ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ

Огледни час: „Да, ја то могу“

Аутори: Ивана Пауновић и Наташа Вујанић

Предмет: Енглески језик

Датум: 20.5.2022.

Циљ часа: Развијање свести ученика о изражавању способности помоћу глагола CAN и подстицање развијања способности слушања и комуникације уз стављање ученика у различита окружења где се говори енглески језик и подстицање да се у њему сналазе.

Час је посебно намењен учењу ученика који имају различите развојне тешкоће и који долазе из различитих животних средина, односно земаља. С обзиром да је час реализован у склопу пројектних задатака ЕРАЗМУС+ пројекта „Yes We Can“, ученици из Португала и Немачке су учили заједно са ученицима наше школе о томе како можемо да изразимо неку своју жељу, могућност или способност употребом овог глагола на енглеском језику. Час је реализован кроз игре слагалица и питалица, што је овом часу дало посебну вредност јер је ученицима било нешто ново и веома занимљиво.

**********

Огледни час: Прва помоћ у свакодневном животу

Аутор: Оливера Стојичић

Предмет: Прва помоћ

Датум: 20.5.2022.

Циљ часа: Препознавање и правилно реаговање у различитим животним ситуацијама које могу довести до повреде.

Час је осмишљен као час на коме се уз играње улога и симулирање различитих животних ситуација, показује ученицима како треба правилно реаговати и пружити прву помоћ, односно збринути насталу повреду. Час је посебно намењен ученицима у инклузивном образовању, при чему су ученици узели потпуно учешће у симулирању животних ситуација и збрињавању повреда уз надзор професора. Посебну вредност овог часа дала је и могућност асистентима и њиховим пратиоцима да узму активно учешће у раду на часу. Пошто је час реализован на српском и енглеском језику због ученика који су учествовали у раду на часу, а који су из Португала и Немачке, ученик Вук Лазаревић из одељења 1/12 је имао улогу преводиоца, за шта је посебно похваљен.

Овај час је замишљен као час учења о томе како сваки ученик треба да реагује и збрине повреду себи или другима у различитим животним ситуацијама у кући, школи, на игралишту.

***************

Огледни час: Развој језичке културе кроз креативност

Аутор часа: Оливера Гемаљевић

Датум: 20.5.2022.

Циљ часа: Развијање језичке културе ученика, подстицање креативности, сарадње и развијање мануелних вештина кроз израду обележивача за књиге.

Час је осмишљен као час са ученицима који имају различите развојне тешкоће и за које се остварује посебан инклузивни програм образовања. С обзиром да су на часу учествовали ученици који су гостовали у нашој школи из Португала и Немачке, идеја је била да се израде букмаркери на којима ће бити исписане поруке на различитим језицима са националним мотивима. Овај час је протекао у веома веселој и радној атмосфери при чему је сваки ученик имао прилике да осмисли свој букмаркер и да га поклони другом ученику као сувенир.

У обиљу материјала за рад, ученици су сами бирали свеже и осушене цветове и листове за украшавање, папирне и сунђерасте украсе, фломастере у боји, украсне траке, картонске подлоге, а затим су уз помоћ наставника самостално радили пластифицирање на посебном апарату.

Израђених материјала је било толико пуно да су ученици сами направили изложбу својих радова.

*******************

Огледни час: Масажа шаке

Аутори часа: Сандра Мрђен и Борис Лубарда

Предмет: Масажа

Датум: 18.5.2022.

Циљ часа: Стицање знања и развој вештина извођења масаже шаке у свакодневном животу

Час је посебно осмишљен за ученике за које се остварује инклузивни образовни програм. Ученици са развојним тешкоћама, као и ученици без тешкоћа су учествовали заједно у свим активностима. Овај час има посебну важност јер је осмишљен као део пројектних активности ЕРАЗМУС+ пројекта „Yes We Can“. Час је реализован на енглеском језику.

Добра припрема професора, јасни циљеви и постигнути исходи часа, резултирали су добрим васпитно-образовним ефектима на пољу учења ученика и употребе стечених знања у свакодневном живоу.

Уводни део часа:

5-10 МИНУТА Фронталним обликом рада и методом разговора, наставник и ученици обнављају анатомију регије шаке и утврђују знање о масажним хватовима и међухватовима, као и потребама за извођењем масаже.

Централни део часа:

Наставник бира ученика-демостратора на коме ће показати на који се све начине изводе масажни међухватови и хватови током масаже шаке. Том приликом ученике позива да помно прате шта он показује и да заједно са њим коментаришу његове потезе. Наставник дели ученике у парове и подстиче их да једни на другима вежбају основне масажне међухватове и хватове током масаже. Мотивише ученике да активно учествују у раду у пару. Док ученици вежбају, наставник их истовремено подстиче на разговор и исказивање утисака.

Завршни део часа:

 5 МИНУТА – Наставник подстиче ученике да обнове основна знања везана за начине извођења масаже шаке. Мотивише ученике да обнављање врше индивидуално како би сваки ученик имао прилику да покаже колико је научио и запамтио на часу. Подстиче ученике да једни друге допуњују, да говоре о свом искуству. Поставља додатна питања уколико је потребно и допуњује ученичке одговоре.

На овај начин, час је заправо био истовремено намењен учењу ученика у средњој стручној школи и њиховом професионалном развоју, као и учењу ученика који су из других школа и који стичу опште образовање или стручно образовање у оквиру других делатности. Најважније је било истаћи да масажу шаке због различитих разлога могу разумети сви ученици и применити у свакодневном животу.

********

Огледни час: Изабране спортске игре као средство позитивног утицаја на развој функционалних, моторичких, когнитивних и конативних способности ученика

Аутори часа: Милан Бајин, Константин Баталовић, Маријана Андрић, Ивана Вишњевац, Ксенија Крстић, Нико Вречер и Марјан Радуловић

Предмет: Култура тела

Датум: 18.5.2022.

Циљ часа: Позитиван утицај на аеробну издржљивост, координацију, равнотежу, манипулативну спретност, когнитивне и конактивне способности ученика.

Час је посебно осмишљен за ученике за које се остварује инклузивни образовни програм. Ученици са развојним тешкоћама, као и ученици без тешкоћа су учествовали заједно у свим активностима. Овај час има посебну важност јер је осмишљен као део пројектних активности ЕРАЗМУС+ пројекта „Yes We Can“. На часу су заједно учествовали ученици и наставници из гостујућих школа из Португала и Немачке. Посебну част смо имали због показаног интересовања и одазивања позиву представника из Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се упознају са примером добре праксе коју наша школа остварује већ дуги низ година у области инклузивног образовања. На овај начин, реализован је прави угледни час на којем су присуствовали представници из Школске управе града Београда.

Добра припрема професора, јасни циљеви и постигнути исходи часа, резултирали су добрим васпитно-образовним ефектима на пољу учења ученика и развијању здравствене културе.

Сегменти часа:

Уводно-припремни део часа:

7-10 минута Ученицима се вербално објашњава а затим и демонстрира полигон

 Средишњи део часа:

7-10 минута Ученицима се вербално објашњавају а затим и демонстрирају 4 спортске игре: боћање, бадминтон, куглање и карлинг. Спортске игре се изводе по систему станица – свака спортска игре је једна станица

16-20 минута Праћење, посматрање и охрабривање ученика у  симултаном извођењу 4 спортске игре. Ученици су подељени у 4 групе и свака представља по једну станицу. На свака 4 минута игра се прекида и по систему рада по станицама ученици се ротирају.

Завршни део часа:

 Око 5 минута

Ученицима се дају инструкције да лагано ходају смирујући пулс и дисање а затим да седну. Ученицима се дају инструкције како да се истегну. Ученици се похваљују за рад на часу и стимулишу да дају своје утиске о току часа

***************

Огледни час: Путујући крвоток

Аутори часа: др Славица Радишић и др Бојана Ранђеловић

Предмет: Анатомија и физиологија

Датум: 17.5.2022.

Циљ часа: Стицање основног знања о анатомији и физиологији срца и крвних судова и увиђање значаја срца као органа за људски организам.

Овај час је посебно намењен ученицима за које се реализује инклузивни образовни програм. С обзиром да је час осмишљен као део пројектних активности ЕРАЗМУС+ пројекта „Yes We Can“, ученици и наставници су час реализовали на енглеском језику јер су учешће у заједничким активностима на часу узели и ученици и наставници из Португала и Немачке, који су истовремено пројектни партнери овог сјајног и јединственог пројекта.

Професорке су осмислиле овај час као час учења кроз игру и симулацију крвотока на унапред припремљеној подлози на којој су обележени путеви венског и артеријског крвотока. Моделе са носећим кисеоником или угљен-диоксидом које су водили ученици кроз крвоток, заправо су модели путем којих су ученици учили основно кретање крвотока и улогу срца у том систему. Заједничке активности ученика и њихова заинтересованост за овакав начин учења, показатељ су успешности оваквог часа и степена остварености унапред постављених исхода, како за ученике у средњем стручном образовању, тако и за остале ученике – њихове вршњаке који се налазе у инклузивном образовању.

********

Обележавање Светског дана поезије

Дана 14.4.2022. наше професорке страних језика, Јелена Јовановић и Ана Бошковић, одржале су огледни час са ученицима трећег разреда. Овај посебан час страног језика имао је за циљ да се промовишу културне вредности и интердисциплинарни приступ процесу наставе и учења у средњој стручној школи.

Тема часа: Дан руске и француске поезије уз музику поводом обележавања Светског дана поезије.