Весна Ломпар и Александра МилановићЧитанка за ТРЕЋИ разред гимназија и средњих стручних школа и Српски језик 3, граматка за ТРЕЋИ разред гимназија и средњих стручних школа, Нови Логос, Клет, 2019
МатематикаГрадимир Војводић и др.Математика за трогодишње стручне школе, завод за уџбенике и наставна средства, 2012
Медицинска етикаЈован и Јоана МарићМедицинска етика за први и други разред медицинске школе, Завод за уџбенике Београд, 2016
Здравствена нега (теорија)Др Радмила Поповић, др Петар БоровићЗдравствена нега за трећи разред, Завод за уџбенике и наставна средства, 2013
Основи клиничке медицинеДр Златко ВежаПомоћно наставно средство,Основи клиничке медицине, скрипта, 2018
ИнфектологијаСлађана ПавићИнфективне и тропске болести за 3.или 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2016
Медицинска рехабилитацијаДр Предраг ЗековићСпецијална рехабилитација, ЗУНС, 2006
НеуропсихијатријаНе постојиНе постоји уџбеник већ се користи помоћна стручна литература, не постоји, 2020
Здравствена нега у кући (вежбе)Не постојиНе постоји, уџбеник, већ се користи помоћна стручна литература, 2020
ПредузетништвоЖељка КовачевПредузетништво, Уџбеник за трећи разред трогодишњих и четврти разред четворогодишњих средњих стручних школа, Клет, 2013
Дерматологија (изборни)Дерматологија са негом за трећи разред медицинске школе, образовни профил: масер, медицинска школа „Београд“ ,радни материјал, одобрен на наставничком већу 31.8.2020Дерматологија, одобрен на наставничком већу 31.8.2020, 2020
Дерматологија (изборни)Златко ВежаДерматологија са негом за трећи разред медицинске школе, образовни профил: неговатељ,радни материјал, одобрен на наставничком већу 31.8.2020., ., 2020
Грађанско васпитање (изборни)Проф.др.Драган Попадић, Проф.др.Илија Вујачић, мр Данијела Петровић, Миљенко Дерета, Загорка Аксентијевић, Радмила Гошовић, Марија Рудић, Тања Азанац, Наташа Ђуричић, Вера ОцићГрађанско васпитање за 3. разред средње школе – водич за наставнике, Министарство просвете и спорта Републике Србије, 2004

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР

                                                ПРВИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Весна Ломпар-Граматика, Клет, 2015
 • Наташа Станковић-Шошо;Бошко Сувајџић;Славко Петаковић- Читанка 1, Логос, 2019

Енглески језик:

 • Stuart McKinlay , Bob Hustings -Success, pre-intermediate -Енглески језик за 1. разред гимназија и средњих школа, Pearson, 2007
 • Virginia Evans, Jenny Dooley, Susanne Hartley – Physiotherapy, Express Publishing, 2015

Руски језик

 • Биљана Вићентић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић-Вуловић  -До встречи в России, Завод за уџбенике, 2020

Француски језик

 • Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић  – Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Flore Cuny, Anne – Marie Johnson  -Belleville 1, CLE Interational, 2008

Историја

 • Драгољуб Кочић    – Историја за 1.разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике Реп. Србије, 2011

Музичка култура

 • Сања Маринковић – Музичка култура за први разред гимназије и стручне школе , Завод за уџбенике, Београд,

Математика

 • Милорад Јоковић, Иванка Томић   –  Збирка решених задатака за 1. и 2. разред средње школе, круг, 2008

Рачунарство и информатика

 • Никола Клем – Рачунарство и информатика за први разред средње школе, Завод за уџбенике Београд, 2003

Географија

 • Милка Бубало, Милан Ђерчан, Даница Максимовић  – Географија Србије, уџбеник за стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2018

Физика

 • Милан Распоповић, Татјана Бобић  – Физика 1 за први разред четверогодишњих средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд, 2019

Хемија

 • Татјана Недељковић – Општа хемија 1, уџбеник за први разред средње школе, ЛОГОС, 2013

Биологија

 • Снежана Трифуновић, Биологија за први разред медицинске школе, издавач ЈП ,,Завод за уџбенике, 2020.

Анатонија и физиологија

 • даница Обрадовић Бранко Милутиновић   Анатомија и физиологија човека за први разред медицинске и зуботехничке школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2021

Латински језик

 • Оливера Гемаљевић  – Латински језик за први разред медицинске, ветеринарске и пољопривредне школе, Завод за уџбенике, 2009

Здравствена нега

Александар Баљозовић, Никола Баљозовић, Светислав Костић- Здравствена нега 1, , ЗУНС, 1997.

Верска настава

 • НЕМА УЏБЕНИКА

Грађанско васпитање

 • Дејановић Весна, Пешић, Проф. др Мирјана, Попадић, Проф. др Драган  – Грађанско васпитање за 1. разред средње школе, Министарство просвете и спорта, Република Србија, 2002

Прва помоћ

 • Вежа З. Павловић Д. Прва помоћ за медицинске школе, ЗУНС, Београд, 2006.

ДРУГИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Бошко Сувајџић, Наташа Станковић-Шошо, Александра Угреновић  -ЧИТАНКА 2, ЛОГОС, 2020

Енглески језик:

 • Sue Kay. Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartoszmichalowsky Focus 2 Pearson , 2016

Математика

 • Владимир Мићић, Живорад Ивановић, Срђан Огњановић  – Математика за II разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012

Физика

 • Милан Распоповић, Татјана Бобић  – Физика 2 уџбеник са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за други разред средњих медицинских школа, Завод за уџбенике, Београд, 2019

Биологија

 • Снежана Трифуновић, Биологија за други разред медицинске школе, ЈП,, Завод за уџбенике, 2021.

Хигијена и здравственим васпитањем

 •  Душан Бацковић   Хигијена са здравственим васпитањем за 1. и 2. разред медицинске средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2017

Микробиологија са епидемиологијом

 • Радуловић Ш. Микробиологија са епидемиологијом за други разред медицинске школе, ЗУНС, 2010.

Патологија

 • Борота Р. Патологија за други разред медицинске школе, ЗУНС, 2012.

Здравствена психологија

 • Хавелка Н. Психологија за 2. и 3. разред медицинских школа, ЗУНС, 2006.

Фармакологија

 • Миленко Милошевић, Владислав Варагић -Фармакологија 2/4, ЗУНС , 2011

Медицинска биохемија

Видосава Ђурђић Медицинска биохемија за 4 разре дмедиицнске , ветеринарске и средње школе у делатности личних услуга ЗУНС

 • Здравствена нега
 • Александар Баљозовић, Ковина Јојкић Ружица Хити и Никола Баљозовић – Здравствена нега за ученике другог разреда медицинске школе ЗУНС 2012.

Верска настава – нема уџбеника

Медицинска етика

Марић Ј и Марић Ј. Медицинска етика за први и други разред медицинске школе, ЗУНС. 2016.

Грађанско васпитање

 • Проф. др. Мирјана Пешић, Дејановић Весна, проф. др. Попадић Драган  – Водич за наставнике ,,Грађанско васпитање“ за 2. разред средње школе, Република Србија Министарство просвете и спорта, 2002

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Весна Ломпар, Александар Антић – Граматика, Клет, 2015
 • Бошко Сувајџић,Наташа Станковић-Шошо,Мина Ђурић – Читанка 3, Логос, 2021

Енглески језик:

 • SueKay, Vaughan Jones, Daniel Brayhsaw   – Focus 2 Pearson, 2016

Руски језик

 • Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић – До встречи в России 2, Завод за уџбенике, 2014

Француски језик

 • Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић – Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Thierry Gallier, Odile Grand – Clément Belleville 2, CLE Interational, 2008

Математика

 • Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић – Математика за гимназију друштвено-језичког смера и стручне школе, медицинску,шумарску, дизајнерску, трговинску, угоститељску и правну, завод за уџбенике и наставна средства, 2012

Социологија са правима грађана

 • Вучетић В. Социологија – Уџбеник за трећи разред гимназије и трећи разред стручне школе, Клет, 2013.
 • Владимир Ђурић; Устав и права грађана за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа, Логос, Београд, 2013.

Инфектологија

 Слађана Павић, Инфективне и тропске болести за трећи или четврти разред средње медицинске школе, Завод за уџбенике, Београд, 2016.

–          Драгомир Диклић, Божидар Антонијевић, Инфективне болести са негом, ЗУНС, Београд, 2002.

Гинекологија и акушерство

 • Драгомир Младеновић,Зорица Богдановић, Александра Михаиловић; Гинекологија и акушерство са негом за четврти  разред  медицинске  школе; Завод за уџбенике Београд,2017.

Интерна медицина

–          др Јован Теодоровић и др; Интерне болести са негом 1, Завод, Београд, 1992.

–          Александра Милина; радни материјал на нивоу установе, 2016.

Хирургија

–          др Зоран Комљеновић, др Томислав Ранђеловић; Хирургија са негом 1 за трећи разред медицинске школе, ЗУНС 2020.

–          Александар Баљозовић, Никола Баљозовић; Хирургија са негом 1, Завод за уџбенике и наставна средства 1999

Неурологија

–          Иљана Ракић; Откуцане лекције, радни материјал на нивоу установе

–          Јован Букелић; Специјална нега неуропсихијатријских болесника, Завод, Београд 1998.

Исхрана

–          Иљана Ракић, Радни материјал на нивоу установе, 2023.

Верска настава – нема уџбеника

Грађанско васпитање

 • Пешић М. Попадић Д. Петровић Д. Водич за наставнике „ Грађанско васпитање“ за трећи разред средње школе, Министарство просвете и спорта 2004.

Хемија – изборни

 • Татјана Недељковић, Милена Шурјановић и Радивој Николајевић, Општа хемија Збирка задатака за 1.и 2.разред средње школе

Историја – изборни

 • Бецић, И. Историја за трећи разред средњих стручних школа, Београд, 2001.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Српски језик и књижевност:

 • Предраг Петровић, Мина Ђурић, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић – Шошо – Читанка 4, за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Логос, 2020

Енглески језик:

 • SueKay, Vaughan Jones, daniel Brayhsaw   – Focus 2016

Руски језк

 • Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић  – До встречи в России 3, Завод за уџбенике, 2015

Француски језик

 • Бојана Вељовић, Ксенија Јовановић – Француски језик, стручни текстови за 1. – 4. разред медицинске школе, Завод за уџбенике, 1982
 • Thierry Gallier, Odile Grand – Clément Belleville 2, CLE Interational, 2008

Математика

 • Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић  –  Математика за 4 разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012

Интерна медицина

 •          др Јован Теодоровић и други, Интерне болести са негом 2, Завод за уџбенике, Београд, 2010.

Хирургија

 •       др Зоран Комљеновић, Хирургија са негом 2 за четврти разред медицинске школе, Завод за уџбенике Београд, 2020.

Педијатрија

 • др Светислав Костић, Педијатрија са негом за медицинску сестру – техничара и гинеколошко-акушерску сестру.

Психијатрија

др Јован Букелић, Неуропсихијатрија за трећи разред медицинске школе, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

Здравствена нега

др Биљана Путниковић, Здравствена нега 4, Ургентна стања у медицини, ЗУНС, Београд, 1993.

Хемија изборни предмет

Татјана Недељковић, Милена Шурјановић и Радивој Николајевић, Општа хемија Збирка задатака за 1.и 2.разред средње школе

Исхрана изборни предмет

Иљана Ракић, Радни материјал на нивоу установе, 2023.

Предузетништво

 • Жељка Ковачев, Предузетништво, Уџбеник за трећи разред трогодишњих и четврти разред четворогодишњих средњих стручних школа, Клет, 2013

Верска настава – нема уџбеника

Грађанско васпитање

 • Пешић М. Попадић Д. Петровић Д. Водич за наставнике „ Грађанско васпитање“ за трећи и четврти разред средње школе, Министарство просвете и спорта 2004.