УПИС УЧЕНИКА 2023/2024.ГОДИНА

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе, непосредно у школи је од 03.07-04.07.2023.године од 8-15 часова.

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем је од 03.07.2023.године у 8 часова до 07.07.2023.године до 15 часова.

Подношење пријаве за други уписни круг, непосредно у школи је 05.07.2023.године од 8-15 часова.

На дан уписа узимаће се мере за униформе (у сутерену школе) за ученике који уписују први разред Медицинске школе „Београд“ у периоду од 8 до 15 часова.

Документа потребна за упис:

-Пријава за упис.

-Сведочанства из шестог, седмог и осмог разреда основне школе. (оригинал или оверена код нотара)

-Сведочанство о завршеној основној школи.

-Уверење о положеној малој матури.

-Лекарско уверење.