УПИС УЧЕНИКА 2022/2023.ГОДИНА

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе је 14 и 15.07.2022.године од 8-15 часова (први уписни круг).

Подношење пријаве за други уписни круг је 16.07.2022.године од 8-15 часова.

На дан уписа узимаће се мере за униформе (у сутерену школе) за ученике који уписују први разред Медицинске школе „Београд“ у периоду од 8 до 15 часова.

Документа потребна за упис:

-Пријава за упис.

-Сведочанства из шестог, седмог и осмог разреда основне школе. (оригинал или оверена код нотара)

-Сведочанство о завршеној основној школи.

-Уверење о положеној малој матури.

-Лекарско уверење.