РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА БЛОК НАСТАВЕ И НАСТАВЕ У БЛОКУ 2021/2022

 2021/2022 6.септембар13.септембар20.септембар27.септембар4.октобар11.октобар18.октобар25.октобар1.новембар8.новембар15.новембар22.новембар29.новембар6.децембар13.децембар20.децембар27.децембар24.јануар31.јануар7.фебруар14.фебруар21.фебруар28.фебруар7.март14.март21.март28.март4.април11.април18.април25.април2.мај9.мај16.мај23.мај30.мај6.јуни
1.недеља2.недеља3.недеља4.недеља5.недеља6.недеља7.недеља8.недеља9.недеља10.недеља11.недеља12.недеља13.недеља14.недеља15.недеља16.недеља17.недеља18.недеља19.недеља20.недеља21.недеља22.недеља23.недеља24.недеља25.недеља26.недеља27.недеља28.недеља29.недеља30.недеља31.недеља32.недеља33.недеља34.недеља35.недеља36.недеља37.недеља38.недеља
Смена1. смена2.смена1.смена2.смена2.смена1.смена1.смена2.смена2.смена1.смена1.смена2.смена2.смена1.смена1.смена2.смена2.смена1.смена1.смена1.смена2.смена2.смена1.смена1.смена2.смена2.смена1.смена1.смена2.смена2.смена1.смена1.смена2.смена2.смена1.смена1.смена2.смена2.смена
Прва помоћ           4-4 (15-17)    4-5 (18-19)     4-3, (24-26)  4-3, (17-18)        4-5 (18-20)     4-4 (5-6)     
Прва помоћ   1-1, 1-2,1-6,1-7,1-9,1-8,  1-11,1-10,1-12,1-13,1-14,   1-2, 1-9, 1-8,1-1,1-14,1-7, 1-6,   1-11,1-12,1-13,1-10, 
Музичка уметност              1-14,(6-8)  1-13, (27-29)    1-13,(24-25)      1-14,(14-15)        
Ликовна култура       1-11,(18-20)1-12,(25-27)    1-8,(29.11-1.12.) 1-9,(13-15) 1-10, (27-29)     1-9,(3-4III)1-10,(10-11)  1-11,(31-01.IV)1-8,(7-8)    1-12,(12-13)    
Култура тела    2-13,                              2-13,  
Медицинска рехабилитација                       3-14,              
ОКМ                       3-13, 3-13,            
ОКМ         3-14,                            
Исхрана                                      
Медицинска сестра васпитач   4-3,4-5,4-4,  1-4, 3-3,1-3, 1-5,3-4,2-3,2-4,2-5,3-5,  3-3,  4-4,3-4,3-5,4-5,4-3,4-5,4-3,   1-3,4-4,   1-4,   1-5,2-4,2-5,2-3, 
Медицинска сестра васпитач    4-1, 4-2,        4-2,4-1,2-2,  2-1,      4-1,  4-2,   3-1,3-2,  4-1,    4-2,2-2,   3-1,3-2,2-1,   
здравствени неговатељ   2-14,  3-14,2-14,   3-14,  2-14,3-14,   2-14,  3-14,   2-14,3-14,      3-14,  2-14,
Педијатријска сестра техничар   4-7,   4-6,3-7,  2-6, 4-6,3-6,4-7,2-7,   4-6,   3-6,4-7,    2-6,  2-7,4-7,   4-6, 3-7,  
физиотерапеутски техничар  3-8,3-9,3-11,   3-12,3-10,2-8,2-9,2-11,   2-12,   4-12,2-10, 4-12,4-8,   4-9,   4-10,   4-11,4-8,   4-9,   4-10,   4-11,3-8,   3-9,   3-10,3-8,   3-10,3-11,   3-12  3-11,   3-12,   4-10,   4-11,4-8,   4-9, 2-12,   3-9,   4-12,2-9,2-10,2-11,4-11,   4-12,4-8,   4-9,   4-10,   4-11,   4-124-8,   4-9,   4-10,3-8,   3-9,   3-10,   3-8,   3-9,3-10,   3-11,   3-12,2-8,3-11,   3-12, 
масер  3-13, 1-13, 3-13,    2-13,   3-13,    3-13,     3-13,   2-13,   3-13,         1-13,