УПИС УЧЕНИКА 2024/2025.ГОДИНА

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе, непосредно у школи је од 02.07-03.07.2024.године од 8-15 часова.

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем је од 02.07.2024.године у 8 часова до 06.07.2024.године до 15 часова.

Подношење пријаве за други уписни круг, непосредно у школи је 04.07.2024.године од 8-15 часова.

На дан уписа узимаће се мере за униформе (у сутерену школе) за ученике који уписују први разред Медицинске школе „Београд“ у периоду од 8 до 15 часова.

Документа потребна за упис:

-Пријава за упис.

-Сведочанства из шестог, седмог и осмог разреда основне школе. (оригинал или оверена код нотара)

-Сведочанство о завршеној основној школи.

-Уверење о положеној малој матури.

-Лекарско уверење.

СПИСКОВИ УЧЕНИКА И ПОЧЕТАК ШК.24/25

Почетак школске 2024/2025. године је 02.09.2024.године.

Прва и трећа година почиње са првом сменом (од 8.00), а друга и четврта година почиње са другом сменом (од 14.00). 

СПИСКОВИ УПИСАНИХ УЧЕНИКА биће постављени на огласној табли у холу школе у периоду од 27.08-30.08.2024 како би се ученици и родитељи информисали у којем су одељењу и ко је одељењски старешина.