ЗАХВАЛНИЦЕ НАСТАВНИЦИМА ЗА ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

Директор школе Предраг Јовановић уручио је посебне захвалнице наставницима који су учествовали у организацији пилот пројекта државне матуре. За предан рад, професионални однос, све задатке спроведене на највишем нивоу и похвале екстерних чланова стручног тима пројекта државне матуре заслужни су: Биљана Аранђеловић, Иљана Ракић, Биљана Јовановић, Валентина Миловић, Љиљана Марковић, Татјана Томић, Јелена Миловић, Драгана Мраковић, Милица Димитров, Александра Павловић, Анита Стоичић, Вера Симић, Невена Узелац, Сања Кесер и Тијана Ђукановић.