Акција – понеси одавде један цвет

Тим за хуманитарне активности у сарадњи са Стручним већем наставника за образовни профил Медицинска сестра-васпитач, успешно је организовао хуманитарну акцију „Понеси одавде један Цвет“ где су куповином једног цвета у знак сећања на наше ратнике сакупљена новчана средства за помоћ ученицима којима је то неопходно.