РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА БЛОК НАСТАВЕ И НАСТАВЕ У БЛОКУ 2022/2023

 разред  12.септембар19.септембар26.септембар3.октобар10.октобар17.октобар24.октобар31.октобар7.новембар14.новембар21.новембар28.новембар5.децембар12.децембар19.децембар 16.јануар23.јануар30.јануар6.фебруар13-14.фебруар20.фебруар27.фебруар6.март13.март20.март27.март3.април 24.април 8.мај15.мај22.мај29.мај5.јуни
Предмет 1.недеља2.недеља3.недеља4.недеља5.недеља6.недеља7.недеља8.недеља9.недеља10.недеља11.недеља12.недеља13.недеља14.недеља15.недеља16.недеља17.недеља18.недеља19.недеља20.недеља21.недеља22.недеља23.недеља24.недеља25.недеља26.недеља27.недеља28.недеља29.недеља30.недеља31.недеља32.недеља33.недеља34.недеља35.недеља36.недеља37.недеља38.недеља
смена 1. смена2.смена1.смена2.смена1. смена2.смена1.смена2.смена1. смена2.смена1.смена2.смена1. смена2.смена1.смена2.смена1. смена2.смена1.смена2.смена1. смена2.смена1.смена2.смена1. смена2.смена1.смена2.смена1. смена2.смена1.смена2.смена1. смена2.смена1.смена2.смена1. смена2.смена
Прва помоћ   1-1,1-2,1-6,1-7,1-8,1-9,1-10,1-11,4-3, (7-8.XI)1-12,1-13,4-4, (28-29.XI)4-5,(7-9.XII)1-14,    1-2,1-6,4-5,    (13-14.II)1-8,1-9,1-10,1-11,4-4,(22-13.II)1-12,  1-7,4-3,(3-5.V) 1-13,1-14,1-1, 
Музичка уметност         1-14,(27-28.X)    1-6,(28-29.XI)               1-14,(3-5.IV)     1-6,(24-26.V)  
Ликовна култура     1-10,(26-27.IX)  1-11,(17-18.X) 1-12,(31.I-1.II)  1-9,(21-22.II)  1-13,(12-13.XII)     1-12,(8-10.II) 1-11,(22-24.II) 1-13,(8-10.III)  1-9,(29-30.III)    1-10,(10-12.V)    
Култура тела      2-13,                            2-13,   
ОКМ         3-14,    3-13,           3-13,         3-14,  
Гинеколошко-акушерски о.пII              2-1, 2-2,                2-1, 2-2,  
Гинеколошко-акушерски о.пIII                         3-1, 3-2,     3-2,  3-1, 
Гинеколошко-акушерски о.пIV     4-1,4-2,    4-1, 4-2,      4-1,4-2,      4-1,  4-2,      
Медицинска сестра-васпитачI         1-3, 1-4,1-5,                  1-3, 1-4, 1-5,  
Медицинска сестра-васпитачII             2-3, 2-4,2-5,                 2-3, 2-4,2-5,
Медицинска сестра-васпитачIII           3-3,  3-4,3-5,    3-3,3-4,  3-5,             
Медицинска сестра-васпитачIV     4-3,4-4, 4-5,              4-4,  4-5,4-3,4-5,  4-3, 4-4,    
Педијатријска сестра II             2-6, 2-7,                  2-7, 2-6, 
Педијатријска сестраIII        3-7,3-6,              3-6,    3-7,        
Педијатријска сестраIV    4-6,  4-7,   4-6,   4-7,     4-7,   4-6,     4-7, 4-6,    
Физиотерапеутски техничарII      2-8,2-9,2-10,2-11,  2-12,             2-8,2-9,2-10,        2-11,  2-12,     
Физиотерапеутски техничарIII  3-8,3-9,3-10,3-11, 3-12        3-8,  3-9,     3-10,3-8,  3-10,3-11,  3-12 3-11,  3-12  3-9,         3-8,  3-9,     3-10,  3-11,  3-12, 3-8,  3-9,     3-10,  3-11,  3-12,    
Физиотерапеутски техничарIV            4-8,  4-9,      4-10,  4-11,  4-12,4-8,  4-9,      4-10,  4-11,  4-12,    4-10,  4-11,  4-12, 4-8,  4-9,      4-8,  4-9,      4-10,  4-11,  4-12,4-8,  4-9,      4-10,  4-11,  4-12,         
масерI     1-14,                              1-14, 
масерII           2-13,                       2-13,  
масерIII  3-13,   3-13,    3-13,    3-13,    3-13,    3-13,           
здравствени неговатељII   2-14,   2-14,        2-14,   2-14,      2-14,        2-14, 
здравствени неговатељIII      3-14,  3-14,     3-14,       3-14,    3-14,     3-14,